CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, September 23, 2018

Get well soon! Thi Sĩ Nguyễn Đình Hoài Việt!

Nhận được tin Thi Sĩ Nguyễn Đình Hoài Việt bệnh, Anh chị em alpha Facebook, thân hữu nhóm Chính Khí Việt, bạn đọc trong & ngoài Việt Nam nói chung và cá nhân Chính Khí Việt  (Joseph Pham) xin kính chúc thi sĩ NDHV sớm phục hồi sức khoẻ để tiếp tục vạch mặt tập đoàn VGCS bán nước, giết dân và lũ tay sai những lời bình luận sâu sắc và những vần thơ bất hủ giáng xuống tập đoàn VGCS những đòn trí mạng!

Nhân cơ hội này CKV xin gởi đến thi sĩ lời tri ân vì những việc làm của thi sĩ riêng với cá nhân CKV và website Chính Khí Việt từ năm 2011... cho đến hôm nay.

CKV
09/23/2018

 
 
 Cuộc đời vắn số ai ơi
     Nhân sinh lão bệnh để rồi tử ly .
   Trùng phùng ắt phải ra đi
        Xuôi tay nhắm mắt còn gì mang theo ?

  NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website