CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, May 2, 2018

(Bài 2) NHẬN XÉT VỀ TRUYỀN THÔNG NƯỚC NGOÀI VÀ HỘI CỜ ĐỎ TRONG VÀ NGOÀI VN ĐANG LỢI DỤNG NGÀY 30/4 ĐỂ CHẠY TỘI CHO VGCS!

(Bài 2) NHẬN XÉT VỀ TRUYỀN THÔNG NƯỚC NGOÀI VÀ HỘI CỜ ĐỎ TRONG VÀ NGOÀI VN ĐANG LỢI DỤNG NGÀY 30/4 ĐỂ CHẠY TỘI CHO VGCS!


LƯU Ý 2:  Này tên Tuấn Khanh, hôm nay Chính Khí Việt lôi cổ ngươi ra để chỉ cho thấy cái khả năng thật sự của ngươi nó thảm hại đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi!  Rằng lần này tập đoàn VGCS đã làm một cuộc “Tổng Nổi Dậy”  với  hơn 100 bài; với cả lũ bút nô VGCS trong nước lẫn lũ chó tay sai VGCS ở hải ngoại đã bị chúng nhốt cũi. Thế là, trong cuộc "TỔNG NỔI DẬY" lần này, lũ BÚT NÔ chúng bay cả trong và ngoài nước, được VGCS lôi ra, cho phép chúng bay sủa bậy. 

 
Trước khi kể một loạt những thằng bút nô cả trong và ngoài nước đã và đang phục vụ cho cái gọi là “Tổng Nổi Dậy” của VGCS,  nhằm mục đích tổng biên tập lại trên mọi lãnh vực của thông tin truyền thông để xoá đi những tội ác của chúng về cái khẩu hiệu “Trí, Phú, Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”!!!  Đồng thời lèo lái dư luận đi theo một chiều hướng khác để không thấy việc chúng đang chuẩn bị thi hành một cách bài bản kế hoạch cho lộ trình mà Hội Nghị Thành Đô đã quy định cho chúng vào năm 2020.

 
 
 

1/ Ta tạm lôi cổ cái gọi là “Thông Điệp Ngày Quốc Hận” của tên háo danh ngu xuẩn là thằng già Lê Trọng Quát!

Chính Khí Việt xin trích nguyên văn những chữ trên giấy trằng mực đen của thằng già đại ngu xuẩn Lê Trọng Quát này để  quý bạn đọc trong và ngoài nước thấy rõ bộ mặt tay sai VGCS của nó!

-         Nó ngu là bởi vì, nó phải hiểu rằng không bao giờ có một chính phủ (mà lại không qua cái gọi là lâm thời, cũng như không qua một tổ chức nào có tính cách như một Quốc Hội để cho phép thành lập một chính phủ và bầu ra người làm Thủ tướng.

Đến những thằng thuộc loại tay sai, lưu manh hạng bét như thằng GS Biển Dâu Nguyễn Ngọc Bích, trước khi nó thành lập cái chính phủ gọi là Lâm Thời, thì nó cũng phải đẻ ra một thứ quốc hội dổm với cái tên “Nghị Hội Toàn Quốc”.  Đến thằng Nguyễn Hữu Chánh cũng thế, nó cũng có cái thứ quốc hội gọi là “Hội Nghị Diên Hồng” với sự biên soạn của thằng Chu Tấn. 

2/  Nhìn vào bài viết của thằng Lê Trọng Quát này, cũng nên lưu ý đến việc nó sử dụng cụm chữ “Chống Cọng”  nghĩa là nó không chống CỘNG SẢN, mà nó chỉ chống “CỌNG” lông rụng của VGCS mà thôi.  Kiểu đó cho thấy nó cũng đứng trong hàng ngũ chung với thằng già mặt xà mâu Lê Hùng của Ba Cây Trúc!

Xin trích một câu mà nó đã hightlight VÀNG, nhưng cái đó chỉ là đồ dổm, câu tiếp theo đoạn hightlight VÀNG không được hightlight mới là tuyên truyền cho VGCS một cách trắng trợn vì nó tưởng AI CŨNG NGU NHƯ NÓ cho nên CKV sẽ nắm đầu nó lôi ra cho mọi người thấy:

Trích nguyên văn:

“Cùng với những yếu tố thuận lợi trong nước,  chúng ta còn có một vũ khí sắc bén của pháp luật quốc tế là Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước kế tiếp ngày 2 tháng 3, 1973 do 12 quốc gia ký kết trước sự chứng giám của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc mà nội dung qui định minh thị sự cam kết của tất cả các đối tác tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa,  chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, sự thống nhất của Việt Nam qua một tiến trình thương thảo giữa hai miền Nam, Bắc không ai ép uổng ai …………” (hết trích)

Sự lưu manh của nó là ở câu này: “….nội dung qui định minh thị sự cam kết của tất cả các đối tác tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, sự thống nhất của Việt Nam qua một tiến trình thương thảo giữa hai miền Nam, Bắc không ai ép uổng ai …………” (sic). Nó cốt đưa ra luận điệu đó để khẳng định “…sự thống nhất của Việt Nam qua một tiến trình thương thảo giữa hai miền Nam, Bắc không ai ép uổng ai …………” (sic) nhằm đưa ra một quan điểm mới là Quân Cán Chính VNCH phải có một chính quyền của mình (làm sao có thể có ngay được nếu không làm việc PHỤC QUỐC là bước đầu tiên). Rồi hai bên (giả dụ là có một chính phủ VNCH thì lại sẽ phải cùng với nguỵ quyền VGCS ở phía Bắc THƯƠNG THẢO!). 

Vậy ta hỏi mày, thằng già ngu xuẩn Lê Trọng Quát, ai sẽ tổ chức để thực hiện tiến trình thương thảo; địa điểm cuộc họp giữa hai bên Ở ĐÂU.  Mày có dám cam đoan là nước nào sẽ đứng ra đăng cai?  Và thời hạn thương thảo thì mày phải biết VGCS nó đã kéo dài cuộc thương thảo ở Paris bao nhiêu năm?  Mày có biết lộ trình nhập vào với Tàu bành trướng theo nội dung Hiệp Định Thành Đô chỉ còn hơn một năm nữa, thằng già ngu xuẩn Lê Trọng Quát có biết không? Cái đầu của mày thì làm sao có thể nghĩ ra được cái âm mưu lưu manh đó,  mày chỉ thừa lệnh để ký tên vào những thứ mà VGCS soạn thảo thôi!!!
 

3/ Lợi dụng Thông Điệp Ngày Quốc Hận mày đã đưa ra những đoạn viết rất là KHỐN NẠN, ta tạm trích Ba Điểm nguyên văn ý kiến của CHỦ MÀY thông qua cái tên Lê Trọng Quát của mày.  Đó là:

Trích nguyên văn:

1-Vạch mặt những kẻ đội lốt quốc gia, một mặt hô hào chống Cọng để che đậy tung tích tay sai của chúng, một mặt đánh phá các nhà tranh đấu chống Cọng mà Cộng sản xét là nguy hiểm cho chúng.

2-Vạch mặt những kẻ vừa tuyên truyền đề cao vũ lực của Cộng sản, vừa reo rắc tinh thần chủ bại nhằm làm nản lòng những đồng bào đang còn do dự trước sự lựa chọn đứng lên tranh đấu chống Cọng hay ngồi yên an phận, chờ chết.

3-Coi chừng những kẻ đội lốt chống Cọng, hô hào lớn tiếng chống Cọng nhưng đồng thời gây chia rẽ đồng bào một cách thâm độc bằng cách khoét lại vết thương từ thời một số tăng, ni Phật giáo chống lại chính quyền VNCH 1963-1967.Tạo nên sự chia rẽ, kình chống nhau giữa các  tín hữu Phật giáo và Thiên Chúa giáo là mục tiêu hàng đầu của Cộng sản để bẻ gãy lực lượng quốc gia.. (hết trích)

Chính Khí Việt xin hỏi thằng già ngu xuẩn Lê Trọng Quát:

-         Mày đã đưa ra ý kiến thì ít nhất mày phai đưa ra một thí dụ cụ thể. Như trong đoạn 1 của mày, ai là kẻ phải đội lốt quốc gia để đánh phá các nhà tranh đấu “chống cọng” mà cộng sản xét là có nguy hiểm cho chúng???

-         Mày hãy đưa tên kẻ đội lốt quốc gia và hãy đưa tên kẻ mà mày gọi là “tranh đấu chống cọng” với bài viết, phát biểu của cả hai kẻ đó.  Chính Khí Việt sẵn sàng đưa bài tố giác đó của mày lên Chính Khí Việt Net của ta.

-         Đối với phần 2 và phần 3 cũng như vậy.

Tuy nhiên trong phần 3 mày có viết “…hô hào lớn tiếng chống Cọng nhưng đồng thời gây chia rẽ đồng bào một cách thâm độc bằng cách khoét lại vết thương từ thời một số tăng, ni Phật giáo chống lại chính quyền VNCH 1963-1967.Tạo nên sự chia rẽ, kình chống nhau giữa các  tín hữu Phật giáo và Thiên Chúa giáo là mục tiêu hàng đầu của Cộng sản để bẻ gãy lực lượng quốc gia..” (sic).  

Này thằng già ngu xuẩn Lê Trọng Quát, chẳng lẽ mày ngu đến mức, tự xưng là luật sư, rồi lại tự xướng Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH mà mày không thấy rằng cái tội trời không dung đất không tha của lũ ma tăng VGCS đầu trọc, một lực lượng chiến lược quan trọng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu đã góp phần quan trọng với  toàn bộ hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS để  bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist và chủ nghĩa bành trướng Đại Hán ra toàn Việt Nam, cũng có nghĩa toàn Đông Dưng… như thế nào sao? Và cũng chính chúng đã tạo ra cái gọi là Đảo Chánh Đệ Nhất VNCH để chuyển giao quyền lực của Đệ Nhất VNCH vào tay lũ cẩu nô tài phản tướng, một lũ việt gian  được coi như một cái chân, và một cái chân khác là VGCS, tạo điều kiện cho tụi Việt Gian Cộng Sản có thể ĐI ĐỨNG dễ dàng trong mục tiêu Leninist hoá và hán hoá nhân dân và Tổ quốc Việt Nam không?

Ngày Quốc Hận 30-04, cho tới năm 2018 này đã được Tưởng Niệm 43 năm rồi đó, vậy, với thời gian dài như vậy mà đôi mắt chó già của mày vẫn chưa thấy được kẻ nào là tác giả Ngày Quốc Hận 30-04-1975!!!

Mày, Đúng là đồ VIỆT GIAN KHỐN NẠN!!!
 
 
 
 

4/ Xin phép quý bạn đọc trong và ngoài nước, trong phần dưới đây Chính Khí Việt xin được phép nắm đầu thằng Hà Sĩ Phu để xem nó là nhà đấu tranh cho Dân chủ của Việt Nam hay nó là một tên VGCS vừa khả ố, vừa lưu manh, đáng phỉ nhổ vào mặt, qua việc Chính Khí Việt phân tích bài của nó, có tên: “Tản mạn quanh chuyện ĐẠI THẮNG hay QUỐC HẬN”, cũng được thằng già Lê Hùng đưa lên Ba Cây Trúc, Việt Nam Exodus…., không một lời bình luận!

Chính Khí Việt xin được trích nguyên văn một câu của thằng Hà Sĩ Phu này, được coi là cái ĐINH để chạy tội cho VGCS, đồng thời làm mơ hồ những người còn ngộ nhận về thằng VGCS này.  Đó là:

Trích nguyên văn: “Có thể viện dẫn một chân lý chung đã thành kinh điển “Chiến tranh, nhất là nội chiến thì dù bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ thua”... (hết trích)

Này thằng việt gian Hà Sĩ Phu, khi mày lưu manh thay thế cuộc chiến chống xâm lược đỏ của Nhân Dân Việt Nam thành NỘI CHIẾN thì việc đó không những đã chứng minh việc mày là tên VGCS KHẢ Ố mà mày còn là thằng việt gian PHẢN QUỐC CỰC ĐOAN NHẤT vì mày đã chạy tội XÂM LƯỢC cho NGA – TÀU!!!

Chính vì thế mà mày đã HỖN LÁO VÀ MẤT DẠY khi mày nhận xét rằng:  cho dù nhân dân Việt Nam thắng cuộc chiến chống xâm lược đỏ “CŨNG LÀ KẺ THUA” (sic)?   Còn nếu LŨ XÂM LƯỢC ĐỎ thắng, thì nhân dân ‘CŨNG LÀ KẺ THUA”!!!??? Và nếu Nhân Dân Việt Nam thắng quân xâm lược thì TẠI SAO NHÂN DÂN VIỆT NAM  ‘CŨNG LÀ KẺ THUA”???

Tấm ảnh của mày cho thấy mày đã được VGCS nuôi cho mập như heo, mặt thì giống như bộ SINH THỰC KHÍ của loại Mã Giám Sinh hay con nhà THỔ chuyên nghiệp, cho nên mày mới có cái kiểu lý luận như vậy!!!

Chính từ cái kết luận của VGCS đó, mày lại tiếp tục dùng nó để trong phần số 3, mày viết về những lực cản chính, với mục đích CHỬI CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN VIỆT NAM, coi như Nhân Dân Việt Nam gần như không thể nào chống VGCS và lũ xâm lược Đại Hán bành trướng được.  Kiểu lý luận đó của mày là mày đang thuyết phục những người còn kiên trì đấu tranh PHỤC QUỐC theo TÔN CHỈ TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM, chỉ đang làm cái việc gọi là  “DÃ TRÀNG SE CÁT BIỂN ĐÔNG”!!!

Khi có điều kiện Chính Khí Việt sẽ còn lôi cổ mày ra, để tát cho mày mấy cái về TỘI HỖN LÁO VỚI TOÀN THỂ DÂN TỘC  qua những nhận xét của mày trong đoạn 3 “những lực cản chính” và đoạn 4 với “một vài căn bệnh về tâm lý”!!!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 02 Tháng 05, 2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website