CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, May 31, 2018

(BÀI 3) NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA


NGỰA CHIẾN NGỰA ĐUA
(BÀI 3) 


 

5/ Sở dĩ lá thơ của  Hồ đại việt gian gởi cho Nga Xô năm 1929 là vì bọn VGCS đã kết thúc của cái gọi là “Hội Nghị Trù Bị Toàn Quốc Đại biểu đại hội”, diễn ra vào ngày 23-01-1929.

Chính Khí Việt xin phép được tóm tắt giới thiệu một số nội dung hoàn toàn  Việt Gian của tập đoàn csVN, qua những điều được chúng khẳng định và có in trong “Văn Kiện Đảng Toàn Tập” của chúng, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội -2001.

Tuy trong toàn tập nhiều nội dung đã bị cắt xén,  sửa chữa hoặc thêm thắt, nhưng chúng vẫn để lọt lại rất nhiều điều giúp chúng ta khẳng định được Đảng csVN chính là một tập đoàn việt gian, công cụ của Nga Xô, do chính chúng tự lột mặt. Bộ toàn tập này được khởi in lần đầu từ năm 2001.  Nhưng nay, khi chúng tái bản lần 2, chúng đã sữa chữa, cắt xén rất nhiều những văn kiện nghị quyết quan trọng gây bất lợi cho chúng. 

Có điều số lượng những quyển trong toàn tập nhiều như một bộ tự điển Bách khoa.  Cho nên phải mất rất nhiều công sức nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao đối với bạn đọc.  Vì thế  Chính Khí Việt mới -xin phép được-  giới thiệu nội dung quan trọng của nó nằm ở trang nào trong tập mấy của Bộ Toàn Tập này (đã ra tới tập thứ 59), để quý bạn đọc tiết kiệm được nhiều thời gian.

·        Trong tập 1 của toàn tập, trang 91, VGCS  đã đưa ra “Kế hoạch chui vào các đảng phái khác”.

·        Cũng trong tập 1, trang 99, chúng đưa ra khẩu hiệu: “dựng chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và lính”.

·        Ở tập 1, trang 129, chúng tiếp tục chỉ thị “chấp nhận sự chỉ huy của Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa của Nga Xô).

·        Tập 1, trang 131, chúng có chủ trương “Ngăn trở các đảng phái khác nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng”

·        Tập 1, trang 225, chúng khẳng định: “NƯỚC NGA LÀ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA…”

·        Tập 1, trang 450, chúng đề cập tới vấn đề: “Bảo vệ Liên Xô là một nội dung tuyên truyền”

·        Tập 1, trang 453, chúng khẳng định: “Thanh lọc tất cả các phần tử Quốc gia còn lại…”

·        Tập 2, trang 8, chúng khẳng định: “Trách nhiệm của đảng viên là thi hành chính sách của đảng và Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa Nga Xô)

·        Tập 2, trang 11-12, chúng ghi rõ: “Chính cương, sách lược, điều lệ đều do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) soạn thảo”.

·        Tập 2, trang 113, chúng tuyên bố: “phải Bolshevick hoá toàn đảng”

·        Tập 2, trang 125, chúng khẳng định: “Đại hội đảng phải được Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) đồng ý”.

·        Tập 2, trang 282, “Thư của Ban Phương Đông gởi Đảng Cộng Sản Đông Dương có căn dặn việc phải lợi dụng các tổ chức hợp pháp

·        Tập 2, các trang 298, 301, 302, 303, 310 đều căn dặn phải “chống Quốc Gia Cách Mạng”.

Chỉ giới thiệu sơ qua như vậy Chính Khí Việt tin rằng, bất kể một người nào nếu không phải loại bất lương hoặc mù trí tuệ thì từng ấy đã đủ chứng cớ để khẳng định tập đoàn csVN, từ khi được Nga Xô cho ra đời cho đến nay là 2018, dù thay đổi tên, dù được nhiều lũ Duy Tiền và lũ mù loà trí tuệ vì bị dollars che mắt và tọng đầy họng xương thừa từ bữa tiệc xương máu của nhân dân Việt Nam bị trị mới có thể nói NGƯỢC LẠI!!!

CHÚ Ý 6: Cái lập trường việt gian đó của thằng Hồ Chí Minh đại tội đồ và cái đảng của nó, đã rất “thông minh và tinh tế” áp dụng với những bài bản được Nga Xô huấn luyện, nên chúng đã “tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại” (sic).

Xin áp dụng vào những việc Hồ đại việt gian, đại tội đồ đã thực thi vào tháng 9-1945 như sau:

Ngày 19-08-1945, chúng mạo nhận danh xưng Việt Minh để lèo lái cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim, biến thành cuộc tuần hành để cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim, một chính quyền hợp pháp lúc đó.

Tổ chức Việt Minh không phải của VGCS mà thực ra, đó là một tổ chức của nhiều đảng phái được thành lập mà chính thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã phải THỪA NHẬN TRONG LÁ THƯ ĐỀ NGÀY 19-12-1945 gởi cho Tướng Trần Tu Hoà (một tướng Tàu - Tưởng tham gia việc giải giới Quân Nhật ở Bắc Việt Nam-CKV).  Hồ khẳng định: “Việt Minh không phải là một đảng chính trị mà là tập hợp của nhiều đảng phái QUỐC GIA YÊU NƯỚC” (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 3, trang 93, NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội-1993).

Nhưng vì là Việt Gian, như Chính Khí Việt đã chứng minh trong những trích dẫn từ Văn Kiện Đảng toàn tập giới thiệu ở trên, trong đó có một nội dung là PHẢI “CHỐNG QUỐC GIA CÁCH MẠNG”  và : “Thanh Lọc Tất Cả Các Phần Tử Quốc Gia còn lại”, như chúng đã khẳng định rằng: “Chính Cương, Sách Lược, Điều Lệ Đều Do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ Thuộc địa Nga Xô) SOẠN THẢO”.

Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh và đảng VGCS của hắn đã vội vàng tổ chức Tuyên ngôn Độc Lập vào ngày 2-9-1945.  Gọi là “Chính Phủ Lâm Thời”.  Thế nhưng hắn đã vội vàng đề phòng sự chống đối nên 13-09-1945, hắn đã vội ký ngay sắc lệnh số 31, quy định những cuộc biểu tình phải khai trình trước 24 giờ.  Cũng ngay ngày 13-09-45, hắn lại ký sắc lệnh 33A về việc “TY LIÊM PHÓNG CÓ THỂ BẮT NHỮNG HẠNG NGƯỜI NGUY HIỂM CHO NỀN DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM để đưa đi an trí”.

Lại cũng trong ngày này, hắn lại vội ký sắc lệnh số 33C về việc lập TOÀ ÁN QUÂN SỰ Ở BẮC BỘ (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình); Ở Trung Bộ (gồm Vinh, Huế, Quảng Ngãi); Ở Nam Bộ (gồm Saigon và Mỹ Tho).

Rồi đến ngày 20-9-1945, hắn lại lý sắc lệnh số 34 về việc lập UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, gồm 7 người là:

1/ Hồ Chí Minh;

2/ Vĩnh Thuỵ;

3/ Đặng Thái Mai;

4 Vũ Trọng Khánh;

5/ Lê Văn Hiến;

6/ Nguyễn Lương Bằng;

7/ Đặng Xuân Khu.

Có 7 người thì ngoại trừ Cố vấn Vĩnh Thuỵ, tức Cựu vương CASINO Bảo Đại (có cũng như không).  Còn lại 6 thằng đều là Việt Gian Cộng Sản cả.

Dù có ngu đến đâu thì cũng thừa biết cái thứ Hiến Pháp giấy lộn này chỉ phục vụ cho lũ việt gian và lũ … MÙ LOÀ CHÍNH TRỊ mà thôi!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Wednesday, May 30, 2018

(BÀI 2) NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA


NGỰA CHIẾNNGỰA ĐUA
(BÀI 2)

2/ Nhìn vào sự thật lịch sử một cách tỉnh táo và trong đầu luôn tâm niệm rằng: Chỉ có sự thật lịch sử của Việt Nam như đã tồn tại với các chứng cớ về con người thật; về sự việc thật đã và đang diễn ra để tìm ra nguyên nhân LỢIHẠI cho Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam (CHỨ KHÔNG PHẢI CHO NGOẠI BANG)  PHẢI LÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT NAM.

Với lập trường như vậy thì chúng ta BẮT BUỘC PHẢI CÔNG NHẬN RẰNG: Hồ Chí Minh (tức Nguyễn Sinh Koong, tức Nguyễn Tất Thành)  XUẤT THÂN TỪ MỘT GIA ĐÌNH, HOÀN TOÀN LÀ VIỆT GIAN THỜ NGOẠI BANG (lúc đó là thực dân Pháp!)

Cha đẻ Hồ Chí MinhNguyễn Sinh Sắc cần cù học hành là mong được thành công trên con đường hoạn lộ, hy vọng trút bỏ cuộc sống nghèo nàn bằng cỡi đầu cỡi cổ nhân dân mà thôi! Vì thế, trong thời điểm Việt Nam bị giặc Pháp xâm lược biến Việt Nam thành thuộc địa thì đã có biết bao người Việt Nam, từ Vua cho đến các Đại Thần, Quan To, Quan Nhỏ, tầng lớp nho sĩ và các tầng lớp nhân dân khác đều chịu cam khổ, mất mát để tham gia vào công cuộc bất hợp tác cũng như tham gia vào các phong trào đánh đuổi thực dân Pháp. Với bối cảnh như vậy của Tổ Quốc Việt Nam thì tên Nguyễn Sinh Sắc đã “hồ hởi” khăn gói rời Nghệ An vào Huế để LÀM TAY SAI CHO THỰC DÂN PHÁP!!!

Chỉ cần có một tế bào YÊU NƯỚC thì cho dù “bị bó buộc phải làm quan” như khi hắn nhậm chức tri huyện Bình Khê (Bình Định) thì hắn phải có những hành động bảo vệ người dân trong huyện chứ???  Tại sao hắn lại cả ngày nhậu nhẹt, rồi khi say rượu lại đem người nông dân vô tội ra đánh chết làm thú vui???

Tập đoàn VGCS đã bịa đủ mọi chuyện để phục trang lại cho tên sát nhân Nguyễn Sinh Sắc, nhưng không có một chút bằng chứng khả tín nào để có thể che đậy bộ mặt tàn bạo, coi người dân Việt Nam như quân thù của thằng Nguyễn Sinh Sắc!

Xin hỏi, suy nghĩ và hành động đó của thằng Nguyễn Sinh Sắc có khác gì với giặc xâm lược Pháp lúc đó cũng như mọi bè lũ xâm lược trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không???

3/ Tên Hồ Chí Minh cũng vậy! Tập đoàn VGCS với một bộ máy xuyên tạc khổng lồ của chúng đã và đang tìm cách tô vẽ cho nó là một người tham gia phong trào chống thực dân Pháp trước khi xuất ngoại lần đầu.  Nhưng chúng càng tô vẽ thì mực vẽ lại càng loè loẹt, tèm lem thêm mà thôi!!!
 

Từ lâu, người Việt Nam yêu nước  đã có bằng chứng khả tín rằng, cái gọi là Hồ tìm đường sang Pháp” KHÔNG PHẢI ĐỂ CỨU NƯỚC, mà:

·        Hắn ước vọng được làm Việt Gian phục vụ cho thực dân Pháp mà thôi! Bằng chứng cụ thể là lá đơn nó đã viết để xin được theo học ở Trường Thuộc Địa để có khả năng PHỤC VỤ NƯỚC PHÁP THỰC DÂN hữu hiệu hơn!
 

·        Nơi xin được học là Trường Thuộc Địa và nguyện vọng là ĐƯỢC PHỤC VỤ NƯỚC PHÁP THỰC DÂN (đang chiếm Việt Nam làm thuộc địa)!!!

Xin hỏi: CÒN GÌ CÓ THỂ RÕ RÀNG HƠN NỮA???  Vậy mà có những ngòi bút của Việt Nam; gốc Việt Nam và người ngoại quốc, lại có thể bỉ ổi và lưu manh khi cố tình giả mù, giả điếc, giả câm,  trước hành động của thằng Hồ Chí Minh, đã gây biết bao thống khổ cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam, trong cái gọi là CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP!!!???

4/ Việc Hồ rời bỏ thực dân Pháp và xin được bán mình LÀM VIỆT GIAN CHO NGA XÔ, hẳn nhiều quý bạn đọc đã rõ và rõ từ rất lâu!!!  Không biết nguyên cớ từ đâu mà không chịu lên tiếng???

Hôm nay Chính Khí Việt xin phép được nêu lên một số sự việc khác:

·        Sau khi được Nga Xô chấp nhận, Hồ được đào tạo cấp tốc và được cho qua Tàu hoạt động để kiểm tra khả năng và lòng trung thành của nó với chủ mới Nga Xô.

Hắn tỏ ra “thông minh và tinh tế” nên đã phát hiện ra nhà ÁI QUỐC Phan Bội Châu và thằng có máu việt gian giống hắn là Lâm Đức Thụ!

Hắn cũng “tự điều chỉnh và tự thay đổi để đáp ứng với tình hình, với những gì tác động ở bên ngoài để tồn tại”. Vì vậy hắn đã: “tồn tại đến ngày hôm nay”!!! Có đúng như thế không tên bút nô Võ Trung Dung???

Như thế có nghĩa là hắn hoá trang từ một tên Việt Gian bán nước cho Nga Xô thành một nhà “cách mạng yêu nước” (dzỏm).

Hồ đã hợp tác với Lâm Đức Thụ để bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp. Nghĩa là hắn đã “thông minh và tinh tế” để cùng một lúc đạt được nhiều yêu cầu quan trọng:
 

Hình nhà Ái Quốc Phan Bội Châu nạn nhân của tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh.

 
 
Thứ nhất, hắn sử dụng số tiền bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu để có tiền ăn chơi theo kiểu “nhất dạ đế vương”!

Thứ hai, hắn dùng số tiền còn lại tự nguyện hiến dâng cho quyền lợi của Nga Xô bằng cách xây dựng tổ chức và nhân sự  việt gian phục vụ cho sự bành trướng của thực dân đỏ Leninist ra toàn Việt Nam.

Thứ ba, hắn cũng –qua việc bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu- để cướp được tổ chức yêu nước của Cụ Phan, biến tổ chức yêu nước của Cụ Phan thành tổ chức bán nước của hắn và cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam sau này.

Đấy là những điểm son “thông minh và tinh tế” của hắn được Nga Xô ghi nhận.

·        Còn những thủ pháp khác của Hồ cùng tập đoàn VGCS  dùng để CHE ĐẬY bộ mặt việt gian bán nước (cho bất kể ngoại bang nào nói chung) và cái gọi là Đảng csVN của hắn, đã từ lâu bị Nhà Báo Việt Thường Trần Hùng Văn phanh phui trong cuốn “Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam”.  http://www.chinhkhiviet.net/2018/03/muc-luc-nhung-tac-pham-bai-viet-audio.html.
     Cuốn sách chỉ dày 350 trang, nếu quý bạn đọc chịu khó tham khảo sẽ rút tỉa được nhiều thông tin bổ ích với những dẫn chứng lấy từ các Văn Kiện, Nghị Quyết của VGCS  được biên soạn.  Đồng thời tác giả cũng đề cập đến những việc làm cụ thể của những con người cụ thể, trong thời điểm cụ thể mà ai ai cũng có thể dễ dàng kiểm chứng được.

·        Chính Khí Việt xin chia sẻ rằng, chỉ riêng lá thư của tên tội đồ VGCS Hồ Chí Minh viết năm 1929, gửi cho Nga Xô, sau Hội Nghị Lâm Thời để chuẩn bị ra mắt chính thức tổ chức VGCS, công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn cõi Việt Nam, trong cái lốt một đảng phái chính trị với danh xưng ban đầu là Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Chỉ riêng một bằng chứng đó, xin cam đoan rằng KHÔNG AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC vai trò là một tổ chức TỰ NGUYỆN MỘT CÁCH TUYỆT ĐỐI của cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt NamHồ là một nhân tố quan trọng hàng đầu để  BOLSHEVICK HOÁ cả nước và nhân dân Việt Nam!!!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Tuesday, May 29, 2018

(BÀI 1) NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA


NGỰA CHIẾN NGỰA ĐUA
(BÀI 1)
 

Trên BBC – Ban Tiếng Việt ngày 28-05-2018, có một bài với tựa đề: “Đảng Cộng sản VN 'thông minh, tinh tế' hơn ĐCS Pháp” (sic).


Đọc xong bài báo nói trên, Chính Khí Việt quyết định đặt tên cho bài viết của mình là “NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA”.  Phần kết luận của bài viết  Chính Khí Việt sẽ giải thích việc tại sao lại đưa chuyện NGỰA CHIẾN  NGỰA ĐUA vào bài này.

CHÚ Ý 1:  Xin được trích nguyên văn một đoạn của BBC như sau:

Trước hết, nhà báo Võ Trung Dung, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Châu Á - Thái Bình Dương (Asie - Pacifique Media France) từ Paris đưa ra so sánh giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Pháp:

 

 Nhà báo Võ Trung Dung (phải) từ Paris so sánh Đảng Cộng sản ở Pháp với Đảng Cộng sản ở Việt Nam ngày nay.

 

"Tôi đã sống hai quốc gia là ở Việt Nam và ở Pháp, tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.

 

"Ngược lại Đảng Cộng sản Pháp vẫn còn bị 'nhốt' ở trong ý thức hệ của mình, cứng nhắc cho tới ngày hôm nay, họ không biết thay đổi, vẫn dùng những tranh đấu như cách đây vài chục năm, những năm 1940, 1950, 1960, vì vậy Đảng Cộng sản Pháp ngày nay không còn một cán cân nào, không còn một trọng lượng gì ở trong chính trường của Pháp và ngay cả ở châu Âu." (sic)

CHÚ Ý 2:  Ý kiến của Võ Trung Dung toàn là nói NGƯỢC với SỰ THẬT!

Thí dụ, khi hắn viết rằng: “Tôi thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam RẤT THÔNG MINH VÀ TINH TẾ” (sic).  Hắn còn viết tiếp: “Bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam  LÚC NÀO CŨNG TỰ CHUYỂN MÌNH, TỰ ĐIỀU CHỈNH, TỰ THAY ĐỔI ĐỂ ĐÁP ỨNG VỚI TÌNH THẾ, VỚI NHỮNG GÌ TÁC ĐỘNG Ở BÊN NGOÀI, để mà TỒN TẠI” (sic).

Võ Trung Dung đã cố tình không nhận ra được rằng tập đoàn VGCS đã, đang BỊ: “tình thế với những gì tác động ở bên ngoài” khiến cho chúng bắt buộc phải TỰ THAY ĐỔI để có thể tồn tại, dù ngay cả việc chúng bán nước giết dân!!!  Như thế thì xin hỏi chúng “RẤT THÔNG MINH và TINH TẾ” theo nhận xét của Võ Trung Dung ở chỗ nào?  Nghĩa là Võ Trung Dung ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN một cách bất cố liêm sỉ của một nhà báo… (HẠI) VÔ LƯƠNG TÂM VÀ THIẾU KIẾN THỨC!

Cho nên Võ Trung Dung đã “hồ hởi” nói rằng: “Vì vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay” (sic). 

Vậy ta hỏi tên Võ Trung Dung rằng, hoặc nhà ngươi đã nuốt "nguyên con" những gì mà VGCS tọng vào mồm ngươi nên ngươi coi đảng CSVN cũng chính là nhân dân và tổ quốc Việt Nam, PHẢI KHÔNG???  Còn nếu ngươi dám nhìn vào sự thật rằng sự tồn tại cho đến hôm nay của cái gọi là Đảng CSVN, chỉ là trên bề nổi, bởi vì nó đã biến thành công cụ của đảng cộng sản Tàu, của các đảng phái đại diện cho các thế lực vẫn còn ao ước được làm thực dân dấu mặt.  Vì thế, ngươi có biết rằng Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam về mặt hiện thực đã bị tiêu vong gần hết và trở thành nô lệ cho thiên hạ HAY KHÔNG???

CHÚ Ý 2: So sánh với Đảng Cộng sản Pháp thì ngươi cho rằng: “…vẫn còn bị NHỐT ở trong ý thức hệ của mình, cứng nhắc cho tới ngày hôm nay, HỌ KHÔNG BIẾT THAY ĐỔI” (SIC).

Ngươi nói đúng, chính vì vậy Đảng CS Pháp chưa bao giờ thành “ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP GIAN”, chưa bán nước và cũng chưa đưa nhân dân Pháp vào vòng nô lệ cho ngoại bang như cái tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Gian mà ngươi ra công liếm láp. 

Ngươi kết luận về Đảng Cộng Sản Pháp rằng: “Ngày nay không còn một cán cân nào, không còn một trọng lượng gì ở trong chính trường của Pháp và ngay cả ở Châu Âu” (sic).

Nhận xét này của ngươi cũng đúng!  Chính nhờ như thế cho nên nhân dân và đất nước Pháp mới thoát khỏi ách nô lệ ĐỎ và cũng chính từ đó mới có điều kiện để xây dựng và củng cố, cũng như đưa vào thực chất cho những khái niệm: TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÁC ÁI, chứ không bị bolshevick hoá hay Tàu hoá như cái đảng cộng sản Việt Gian!!!

CHÚ Ý 3: Tên Võ Trung Dung đã thừa nhận rõ ràng khi hắn viết “Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.” (sic)

Đọc câu này của tên Võ Trung Dung, Chính Khí Việt tin chắn rằng nhà ngươi ĐÃ ĐƯỢC TẨY NÃO, HOẶC DO CỘNG SẢN VIỆT GIAN GỘT RỬA “CHẤT NGƯỜI” để trở thành NGỰA; hoặc ngươi tự nguyện xin làm NGỰA vì chính ngươi THIẾU TỰ TIN rằng, ngươi không thể thành một người Việt Nam chân chính được, cho nên ngươi đã ĐÁNH ĐỒNG tổ chức VGCS với nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, y như kẻ u mê đã coi PHÂN CƠM đều GIỐNG NHAU, nên khi đã ăn căng bụng, lại còn QUẢNG BÁ cho cái PHÁT MINH RẤT ĐỘC ĐÁO NÀY ở giữa nước Pháp, trong thời đại khoa học, kỹ thuật, thông tin  bùng nổ.  Thật chẳng có khác gì một bệnh nhân ở nhà thương Biên Hoa, hay Chợ Quán ở Việt Nam vậy!

CHÚ Ý 4: Đáng ra Chính Khí Việt cũng chẳng thèm quan tâm đến tên Võ Trung Dung này, nếu như hắn chỉ lẩm bẩm nhi nhô trong nhà riêng của hắn, chứ ra công khai phát biểu về những liên quan trực tiếp đến Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam,  thì Chính Khí Việt tự cho mình cái TRÁCH NHIỆM phải vạch mặt tên bút nô, trí thức NGỰA này (và đồng bọn) để những người Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ thấy được một cách minh bạch và đúng đắn NHỮNG SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM, mà họ CẦN PHẢI ĐƯỢC BIẾTCẦN CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI BIẾT một cách rõ ràng trắng đen nếu như họ còn NGHĨ VÀ TIN RẰNG TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA TIỀN NHÂN VIỆT NAM truyền lại vẫn đang lưu thông từng giây từng phút trong huyết quản của mình!!!

CHÚ Ý 5: Chính vì những lý do như đã trình bày ở phần trên, Chính Khí Việt xin phép được tóm lược để quý bạn đọc THẤY và HIỂU được cái giá mà Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam đã phải trả cho việc “Đảng Cộng Sản Việt Nam TỒN TẠI ĐẾN HÔM NAY” (SIC), như sự “hồ hởi" của tên bút nô trí thức NGỰA Võ Trung Dung đã reo mừng là “RẤT ‘THÔNG MINH VÀ TINH TẾ’ hơn Đảng Cộng Sản PHÁP” (sic).

1/ Sự ra đời của tập đoàn VGCS không phải là do những người Việt Nam yêu nước đi tìm một con đường để có thể DÀNH LẠI ĐỘC LẬP TỰ DO cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam thoát khỏi bàn tay Thực Dân Pháp.

Nếu như Thực Dân Pháp đã thu nhận được cũng như tiếp tục đào tạo được một số lượng nhất định nhân sự người bản xứ chấp nhận  thân phận bị việt gian hoá để phục vụ cho thực dân Pháp, thì có khá nhiều những kẻ khác vì lý do này, lý do khác chúng cũng muốn làm VIỆT GIAN nhưng vì chậm chân hoặc vì thiếu một tiêu chuẩn nào đó nên chúng phải  đi lựa chọn một ông chủ thực dân khác.  Chính vì thế khi chúng tụ họp nhau tại Nga Xô, thì chúng đã thấy cơ hội đổi đời nếu THỜ THỰC DÂN ĐỎ LENINNIST, như chính thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh còn chưa hiểu gì về chuyện chính trị chính em, cũng như về CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, thế mà nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài vì tìm thấy tương lai của mình và đồng bọn trong lời quảng cáo tìm lũ PHẢN QUỐC để phục vụ cho thực dân đỏ Leninist rằng: “QUỐC TẾ 3 (tức Bộ Thuộc Địa của Nga Xô) coi việc giúp các thuộc địa thời kỳ đó là rất quan trọng”.  Nghĩa là một mục tiêu chiến lược của cái gọi là CÁCH MẠNG VÔ SẢN kiểu Leninist!

Cho nên bè lũ Hồ Chí Minh đã xin được học tập và xin được trở thành công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist vào Việt Nam!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 29 Tháng 5, 2018

Monday, May 28, 2018

ĐẶC CÔNG ĐỎ VŨ THƯ HIÊN LẠI SỦA BẬY!

ĐẶC CÔNG ĐỎ VŨ THƯ HIÊN LẠI SỦA BẬY!
 
 

Trên BBC- Ban Tiếng Việt ngày 26-05-2018, có một cuộc phỏng vấn giữa Quốc Phương của BBC với đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, với đầu đề: "Từ Paris nói về Đèn Cù và Hồ Chí Minh" (sic)
https://www.bbc.com/vietnamese/media-44252080

CHÚ Ý 1:  Tại sao thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên lại quan tâm  và phát biểu về "Đèn Cù"Hồ Chí Minh vào những ngày cuối của tháng 5, 2018 này?

1/ Lý do thứ nhất là vì tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên muốn lập thành tích để DÂNG LÊN HỒ nhân dịp ngày sinh (dzổm) của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh!

Nó cố tình đem câu chuyện mà tác giả Đèn Cù đã viết về thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã che râu và lén xem cuộc hành quyết của Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, một địa chủ YÊU NƯỚC

Thằng Vũ Thư Hiên trả lời  Quốc Phương rằng chuyện đó đối với nó là không thuyết phục??? Rồi nó tiếp tục cà kê, dê ngỗng để chứng minh rằng từ chỗ Hồ đại việt gian ở cho đến chỗ tử hình Bà Nguyễn Thị Năm chí ít phải sử dụng tới 3 ngày đi đường bộ trong rừng.  Để cho Quốc Phương lé mắt khâm phục, không dám hỏi lại những nghịch lý mà một phóng viên nào có chút nghiệp vụ và lương tâm đều sẽ phải đặt ra cho kẻ được phỏng vấn!  Thằng Vũ Thư Hiên khoe rằng nó đã có  "NHIỀU LẦN" (?) đi với Hồ  quay phim (?). Cho nên nó hiểu rất rõ vấn đề di chuyển của thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh!!!???

2/ Qua phần trả lời phỏng vấn với Quốc Phương nói trên đã khiến những người dù không là phóng viên báo chí, nhưng nếu có óc quan sát và biết  rằng,  không thể để cho kẻ gian lừa đảo, thì tối thiểu cũng phải đặt câu hỏi: Khi thằng Hồ Chí Minh đã có ý định đi xem  tử hình Bà Nguyễn Thị Năm thì nó cũng phải được báo cáo ngày giờ, địa điểm tử hình.  Đâu có đột ngột HỨNG LÊN LÀ ĐI.   Cho nên nếu nó đã có Ý ĐỒ quan sát trực tiếp  vụ Đấu Tố Thí Điểm  đầu tiên thì dù BA NGÀY chứ SÁU NGÀY nó cũng có thể bố trí đi được! Còn chuyện đi như thế nào thì đã có bộ phận bảo vệ và những kẻ giúp việc cho nó phải lo lắng từ A tới Z.

Một thí dụ cụ thể:  Trong cái gọi là "Chiến Dịch Biên Giới 1950", xảy ra trước khi tử hình Bà Nguyễn Thị Năm cả hai năm trời, nên nhớ đấy là chuyện đi ra chiến trường cần phải AN TOÀN và BÍ MẬT TUYỆT ĐỐI. Vậy mà nó vẫn đích thân tháp tùng thằng đại tướng Trần Canh của Tàu Mao, tới tận Cao Bằng đấy! (không biết thằng TRÙM NÓI PHÉT Vũ Thư Hiên có đi quay phim thời kỳ đó không???

CHÚ Ý 2: Sở dĩ thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên phê phán Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh rằng:  Trong Đèn Cù, tác giả chỉ nêu được một hình ảnh xã hội lớp trên mà không có xã hội lớp dưới!!!

1/ Đây lại thấy một thằng ngu không chừa lề, chuyên sủa bậy, ai ngờ lại có những đứa ngu hơn vẫn còn vảnh tai nghe!?

Nên nhớ rằng trong Đèn Cù, tác giả nói đến hình ảnh xã hội lớp trên là vì: đấy là môi trường hoạt động và quen biết của tác giả.  Nó chính là  cái đinh trong cả hai tập của Đèn Cù.  Điều đó hoàn toàn ngoài khả năng của thằng đặc công đỏ Vũ Thư HIên. Thật ra cái loại như nó, giống như chó từ trong cũi  ngửi hơi thức ăn bốc lên, nghĩa là cái "Xã Hội Lớp Trên" đó chẳng bao giờ cho cái thứ như thằng Vũ Thư Hiên bén mảng tới!!!

Tuy nhiên điều nó trả lời phỏng vấn là HOÀN TOÀN BỊA ĐẶT đối với những người chưa từng đọc qua Đèn Cù. Bởi vì chỉ cần đưa một thí dụ nhỏ cũng có thể thấy rằng khi tác giả Đèn Cù viết lên những cơ cực của giai cấp công nhân, bằng hình ảnh cụ thể của những công nhân với tên thật,  việc thật hằng ngày ngay tại nhà máy in ở phố Tràng Tiền, Hà Nội (nhà in riêng của báo Nhân Dân VGCS).  Chưa nói đến rất nhiều chỗ tác giả Đèn Cù đã viết về cuộc sống của những người nông dân, tiểu thương... tại những nơi tác giả đi qua!

Chưa vội nói đến sự ra đời của Đèn Cù  là không có mục đích bàn về xã hội lớp dưới!

Xin đưa một thí dụ, khi Quốc Phương phỏng vấn Vũ Thư Hiên, Quốc Phương cũng đưa ra cho thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên tên của ba cuốn sách là:

*    "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức;
*    "Hồi Ký của GS Trần Đức Thảo"
*    "Đèn Cù" của Trần Đĩnh.

Tại sao thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên gần như phớt lờ  2 quyển nói trên mà chỉ tập trung vào "ĐÈN CÙ".  Đến mức cái video của cuộc phỏng vấn cũng được đặt tên là "TỪ PARIS NÓI VỀ 'ĐÈN CÙ' VÀ HỒ CHÍ MINH" (SIC)???

CHÚ Ý 3: Theo Chính Khí Việt thì việc thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên tự ý định nghĩa lại nội dung của Đèn Cù, bằng cách gọi xã hội do VGCS  cướp được bộ máy nhà nước là "XÃ HỘI LỚP TRÊN" và "XÃ HỘI LỚP DƯỚI" là  một sự LƯU MANH tột cùng.  Nếu quý bạn đọc có dịp đọc Đèn Cù thì sẽ thấy tác giả Trần Đĩnh đã cho bạn đọc thấy được hình ảnh của lũ CAI TRỊ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, tức Đảng VGCS chính là TỘI ĐỒ đã gây ra xáo trộn xã hội Việt Nam mà hậu quả ngày càng chồng chất khiến cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam từ đó cho đến nay không thể nào có điều kiện GIỮ NƯỚC và DỰNG NƯỚC để đem lại Hạnh Phúc, Tự Do, An Bình như Tổ Tiên Việt Nam đã hành xử.  Còn việc mà thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên tự tiện gọi là "XÃ HỘI LỚP DƯỚI" chính là những người dân Việt Nam bị trị, nghĩa là cái tang lớp đó khởi đầu bị  Đảng cộng sản việt gian  Hồ Chí Minh đẩy vào làm NÔ LỆ cho Nga Xô; sau đó thêm Tàu bành trướng và đến nay thì  thêm là  nô lệ của các tài phiệt ĐA QUỐC GIA.  Thân phận người nô lệ đã trở thành một món hàng hoá, cả cơ bắp; cả trí tuệ; cả tinh thần; cả thân xác và cả vợ con cháu chắt.  Có thể nói là người Nô Lệ Việt Nam hiện nay có giá trị sử dụng lớn nhất trong thế giới những người nô lệ.  Nhưng giá trị lao động của họ lại thấp nhất thế giới!!!???

CHÚ Ý 4:  Khi Đèn Cù Tập 1 ra đời, từ các công cụ truyền thông HỘI CỜ ĐỎ như Người Việt, SBTN, Việt Báo,,, ra công quảng cáo đề cao hết mức.  Riêng thằng đặc công đỏ Vũ Thư HIên cũng đưa lên web Đàn Chim Việt của nó và nó còn viết lời NỊNH HÓT, gọi tác giả Đèn Cù là "CỤ"!  Vì nó biết tác giả Đèn Cù đối với bố mẹ đẻ nó được TRÂN TRỌNG.  Nó cũng tưởng, do có dính dáng vào vụ "Xét Lại Chống Đảng"  cho nên  tác giả Đèn Cù cũng sẽ có vài dòng nói về nó chăng!

Sau khi Đèn Cù tập 2 ra đời, thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên hoàn toàn thất vọng vì tác giả  không những không nói gì về nó cả mà ngược lại,  lại trân trọng viết về kẻ mà nó rất sợ và căm thù:  Đó là Nhà Báo Việt Thường Trần Hùng Văn.

Tất nhiên  tác giả Đèn Cù chỉ viết đến những người mà tác giả biết một cách rõ ràng.  Cũng có thể kết hợp khi viết về cá nhân nào đó thì tối thiểu bạn đọc cũng đã nghe đến tiếng tăm của người đó (dù ít - dù nhiều).

CHÚ Ý 5: Tưởng rằng câu chuyện đã cách đây nhiều năm, chắc ít ai còn nhớ đến, cho nên thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên lại sụp một cái hầm, đó là nó khoe với Quốc Phương rằng: "Ông Trần Đĩnh, bạn tôi đấy" (sic).

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc rằng coi:  "Ông Trần Đĩnh, bạn tôi đấy" (sic) đã chứng minh rằng thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên này ngoài tội NÓI PHÉT, việt gian trung thành THỜ NGA và tập đoàn VGCS ra, nó còn là: "MỘT ĐỨA CON ĐẠI BẤT HIẾU"!!!

Xin chứng minh:

*    Trong Đèn Cù, tác giả Trần Đĩnh gọi mẹ đẻ thằng Vũ Thư Hiên là "CHỊ";  còn gọi bố đẻ nó là: "HUỲNH"!  Vậy thì trong xã hội Việt Nam có ai lại để cho người "BẠN CỦA MÌNH", chỉ hơn  mình có ba tuổi (Vũ Thư Hiên sinh năm 1933 và tác giả Đèn Cù sinh 1930) lại gọi mẹ mình là "CHỊ" và gọi bố đẻ của mình với cái trống không là "HUỲNH" HAY KHÔNG???

Chắc chắn, dù người 'BẠN" đó có tài năng giàu có đến đâu cũng xin mời ra khỏi cửa, chứ đâu lại HỒ HỞI LÊN đài BBC để khoe ầm ĩ lên!!!

Chỉ có phóng viên kiểu Quốc Phương mới không nhìn thấy bộ mặt thật của thằng Đặc Công Đỏ Vũ Thư Hiên.

Thì ra, ở trên đời này có thằng BÁN CỦA GIẢ thì thế nào cũng có NHỮNG THẰNG, NHỮNG CON ĐI BUÔN CỦA GIẢ!

BỌN CHÚNG LÀ CỘNG SINH để LỪA THIÊN HẠ, nhất là những người thật thà cả tin cũng như thiếu kinh nghiệm phân biệt thực giả! 

Nhưng Chính Khí Việt vẫn tin tưởng rằng thế hệ trẻ với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, được học hành có bài có bản, có hệ thống và được dạy cách nghiên cúu mọi vấn đề cách nghiêm chỉnh sẽ là những tác giả cung cấp thông tin vạch mặt LŨ BUÔN HÀNG GIẢ và SẢN XUẤT HÀNG GIẢ trong rất rất nhiều thế hệ tiếp theo!!!

 Chính Khí Việt
Ngày 28 Tháng 5, 2018

Saturday, May 26, 2018

BA CÂY TRÚC: DIỄN ĐÀN ĐA CHIỀU HAY OSIN CỦA VGCS?

BA CÂY TRÚC: DIỄN ĐÀN ĐA CHIỀU HAY OSIN CỦA VGCS?
 

Quan Truong

Chuyện tên bá vơ Phạm Đình Cung nào đó tung hê NQ36 của VGCS đã gây bất bình trong dư luận. Và trong khi có rất nhiều đoàn thể, cá nhân lên tiếng bầy tỏ sự phẩn nộ, đòi hỏi phải có biện pháp đối với tên này, thì lại có những "khuôn mặt lớn" thò đầu ra kiếm cớ phê bình, nhưng thực chất là chạy tội cho những tên TỘI ĐỒ DÂN TỘC như: Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập.
http://www.chinhkhiviet.net/…/canh-cao-thang-mat-xa-mau-le-…
http://www.bacaytruc.com/…/811-phe-binh-c-u-trung-ta-nh-y-d…
_ _ _
Trích đoạn:
“…phần đông các quân nhân không phải là giới có tri thức am hiểu được chuyện nhân tình thế thái để dễ dàng nhận thức được khuyết điểm của họ, họ chỉ là những người có nhiệm vụ cầm súng chống quân thù, họ là những công dân được huấn luyện để tuân thủ nguyên tắc chiến đấu, cho nên khi hết chiến đấu thì họ cũng dễ trở thành vô dụng trong các lãnh vực ngoài chuyên môn của họ.
Ta cứ nhìn quanh thì biết ngay, nào những Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, và hôm nay có cả cựu trung tá nhảy dù Phạm đình Cung.
Họ là những người đã tuyên bố cẩu thả về chính trị, bị người đời chửi rủa nhưng họ vẫn trơ mặt, vẫn giữ mãi nếp cũ của mình trong mê cung vô thức, một số trong bọn họ đã gạt bỏ chính nghĩa để đi theo chủ nghĩa thực dụng phục vụ cho nhu cầu vật chất của riêng mình, xem miếng cơm manh áo và thú vui chơi cao hơn cả đất nước và dân tộc, họ bỏ lại sau lưng mọi giá trị tinh thần của con người có lý trí và lương tâm...”
Hết trích.
- Những bằng chứng về những tên TỘI ĐỒ DÂN TỘC: Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập “ăn cơm Quốc Gia thờ ma VGCS” rành rành như thế, vậy mà tập đoàn "chống cọng" Ba cây Trúc lại lấp liếm cho chúng được là "đại diện cho cả một lực lượng Quân Nhân VNCH", nên người ta mới thực sự hiểu thấu đáo được ý nghĩa của câu châm ngôn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Loài trâu - ngựa chỉ tìm đến nhau khi bị loài thú khác đe dọa hay khi cần sex. Do đó, loại người chỉ có tình trâu - tình ngựa này cũng tương tự như vậy, chúng không có tình người. Thế nhưng, bọn này lại giỏi chịu đựng hơn loài chuột cống. Khi bị xông khói cay, lũ chuột cống phải chui ra khỏi hang ổ, nhưng bọn này thì không!
Tuy nhiên, khái niệm "chống cọng" hay "xử việc chứ không xử người" của diễn đàn Ba cây Trúc đã cho chúng ta thấy một thực tế là...diễn đàn này không có lằn ranh thiện - ác, phải - trái, đúng - sai, tốt - xấu, hay - dở..v.v.., nên đây là mảnh đất màu mỡ cho những tên sát nhân như: Bùi Tín, Hoàng Phủ Ngọc Phan..v.v..tha hồ "tự do ngôn luận"?
Chúng ta lấy thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Mỗi tờ báo, mỗi cơ quan truyền thông chống cộng thật tại hải ngoại được ví như một loài hoa. Dĩ nhiên, hoa thì ai cũng thích.
Chỉ có trong khu vườn truyền thông trong nước của VGCS mới trồng một thứ hoa...gọi là hoa cứt lợn, nhưng nó vẫn là hoa. Tuy nhiên, loại hoa này không có giá trị thưởng ngoạn.
Trái lại, trong vườn hoa tại hải ngoại, người ta trồng đủ mọi thứ hoa, hoa quí lẫn hoa hèn, nhưng tuyệt nhiên không có hoa cứt lợn, và tuyệt đối không có bất cứ loài cỏ dại nào mọc trong đó. Nếu có, phải nhổ bỏ đi tức khắc.
Do đó, những tờ báo như diễn đàn Ba cây Trúc này không thể được coi là hoa...cho dù là hoa cứt lợn, nó chỉ là cỏ dại.
Viết lách và vẽ hí họa như diễn đàn Ba cây Trúc không phải là trình bầy một chính kiến. Chúng chỉ mượn chuyện Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyễn để cố ý mạ lỵ, vu khống, làm nhục, và có mưu đồ phá hoại Thiên Chúa Giáo, cũng như bôi bẩn Giáo Lý và Tín Lý của Đạo Công Giáo.
Diễn đàn Ba cây Trúc luôn luôn có những bài báo như thế. Nó là kẻ thù của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn VGCS. Nó phải bị loại trừ.
Chúng tôi xin tóm tắt một lần nữa. Tất cả mọi luận điệu báo chí nào chỉ cố ý hạ nhục, phỉ báng Thiên Chúa Giáo, cũng như miệt thị, sỉ nhục Quân Lực VNCH đều là loài cỏ dại trong vườn hoa báo chí. Tẩy chay, đóng cửa một tờ báo xấu trong cộng đồng là điều tự nhiên và cần thiết giống như nhổ đi một cây cỏ dại trong vườn hoa. Thế thôi.
_ _ _
Hiện nay, vấn đề người tỵ nạn tố cáo người tỵ nạn trở cờ như: Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập là cộng sản...xem ra đề cao bọn này quá rồi đấy! Chẳng có thằng VGCS nào đồng ý chấp nhận cho một kẻ tỵ nạn trở cờ đứng trong hàng ngũ của chúng. Bởi, được là đảng viên VGCS, tức là đứng trong giai cấp lãnh đạo của đất nước. Giai cấp này chỉ thua ông Trời thôi! Do đó, nói như thế là đề cao bọn tỵ nạn trở cờ.
Chúng ta sử dụng tiếng “bưng bô, nâng bi..v.v..” là hợp lý, hay như từ Osin của người trong nước thường gọi. Bởi Osin là nấc thang dưới cùng trong xã hội VGCS hiện nay. Bằng chứng là cái xác thối Nguyễn Cao Kỳ chỉ xin đưa về quê chôn thôi mà cũng không được, vì làm bẩn đất của bọn VGCS. Rõ ràng là như thế. Thấy không?

Friday, May 25, 2018

CẢNH CÁO THẰNG MẶT XÀ MÂU LÊ HÙNG VÀ LŨ BA CÂY TRÚC


CẢNH CÁO THẰNG MẶT XÀ MÂU LÊ HÙNG VÀ LŨ BA CÂY TRÚC

1/ Trước khi nói đến thằng việt gian già mặt xà mâu Lê Hùng (JB Trường Sơn), Ba Cây Trúc, CKV xin được chứng minh lập trường chính trị của bè lũ Ba Cây Trúc do chính bọn chúng công khai trước bạn đọc trong và ngoài Việt Nam.
 MOT Y CHI CHONG CO MOT Y CHI CHONG CONG


 

 

2/ Với lập luận VGCS như thế nên việc lũ Lê Hùng tìm mọi cơ hội để BÔI ĐEN Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà là điều KHÔNG CÓ GÌ LẠ!

Vì hiện nay chỉ có tập đoàn VGCS và quan thày của chúng mới CHỐNG và rất kỵ Quốc Kỳ Việt Nam, Nền Vàng Ba Sọc Đỏ cũng như Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng HoàNỀN TẢNG để bảo vệ Tự Do, Hạnh Phúc và An Bình cho người dân chính là Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

3/ Vừa qua trên Ba Cây Trúc có một bài ký tên JB Trường Sơn: “Phê bình cựu trung tá nhảy dù Phạm Đình Cung” (sic)
Bài này thể hiện rõ mục đích lưu manh nhằm phục vụ cho VGCS như thế nào???

Sau đây là sự phân tích của Chính Khí Việt, xin được chia sẻ với quý bạn đọc:

LƯU Ý 1: Về con người thật của Phạm Đình Cung (còn có bí danh là Cung Củ Đậu).  Chức vụ thực của hắn là Thiếu tá chứ không là Trung Tá. Khi đi tù VGCS sau 30-04-75, hắn đã nổi tiếng là an-ten chỉ vì bản tính ham ăn ngon, sợ khổ, sợ bị hành hạ.  Tuy to con lớn xác nhưng lại rất hèn và động chút là KHÓC. 

Cuộc nổi dậy cướp trại Z30D, Hàm Tân - Thuận Hải, do các anh từ trại tù VGCS ở Nam Hà chuyển về, và tên Cung này đã bị các anh cùng tù dìm xuống bể nước xuýt toi mạng. May nhờ có Trung Tá Nguyễn Xích là cấp trên của Cung năn nỉ xin cho nên hắn mới được tụi cai tù lôi ra ngoài trại.

Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói nhiều, không hèn và gây thiệt hại lớn lao và lâu dài như hai thằng Lão Móc và Trương Minh Hoà. Nó cũng chỉ ở mức như thằng gò thùng Chu Tất Tiến mà thôi, nghĩa là thua xa những thằng như Phan Nhật Nam, Kim Âu Hà Văn Sơn, Nguyễn Tường Tâm!!!

Cho nên việc dành một bài để phê phán Phạm Đình Cung trong thời điểm này là KHÔNG CẦN THIẾT.  Thế nhưng lũ Ba Cây Trúc cố tình cùng với đồng bọn làm rùm beng lên là để có dịp như Chính Khí Việt đã nêu ở trên.  Sở dĩ sử dụng bài viết này là  chúng cốt ý chào mừng và hưởng ứng  tích cực những bài viết của báo chí VGCS nhân vụ chúng kỷ niệm ngày 30-04-75 và làm lễ sinh nhật cho thằng đại tội đồ  việt gian bán nước Hồ Chí Minh.

Nếu báo chí VGCS gọi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà“nguỵ quân,  đàn áp cướp bóc nhân dân” thì lũ Ba Cây Trúc đã viết như sau:

“…phần đông các quân nhân không phải là giới có tri thức am hiểu được chuyện nhân tình thế thái để dễ dàng nhận thức được khuyết điểm của họ, họ chỉ là những người có nhiệm vụ cầm súng chống quân thù, họ là những công dân được huấn luyện để tuân thủ nguyên tắc chiến đấu, cho nên khi hết chiến đấu thì họ cũng dễ trở thành vô dụng trong các lãnh vực ngoài chuyên môn của họ. Ta cứ nhìn quanh thì biết ngay, nào những Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, và hôm nay có cả cựu trung tá nhảy dù Phạm đình Cung. Họ là những người đã tuyên bố cẩu thả về chính trị, bị người đời chửi rủa nhưng họ vẫn trơ mặt, vẫn giữ mãi nếp cũ của mình trong mê cung vô thức, một số trong bọn họ đã gạt bỏ chính nghĩa để đi theo chủ nghĩa thực dụng phục vụ cho nhu cầu vật chất của riêng mình, xem miếng cơm manh áo và thú vui chơi cao hơn cả đất nước và dân tộc, họ bỏ lại sau lưng mọi giá trị tinh thần của con người có lý trí và lương tâm.” (sic)

 

-         Điều ngu xuẩn và lưu manh của bè lũ Lê Hùng là chúng mượn thí dụ về mấy thằng như Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phạm Đình Cung, để dám coi là đại diện cho cả một lực lượng Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà mà chúng khẳng định rằng: “phần đông các quân nhân không phải là giới có tri thức am hiểu được chuyện nhân tình thế thái để dễ dàng nhận thức được khuyết điểm của họ, họ chỉ là những người có nhiệm vụ cầm súng chống quân thù, họ là những công dân được huấn luyện để tuân thủ nguyên tắc chiến đấu, cho nên khi hết chiến đấu thì họ cũng dễ trở thành vô dụng trong các lãnh vực ngoài chuyên môn của họ.” (sic)

 

Ta hỏi thằng Lê Hùng và bè lũ Ba Cây Trúc, lũ chúng mày thì TRI THỨC ở chỗ nào với cái mác Tiến Sĩ Pathet Lào của mày.  Chỉ kể từ 30-04-75 đến nay đã 43 năm trời, nếu mày là kẻ có Tri Thức thì tại sao lũ chúng  mày lại công khai đi theo tập đoàn VGCS để được ăn “Phân” của chúng giống như thằng Lão Móc ăn phân con cai tù VGCS?

Có Tri Thức mà lại không biết chọn chỗ đứng cùng với nhân dân Việt Nam để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam mà lại đi theo lũ bán nước, bán dân!!!

 

Ai cho phép mày MIỆT THỊ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà mà cho dù, ngay một người lính trẻ lớn lên từ nông thôn hay vùng cao, nhưng khi họ đã Nhập Ngũ để bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam nhằm CHỐNG LŨ XÂM LƯỢC, thì lập trường chính trị của họ được thể hiện bằng hành động cụ thể là biểu hiện truyền thống Tổ Tiên Việt Nam trong dựng nước và giữ nước nghiêm chỉnh nhất và lẽ cố nhiên những vị anh hùng này sẽ đời đời được các thế hệ Vinh Danh và Tri Ơn.

Còn lũ chúng bay thử nghĩ xem có bao giờ chúng bay hy vọng  trở lại làm được một con chó, sau khi chết, dù chúng bay bất kể theo tôn giáo nào.

LƯU  Ý 2: Chính Khí Việt đã chứng minh lập trường chính trị của tên Lê Hùng và bè lũ Ba Cây Trúc như ở phần trên, xin hỏi quý bạn đọc trong và ngoài nước, dù bất kể lứa tuổi nào, (có khả năng đọc được), trình độ kiến thức ra sao, chắc không thể nào không thấy được bộ mặt thật rất bỉ ổi, rất vô liêm sỉ của thằng mặt xà mâu Lê Hùng và đồng bọn khi nó dám hạ bút viết như thế này: Chúng tôi vì bổn phận của NGƯỜI MANG NẶNG CHÍNH NGHĨA” (SIC) (chính nghĩa gì khi lũ chúng bay công khai sỉ nhục Quân Lực VNCH, công khai bôi bác và phỉ báng Tín Lý GH Công Giáo Hoàn Vũ, cho đăng các bài viết của bút nô VGCS... cộng với cái lập trường "chống CỌNG" (tức chẳng chống cái gì...của lũ chúng bay -CKV)

Ta hỏi thật lũ chúng mày hằng ngày -cùng vợ con-  chắc chỉ vào nhà cầu  để ăn… thôi, chứ chúng bay không phải là người.  Tụi VGCS nó lưu manh đứng vào hạng bậc tổ sư chúng mày nhưng nó cũng không NGU XUẨN  đến mức viết ra những lời chỉ để cho người ta -dù có tu hành, bình tĩnh đến đâu cũng phải-  chửi MẢ BỐ CHÚNG MÀY LÊN.

LƯU Ý 3:  Xin giới thiệu thêm với quý bạn đọc tấm hình, chắc chỉ riêng có lũ Ba Cây Trúc mới dám đưa lên và chú thích.
Đây là ảnh thằng Việt Gian mặt xà mâu Lê Hùng và bên dưới là ảnh của Phạm Đình Cung, xin hỏi “khuôn mặt dao búa đầy thách thức” (sic) nên dành cho thằng Lê Hùng hay dành cho Phạm Đình Cung???
 
 

 
Khuôn mặt dao búa đầy thách thức của ông Phạm đình Cung (chú thích của Ba Cây Trúc- CKV)

 

 

LƯU Ý 4: Dù lập trường việt gian của Ba Cây Trúc quá lộ liễu như vậy đến mức Trương Minh Hoà phải đặt tên cho chúng là “Ba Căn Cọt”!  Còn Lão Móc thì chê thằng Lê Hùng công khai trên tinparis.net rằng: “một tên già NGU DỐT lại HÁM DANH”!

Ai ngờ được, vẫn có những đứa lúc nào cũng tự sướng là “Chống Việt Cộng” nhưng vẫn rút ra rồi lại đút vào!  Chắc tại câu QUẢNG CÁO của Trương Minh Hoà  HẤP DẪN QUÁ, CHO NÊN.... Vì thế Chính Khí Việt xin tạm giới thiệu tâm sự của hai mụ nạ dòng “chống việt cộng” bằng mấy câu gọi là thơ như sau:

·       Ngô Minh Hằng

“Nhớ ai như nhớ Lê Hùng,

Dời 3 Căn Cọt phát điên, phát khùng

Sách quần chạy đến đùng đùng,

Ba Căn cọt hỡi, xin đừng giận em!!!

 

·       Tôn Nữ Hàng Hai

“Đang khi bờ cỏ dầm dề,

Nhớ tới căn cọt bỗng mê tính tình

Trương Minh Hoà thật là tinh

Bỏ 1 Chánh Lạc, rinh 3 Lê Hùng,

Tuy muộn nhưng vẫn còn mừng,

Nhắn tin: Xin phục lập trường, Hoà ơi!!!

 

Chính Khí Việt

Ngày 25 Tháng 5, 2018

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website