CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, July 9, 2018

ĐÊM MƠ THẤY TRẦN QUỐC TOẢN

ĐÊM MƠ THẤY TRẦN QUỐC TOẢNGiấc ngủ muộn chập chờn đêm phố thị
Trong chiêm bao một tráng sĩ hiện về
Vầng trán rộng, mày ngài, đôi mắt sáng,
"Ta, Quốc Toản đây, tổ tiên ngươi đó, họ Trần!

- Ta nghe khắp sơn hà nguy biến
Nước nhà đang rao bán những đặc khu
Lại nghe nói sẽ rơi vào tay giặc
Bởi chẳng ai thề "Không bán cho Tàu!"

Ta rất ngạc nhiên, sao không trưng cầu dân ý?
Như ngày xưa, có hội nghị Diên Hồng
Để người trẻ như ta, bày chí khí
Giới trẻ các ngươi đâu, sao chẳng nói năng gì?

- Xin tiên tổ cảm thông cho con cháu
Sống thời này, Ngài cũng thế mà thôi!
Vừa "ý kiến", đã bị cho nghỉ học
Mới xông ra, đã bị "hốt lên phường"

Nên phần lớn sẽ "giữ mồm giữ miệng"
Học cho xong, tìm hướng mà "dông"
Còn số khác chỉ quan tâm những chuyện
Ở đâu xa xa, chẳng dính dáng tới mình!"

- Nghe ngươi nói, lòng ta đau như cắt!
Ước chi ta vẫn sinh ở thời này
Ta vẫn thế, sẽ xông ra vì Tổ quốc
Phất ngọn cờ trung nghĩa với non sông!"

- Ngài làm thế, sẽ bị gọi là "phản động"!
Nếu bị đòn cũng sẽ chẳng ai "like"
Thời nay lạ lắm, Ngài không thể hiểu
"Cái tốt, cái ngay" sợ "cái ác, cái hèn"!

- Sao lạ vậy, ta nghe có người ngày trước
Ném lựu đạn vào dân, được gọi nữ anh hùng
Cớ sao ta xông ra giết giặc
Lại bị gọi "phản động" là sao? Ngươi nói cứ lùng bùng!

- Trời! Ngài hỡi đừng bao giờ nói thế
Coi như con chưa nghe thấy lời nào!
Ngài đi đi, con không quen Ngài nhé!
Con nhát hèn, chẳng dám lắng nghe đâu

- Thật hổ thẹn có ngươi là con cháu
Nói vài câu đã đuổi ta đi
Ta không tin, thời nay không còn Quốc Toản
Ngươi hãy chờ xem, đứa con gái nhát hèn!

Ta sẽ hiển hiện trong chiêm bao giới trẻ
Cất lời non sông, yêu nước, thương nòi
Và ngươi sẽ thấy ngươi lầm to đấy
Đất nước còn hàng triệu Quốc Toản, giống như ta

Mà trước khi đi ta có câu này muốn hỏi
Thời bây giờ nói gì để được "like"?
Ngài phải hỏi "Nói gì cho ngầu nhỉ?"
Giới trẻ mới nghe, con chúc Ngài thiệt "ngầu"!

Rồi, ta biết, ta sẽ tìm cách nghĩ
Nói câu chi nghe cho nó thiệt ngầu!
Mà quan trọng, phải làm gì cho "ngầu" nữa,
Chỉ nói suông, thì mất nước với giặc Tàu…

 
 NHÀ THƠ TRẦN HOÀNG TRÚC

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website