CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, October 20, 2018

01520 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ


01520 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC)--- On Fri, 1/4/13, nguyen nguyen <haihoidong@yahoo.com> wrote:


 
Ông Phạm Hoàng Vương,
Miệng lưỡi của ông điêu ngoa, xảo quyệt so ra còn bẩn nhơ hơn là miệng đàn bà chúng tôi nữa. Ông chẳng cần hỏi Phạm Hoàng Vương có tự đánh phá, phỉ nhổ vào mặt Phạm Hoàng Vương hay không, Nguyên Nguyên thiết tưởng hay hơn hết chính ông cần phải đọc lại vô số bài viết của ông, nay còn lưu trữ trên các diễn đàn để ông có thể nhận thức về ông rõ hơn, vì ai ông cũng vu khống, chụp mũ, cũng cho là ông Thục Vũ nhà tôi cả.
 
Nguyên Nguyên chỉ nêu 2 điều tiêu biểu trong hàng ngàn lời lẽ dối gian cho ông suy ngẫm:
1- Ông đã cho ông Vô Bat Phi = Giác Hạnh và ông Giác Hạnh = Võ Văn Ái, Nếu ông không chứng minh được 3 người này chỉ là một người như ông cáo buộc thì ông đã vả vào mặt ông và ông đã tự đánh phá ông đấy.
 
2- Ông Phạm Hoàng Vương bảo rằng: "Võ-Văn-Ái làm nhục GHPGVNTN tại chùa Điều-Ngự trong cái gọi là “Buổi Hội-Luận 13-10-2012”, bằng hành-động hèn-hạ cong lưng bênh-vực bọn Cần-Lao Công-Giáo Hoài-Ngô.." Sự thật có đúng như ông Phạm Hoàng Vương nói hay không, thì chính ông phải trưng bày bằng chứng về lời phát biểu của ông Võ Văn Ái. Nếu ông không chứng minh được, thì chính tay ông Phạm Hoàng Vương đã vả vào mặt Phạm Hoàng Vương nữa đó.! 
 
Ông Phạm Hoàng Vương bảo ông Ái đã "là một tên vô-lại được NHÀ DÒNG CÔNG-GIÁO nuôi-nấng giáo-hóa, gởi vào mai-phục trong GHPGVNTN" Thế thì Nguyên Nguyên phải hỏi ông Phạm Hoàng Vương, có thấy Ông Ái quỳ dưới "nhan thánh Chúa" chưa? Ông Ái có tên "Thánh" chưa, mà sao dám gọi ông Ái là Chiên lai Chồn? Đám con chiên giống như loài chồn cáo?  Chỉ một điều này thôi, không hiểu ông Phạm Hoàng Vương trả lời sao về vấn đề pháp lý, nếu ông Ái đưa ông ra tòa! Xin nhắc cho ông Phạm Hoàng Vương hiểu thêm, sức người chịu đựng chỉ có một giới hạn thôi, và ông nên nhớ rằng Ông Ái cũng là chỉ một con người như bao con người khác.
 
Một điều chúng tôi hiểu qua kinh nghiệm sống, mà chúng tôi cũng như bao nhiêu người Việt Tỵ Nạn khác sau khi trốn chạy Cộng sản và trong các trại Tỵ Nạn, trước khi được định cư tại đất nước tự do Hoa Kỳ, phần lớn người Việt tỵ nạn đều được các nhà thờ bảo trợ. Còn cá nhân bảo lãnh có mấy đâu! Nhưng người ta vẫn giữ được niềm tin với đạo pháp và ông bà tổ tiên. Ông Ái cũng vậy thôi, du học nơi đất lạ quê người, không tiền nuôi thân, người bảo trợ không có, việc ông Ái có vào nhà dòng nào đó tạm cư sống cho qua ngày, nhưng niềm tin đối với Đạo Pháp, ông Ái vẫn vững bền, thế thì tại sao lại vu khống ông Ái là "Chiên"được nhỉ!? Và không lẽ những người Việt Tỵ Nạn trong đó có cả ông Phạm Hoàng Vương đều là "Chiên" hết cả sao? Nếu thế, thì chính Ông Phạm Hoàng Vương đang ca tụng cái đạo Cato đó. 
 
Mà ông Phạm Hoàng Vương à! Ông chửi người ta là Chiên Lai Chồn thế thì tại sao ông lại ôm khư khư trong mình những đồng tiền Mỹ "In God We Trust". Ông cũng là "Chiên Lai Chồn" rồi đó ông Phạm Hoàng Vương à.
 
Nguyên Nguyên
 
 

,
--- On Fri, 1/4/13, phamhba@yahoo.com <phamhba@yahoo.com> wrote:

From: phamhba@yahoo.com <phamhba@yahoo.com>
Subject: PHVg : Có khi nào “TÔI TỰ ĐÁNH PHÁ TÔI”.chăng ? Tôi chỉ đả đảo tên lưu-manh Chiên-Lai-Chồn Võ-Văn-Ái mà thôi !Fw: [GoiDan] Lê Nguyên Thanh: Điểm mặt những kẻ làm lợi cho CS.
To:
Date: Friday, January 4, 2013, 11:58 AM

 
   Kính nh ch Phm-Hoài-Vit & Quý-v v/h chuyn đến nhưng nơi có th. Đa-T. PHVg.
 
NHỮNG KẺ ĐIÊN-LOẠN MỚI CHO RẰNG : TÔI TỰ ĐÁNH PHÁ CHÍNH TÔI  !
        Thưa quý Ngài ! 
       Tôi tin-tưởng mãnh-liệt cho đến chết  rằng  : Đoàn-Kết với Cần-Lao Công-Giáo để chống CSVN là tự-sát. Ca-Tô Rô-Ma-Giáo và Cộng-Sản là một. Tôi không muốn đuổi con cáo-chồn CSVN cửa trước, để rước con rắn độc Ca-Tô-Rô-Ma-Giáo vào cửa sau.
        Việc làm “chánh-chị, chánh em” ngoài GHPGVNTN của tên Đại lưu-manh VÕ-VĂN-ÁI tôi không quan-tâm, nhưng hắn vốn là một tên vô-lại được NHÀ DÒNG CÔNG-GIÁO nuôi-nấng giáo-hóa, gởi vào mai-phục trong GHPGVNTN, hắn xúi-giục ly-gián Phật-Giáo-Đồ chống phá lẫn nhau, hắn đặt ra những nhóm “Tăng Đoàn Dị Giáo, Về Nguồn”, khiến một số lớn Phật-Giáo-Đồ không có đường tu học đành “Về Nguồn”  và ly-khai GHPGVNTN, một GH họ đã nhiều năm phụng-sự.  GHPGVNTN bị đánh mất tiềm-lực, chỉ còn một số ít ỏi Cao-Tăng Già-nua, yếu đuối, làm sao mà đòi hỏi CSVN trả lại quyền sinh-hoạt của GH đã có trước 1975. Đây là bản cũ của Ngô-Đình-Diệm xô đẩy người dân hiền-lành về phía giặc Cộng mà Võ-Văn-Ái soạn lại, cho nên tôi nói, Võ-Văn-Ái đã đẻ ra nhóm Phật-Giáo-Đồ “Về Nguồn” là thế..
      Mới đây, hồi năm ngoái, Võ-Văn-Ái làm nhục GHPGVNTN tại chùa Điều-Ngự trong cái gọi là “Buổi Hội-Luận 13-10-2012”, bằng hành-động hèn-hạ cong lưng bênh-vực bọn Cần-Lao Công-Giáo Hoài-Ngô, tố-cáo Hoa-Kỳ muốn đem quân vào Miền-Nam Việt-Nam, bị Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm phản-đối, nên bật đèn xanh cho các Tướng-Lãnh đảo-chánh và sát hại anh em Diệm-Nhu. Võ-Văn-Ái cố-tình bào-chửa cho tội-ác bắn giết Dân-lành đa-số là Phật-Giáo-Đồ mà đáng lẽ Võ-Văn-Ái phải nói rõ rằng anh em Diệm-Nhu đền tội với  toàn-dân (ngọai-trừ Công-Giáo) VNCH, mới đúng.
       Hiện nay Ca-Tô Rô-Ma-Giáo Vatican đang đi trên tiến-trình hiệp-thông với CSVN, hòng chia-chác, hưởng-thụ mâm cỗ “Tiết-Canh Dân-Tộc”. Thế mà Võ-Văn-Ái đã nịnh-nọt, van xin bọn CLCG hoài Ngô ủng-hộ, tiếp tay  hắn “hoàn-thành sứ-mạng”, hắn còn vu-cáo chúng tôi, Phạm-Hoàng-Vương và Bảo-Quốc-Kiếm, những Phật-Tử chân-chánh đánh phá GHPGVNTN, Quý Thầy, kể cả Hoà-Thượng Thích-Viên-Lý, Phòng TTPGQT và cá-nhân hắn…
        Tôi mạnh-mẽ xác-định rằng: Chúng tôi không hề đánh phá cả Khối Phật-Giáo Việt-Nam, trong đó có GHPGVNTN. Vì :
1)-Phật-Giáo là một Chánh-đạo đã giáo-huấn, un-đúc tinh-thần ái-quốc, từ-bi, trí, dũng, chống ngoại-xâm, bảo-vệ đất-nước Việt-Nam tôi từ hơn 2,000 ngàn năm. Phật-Giáo-Đồ  không hề mắc tội làm gián-điệp, tay sai  cõng Thực-dân Pháp vào dày xéo quê-hương VN tôi như loại Tà-ma ngoại-đạo khác đã làm trong thế-kỷ trước (1862-1954).
2)- Trong GHPGVNTN có Sư-Phụ của tôi, ĐLHT Thích-Lạc đương-kim  Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN, đã có công lớn với lịch-sử bảo-vệ chánh-pháp, Ngài đã từng bị chế-độ CLCG Ngô-Đình hành-hạ, tra-tấn dã-man  và Cộng-Sản vu-oan, giá-họa, bôi-bẩn đủ thứ. Theo hạnh bồ-tát, Ngài không tự giải-oan mà đệ-tử chúng tôi có bổn-phận giải-oan cho Ngài.
3)-Tôi là một Phật-Tử chân-chánh, đã quy-y GHPGVNTN qua sự chỉ-giáo của  Sư-Phụ tôi,  nên “TÔI KHÔNG BAO GIỜ TÔI TỰ ĐÁNH PHÁ TÔI”.
       Chúng tôi chỉ đả đảo Võ-Văn-Ái vì hắn là một tên lưu-manh, vô-lại được Nhà Dòng Công-Giáo đào-tạo, lặn sâu, trèo cao với mục-đích biến GHPGVNTN làm một “Chi-Bộ của Đảng Vatican” ? Một tên lưu-manh, vô-lại Chiên-Lai-Chồn không thể nào là làm PHÁT-NGÔN-NHÂN VHĐ/GHPGVNTN đúng nghĩa. Chúng tôi cương-quyết đánh Võ-Văn-Ái mãi cho đến khi nào hắn cút khỏi GHPGVNTN mới thôi.
       Thĩnh-Cầu Đức Tăng-Thống và quý Thầy lãnh-đạo GHPGVNTN  cách-chức tên Chiên-Lai-Chồn Võ-Văn-Ái như liệng bỏ một đôi giày rách, đừng luyến-tiếc. 
      Yêu-cầu Chư-vị ngưng ngay khẩu-hiệu tuyên-truyền : Đánh Võ-Văn-Ái là đánh Giáo-Hội”. Nên nhớ  Giáo-Hội đây là GHPGVNTN của toàn-thể Phật-Tử chân-chánh chứ không phải Giáo-Hội Chiên-Lai-Chồn Võ-Văn-Ái  sở-hữu đâu nhé ! Đừng nói bậy mà mắc tội vu-khống ngoài đời và vọng-ngữ trong Phật-đạo đó Chư-vị.
      Ông bà nào chụp cho chúng tôi, “Phạm-Hoàng-Vương và Bảo-Quốc-Kiếm, mạo-nhận Phật-Tử chân-chánh đánh phá GHPGVNTN, quý Thầy, kể cả Hoà-Thượng Thích-Viên-Lý, Phòng TTPGQT và cá-nhân Võ-Văn- Ái…”
tức  mấy ông bà đó  là hiện-thân của  những tên ngu-muội, những tên điên-loạn, những tên tôi tớ, đồng loại của Võ-Văn-Ái . Có khi nào  “TÔI TỰ ĐÁNH PHÁ TÔI”.chăng ? Tôi chỉ đả đảo tên lưu-manh Chiên-Lai-Chồn Võ-Văn-Ái mà thôi !

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website