CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, April 16, 2018

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN TỪ NGÀY 10/4/18 - 16/04/2018 CỦA WEBSITE CHÍNH KHÍ VIỆT

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN  TỪ NGÀY 10/4/18 - 16/04/2018 CỦA WEBSITE CHÍNH KHÍ VIỆT
 
LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV,  phát hành tháng 4 năm 2017.   Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. 
Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân  Việt Nam thành những ngày như:  Marching for freedom của Việt Tân; Hành Trình Đến Tự Do của thằng Thượng Nghị Sĩ chỉ định Canada Ngô Thanh Hải; Ngày Miền Nam của thằng "giáo sư" Biển Dâu  Nguyễn Ngọc Bích (đã về chầu Diêm Vương) và có tên trong danh mục "Đánh Thằng Chết" của Website Chính Khí Việt.....
Kính mong quý bạn đọc cùng theo dõi và phổ biến rộng rãi.

Chính Khí Việt
01-04-2018
 
 

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75  -- 30-04-17
  
 
 
 

joe pham at CHINHKHIVIET - 28 minutes ago
 
 
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom củ... more »

NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 16 TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN 1975-2017 CỦA TÁC GIẢ CKV

joe pham at CHINHKHIVIET - 1 hour ago
 
 
 
*NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 16 TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN 1975-2017 CỦA TÁC GIẢ CKV* Quan Truong · 11 hrs · Ở Việt Nam, không phải những người dân bị trị đang bị bóc lột đến tận xương tủy, đã không có cơ hội làm một cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền VGCS. Và cũng không phải họ đã không biết tận dụng cơ hội, hoặc hèn nhát như những tên dân chủ cuội đã mô tả, mà thực chất, họ đã bị đâm sau lưng bởi những nhát dao chí mạng của bọn Dân Chủ Cuội. Thật vậy, họ đã đứng dậy, họ đã hy sinh, họ đã chiến đấu thực sự cho tự do. Nhưng HỌ ĐÃ BỊ PHẢN BỘI BỞI CHÍNH NHỮNG NGƯỜI MÀ HỌ ĐÃ TƯ... more »

 
joe pham at CHINHKHIVIET - 18 hours ago
 
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom của ... more »

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (15) THẰNG HỀ GỐC HÀ ĐÔNG, VIỆT NAM

joe pham at CHINHKHIVIET - 23 hours ago
 
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom của ... more »

 
joe pham at CHINHKHIVIET - 1 day ago
PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 14 "* VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS * TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN CỦA CKV XUẤT BẢN NĂM 2017 Quan Truong · 22 hrs · Cách đây không lâu, hẳn quý bạn đọc vẫn còn nhớ vụ đưa tin: "Kêu gọi lãnh đạo 'đổi tên đảng, tên nước", được lấy từ blog Bauxite Việt Nam, và đã được mang ra đăng chính thức trên 1 tờ báo được coi là “khá” uy tín là BBC. Vậy, tại sao chủ đề: bỏ điều 4 hiến pháp, đổi tên đảng, đổi tên nước lại được BBC và các đài báo tay sai VGCS thổi phồng lên như vậy? Không cần "127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC ... more »

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (14) VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS

joe pham at CHINHKHIVIET - 2 days ago
 
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom của... more »

PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 14 " VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN CỦA CKV XUẤT BẢN NĂM 2017
joe pham at CHINHKHIVIET - 1 day ago
PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 14 "* VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS * TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN CỦA CKV XUẤT BẢN NĂM 2017 Quan Truong · 22 hrs · Cách đây không lâu, hẳn quý bạn đọc vẫn còn nhớ vụ đưa tin: "Kêu gọi lãnh đạo 'đổi tên đảng, tên nước", được lấy từ blog Bauxite Việt Nam, và đã được mang ra đăng chính thức trên 1 tờ báo được coi là “khá” uy tín là BBC. Vậy, tại sao chủ đề: bỏ điều 4 hiến pháp, đổi tên đảng, đổi tên nước lại được BBC và các đài báo tay sai VGCS thổi phồng lên như vậy? Không cần "127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC ... more »

 
joe pham at CHINHKHIVIET - 2 days ago
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom của... more »

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (13) CHÂN DUNG MỘT TRÍ NÔ CỦA “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM”

joe pham at CHINHKHIVIET - 2 days ago
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom của... more »

 
joe pham at CHINHKHIVIET - 3 days ago
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom củ... more »

PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 9 TRONG TÁC PHẨM QUỐC HẬN 1975-2017 CỦA TÁC GIẢ CKV

joe pham at CHINHKHIVIET - 3 days ago
 
 
*PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG VỀ BÀI THỨ 9 TRONG TÁC PHẨM QUỐC HẬN 1975-2017 CỦA TÁC GIẢ CKV* *https://www.facebook.com/quan.truong.3745496* Quan Truong · 20 hrs · Cuộc chiến tranh quân sự đã kết thúc vào ngày 30-4-1975, nhưng cuộc chiến tâm lý và chính trị hiện nay đang diễn ra dưới nhiều hình thức...vẫn còn dai dẳng. Nó không có chiến tuyến, không đổ máu, nhưng nó đã làm khổ đau và gây phân hóa được cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS. Măc dù, chúng ta, người Việt tỵ nạn VGCS, đã đạp đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh (HCM) bằng những chứng cớ dựa trên những tài liệu lịch s... more »

 
joe pham at CHINHKHIVIET - 3 days ago
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom c... more »

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (10) ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ BẦY ĐÀN VIỆT GIAN CÓ TỔ CHỨC VÀ "PHẢN ĐỘNG" NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

joe pham at CHINHKHIVIET - 3 days ago
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for freedom củ... more »

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (9) TỬ HUYỆT CỦA CHÓ NGAO VIỆT GIAN CỘNG SẢN (3)
joe pham at CHINHKHIVIET - 4 days ago
 
 
 
*LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng 4 năm 2017. Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. * *Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân Việt Nam thành những ngày như: Marching for ... more »

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website