CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, August 22, 2018

QUAN TRUONG: VỀ THẰNG HÈN TÔ HẢI

VỀ THẰNG HÈN TÔ HẢI
Việc người dân Saigon không mặn nồng gì với "tang lễ" của nhạc sỹ vẹm Tô Hải mới đây, đã cho thấy người dân trong nước có nhận thức đúng đắn về một thằng vô luân bất hiếu...cũng như sự nguy hiểm trong đấu tranh chống VGCS, chứ không như sự tuyên truyền bịp bợm của thằng Nguyễn Bá Chổi đã viết trên website Dân Làm Báo.
http://danlambaovn.blogspot.com/…/viet-cho-nguoi-vua-ra-i-l…
Hiện nay, những người chiến sĩ đấu tranh chống VGCS trong nước...đã và đang chiến đấu âm thầm bằng... nhiều hình thức khác nhau mà bọn truyền thông bất lương như Dân Làm Báo sẽ không tài nào nhìn thấy được. Họ sẽ không ngu dại gì công khai chống VGCS, để lần lượt bị vùi dập không thương tiếc, biến thành thân tàn ma dại...trước nanh vuốt của bọn ác thú
Nói 1 cách khác, việc tuyên truyền về ‘phản tỉnh’ theo định hướng XHCN hay còn gọi là ‘phản tỉnh CUỘI của bọn truyền thông bất lương Dân Làm Báo chỉ nhằm mục đích làm cho thế giới, nhất là loại chính khách sa lông nước Mỹ và Phương Tây phải hiểu rằng: CHXNCHVN đã có cơ chế dân chủ rồi...chỉ có điều là độc Đảng thôi.
VGCS chúng biết lòng dân oán hận chúng, chúng cũng biết hành vi bán nước của chúng bị lộ tẩy, và chúng cũng biết người dân trong nước hiện nay đã nhìn chúng như những thằng Việt Gian đáng kinh tởm nhất trong lịch sử. Chính vì vậy, chúng đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn để phát hiện những mầm mống chống đối để tiêu diệt.
Như vậy việc tuyên truyền về phản tỉnh CUỘI và đấu tranh CUỘI của bọn truyền thông bất lương Dân Làm Báo đã giúp cho VGCS thấy được những cái mầm mống ấy, và nếu như càng nhiều người tin theo...thì VGCS càng nhổ được nhiều cái mầm hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của chúng như sau:
- Truyền thông bất lương Dân Làm Báo sẽ có công giúp VGCS phát hiện và tiêu diệt những mầm mống hiểm họa tiềm ẩn trong nhân dân Việt Nam.
- Với công cuộc cách mạng dành tự do-độc lập thật sự của toàn dân Việt hiện nay, truyền thông bất lương Dân Làm Báo là những kẻ có tội...vì đã gián tiếp làm suy hao sức mạnh, tiêu diệt những mầm mống yêu nước.
See More
chinhkhiviet.net
LGT: Nếu thật sự thằng Hèn Tô Hải, một thằng vô luân bất hiếu "LÀ MỘT…
Comments
Maha Kassapa Vừa lưu manh vừa hèn
Manage
LikeShow more reactions
Reply1d
Nguyễn Trẹm Dân làm báo là bọn Việt Tân mừ...
Manage
LikeShow more reactions
Reply1d
Bach JB Bị mang tiếng là "Truyền thông Bất Lương " thật ra nó có Lương, nhưng mà lương tháng của đảng. Vậy mà cũng bày đặt lấy tên Dân Làm Báo...lôi kéo người dân vào để che mắt thiên hạ..."Báo đảng hay đảng làm báo" mới đúng bản chất với cái gọi là LÀM BẨN chứ không phải làm báo nhé.!
Người dân sống trong Thiên Đường Xã Nghĩa này Quyền Căn Bản Của Con Người còn chưa có nữa,thì làm gì Có được cái quyền DÂN LÀM BÁO? Chỉ có những cây bút nô Bẩn, Làm Báo Bẩn, và Làm Bẩn Dân Tộc.!!!
Manage
LikeShow more reactions
Reply1dEdited
Hanhdao Phan Dân Làm Báo là vc.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website