CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, July 24, 2018

Trân trọng kính chuyển đến quý bạn đọc trong và ngoài nước hình ảnh ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tỗng Thống Ngô Đình Diệm tại Montréal,Québec, Canada

Trân trọng kính chuyển đến quý bạn đọc trong và ngoài nước hình  ảnh ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tỗng Thống Ngô Đình Diệm tại Montréal,Québec, Canada.
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website