CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, May 8, 2018

(BÀI 2) CẦN HIỂU RÕ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” LÀ GÌ???

(BÀI 2) CẦN HIỂU RÕ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” LÀ GÌ???
 Nguyễn Văn Thiệu đặt bia lưu niệm vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam với sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker
Đại sứ Cabot Lodge (bên phải) và cẩu nô tài Dương Văn Minh

 

CHÚ Ý 2: Thực ra khái niệm CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”  cũng chẳng phải mới mẻ gì.  Cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHỆM”  được sử dụng trong cuộc chiến “CHỐNG XÂM LƯỢC ĐỎ” Ở  VIỆT NAM chỉ là sự sao chép lại một cách láo cá của mấy anh tác giả mù loà trí tuệ mà thôi.

Kể từ khi có “CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC”“CHỐNG XÂM LƯỢC”  trong lịch sử thế giới, đã nảy sinh sức mạnh của các loại thực dân khác nhau; mục tiêu của chúng tuy cũng có lúc khác nhau vì nhu cầu khai thác THUỘC ĐỊA và NÔ LỆ, có những yêu cầu cụ thể của mỗi loại thực dân; cũng như cách thức đấu tranh “CHỐNG XÂM LƯỢC” của người nô lệ cũng khác nhau do nhận thức về bộ mặt thực dân các loại không đồng nhất. Cho nên tụi thực dân các loại cũng sử dụng những phương cách MẠNH, YẾU, hoặc uyển chuyển bằng những MỸ TỪ có tính chất ngoại giao, lịch sự đối với những người nô lệ.  Nhưng dù DÙNG cách nào thì nó cũng có mục tiêu là sử dụng những nô lệ đó phục vụ cho “CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC” của chúng một cách hiệu quả nhất.

LƯU Ý 3: Chính Khí việt xin được dẫn chứng trở lại về hai tập đoàn thực dân: Thực Dân La Mã và Thực Dân Tàu”

1/ Thực dân La Mã:

Để có thể khai thác tối đa xương máu của nô lệ, chúng đã dùng ngôn ngữ rất ngoại giao.  Thí dụ giao cho nô lệ làm chiến tranh bành trướng thế lực của thực dân La Mã, những tên thực dân La Mã cầm quyền đã nói rằng: "Uỷ nhiệm cho Spartacus" cầm đầu lũ chiến binh nô lệ ra trận. Cho nên từ chuyện này chúng ta phải thấy rằng 2 chữ Uỷ Nhiệm chính là sự RA LỆNH một cách tế nhị trong ngôn ngữ!

2/ Thực dân Tàu: Trong dẫn chứng về tụi thực dân Tàu, Chính Khí Việt xin được lấy thí dụ cụ thể từ chuyện Tam Quốc, đoạn viết về Khổng Minh đem quân đi xâm lược phía Nam.

Hiểu biết rằng Mạnh Hoạch là một viên tướng giỏi, đồng thời là lãnh tụ của một bộ lạc,  có tài thao lược cũng như uy tín đối với các bộ lạc khác.  Cho nên Khổng Minh quyết tâm thu phục hắn qua việc làm trong cái  gọi là “THẤT CẦM MẠNH HOẠCH” (7 lần bắt, 7 lần tha- CKV), vì thế Mạnh Hoạch đã khẩu phục tâm phục đến mức trở thành một nô lệ TỰ NGUYỆN cho Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh mới nói rằng, Khổng Minh Uỷ Nhiệm cho Mạnh Hoạch đi thực hiện việc bành trướng chủ nghĩa thực dân Tàu xuống phía Nam.

Cụm chữ “UỶ NHIỆM” này của Khổng Minh chỉ có tính cách ngoại giao, nhưng thực chất rõ ràng là: TA SAI MÀY ĐEM QUÂN CỦA MÀY, XƯƠNG MÁU BỘ TỘC CỦA MÀY ĐỂ MỞ RỘNG LÃNH ĐỊA CHO TA, tức thực dân Tàu!

Vì thế, nếu trở lại cuộc chiến “CHỐNG XÂM LƯỢC” của Việt Nam Cộng Hoà thì  không thể quên rằng thời Đệ Nhị Cộng Hoà mới có cái trò gọi là “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”.  Còn ở Đệ Nhất Cộng Hoà  thì không có cái trò chấp nhận cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”.  Cuộc chiến chống tập đoàn VGCS, công cụ XÂM LƯỢC của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu trên đất nước Việt Nam nói riêng và  ba nước Đông Dương nói chung, đấy là vì 6 chữ: TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.

Một vấn đề rất cần được chú ý đặc biệt là Chính Phủ Mỹ không cần phải làm cái gọi là “Thất Cầm Mạnh Hoạch”, mà chỉ cần quăng ra hơn 40 ngàn USD để có thể dùng được một lũ CẨU TƯỚNG NÔ TÀI và lũ chính trị đầu bọ hung như bè lũ  Đại Việt… gian  Hà Thúc Ký; bè lũ phản loan Vũ Hồng Khanh; bè lũ Nguyễn Tường Tam cũng như bè lũ chính khách mà Chính Khí Việt đã gọi chúng nó là một lũ  “HẰNG NGÀY CHÚNG CHỈ THÍCH ĂN CỨT THAY CƠM” cho nên chúng đã phản bội Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. 

Cũng cần phải kể đến những lực lượng nằm vùng của VGCS cài đặt trong cái gọi là việt gian trọc đầu, như thằng Thích Trí Quang, thằng Thích Đôn Hậu, thằng Thích Quảng Đức, thằng  Huyền Quang, thằng Quảng Độ,  thằng Minh Châu, thằng Trí Dũng, thằng Hộ Giác, thằng Chánh Lạc (người Thày đa dâm của con mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa)...,  Và lũ việt gian áo chùng thâm như: Phan Khắc Từ, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Vương Đình Bích, Trần Hữu Thanh… cũng như lũ gọi là thành phần thứ 3, du sinh phản chiến như thằng Võ Văn Ái, thằng Nhất Hạnh, con Cao Ngọc Phượng...Tất cả lũ nói trên, sứ quan Mỹ thời Henry Cabot Lodge, Jr  Bunker đều không lạ gì hoạt động của chúng là phục vụ cho ai, nhưng vẫn nhắm cả hai mắt làm ngơ!!!

Cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”Chính phủ Mỹ sử dụng đối với tất cả các cấp đầu lãnh của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà, từ thằng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ cho đến thằng Nguyễn Văn Thiệu, thằng Trần Thiện Khiêm, thằng Tôn Thất Đính, thằng Mai Hữu Xuân, thằng Trần Văn Đôn, thằng Nguyễn Hữu Hạnh, thằng Nguyễn Hữu Có, thằng Phan Hoà Hiệp, thằng Dương Hiếu Nghĩa…

Chính Khí Việt xin đưa bản chia tiền của nhân viên CIA Lucien Conien dưới đây để thấy được trong lịch sử Việt Nam từ ngàn năm trước cho đến nay không có một lũ việt gian nào phải bán thân giá rẻ hơn con GÁI ĐIẾM bán trôn ở Đà Nẵng như mụ “con nhà thổ già Lệ Tuyền”!!!
 

 
“Dưới Đây là phiếu đệ trình của Th/tá Hoa, vế việc phân phối số tiền MÁU mà đám cẩu nô tài phản tướng chia nhau.  
 
Phiếu đệ trình,
 
 Ngày 14 tháng 8 năm 1971
 
  Trích yếu: Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.
 
  Kính thưa trung tướng,
 
 Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:
 
 Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ……………….      500,000 $
 (do đại tá Đặng văn Quang làm biên nhận)
 
 Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh Quân đoàn 3 nhận          500,000 $
(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)
 
 Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhận thêm …………………    100,000 $
 
 Ngày 4/11/63, tặng Sư Đoàn 5 ……………………………………   50,000 $
 (do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)
 
 Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn TQLC của đ/tá Lê nguyên Khan      100,000$
(do đại úy Quế nhận)
 
 Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận…     100,000$
 
 Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan hòa Hiệp trường thiết giáp nhận …    100,000$
 
 Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ TTM nhận  .....   100,000$
 
 Tổng cộng …………………………………………………        1,550,000$
 
 Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).
 
 Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.
 
  Nếu tôi nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:
 
- Trung tướng Dương văn Minh
- Trung tướng Lê văn Kim
- Trung tướng Tôn thất Đính
- Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
- Thiếu tướng Trần ngọc Tám
- Trung tướng Nguyễn Khánh
-  Trung tướng Đỗ cao Trí
 
Ngày 14 tháng 8 năm 1971  
 
 Ký tên
 
 Hoa”


 

 
(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 7 Tháng 5, 2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website