CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 19, 2018

Bản chất Quảng Độ vẫn là việt gian!


Bản chất Quảng Độ vẫn là việt gian!


 thày thì "thích danh và lợi"
 

 
trò thì "thích gái"
Ngày 8 tháng Tư, 2011 vừa qua, Quảng Độ, qua cuộc phỏng vấn mới đây của Ỷ Lan, (vợ của chú tiểu lùn phá giới Võ văn Ái, là người phát ngôn Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và cũng là Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris). Trả lời về việc Quảng Độ lên tiếng phản đối bọn việt-gian cộng-sản bắt Ls. Cù Huy Hà Vũ, con của thi nô việt-gian cộng-sản Cù Huy Cận.
  
Trong chúng ta, đa số đều biết Cù Huy Cận, nhà thơ nổi tiếng qua một số tác phẩm tình cảm thật dễ thương và quyện đầy cảm xúc lòng người, cũng như rất thật với tình tự của lứa tuổi thanh xuân trai gái Việt, ở cái dạo mà người ta gọi là “thời tiền chiến”.
Và, Cù Huy Cận là một thi sĩ đã từng sáng tác những tác phẩm thật ngùn ngụt lửa máu hận thù để tiến tới các cuộc “cách mạng” long trời lở đất, khởi đầu bước vào cuộc đưa cả nước Việt Nam vào con đường nô lệ đế quốc đỏ Nga xô, Tàu cộng.
Ra công khuyển mã ra sao, trung thành với tập đoàn việt-gian cộng-sản bán nước giết dân như thế nào, tưởng ai từng mở miệng rằng có quan tâm đến tình hình đất nước, tình hình dân chủ, tự do, tình hình nhân quyền cho đồng bào trong nước VN, thì không ai là không nhận ra cái “khai cuốc công thần” này của Cù Huy Cận.
 
Ông Bà mình nói chẳng có sai qua câu: “Mèo nào, cắn miểu ấy”. Thế nên, trong khi trả lời Ỷ Lan, Quảng Độ, Đặng Phúc Tuệ, một thời mệnh danh là “sư rậm râu”, mà đã có kẻ bênh vực là vì trong tù việt-gian cộng-sản không có dao kéo, phương tiện nào để cắt tóc, gọt râu (sic), đã trả lời và thổi Cù Huy Hà Vũ là con giòng, cháu giống, con nhà cách mạng thì làm sao phản động như bọn ngụy quyền việt-gian cộng-sản vừa qua tuyên xử tại tòa án trá hình của chúng ngày 4/4/2011.
 
(trích)
Ông ấy là một người yêu nước thương dân, là con giòng cháu giống chứ không phải như người phàm phu tục tử như người khác. Thân phụ ông là ông Cù Huy Cận một nhà thơ lớn thời tiền chiến đồng thời lại là một khai quốc công thần của chế độ Cộng sản hiện nay. Chính ông đã vào tận trong Huế ngày 25.8.1945 để nhận cái kiếm, ấn kiếm mà ông Bảo Đại thoái vị trao quyền lại cho chính phủ Việt Minh dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh thời đó. Như vậy ông ấy là một người giòng giống cách mạng mà lại bảo ông là phản động sao được.
(hết trích)
 
Như vậy, cho tới nay, lại chính miệng Quảng Độ, Đặng Phúc Tuệ đã xác nhận hùng hồn rằng, Hồ chí Minh và các tên đàn em theo đuôi hắn, những kẻ đã tiếm quyền lãnh đạo nước Việt của chính phủ Liên Hiệp do Cụ Trần Trọng Kim lãnh đạo, gồm các đảng phái quốc-gia chống thực dân Pháp, trong đó có cả cái tổ chức của một nhúm nhỏ Hồ cùng đồng bọn.
 
Và sự lưu manh, gian trá của Hồ cùng lũ đàn em, đã bí mật truy lùng, giết hại lần lượt những người yêu nước trong các đảng phái quốc-gia để tiến tới “cướp” quyền lãnh đạo mà cai trị đất nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của Nga xô cùng Tàu cộng.
 
Gần cuối tháng Tư, mọi người dân Việt đang hướng lòng để tưởng niệm ngày Quốc Hận, ngày đánh dấu một quãng thời gian cách nay 36 năm, khi bọn việt-gian cộng-sản đã hoàn tất cuộc tấn cướp nước Việt Nam Cộng Hòa, bất chấp mọi cam kết trong các hiệp ước hòa bình mà chúng đã đặt bút ký kết cùng tuân thủ những điều khoản trong hiệp định. Không phải chỉ sau khi tên đại việt gian Hồ chí Minh ngỏm củ tỏi chúng mới bắt đầu tấn cướp, mà chính Hồ đã là tên đầu lãnh công cuộc làm tay sai cho Nga xô, Tàu cộng, đã nhận súng đạn của ngoại bang về cướp giết lương dân, khởi đầu là toàn thể lương dân bị trị trên phần Bắc Việt Nam từ vĩ truyến 17 trở ra, sau hiệp định Gèneve về Việt Nam, 1954.
 
Trong khi vừa “ăn cướp, vừa la làng” tại miền Bắc, Hồ cùng đồng bọn vẫn âm mưu tuân hành tấn chiếm miền Nam Việt Nam thuộc nước Việt-Nam Cộng-Hòa theo lệnh quan thày của chúng hòng nhuộm đỏ ba nước Đông Dương (Việt, Miên, Lào), làm bàn đạp cho chúng nhuộm đỏ Đông Nam Á.
 
Và cho tới nay, những gì đã và đang xảy ra trên mảnh đất hình cong chữ S, từ Nam Quan cho tới Cà Mau, người dân Việt trong và ngoài nước đã rõ kết quả là tay sai cho Nga, Tàu của tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh. Hậu quả chúng đã và còn đang tiếp tục gây ra cho đất nước và dân tộc VIệt Nam khó có thể tưởng tượng nối.
 
Thế mà Quảng Độ, nhà sư rậm râu, kẻ đã từng kêu gọi: “Tháng Năm bất tuân dân sự, biểu tình tại gia”! nay lại lên tiếng: Chúng: Bọn việt-gian cộng-sản từ Hồ, những tên hậu duệ của Hồ, kể cả thi nô Cù Huy Cận là những “nhà cách mạng nòi”! Tức là chính nghĩa thuộc về chúng. Những kẻ mà Quảng Độ và đồng bọn đã và đang cùng ra sức bảo vệ, để được “đồng đẳng, chia quyền cả danh lẫn lợi”!!!
Quảng Độ là ai?!!!
 
Anh quốc, ngày 9 tháng 4 năm 2011
VIỆT THƯỜNG

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website