CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, June 13, 2018

(Cập nhật ngày 06/13/18) MỤC LỤC VỀ LIÊN MINH CHÓ HEO

LGT:  Theo yêu cầu của một số thân hữu CKV, nhóm thân hữu CKV facebook, CKV xin đưa lại mục lục các bài viết về Hội Cờ Đỏ hải ngoại.
 
 
Underconstruction
MỤC LỤC VỀ LIÊN MINH CHÓ HEO


 
Trưng bày mọi chứng cớ của lũ Đảng Phái Ma Trơi Hội Đoàn Ma Bùn và những cơ quan truyền thông cùng nhân sự của chúng trong âm mưu Hoà Giải, Hoà Hợp và bưng bô cho tập đoàn VGCS,


(1)  (Phần 1) Liên Minh Chó Heo: Hội Cờ Đỏ Đang Nhen Nhúm Ở Hải Ngoại!

Chương 1:  Tinparis.net

(2) Về Tinparis.net và hai tên bút nô cho Chệt Hứa Vạng Thọ

(3) Tin Paris Net Của Chệt Hứa Vạng Thọ Là Công Cụ Truyền Thông Của Ai?

(4) “CHIẾC ÁO MẶC NGOÀI” của LÃO MÓC

(5) LÃO MÓC KÊU GỌI “QUÊN QUÁ KHỨ - XOÁ BỎ HẬN THÙ” (Phần 1) - CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ “LIÊN MINH CHÓ HEO” (Bài thứ 14)(6) Bài 1) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(7) (Bài 2) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(8) (Bài 3) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(9) Con Gì Ăn Cứt Chó?

(10) From Red Flag Clan rallied in Son Hai village, Quynh Luu, Nghe An To Red Flag Clan In "Ba Cay Truc and Tinparis.Net"

(11) LŨ VGCS TAY SAI TÀU BÀNH TRƯỚNG LÀ TIN PARIS.NET, BA CÂY TRÚC LẠI LÊN TIẾNG SỦA TRƯỚC KHI…TIẾP TỤC ĂN MỘT BÃI PHÂN CON CAI TÙ VGCS CỦA LÃO MÓC!!!

(12) (Phần 1) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"  http://www.chinhkhiviet.net/2017/08/khi-phach-cua-ngoi-but-theo-ton-chi-to.html


(13) (Phần 2) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"

(14) Về 2 Tên Bại Tướng Đại Xuẩn Trương Minh Hoà Và JB Trường Sơn!!!

(15) (Bài 1) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(16) (Bài 2) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(17) (Bài 3) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(18) (Bài 4) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(19) (Bài 1) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey"
http://www.chinhkhiviet.net/2016/01/vach-mat-ten-truong-minh-hoa-trong-cuon.html

((20) Bài 2) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách của hắn có tên: “The Dark Journey”

(21) (Bài 3) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách của hắn có tên: “The Dark Journey”

(22) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách “The Dark Journey" (Bài 4)

(23) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên: “The Dark Journey” (Bài 5)

(24) Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi. (Bài 6)

(25) Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi.(Bài 7)

(26) TRƯƠNG MINH HOÀ KIỆN CHÍNH KHÍ VIỆT

(27) Thượng Uý VGCS Trương Minh Hoà Được “BU” an ủi là CON NGU QUÁ!!!

(28) Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (Bài 8)

(29) Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (Bài 9)

(30) Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (BÀI 10)

(31) Việt Gian Cộng Sản Trương Minh Hoà Suỵt Con Chó Sống Tự Nguyện Lão Móc Ra Sủa Càn!

(32) Thằng Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ của bản thân nó và đồng bọn!!!

(33) (Bài 2) Thằng Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ của bản thân nó và đồng bọn!!!

(34) (Bài 3) Thằng Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ của bản thân nó và đồng bọn!!!

(35)

(36) NHẬN XÉT BÀI “CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA TẠI CHUÀ PHẬT PHÁP ST-PETERSBURG FLORIDA” CỦA PHÓ ĐOAN TÂN THỜI TÔN NỮ HÀNG HAI'

(37) BÀI TIẾP THEO VỀ MỤ TÔN NỮ HOÀNG HOA

(37) VỀ THẰNG PHẢN QUỐC NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC LỆNH HỒ, TỨC LÃO MÓC, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI!!!

(38) Về thằng Nguyễn Thiếu Nhẫn với bút danh "Lão Móc", Móc cái gì???

Các Tác Giả Khác:

Michael Nguyễn: Vạch mặt những tên việt gian
http://www.chinhkhiviet.net/2015/04/hello-anh-ckviet-e-nghi-anh-cu-giu.html
Michael Nguyễn: THẰNG NGỌNG HAY NÓIChương 2:  Ba Cây Trúc

Chương 3:  Hồn Việt UK Online
 

(Bài 1) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(Bài 2) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(Bài 3) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY
(Bài 4) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(BÀI 5) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: XIN CÓ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC

3/   CHUỘT CHÙ MÚA!
 
 

Chương 4: Hội Đoàn Đảng Phái Ma Trơi Ma Bùn SBTN - Tờ Người Việt
 

NHẬN XÉT VỀ BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH ĐẢNG VIỆT TÂN PHỞ BÒ TRỆCH HƯỚNG ĐỖ HOÀNG ĐIỀM!

ĐỖ PHỦ VÀ TƯỜNG THẮNG ĐÚNG LÀ LŨ GÁC CỬA CHO TRUYỀN THÔNG VGCS

Bướm Trắng của Nhất Linh

Từ “Bướm Trắng” đến “Bên Giòng Nước Cuốn”

TAY SAI VIỆT GIAN CỘNG SẢN LẠI NỔ SẢNG!!!

Dinh Quang Anh Thai: Lie Beyond The Lying Itself

VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS (?) Cù Huy Hà Vũ http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/vai-nhan-xet-ve-thao-luan-chinh-tri.html

XIN ĐƯỢC “CHIÊU HỒI” hay “HOÀ HỢP HOÀ GIẢI”

Vì Sao Bùi Hằng Dành Rất Nhiều Câu Chữ Để Cám Ơn Tên Trại Trưởng VGCS ở Trại tù Gia Trung (Gia Lai)

BÙI THỊ MINH HẰNG LÁI DƯ LUẬN LÀM LỢI CHO VGCS

THẬT và DỔM !

Discussion of Crooked Nguyen Dan Que's Korean Human Rights Award
Cicada Syndrome

 DU SINH PHẢN CHIẾN NGUYỄN ĐAN QUẾ LÀ NÔ TÀI CỦA AI?

OUT OF TUNE TRUMPET

CRISIS OF HONORING

“CÔNG DÂN TỰ DO”!!!

TÊN CUỘI TADEO NGUYỄN VĂN LÝ ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT TÊN CÒ MỒI VGCS

NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG

The Ghostly Shadows Walking On The Roads

PHARISEE TRIỆU PHONG VÀ TÊN HỀ THỔI KÈN TÀU!

(Bài 1) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!

(Bài 2) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!

ĐỪNG XÚM VÀO NÓI XẤU NGƯỜI VIỆT NAM một cách mù loà TRÍ TUỆ!

http://www.chinhkhiviet.net/2017/03/ang-chi-hung-unmasks-himself.html

Về Đặng Chí Hùng và bài viết mới có tên "Trạng Nổ"

MÂU THUẪN CỦA ĐẶNG CHÍ HÙNG TRONG BÀI “QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA”!!!

DÂN TRÍ VIỆT NAM HIỆN NAY CÓ THẤP KHÔNG?

HÃY NGƯNG NGAY VIỆC TIẾP TAY GIEO MẦM TỰ TY TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ!

GIỚI THIỆU MỘT BỘ MẶT DÂN CHỦ CUỘI (CÔNG CỤ CỦA VGCS)!

Chính Khí Việt: ĐẤU TRANH THIỆT và ĐẤU TRANH CUỘI!

BẰNG CHỨNG CỤ THỂ RẰNG LŨ ĐẤU TRANH CUỘI LÀ CÔNG CỤ RẤT QUAN TRỌNG CỦA TẬP ĐOÀN VGCS (CŨNG CÓ NGHĨA LÀ CỦA TÀU BÀNH TRƯỚNG)

MỘT VÀI NHẬN XÉT NHỎ TRONG LÁ THƯ CỦA THÀNH VIÊN THQDV "GỞI ÔNG NGUYỄN PHÚC LIÊN VÀ BÀ TNHH"


CUỘI Ls LÊ CÔNG ĐỊNH NÓI BẬY!!!
 
 
(Bài 2) LŨ TRÍ NÔ VGCS ĐÃ LỘ MẶT

( Bài 3) LŨ TRÍ NÔ VGCS ĐÃ LỘ MẶT


(Bài 1) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

(Bài 2) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

(Bài 3) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

CHUYỆN … TỨC… CƯỜI - Khẩu khí của lũ đấu tranh cuội!!!

Các Tác Giả Khác:

Trần Thanh: HAI TÊN VIỆT GIAN PHAN NHẬT NAM và NAM LỘC

Trần Thanh: Phan Nhật Nam lươn lẹo chữ nghĩa, đầu hàng việt gian cộng sản!

- Trần Thanh - Con tắc kè Ðinh Thạch Bích!

Nguyễn Phúc Liên: NGÔ THANH HẢI ! MI LÀ AI ?

TẠI SAO LẠI MUỐN XOÁ BỎ NGÀY QUỐC HẬN?

Liên Thành: Thư Của Th. Tá Liên Thành gởi TS (?) Nguyễn Đình Thắng chuyên viên ăn PHÂN (fund)

Tịnh Ngọc: TRƯỞNG KHỐI KỸ THUẬT UBTTTAĐCSVN KÍNH GỞI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIÁM ĐỐC BPSOS TẠI WASHINGTON DC VỀ NGÀY QUÂN LỰC 19/6

TUẤN PHAN: NVHN nhẵn mặt với cái tên Nguyễn Đình Thắng, Lý trưởng làng Cổ Nhuế hải ngoại.

Michael Nguyễn: NHỮNG CON CHÓ ĂN CỨT!

Michael Nguyễn: Giao Trứng Cho Ác

Đạt Nguyễn: NAM NHÂN HAM LỘCSưu Tầm: Lê Thành Quang:"Vinh Danh và Tri Ân "Chữ Nghĩa" của tên Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng!

Sưu Tầm: Phản Đối Nguyễn Đình Thắng và Ngô Thanh Hải

Sưu Tầm: Nguyễn Đình Thắng dở trò gian manh!

Sưu Tầm: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG BỊ TỐ SANG ĐỌAT THƯƠNG HIỆU HAIR BUSINESS

Sưu Tầm: Nguyễn Đình Thắng Là Ai?

Sưu Tầm: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TRƯỜNG DẠY LÀM TÓC CỦA CÔ PHẠM THU HẠNH

Sưu Tầm: Nguyễn Đình Thắng chơi chữ điêu luyện như Việt Cộng : "dù không làm chính trị thì vẫn phải làm chính sự "

Nguyễn Phúc Liên:ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30/4: TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG & NGUYỆT ÁNH ?

Nguyễn Phúc Liên: Dân Tộc Việt Nam Khẳng Định NGÀY 30/4 QUỐC HẬN LÀ NGÀY LỊCH SỬ
CHO MUÔN ĐỜI SAU

Sưu Tầm: (GS Nguyễn Phúc Liên) NGÀY 30 THÁNG TƯ QUỐC HẬN :XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI CỦA CDNVQGHK

Kim Hoa Bà Bà: Thơ tặng Nguyễn đình Thắng - BPSOS

ChinhIrving: Lũ Mặt Trợn Việt Tanh và Ngo Thanh Hải chỉ là một lũ bịp,

Chương 5: Về BBC - Ban Tiếng Việt

ĐÃ LÀM TRUYỀN THÔNG CẦN CÓ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ LÀM BÁO CỦA BAN TIẾNG VIỆT ĐÀI BBC!!!

This is the true face of Doctor Jonathan London

LẠI MỘT “THÀY BÀN QUẠT MO” (cũng có thể là hoặc không phải là MẶT MO)!

NGHỆ THUẬT TÔ HỒNG- BÔI ĐEN!

30. (Tưởng Niệm Quốc hận 30/04/1975 – 30/04/2017) HAI CHỖ ĐỨNG, HAI CÁCH NHÌN

TOÀN DÂN VIỆT NAM HÃY CHỐNG TIN HOẢ MÙ

(Bài 1 và 2) TRƯƠNG CHI TÂN THỜI TRÊN SÓNG SÔNG THAMES

Chương 6: Tập Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÃ LỘT MẶT LŨ MA TĂNG TRỌC ĐẦU!

Chính Khí Việt: Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Tên "Láp Sư" Phản Quốc Võ Văn Ái

"We don't have to obey the Americans, he (GIAC DUC) shouted into his microphone, "so why should we be expected to obey Nguyen Van Thieu,a servant of the Americans?"

NHỮNG TỘI ÁC "TRỜI KHÔNG DUNG- ĐẤT KHÔNG THA" CỦA ĐÔN HẬU, HUYỀN QUANG, QUẢNG ĐỘ, VÕ VĂN ÁI Những Bài Viết Vạch Mặt Lũ Ma Tăng Việt Gian Đầu Trọc GHPGVNTN của Huyền Quang - Quảng Độ và thằng basset Chân Lùn Võ Văn Ái:
 Image result for hinh thich huyen quangImage result for hinh thich huyen
 quang
 Image result for hinh thich quang duc tu thieu
 


 
 
Image result for hinh thich quang duc tu thieu Image result for hinh thich quang duc tu thieu
Những Bài Viết Vạch Mặt Lũ Ma Tăng Việt Gian Đầu Trọc GHPGVNTN của Huyền Quang - Quảng Độ và thằng basset Chân Lùn Võ Văn Ái:

Bài 4: Nội Dung Buổi Hội Luận Đặc Biệt Hôm Nay ngày 7 tháng 6, 2015 Của Website Chính Khí Việt với Thiếu Tá Liên Thành về Vụ Án Trần Đình Minh, http://www.chinhkhiviet.net/2015/06/noi-dung-buoi-hoi-luan-ac-biet-hom-nay.html
Bài 19: Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: TẠI SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI  http://www.chinhkhiviet.net/2015/05/tai-sao-toi-khong-ung-ho-loi-keu-goi_30.html
 
Bài 69:  
 
 
 
 

MỤC LỤC

Những Bài Viết Dạy Dỗ Thằng Sáu Bò Vàng


Đi Nhai, Đứng Ngậm, Ngồi Cười

HƯƠU VÀNG CƯỜI GIỐNG LÁ ĐA ĐANG NGỒI

  === Chính Khí Việt: (Bài 1) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!


 


MỤC LỤC NHỮNG BÀI VIẾT VỀ
THẰNG CỰU NGUỴ QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN VĂN HẢI - ĐIẾU CÀY
CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 
 1. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 1)
2. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 2)
3. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 3)
4. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 4)
5. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 5)
6. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 6)
7. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 7)
8. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 8)
9. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 9)
10.      Chính khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 10 )
11.      Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 11)
12.      Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 12)
13. Chính Khí Việt: VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ”.
14. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…ĐIẾU BÁT sắp DU MỸ!!!???
15. Chính Khí Việt: TIỆM TIẾN VÀ CỰC ĐOAN
16. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html

14. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…

16. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html
17. Chính Khí Việt: VỀ VIỆC THẰNG CỰU NGUỴ QUÂN VGCS NGUYỄN VĂN HẢI – ĐIẾU CÀY HOẠT ĐỘNG Ở BẮC CAILIFORNIA

MỤC LỤC
 

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc website Chính Khí Việt một số những bài viết của nhiều tác giả tên tuổi, viết về tên TNS Canada (do chỉ định) Ngô Thanh Hải, trong âm mưu biến đổi Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 thành ngày "Hành Trình ĐếnTự Do". 
Trong phần mục lục này, quý bạn đọc cũng tìm thấy rất nhiều youtubes Hội Luận liên quan đến tên bưng bô Ngô Thanh Hải, với sự góp mặt của một số diễn giả niên trưởng của website.
Chính Khí Việt


 1. Chính Khí Việt: THỬ TÌM HIỂU VỀ CÁI GỌI LÀ "HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO" CỦA TNS NGÔ THANH HẢI
2.  Chính Khí Việt: TRYING TO UNDERSTAND THE SO-CALLED “THE JOURNEY TO FREEDOM” OF CANADIAN SENATOR NGO THANH HAI
3. Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: THỬ ĐI TÌM MỐI TƯƠNG QUAN Giữa LIÊN BANG TẦU VIỆT và NGÀY QUỐC HẬN 30-4
4. Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: TRÒ ĐẠI BỊP
5. Nguyễn Phúc Liên: NĂM 2015: NGÔ THANH HẢI ÂM MƯU THAY QUỐC HẬN 30.04 BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)
6. Nguyễn Phúc Liên: NGÔ THANH HẢI & ĐỒNG BỌN BƯNG BÔ CSVN
7. Nguyễn Phúc Liên: ÂM MƯU XÓA QUỐC HẬN 30.4:
8. Kỷ Luật Sắt: Thư Kính Báo Của Ông Trần Tâm Trực San Jose về Âm Mưu Biến Đổi Ngày Quốc Hận
9. Ngô Minh Hằng: CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI VIỆT KIỀU
10. Trung Lĩnh: Thứ Hai Mang!
11. Tuyên Cáo Về Việc Duy Trì Danh Xưng Và Ý Nghĩa Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4
12. Kỷ Luật Sắt (Bửu Nguyễn) Tẩy Chay Đại Nhạc Hội do Việt Tân Tổ Chúc Ngày 30 Tháng 4
13.Nguyễn Phúc Liên: ĐÁM BƯNG BÔ CSVN ÂM MƯU XOÁ QUỐC HẬN 30.4
 14. Tôn Nữ Hoàng Hoa: HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN (Phần 1)
15. Tôn Nữ Hoàng Hoa: HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ... (Phần 2)
16. Tôn Nữ Hoàng Hoa: (Bài 3) HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN (Phần 3)
17, CSQG: Kính gởi Quý Người Việt Quốc-Gia TNCS khắp hải ngoại,
18. youtube HỘI LUẬN VỀ ÂM MƯU ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN CỦA TÊN TNS CHỈ ĐỊNH LƯU MANH NGÔ THANH HẢI
19, Kỷ Luật Sắt: Lượm Lặt Trên Yahoogroups Về Thằng TNS do chỉ định Ngô Thanh Hải và bè lũ!!!
20. Liên Thành: Thông Cáo Đặc Biệt Của UBTTTADCSVN
21. YOUTUBE HỘI LUẬN NGÀY 14 03 2015 NB VIỆT THƯỜNG NÓI LÝ DO VGCS MUỐN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN 30 04
22. youtube Hội Luận ngày 14/03/2015 Cùng Nhà Báo Việt Thường và Thiếu Tá Liên Thành
23. Sưu Tầm:Thư mời đi ăn nhậu của Liên Hội Người Việt Canada nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4
24. Chính Khí Việt: Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 40
25. Sưu Tầm: (Trần Văn Lương) Thư Không Niêm Gửi Bạn
26. Sưu Tầm: (GS Nguyễn Phúc Liên) NGÀY 30 THÁNG TƯ QUỐC HẬN :XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI CỦA CDNVQGHK
27. ChinhIrving: Lũ Mặt Trợn Việt Tanh và Ngo Thanh Hải chỉ là một lũ bịp,
28. Tịnh Ngọc: TRƯỞNG KHỐI KỸ THUẬT UBTTTAĐCSVN KÍNH GỞI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIÁM ĐỐC BPSOS TẠI WASHINGTON DC VỀ NGÀY QUÂN LỰC 19/6
29. Kim Hoa Bà Bà: Thơ tặng Nguyễn đình Thắng - BPSOS,
30. Sưu Tầm: (Hà Lan Phương) Hồn Tổ Quốc
31. Sưu Tầm: MỖI NĂM THÁNG TƯ VỀ
32. Chinh Tran: Thư Ngỏ Gửi Đến Các Thẩm Quyền QLVNCH
33. Ngô Minh Hằng: NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !
34. Tôn Nữ Hoàng Hoa: Khi Loài Kên Kên Nhảy Hoà Bình
35. Tôn Nữ Hoàng Hoa: (Bài 1) Thất Vọng Hay Ngậm Ngùi ?
 36. Tôn Nữ Hoàng Hoa: (Bài 2) Thất vọng hay ngậm ngùi?
 37. Chính Khí Việt (Bài 8) HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI
 38. Chính Khí Việt: VẠCH MẶT THẰNG JB TRƯỜNG SƠN Ở BA CÂY TRÚC
39. youtube HỘI LUẬN NGÀY QUỐC HẬN 30/4: NHỮNG CHUYỆN CẦN LƯU Ý VỀ LỊCH SỬ NGÀY QUỐC HẬN 30/4\
40. youtube (Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất) TRÒ ĐẠI BỊP HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

Mục Lục:  Về Tên Hoang Tưởng Nguyễn Văn Lý


TÊN CUỘI TADEO NGUYỄN VĂN LÝ ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT TÊN CÒ MỒI VGCS

NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG

The Ghostly Shadows Walking On The Roads

PHARISEE TRIỆU PHONG VÀ TÊN HỀ THỔI KÈN TÀU!


Nhà Báo Việt Thường nhận định bản thông cáo báo chí của Ông Võ Đình Chương về tên hoang tưởng Nguyễn Văn Lý

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website