CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 11, 2018

Nhắn Quảng Độ

 
 
Nhắn Quảng Độ
Nhắn với Quảng Độ phường chí dâm
Đi tu kiểu gì bất nhân luân
Miền Nam tự do tay mầy phá
Ấy thế mà nay loa đĩ già
Nối giáo cho giặc tội bán nước
Nói láo như Cuội tội bất lương
Ngày xưa nổi tiếng phường tranh đấu
Mà nay thỏ đế lộn cái đầu
Tay mầy tràng hạt đeo rồi đếm
Đầu mầy râu tóc rình đi đêm
Anh hùng dám thiêu thì lên tiếng
Chùm mền chửi đổng Phật mất thiêng
 
CHÍNH KHÍ VIỆT
05/10/2009

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website