CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, September 21, 2018

(Bài 3) NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm : Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”.

NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm : Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”.
(Bài 3)

 
 
 
80% dân số của Miền Nam (tức Việt Nam Cộng Hoà) là “Phật Giáo” (?) vì đã “quá ngu hèn” nên nghe theo lời súi dục của “giặc” để lật đổ chế độ  Đệ Nhất Cộng Hoà. Đó là LỜI KHẲNG ĐỊNH của tên JB Trường Sơn, ban Biên tập của website Ba Cây Trúc!  Câu khẳng định này của JB Trường Sơn muốn nói lên điều  gì?


Thứ nhất,  tên JB Trường Sơn đã đồng hoá tất cả những ai mang tín ngưỡng Phật Giáo, kể cả những người theo đạo thờ Ông Bà lẫn những người theo đạo Hoà Hảo vào cái tội phản quốc   đã  “đạp đổ chế độ Đệ I Việt Nam Cọng Hoà”. 


Thứ hai, với tuyệt đại đa số 80% dân số của Việt Nam Cộng Hoà (cho dù bị súi dục) đã nghe theo lũ “giặc” để không còn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo quốc gia lúc bấy giờ, cụ thể là Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm nữa thì thử hỏi yếu tố chính nghĩa của Nền Đệ Nhất Cộng Hoà có còn không? Cho nên họ mới phải đi đến một quyết định mà lũ cẩu nô tài phản tướng đã toa rập với lũ việt gian đầu trọc Ấn Quang và lũ thích “ăn cứt thay cơm” làm ra cái trò “Chó Cắn Chủ” trong cái gọi “Cuộc Cách Mạng 1-11-1963” để lật đổ chế độ “phi nhân, độc tài, gia đình trị”(???).  Và dĩ nhiên hành động của 80% dân số này là sự vùng lên tất yếu của nhân dân Miền Nam chống lại “Mỹ Diệm” y như lời tuyên truyền láo khoét của tập đoàn VGCS. Cái mưu mô thâm độc gián tiếp chửi rủa Nền Đệ Nhất Cộng Hoà và Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm của thằng tà lọt hạng bét cho Ba Cây Trúc là con chuột chù JB Trường Sơn chính là ở điểm này.  Nếu thực sự 80% dân số của Việt Nam Cộng Hoà không chấp nhận Chính Quyền Dân Chủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm như câu chữ của con chuột JB Trường Sơn viết, thì sao chúng không dùng lá phiếu của mình để có thể cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng như Nội Các của người về vườn một cách hợp pháp???


Chú Ý 5:  Với ý đồ muốn xoá trắng những việc mà hằng hơn chục năm qua Chính Khí Việt cùng với các niên trưởng của Chính Khí Việt trong website chinhkhiviet.net đã làm, đó là vạch ra mọi  tội ác buôn dân, bán nước của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh, cũng như nêu cao tính chính nghĩa của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà và lòng yêu nước cũng như công đức của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.   Các bài viết về tội buôn dân, bán nước giết dân của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh có đến hằng mấy chục bài chuyên đề, trong tổng số gần 2000 bài, mà hầu như trong 2000 bài đó, bài nào ta cũng đều lôi cổ thằng đại việt gian Hồ Chí Minh ra cả. Bàn dân thiên hạ ai cũng biết, ai cũng có thể tham khảo được trong website Chính Khí Việt cũng như google nó trên hệ thống internet.  Thế nhưng thằng chuột chù JB Trường Sơn này lại muối mặt vu khống Chính Khí Việt rằng “Rõ ràng hắn (tức Chính Khí Việt) muốn chưởi người chống Cọng nào đang vạch tội Hồ Chí Minh ! Vây hắn chính là thằng bênh vực Hồ Chí Minh, muốn khóa miệng người chống Cọng, không cho họ nói lời đạp đổ tên Hồ Chí Minh bán nước này.” (sic).


Này thằng tà lọt hạng bét cho “Ba Căn Cọt” (câu chữ của Trương Minh Hoà sử dụng để vạch mặt Ba Con Chuột trong website Ba Cây Trúc), Chính Khí Việt ta hôm nay sẵn lòng bố thí cho ngươi một bài ta viết từ đầu năm 2014, đó là bài “Nghệ Thuật Tô Hồng Bôi Đen” phản bác lại bài viết của Văn Cầm Hải đăng trên BBC – Ban Tiếng Việt để ngươi học tập và cũng là để khoá cái mõm của ngươi lại khi ngươi sủa ta là “thằng bênh vực Hồ Chí Minh”. Ngươi hãy bấm vào đây để đọc trọn bài: http://www.chinhkhiviet.net/2015/11/nghe-thuat-to-hong-boi-en.html


Nếu thấy  chưa đủ, hãy quỳ xuống lạy ta mấy lạy ta sẽ cho thêm vài bài nữa để ngươi tụng hằng ngày như các links dưới đây:


http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/chinh-khi-viet-nhan-xet-tom-luoc-ve.html (Nhận Xét Tóm Lược về Việt Gian Cộng Sản)


https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10154364091234571 (Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng Của Tên KGB Hồ Chí Minh đăng trên RFA tháng 6 2015)


http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/chinh-khi-viet-chuong-1-con-uong-cua.html (Con Đường Của Người Việt Nam Trong và Ngoài Nước).


Ngoài bài viết phản bác luận điệu xuyên tạc về Cụ Diệm và đề cao
lòng yêu nước” (?) của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh trong bài “Nghệ Thuật Tô Hồng Bôi Đen, Ba links còn lại gồm  hơn chục bài, đủ để khoá cái hàm chó của ngươi, đồng thời cũng là cơ hội để ngươi học tập làm một người đàng hoàng tử tế. 


Chú Ý 6:  Còn một vấn đề khác nữa cũng cần nên nói rõ ở đây về thằng dốt đặc JB Trường Sơn, một thằng tà lọt hạng bét cho hai tên già mất nết Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh.  Đó là vấn đề của thằng việt gian Ngô Thanh Hải, một thượng nghị sĩ chỉ định của Canada. 


Thằng tà lọt hạng bét cho “Ba Con Chuột” là thằng JB Trường Sơn đã viết như sau: “PTL (tức Phạm Trọng Luật, tức Chính Khí Việt) chưởi vô tội vạ mọi người mà hắn ghét hoặc ganh tỵ nhưng hắn chẳng dám đối chất với họ. Chẳng hạn hắn chụp mũ TNS Ngô Thanh Hải là Việt Gian nhưng chẳng bao giờ hắn dám phản biện với ông ta và chính phủ Canada về sắc luật S-219, vì chính bản thân hắn cũng không hiểu rành rẽ về cái sắc luật này. Hắn không biết rằng S-219 là sắc luật quyết định nước Canada sẽ gọi ngày 30 tháng 4 là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do" (Journey to Freedom Day). (sic)


 


Đã từ lâu Chính Khí Việt không muốn nói tới thằng việt gian Ngô Thanh Hải này vì đã có quá nhiều bài viết vạch mặt hắn trong âm mưu biến ngày Quốc Hận của toàn dân Việt thành cái ngày mà nó tự sướng cho là “The Jouney To Freedom”.  Về phần mình và website Chính Khí Việt đã có nhiều buổi hội luận chuyên đề để nói về tên  Ngô Thanh Hải này khi cái gọi là  S219 chỉ là một dự luật, trong đó có những đóng góp của các vị Niên Trưởng như Nhà Báo Việt Thường, Cố Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Tác Giả Lê Trung Nhân, Chị Phong Lan… trong diễn đàn paltalk.  Đặc biệt là bài viết của Chính Khí Việt với tựa đề là:  “Thử Tìm Hiểu về cái gọi "HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO" CỦA TNS NGÔ THANH HẢI” (link: http://www.chinhkhiviet.net/2015/03/chinh-khi-viet-thu-tim-hieu-ve-cai-goi.html) mà Chính Khí Việt đã viết trước khi cái gọi là S219 được chính thức công nhận. Hãy mở mắt to ra đọc để xem tên Việt Gian Ngô Thanh Hải và chính ngươi, thằng tà lọt hạng bét cho Ba Căn Cọt , kể cả hai tên già mất nết Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh, vừa là chủ vừa là Thày của ngươi nữa,  xem chúng có thể phản biện được điều gì trong bài viết của ta không.  Chính Khí Việt ta nói tới đâu là đưa bằng chứng ra tới đó với ngày tháng hẳn hoi, đâu như lũ chuột các ngươi chui rúc ở ống cống,  lâu lâu lại thò mỏ chuột chụt chịt rình cắn gấu quần người!!!


Ngươi nói là ta khoe khoang, nhưng ngươi có biết chính chủ của ngươi là Lê Hùng sau khi gặp ta ở quán ăn Lemongrass – Seattle,  đã lén lút chụp hình của ta, để rồi sau đó khi bị ta vạch ra những láo lường của hắn trong dịp hắn cùng sư mẫu của hắn là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, một con điếm chuyên nghiệp (lời của tác giả Tú Gàn),  xuyên tạc  vu khống cũng như nhục mạ niên trưởng của ta là Nhà Báo Việt Thường, y như ngươi đã vu khống ta trong bài này mà ta đã chứng minh ở hai bài trước.  Hắn đã sử dụng tấm hình mà hắn lén lút chụp khi ta đang trả lời điện thoại, đem công bố trên website Ba Cây Trúc và còn nói rõ người trong hình chính là Chính Khí Việt - Phạm Trọng Luật khiến ta bất đắc dĩ phải công khai xuất đầu lộ diện.   Ta quan niệm rằng đất nước lâm nguy “thất phu hữu trách” nên những đóng góp nhỏ nhoi của website Chính Khí Việt trong công việc chung để làm thế nào xoá đi cái cơ chế việt gian buôn dân bán nước từ thượng tầng kiến trúc cho đến hạ tầng cơ sở của cái Đảng Cộng Sản Việt Nam, trước khi chúng hai tay dâng cho Tàu bành trướng trong cái gọi là “Hội Nghị Thành Đô” vào năm 2020,  là nhiệm vụ của những người con dân đất  Việt vẫn còn giữ cho mình tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách NhiệmTổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm đã căn dặn Quân Đội trong QLVNCH nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam cả Nam lẫn Bắc nói chung.  Cũng từ giây phút ấy ta đã phải chịu bao nhiêu sỉ nhục của đám dư luận viên Việt Gian Cộng Sản, chúng gọi phôn hằng ngày mấy chục lần,  kể cả đêm khuya lúc 1, 2, 3 giờ sáng. Đó là chưa kể đến hàng trăm email gởi vào hộp thơ của ta bên yahoogroups mỗi ngày;  biết bao lần chúng đã hack cả vào email cũng như vào máy vi tính của ta, lục lọi tìm kiếm tài liệu cũng như ngăn trở sự hoạt động của các website mà ta đang điều hành. 


Dĩ nhiên khi đấu tranh thì phải chấp nhận mọi rủi ro kể cả cái chết, huống nữa là những lời chửi bới kia,  mà nguyên nhân cũng chỉ vì  lũ Ba Căn Cọt các ngươi đã công khai hoá tên tuổi và hình ảnh của ta vậy. 


Kính thưa quý bạn đọc website Chính Khí Việt và anh chị em Alpha bên Facebook.  Trần tình như trên không phải để cầu xin sự cảm thông hay khoe khoang gì cả vì lẽ "Hữu Xạ Tự Nhiên Hương" không như lũ Ba Căn Cọt, "Lấm Phân Cùng Mình" tất phải "Tự Nhiên Xú" mà thôi.    


Một lần nữa kính xin quý bạn đọc thứ lỗi cho những ngôn từ sử dụng trong ba bài này vì nói với lũ chuột chui ống cống thì không thể sử dụng tiếng Người!!!


(hết)


Chính Khí Việt
Ngày 12 Tháng 11, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website