CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, June 24, 2018

NGƯỜI DÂN SAIGON NÓI RIÊNG VÀ NHÂN DÂN TOÀN QUỐC TIẾP TỤC BIỂU TÌNH CHỐNG LẠI LUẬT ĐẶC KHU VÀ CÁI GỌI LÀ "AN NINH MẠNG"!!!


NGƯỜI DÂN SAIGON NÓI RIÊNG VÀ NHÂN DÂN  TOÀN QUỐC TIẾP TỤC BIỂU TÌNH CHỐNG LẠI LUẬT ĐẶC KHU VÀ CÁI GỌI LÀ "AN NINH MẠNG"!!! 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website