CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, August 28, 2018

(Bài 2) SỰ BẤT THƯỜNG TRONG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁC UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VGCS

SỰ BẤT THƯỜNG TRONG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁC UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VGCS
(Bài 2)
 
VỀ NỘI DUNG 1 TRONG 9 NỘI DUNG CỦA LỚP HỌC về bồi dưỡng kiến thức do Ban tổ chức Trung ương VGCS chỉ đạo.
 
 
 

Chính Khí Việt xin trích nguyên văn nội dung đó như sau:

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ” (sic).

Trong nội dung này chúng ta có thể chia làm hai phần:

Phần thứ nhất“Xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới” (sic).  Căn cứ vào những câu chữ của VGCS thì xin hỏi đã bao giờ chúng NGƯNG XÂY DỰNG, NGƯNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NGƯNG ĐỔI MỚI???

Nếu chúng ngưng xây dựng thì tại sao từ năm 1930, đảng VGCS của chúng với cái tên Đảng Cộng Sản Đông Dương, do Nga Xô đặt tên và cũng  ghi rõ mục tiêu hoạt động cho chúng lúc chúng chỉ có 7 thằng (BẢY THẰNG) mà cho đến nay theo thống kê mới nhất của chúng thì đã có trên 4, 5 triệu (bốn triệu rưỡi) thằng và con việt gian cộng sản???

Và, chúng cũng chưa bao giờ NGƯNG CHỈNH ĐỐN cái tổ chức việt gian bán nước đó của chúng, cho nên chúng mới phải hình thành một lô các tổ chức khác để làm cái việc chỉnh đốn đảng việt gian của chúng, mà mỗi tổ chức như vậy đều là những thằng có một vị trí cực kỳ quan trọng trong cái gọi là BỘ CHÍNH TRỊ VGCS cũng như BAN BÍ THƯ VGCS.  Đó là:

-         Trưởng ban tổ chức Trung Ương,

-         Trưởng ban thanh tra Trung Ương,

-         Trưởng ban bảo vệ Đảng (VGCS),

-         Trưởng ban Nội chính Trung Ương,

Chúng còn kết hợp với các công cụ tổ chức khác, kể cả dùng phương tiện và nhân sự đều do công cụ tổng hợp của chúng được gọi là Nguỵ quyền VGCS quản lý. Thí dụ:

-         Bộ công an

-         Bộ Quốc phòng,

-         Bộ ngoại giao,

-         Bộ ngoại thương,

-         Tổng cục hải quan,

-         Công an biên phòng (nay chúng đổi tên là Bộ đội biên phòng),

-         Tổng cục bưu điện,

-         Hội nhà báo, Hội nhà văn,

-         Mặt Trận Tổ Quốc và đặc biệt các Tổ chức Tôn Giáo, nhất là Phật Giáo đã bị việt gian hoá, không chỉ lũ tu sĩ mà còn cả phương tiện như Đền, Chùa, Miếu… hầu hết đều bị quốc doanh hoá hết… Bởi vì cái tổ chức Phật Giáo bị việt gian hoá đó đã cung cấp nhân sự cũng như địa điểm ẩn núp công khai hoặc bí mật ở cả trong nước, thí dụ như tụi Ấn Quang, tụi Quảng Độ; còn ở hải ngoại như chỗ tu luyện của dâm tăng Chánh Lạc, Chù Điều ngự của thằng Viên Lý… và còn nhiều lắm không thể kể hết.  Đấy mới chính là sự ĐỔI MỚI về cách xây dựng và CHỈNH ĐỐN của VGCS là như vậy!!!

Thứ 2 là  “SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ” (SIC).

Những ai chỉ cần một chút nghiêm chỉnh trong việc tìm hiểu về VGCS thì đều nhớ tới câu “CHÍNH TRỊ LÀ THỐNG SOÁI, LÀ SỢI CHỈ ĐỎ THÔNG SUỐT CÁC VẤN ĐỀ KHÁC” (SIC). Và, nói đến hệ thống chính trị thì bao giờ cũng phải nhới tới câu trong cụm chữ “HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ” (SIC), có nghĩa là một sự phân biệt rạch ròi giữa HỒNG và CHUYÊN.  Đồng thời cũng phải luôn nhớ rằng, vì Chính Trị Là Thống Soái cho nên HỒNG bao giờ cũng quan trọng hơn CHUYÊN. Vì thế, dù chính danh giữ chức vụ gì, nếu là cán bộ chính trị thì vẫn là CẤP TRÊN một cách toàn diện.  Thí dụ, sau 1975, thằng sát nhân dân chủ cuội Trung Tướng Trần Độ,  dù chức danh công khai chỉ là Thứ trưởng Bộ Văn Hoá, nhưng vì nó giữ chức Bí Thư Đảng của Bộ (tổ chức này trước đó có tên là Đảng Đoàn) cho nên dù là Bộ Trưởng như tên đại việt gian GS Nguyễn Văn Hiếu (có vợ là con mẹ Mã Thị Chu), hắn cũng là Thường vụ của Đảng Uỷ, vậy mà giống như thằng thứ trưởng Cù Huy Cận (bố đẻ của thằng cuội dân chủ Cù Huy Hà Vũ) làm cái gì cũng phải được tên sát nhân Trần Độ (được TS mua Nguyễn Thanh Giang phong là “2 lần Anh Hùng") cho phép.

Còn cụm chữ “Xây dựng đội ngũ cán bộ” (sic) thì chỉ có nghĩa là phải lựa chọn những cán bộ thích hợp với công việc được giao phó.

Xin Đặc Biệt Chú Ý: Chính từ cụm chữ “Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ” (sic) mà trong tổ chức Đảng VGCS đã lòi ra tử huyệt của chúng mà không thể nào chúng có thể sửa chữa được, xin cứ lấy dẫn chứng từ 1930 cho đến 2018 này thì sẽ rõ thôi.  Đó là vụ đấu đá giữa bọn đại tội đồ Hồ Chí Minh cùng Ngô Đức Trì với bọn Trần Phú và Hà Huy Tập Lê Hồng Phong. Và mỗi năm, thêm đảng viên mới thì đã thêm biết bao những thằng có chức, có quyền vì tranh dành quyền lực mà thanh toán nhau càng ngày càng nhiều hơn ở những vị trí rất cao cấp như Trần Xuân Bách, Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, gần đây nhất là bè lũ Nguyễn Tấn Dũng, Hồ Đức Việt, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ… và bây giờ là những thằng nào, con nào với thằng đại tội đồ Nguyễn Phú Trọng không lú đang ngồi ghế Tổng Bí Thư???

Cho nên phải hiểu được đấy mới thực sự là TỬ HUYỆT của bọn VGCS!!!

 

Chính Khí Việt

Ngày 28 Tháng 8, 2018.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website