CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, August 9, 2018

GỞI CHUỘT JB TRƯỜNG SƠN CỦA “BA CÂY TRÚC”GỞI CHUỘT JB TRƯỜNG SƠN CỦA “BA CÂY TRÚC”
  
Hôm nay, Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc để vạch mặt LŨ CHUỘT: JB Trường Sơn, Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh… của “Ba Cây Trúc” qua bài chúng đưa lên ngày 30 tháng 10, 2016. 


Bài viết của tên JB Trường Sơn có tên như sau: “Thêm một bài học cho Joseph Phạm-Trọng-Luật của trang mạng Chính Khí Việt” (sic). (Xin click vào đây để đọc trọn bài https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12934:them-mt-bai-hc-cho-joseph-phm-trng-lut-ca-trang-mng-chinh-khi-vit&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)


 


Xin phép quý bạn đọc để trích nguyên văn một câu của con chuột JB Trường Sơn như sau:


Chú  Ý  1: “Cứ nghĩ rằng hồi năm 1975, khi Cọng Sản Miền Bắc tràn vào miền Nam và ra tay bóc lột người dân thì Joseph Phạm chắc mới lọt lòng mẹ hoặc chỉ là một thằng ranh con còi cọt vì thiếu ăn chứ chưa đủ trí tuệ để hiểu Cọng Sản là gì và ý thức chống Cọng ra sao.” (sic)


 


Nhận Xét Của Chính Khí Việt: Vốn website  Ba Cây Trúc được lũ chuột dựng ra với sự tự nguyện xin được làm một thứ tà lọt hạng bét cho VGCS trên mặt trận truyền thông ở hải ngoại, cho nên bọn chúng viết bài nào cũng phải gài vào những ý kiến để bôi nhọ Việt Nam Cộng Hoà. 


Thí dụ như ngay câu trích dẫn trên mà nó coi khi VGCS, công cụ của Tàu bành trướng và Nga Xô Leninist, xâm lược được lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà thì chúng viết rằng: “Joseph Pham chắc mới lọt long mẹ hoặc chỉ là một thằng ranh con còi cọt vì thiếu ăn chứ chưa đủ trí tuệ để hiểu Cọng Sản là gì và ý thức chống Cọng ra sao.” (sic)


Nếu không chú ý thì không thấy chúng đang cố tình bôi đen Việt Nam Cộng Hoà đã để cho những người phía Bắc di cư vào Nam năm 1954, bị đói ăn đến nỗi lọt lòng mẹ đã “còi cọt”.  Cần lưu ý rằng qua thằng già mất nết Lê Hùng cũng như qua nhiều bài viết của Chính Khí Việt chúng đã biết rằng Chính Khí Việt đã được sinh ra và lớn lên cũng như học hành ở đất nước Việt Nam Cộng Hoà (vùng Cái Sắn). 


Chúng cho rằng Chính Khí Việt: “chỉ là một thằng ranh con… chưa đủ trí tuệ để hiểu Cọng Sản là gì và ý thức chống Cọng ra sao”.


Vậy ta hỏi Ba Con Chuột ở Ba Cây Trúc rằng: khi bọn bay mới lọt lòng mẹ ra thì bọn bay “có đủ trí tuệ để hiểu Cộng Sản là gì và ý thức chống cộng ra sao" không?  Nói vậy thôi chứ bọn bay cho đến tận nay như hai thằng già mất nết Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh dù đã ở tuổi sấp sỉ 90 nhưng bọn bay chỉ là Chuột cho nên đâu có biết gì vệ Cộng Sản và càng không có ý thức chống Cộng!  Thí dụ cụ thể rất nhiều, chỉ cần lôi ra những bài viết của bọn bay cũng như những bài của các bút nô VGCS được bọn bay trịnh trọng đưa lên Ba Cây Trúc, kể cả việc hai đứa chúng bay hí hửng đưa đầu đội bàn toạ của con nhà thổ già, vợ tên Phó ty an ninh nội chính của VGCS ở Quảng Nam – Đà Nẵng là Trần Đăng Sơn!


Còn con chuột JB Trường Sơn thì bịa chuyện đến mức qua mặt cả nghề chuyên nói láo của bút nô VGCS, khi hắn viết rằng: Hồ gặp Chu Ân Lai và nói rằng: “Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền đáp ơn nghĩa." (sic)


Này con chuột JB Trường Sơn hãy nói xem ngươi đọc được tài liệu đó ở đâu? Năm 1930 thì làm gì đã có chuyện cuộc chiến thế giới lần hai để tên đại việt gian Hồ Chí Minh gặp Chu Ân Lai???  Đấy là “trí tuệ để hiểu Cọng Sản và ý thức chống Cọng” của ngươi đấy hả!!! Trách nào mà đâm đầu đi bưng bô cho hai tên già mất nết là Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh!  Và, ngươi cũng đã biết tên Lê Hùng ở Bruxelles, đầy tự hào vì có đứa con trai làm nghề cảnh sát của Chính phủ Bỉ! Bọn ngươi có biết Chính phủ Bỉ với VGCS là đối tác của nhau không?  Nếu không biết thì phải gọi kiến thức chính trị của lũ ngươi như thế nào đây?  Còn nếu biết thì tên Lê Hùng và tà lọt JB Trường Sơn có biết rằng làm cảnh sát cho Chính phủ Bỉ nghĩa là làm công việc giữ gìn an ninh trật tự…, trong đó có việc  bảo vệ an ninh cho toàn bộ sứ quán cũng như các cơ quan khác của VGCS ở Bỉ hay không?  Hầu hạ VGCS như vậy mà còn khoe khoang tự hào thì lũ bay đúng là mặt thớt dầy cả gang tay!!!


Chú Ý 2: Con chuột JB Trường Sơn viết tiếp:


“…mở ra trang mang Chính khí Việt với mục đích thi hành những mưu mô xảo quyệt, tự mang mặt nạ chống Cọng để thọc gậy bánh xe các tổ chức chống cọng mà thôi.” (sic)


Chính Khí Việt ta đã có cả gần 2000 bài viết vạch mặt tất cả các lũ Cuội Dân Chủ, Đặc Công Đỏ, những tên, những nhóm, những Đảng phái ma trơi ma bùn, những trí thức ngựa, những bút nô tầm cỡ của VGCS, những người nước ngoài viết bài, viết sách, trả lời phỏng vấn xuyên tạc sự thật lịch sử Việt Nam… bằng những tài liệu trung thực mà ai cũng có thể kiểm chứng được, trong đó có việc Chính Khí Việt ta lột cái mặt nạ giả làm người của lũ chuột chúng bay, với chứng cớ, hình ảnh cụ thể… làm gì có chuyện ta phải mang mặt nạ với phải dùng mưu mô xảo quyệt khi mà ta bắt đầu thành niên đã tâm niệm lấy tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm, cũng như những bài học và lòng yêu nước của Tổ Tiên Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.  Riêng việc ta dùng bút danh CHÍNH KHÍ VIỆT đi liền với tên thật, kèm theo ảnh kể cả số phone của ta, chưa đủ để cho lũ chuột bọn ngươi cố mở mắt ra  mà hiểu thực hư?


Ta cũng cần nói cho lũ ngươi biết ta dùng bút làm vũ khí, câu chữ là đạn, lòng yêu Tổ Quốc và Dân Tộc theo gương Tiền Nhân Việt Nam làm sức mạnh công phá để đập tan các tổ chức, cá nhân, cũng như tập đoàn VGCS và các quan thày mẫu quốc đỏ, xanh, tím, vàng của chúng, làm gì có chuyện “THỌC GẬY BÁNH XE”  như kiểu bọn ngươi là LŨ CHUỘT truyền thông ở hải ngoại của VGCS!


Thí dụ cụ thể ta đã có những bài vạch mặt những tên mà LŨ CHUỘT chúng bay tôn  lên làm bậc Thày, làm Sư Mẫu, làm Chủ bọn chúng bay như những tên Bùi Tín, Vi Anh, Ngô Nhân Dụng, Đỗ Phủ, Đinh Quang Anh Thái, Tưởng Năng Tiến, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, lũ 8406, lũ Việt Tân với chính Chủ tịch của chúng là tên Đỗ Hoàng Điềm, với lũ việt gian như Nguyễn Đan Quế, Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ, việt gian Võ Văn Ái…..Đồng thời ta cũng chỉ rõ sự xuyên tạc sự thật của ngay chính những ngòi bút người nước ngoài như sử gia Larry Berman, Đại Tá CIA Andre Sauvageot, Đại Sứ Úc, Đại Sứ Anh…. tại Hà Nội, ngay cả đối với bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama Husein…


Tất cả những người đó trình độ về mọi mặt như thế nào  -thì lũ bay, Ba Con Chuột ở Ba Cây Trúc-  chưa xứng được với “cộng lông rụng” của họ!!!


Và họ không thể nào phản bác được bài của Ta!!!


Thí dụ cụ thể Cựu Đại Tá CIA andre Sauvageot hứa sẽ trả lời ta trong vòng hai ngày, rồi lại khất thêm 7 ngày nữa và… cuối cùng là lặn mất tiêu vì làm sao cãi được trước những sự thật lịch sử và cách kết cấu tài liệu cũng như lý luận của Ta!


 
KẾT LUẬN


Này tên chuột JB Trường Sơn (cho thêm cả hai tên già mất nết Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh) hãy hợp sức với nhau và cầu cứu với những tên mà bọn bay tôn sùng kể cả loại như Bùi Tín, Tưởng Năng Tiến, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, Ngô Thanh Hải, Điếu Cày…để giúp lũ chuột bọn bay chứng minh xem Ta “thọc gậy bánh xe các tổ chức chống cọng” nào?  Hãy đưa danh xưng của những tổ chức đó với tài liệu chứng minh rằng đó là những tổ chức chống cộng!


Một lời dạy bảo rất chân thật của ta đối với ba con chuột chúng bay là ngu xuẩn đến mức cứ nghĩ rằng nhiều tuổi là biết hết mọt thứ và biết cả việc chống cộng!?


Ta chỉ cho ngươi hai bậc Thày để cho ngươi học tập cho bớt cái cốt cách CHUỘT đi:


-         Một là: Em Nguyễn Mai Trung Tuấn, mới 15 tuổi khi đứng trước lũ chó ngao VGCS đã lớn tiếng dạy bảo chúng bằng hình ảnh cụ thể đó là so sánh cuộc sống của người dân trong Chế Độ Việt Nam Cộng Hoà với chế độ chó ngao VGCS!
 
 


 


 
Phát biểu trước toà khi được VKS hỏi, Nguyễn Mai Trung Tuấn trả lời ngắn gọn: Tôi hoàn toàn vô tội! Ảnh. Facebook An Nam Dương Lâm


-         Hai là: Một em gái nhỏ mới 8 tuổi đầu, người sắc tộc thiểu số ở vùng cao, thế mà em đã chứng minh lòng căm thù VGCS bằng cách lấy biểu tượng của bọn chúng là tên đại việt gian Hồ Chí Minh, nhét ảnh nó vào chỗ kín để cho nó ngửi suốt đêm.  Vì thế mới 8 tuổi đầu mà em đã bị VGCS đưa ra cho địa phương tổ chức đấu tố và cho đi tù.  Nhưng ngươi hãy thử nhìn gương mặt em đó xem vẫn thản nhiên trước sự gầm gừ của lũ chó trong cuộc đấu tố, không một chút run sợ.


Việt Gian Cộng Sản đã ngu xuẩn bịa chuyện rằng em bé 8 tuổi đó “mất nết” nên đã đưa ảnh Hồ vào chỗ kín!?


 
 Toà Án Nhân Dân huyện Cao Lộc sẽ xét xử bị cáo Kèo Sòn Thuý tội xúc phạm lãnh tụ
 


Chúng đã tự lột mặt nạ, vì một em 8 tuổi làm sao đã có khái niệm về tình dục.  Mà lại muốn có quan hệ tình dục với một thằng già mà râu dài tóc bạc phơ còn hơn cả Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh!  Nếu em nhỏ 8 tuổi đó mà lại yêu Hồ Chí Minh thì chắc chắn đã được vinh danh chứ làm sao lại bị đấu tố???  Đến nhân vật ảo Lê Văn Tám, vì phục vụ Hồ  việt gian nên đã được vinh danh như thế nào, bọn ngươi có biết không?


Mắng mỏ cho Ba Con Chuột học đòi viết lách như thế cũng đã quá đủ. Tuy nhiên ta vẫn tiếp tục theo dõi, nếu bọn ngươi vẫn chưa chừa thì chờ đấy sẽ biết.  Đọc đã rõ chưa hỡi Ba Con Chuột Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh và JB Trường Sơn!!!


Xin lỗi quý bạn đọc, ngôn ngữ dùng cho loại chuột không thể cùng một dọng, một nghĩa dùng với người.  Mong quý bạn đọc thứ lỗi.


Chính Khí Việt
Ngày 3 Tháng 11, 2016

https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/181198798949180 < Bài Viết Tên Nói Láo Đinh Quang Anh Thai của báo Người Việt

NHÓM BA CÂY TRÚC HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ NHỮNG TÊN TAY SAI KHẢ Ố, NGU HÈN CỦA VGCS

DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM. (Bài 4, 5, 6)

GIỜ NÀY MÀ CÒN CHẠY TỘI CHO VIỆT GIAN CỘNG SẢN! THẬT ĐÁNG KHINH!!!

GIỚI THIỆU MỘT BỘ MẶT DÂN CHỦ CUỘI (CÔNG CỤ CỦA VGCS)!

COMMUNIST CRIMINAL PHAM XUAN AN and HISTORIAN LARRY BERMAN

 http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/american-ambassador-to-vietnam-ted.html  <<< Bài Viết Về  Đại Sứ Mỹ Ted Osius Ở Việt Nam.

http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/lying-covers-up-truth.html  <<< Đại Sứ Úc

http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/buom-trang-cua-nhat-linh.html  <<< Về Tên Nhất Linh

THẰNG HỀ GỐC HÀ ĐÔNG, VIỆT NAM  <<<< Về thằng Đặc Công Đỏ Bùi Tín

(Phần 2) Những trao đổi giữa Chính Khí Việt và Ông Cựu Đại tá CIA Andre Sauvageot Liên Quan Đến 6 bài "DIỆN MẠO THẬT CỦA CỰU ĐẠI TÁ TÌNH BÁO CIA ANDRE SAUVAGEOT"

BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016

(Phần 1) Những Trao Đổi Trên Facebook Giữa Chính Khí Việt và Ông Cựu Đại Tá Andre Sauvageot Liên Quan Đến 6 Bài Viết Phân Tích Về Những Nhận Định "BẬY BẠ" Của Andree Sauvageot Trên Tờ Dân Việt!!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website