CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, May 16, 2018

(BÀI 1) TẬP ĐOÀN VGCS VỪA ĐÁNH TRỐNG VỪA ĂN CƯỚP MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN!

(BÀI 1) TẬP ĐOÀN VGCS VỪA ĐÁNH TRỐNG VỪA ĂN CƯỚP MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN!

Hôm nay tạm gác những mục thường xuyên, CKV xin phép quý bạn đọc để lôi cổ thằng đại VGCS có tên là VÕ VĂN THƯỞNG, Uỷ viên Chính trị bộ VGCS, Kiêm Bí thư Ban Bí thư Trung Ương VGCS, Phụ trách Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương VGCS.

Thằng đại việt gian Võ Văn Thưởng này, hôm nay (16-05-18) đã có bài viết có tên: “Chủ nghĩa dân tuý và những cảnh báo đối với Việt Nam” (sic).

Muốn đọc toàn bài này, xin quý bạn đọc bấm vào 1 trong hai links dưới đây:
 
 Với chức vụ như vậy, thằng đại việt gian cộng sản Võ Văn Thưởng này là kẻ phụ trách phần ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ của tập đoàn VGCS.

Cho nên CKV vạch mặt thằng đại VGCS Võ Văn Thưởng cũng tức là lôi cổ toàn bộ lũ chóp bu VGCS trong cái nhóm gọi là “BỘ CHÍNH TRỊ”.

Ta nói cho thằng đại VGCS Võ Văn Thưởng và đồng bọn trong cái gọi là BỘ CHÍNH TRỊ biết rằng vấn đề nào cũng có hai mặt.  Thí dụ trong chiến tranh, có chiến tranh xâm lược và có chiến tranh chống xâm lược, cho nên đối với CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ cũng như vậy: Kẻ sử dụng chủ nghĩa dân tuý để vì dân, vì nước HAY để lừa dân và bán nước!

Mày tưởng rằng cái lũ VGCS chúng bay là không sử dụng đến chủ nghĩa dân tuý hoặc phương pháp dân tuý (tức MỊ DÂN) hay sao?

Ta giải thích cho mày hiểu như sau:

1/ Trước hết mày cần phải nhớ rằng, chính cái thằng tổ sư quan thày của mày là Lenin đã tích cực dùng những phương pháp của chủ nghĩa dân tuý để lừa gạt một cách bỉ ổi nhất:

Mày thử nghĩ xem, khi chúng chuẩn bị cướp bộ máy nhà nước của Nga  Hoàng, thì chúng tuyên bố những điều như: Cách Mạng Vô Sản, nghĩa là, đây chính là một cuộc cách mạng của những người vô sản và vì những người vô sản.  Như vậy có phải là MỊ DÂN hay không?

Khi cướp được bộ máy nhà nước, chúng cho thành lập cái thể chế gọi là “XÔ VIẾT CÔNG NÔNG BINH”, có nghĩa chỉ dựa vào công nhân, nông dân (lớp dưới), tức Nông Nô hoặc bần nông) và BINH.  Trong nội dung đó, mày có thấy phương pháp dân tuý bộc lộ rất rõ ràng hay không???

Khi chúng đưa ra những định nghĩa:

-         Trong chế độ XHCN thì mọi người sẽ “LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO VIỆC LÀM”!?  và khi bước lên chế độ cộng sản THÌ mọi người “LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU!!!???

Ta hỏi mày hai điều ta nêu lên, có phải là SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÂN TUÝ , tức MỊ DÂN một cách lưu manh nhất không!!!???

Cũng như cộng sản Nga Xô là bố đẻ của lũ việt gian cộng sản chúng mày cũng đề cập đến cái gọi là “Thế Giới Đại Đồng”, như vậy ta hỏi mày trong cái gọi là “THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG” đó thì ai là CHỦ NHÂN ÔNG, ai là kẻ LÀM CÔNG, hoặc NÔ LỆ?

Đảng cộng sản Nga Xô thời đó là ÔNG CHỦ  hay cái đảng cộng sản Đông Dương của chúng mày là ÔNG CHỦ, hay cả ở mức tầm thường nhất là được coi như bạn hay đồng chí thực sự!!!???

Chưa nói đến việc Nga Xô nó tuyển những thằng có máu việt gian bán nước, giết dân như LŨ CHÚNG MÀY để thành lập ra cái tổ chức mà nhiệm vụ là làm việt gian thờ Nga Xô.  Khi nó ra lệnh cho lũ chúng bay từ cái tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành ra cái Đảng Cộng Sản Đông Dương,  thì mày hãy suy nghĩ xem trong vai ÔNG CHỦ ra lệnh, hay tổ chức VGCS chúng mày muốn ăn thua với Nga Xô nên xí phần trước là sẽ trở thành ÔNG CHỦ của Bán Đảo Dông Dương???!!!

2/ Ta tạm điểm thêm những công việc mà tổ chức VGCS của chúng mày từ khi ra đời 1930 cho đến tận hôm nay là 2018, có bất kể việc nào, dù lớn dù nhỏ, mà cái tổ chức VGCS của chúng mày hoàn toàn chỉ sử dụng PHƯƠNG PHÁP của Chủ Nghĩa Dân Tuý hay không?

-         Ngay cai khẩu hiệu bán nước trong cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, là TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ,  thì ta hỏi mày cái khẩu hiệu đó vừa mang tính việt gian, vừa mang tính MỊ DÂN trắng trợn nhất.  Bởi vì chúng mày đã kích động việc chỉ dựa vào công nhân, bần cố nông và binh lính (tức là lính của thực dân Pháp với lính của Triều đình Nhà Nguyễn).

 

Tiếp sau đó, trong cái gọi là sự kiện 1945, thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh khiêm tốn và long trọng xin được ủng hộ từ phía các Vua, Quan Đại Thần, Quan Lớn cho đến Hào, Lý của Nhà Nguyễn. Rồi cũng chính nó xin được sự cộng tác của các Trí thức lớn, các nhân sĩ của Việt Nam thời đó.  Nó còn kêu gọi sự hợp tác từ những Đảng phái chính trị của Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam… cho đến lãnh đạo các tôn giáo…

Ngươi có thấy ĐỐI TƯỢNG được nó o bế hoàn toàn trái ngược với thời kỳ VGCS còn chưa cướp được Bộ Máy Nhà Nước ở Việt Nam lúc đó.  Cũng cần phải kể đến một hành động MỊ DÂN, lưu manh nhất của thời đó là Thằng Đại Tội Đồ VGCS Hồ Chí Minh đã cho lệnh giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương và chỉ còn nằm trong một tổ chức có tính chất nghiên cứu gọi là “Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx!!!??

-         Trong chiến tranh, thằng Đại tội đồ Hồ Chí Minh, nhờ sự ngu xuẩn của bè lũ Chính Trị Ba Xu, Cờ Bạc, Hoang Tưởng, Thuốc Phiện…như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam…nên thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh đã ăn cắp được cái danh xưng VIỆT MINH,  cũng như ăn cắp được lực lượng Quân Đội Quốc Gia của chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp để rồi nó thay đổi nhiệm vụ và danh xưng cho cái quân đội đó. Từ chỗ Quân Đội Quốc Gia có nhiệm vụ Trung Với Nước - Hiếu Với Dân, bị đổi thành Quân Đội Nhân Dân CÓ NHIỆM VỤ  Trung Với Đảng. Việc nó cho hình thành hệ thống Đảng VGCS trong nguỵ quân và thành lập ra cái gọi là Tổng Cục Chính trị với khẩu hiệu “HỒNG HƠN CHUYÊN”, để bên cạnh chỉ huy mỗi đơn vị nguỵ quân VGCS một đứa gọi là CÁN BỘ CHÍNH TRỊ, hoặc CHÍNH UỶ, trên thực tế là kẻ có quyền hành nhất vì nó là đại diện cho Đảng VGCS.  Những thằng, những con đó đều phải có lý lịch là Công Nhân hoặc Bần Cố Nông!

Cách sắp xếp như vậy có phải là phương cách của chủ nghĩa Dân Tuý hay không?

-         Trong cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”, thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh đã cho  tước bỏ quyền lực của cái chính quyền Nguỵ VGCS lúc đó, để thay thế bằng những kẻ được gọi là RỄ và BẤN CỐ NÔNG, mà hầu hết chúng còn chưa là Đảng Viên VGCS, để làm cái gọi là VU CÁO TRONG ĐẤU TỐ, XỬ ÁN TRONG ĐẤU TỐ và quyết định TỬ HÌNH ngay tại chỗ, tịch thu toàn bộ gia sản hay bỏ tù hoặc phát vãng đi nơi rừng thiêng nước độc toàn gia đình. Việc đề cao cái lũ gọi là RỄ và BẦN CỐ NÔNG như thế có phải là phương pháp MỊ DÂN của chủ nghĩa Dân Tuý không!!!???

-         Tất cả những cái gọi là các cuộc “CÁCH MẠNG” mà thằng VGCS đại tội đồ Hồ Chí Minh phát động đều sử dụng TRÒ MỊ DÂN BỈ ỔI MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN như con đấu tố Cha Mẹ, Vợ tố Chồng, họ hàng bạn bè vu cáo lẫn nhau.  Tất cả những đứa làm cái việc đấu tố vu cáo đó đều được khen thưởng và đề cao trong hệ thống tuyên truyền báo chí!

(cón tiếp)
 
Chính Khí Việt
Ngày 16 Tháng 5, 2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website