CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 14, 2018

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75 -- 30-04-17 (14) VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS


LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV,  phát hành tháng 4 năm 2017.   Đương nhiên tuỳ tình hình thời sự và những biến động có thể xảy ra trong tháng 4- 2018, CKV sẽ có bài bình luận riêng từng chủ đề. 
Mục đích đăng lại quyển này trong Tháng Tư Đen là nhằm đánh tan những âm mưu của VGCS và lũ truyền thông bất lương, lũ trí thức ngựa, lũ ma tăng và các đảng phái ma trơi ma bùn đã và đang có những mưu toan muốn BIẾN ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân  Việt Nam thành những ngày như:  Marching for freedom của Việt Tân; Hành Trình Đến Tự Do của thằng Thượng Nghị Sĩ chỉ định Canada Ngô Thanh Hải; Ngày Miền Nam của thằng "giáo sư" Biển Dâu  Nguyễn Ngọc Bích (đã về chầu Diêm Vương) và có tên trong danh mục "Đánh Thằng Chết" của Website Chính Khí Việt.....
Kính mong quý bạn đọc cùng theo dõi và phổ biến rộng rãi.
Chính Khí Việt
01-04-2018
 
 

QUYỂN 6: QUỐC HẬN 30-04-75  -- 30-04-17
  
 
 
 


VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127  "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." "GỞI BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS

 
Trên BBC – Ban Tiếng Việt  ngày 13 tháng 12, 2015 đã cho đăng bài có tên: “Kêu gọi lãnh đạo 'đổi tên đảng, tên nước’”. Bài này được BBC – Ban Tiếng Việt đưa lên với lời giới thiệu như sau: “Trong một động thái được cho là 'vô tiền khoáng hậu', hơn một trăm nhân sỹ, trí thức, cựu lãnh đạo trung cao cấp và các nhà hoạt động xã hội hàng đầu ở Việt Nam đã gửi thư ngỏ tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu đổi tên đảng, đổi tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để vì 'tương lai dân tộc'” (sic). (Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/12/151213_vn_party_congress_12_open_letter)Qua “thư ngỏ” này, hiển nhiên tập đoàn VGCS lại cho diễn lại màn kịch hề kiểu mới là chúng cho tổ chức ra 127 đứa từng là VGVS, được thai nghén và lớn lên bằng xương máu của nô lệ  đỏ Việt Nam.  Vì chúng nghĩ rằng người nô lệ đỏ không có khả năng sử dụng công cụ truyền thông,  cho nên vào dịp cuối năm 2015 này, để chuẩn bị cho cái gọi là “Đại Hội Lần Thứ XII”, chúng đã  sử dụng một số những tên tay sai trung thành, được chúng xếp vào loại “nhân sỹ, trí thức, lãnh đạo trung và cao cấp" để viết “thư ngỏ” gởi Bộ Chính Trị “Đảng Cộng Sản Việt Nam”  yêu cầu “đổi tên đảng, đổi tên nước và xoá bỏ chủ nghĩa Marx Lenin”.   Xin tạm kể một số những đứa  cũng nổi tiếng “bài Tây ba lá” trong canh bạc bằng vốn “tư bản biết nói”, tức là người dân bi trị Việt Nam.  Những tên đó là:  Thiếu tướng nguỵ quân VGCS Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo, Đại sứ Nguyễn Trung, Giáo sư Tương Lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu,  Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng  VGCS, bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm (kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản) v.v ...,(Nếu quý bạn đọc muốn biết thêm những thằng VGCS mặt mẹt này gồm những ai xin tham khảo ở phần tài liệu đính kèm ở dưới).Sau khi đọc xong lá thư ngỏ của đám được cho là “nhân sỹ, trí thức, lãnh đạo trung cao cấp”, Chính Khí Việt có những nhận xét như sau:Nhận Xét 1: Tất cả 127 thằng đó,  đều là đảng viên VGCS.  Thế thì trong sinh hoạt, dù có về hưu, chúng cũng còn có cái “bổn phận” sinh hoạt ở chi bộ VGCS đường phố nơi chúng cư trú…. vậy tại sao chúng không đưa ý kiến trong đảng bộ của chúng  mà chúng lại làm trò hề trong cái gọi là “Thư Ngỏ Gởi Bộ Chính Trị” được chúng truyền bá trên các cơ quan truyền thông lề phải,  lề trái.  Nếu đã như thế thì phải đề: “Thư ngỏ gởi Đảng CSVN và toàn dân Việt Nam”, thì mới tỏ ra còn có chút trí thức chưa hoàn toàn là “cục phân” như họ Mao đã gọi!  Riêng trò hề rẻ tiền này  cũng cho chúng ta thấy, đây là mục đích tuyên truyền và mơ hồ hoá sự hiểu biết của người dân Việt Nam bị trị nói riêng và Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn VGCS nói chung.Nhận Xét 2:  Qua lá thư ngỏ này 127 tên đảng viên VGCS cũng nhắm đến việc đánh lừa dư luận thế giới, tức đánh lừa người dân các nước trên thế giới. Vì thiếu thông tin trung thực  cho nên họ phải dựa vào các cơ quan truyền thông như RFA, BBC… vì thế họ cũng không hiểu được gì nhiều về tập đoàn VGCS là một lũ phản quốc, buôn dân bán nước!Nhận Xét 3: Nội dung thư ngỏ của chúng là thay đổi tên đảng CSVN và tên nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. === Thứ nhất, vấn đề không phải là thay đổi tên đảng, tên nước, bởi vì VGCS đã từng đổi tên nước , tên đảng nhiều lần.  Về đảng, tập đoàn VGCS đã từng có những tên như Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng Cộng Sản Đông Dương, Đảng Lao Động Việt Nam (1951), ở phía Bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra.  Ở Miền Nam, trong bộ phận nằm vùng hoạt động theo phương thức “hợp pháp, nửa hợp pháp” trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà thì chúng thành lập ra Đảng Nhân Dân Cách Mạng…   === Thứ hai, về tên nước, chúng đã  từng đổi tên nước Việt Nam thành “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”. Và sau khi chiếm trọn vẹn Việt Nam Cộng Hoà năm 1976,  một lần nữa chúng lại đổi tên từ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” thành cái gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” .Như vậy tất cả những lần đổi tên đảng, tên nước thì Việt Nam có khá lên được tí nào không hay vẫn chỉ là dâng đất, dâng biển, dâng tất cả tài nguyên cho Tàu bành trướng. Nếu xưa kia chỉ có binh lính Tàu bành  trướng sang làm đường và một số các công trình giao thông, kể cả một số chuyên gia trong vai trò giám sát, thì ngày nay, dù có thay đổi tên nước, tên đảng,  chúng có dám không duy trì “Một vành đai hai hành lang”, có dám huỷ bỏ toàn bộ những giao kèo cho phép Tàu bành trướng thành lập những Khu Kinh tế Tàu, đặc biệt là Đặc Khu kinh tế  Vũng Áng, một vị trí chiến lược của Việt Nam.  Liệu chúng có dám cho ngưng khai thác Bauxite ở Tây Nguyên…., chúng có dám không thi hành những hiệp ước, thoả hiệp BẤT BÌNH ĐẲNG mà VGCS ký kết với ông chủ Tàu bành trướng của chúng không??? (về những vấn đề này quý bạn đọc có thể tham khảo thêm trong quyển thứ 3, chương 1, viết về “Âm Mưu Hán Hoá Của Tập Đoàn VGCS” đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.)
clip_image001
(Công Nhân Tàu Cộng Khai Thác Bauxite Ở Tây Nguyên)
 
 
Nhận Xét 4: Về đề nghị xóa bỏ Chủ Nghĩa Marx và Lenin.Những tên gọi là “nhân sỹ, trí thức” này thật là bỉ ổi khi chúng tưởng rằng người dân bị trị không biết gì chăng về cái chủ nghĩa bá láp đó, cho nên chúng đã lưu manh đề nghị xoá bỏ chủ nghĩa Marx Lenin.  Đó là một lối chạy tội VIỆT GIAN của tập đoàn có tên Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Nếu chú ý chúng ta sẽ thấy rằng tập đoàn VGCS từ khi được cho ra đời cho đến nay đã vừa tròn 85 năm.  Chẳng lẽ 85 rồi, chúng mới phát hiện ra việc đất nước và nhân dân Việt Nam phải bị như  hiện nay  là do chủ nghĩa Marx Lenin chăng?
 
127 đứa chúng bay đều có nghiên cứu về cái gọi “chủ nghĩa Marx Lenin", chúng bay thử chỉ ra xem trong đoạn nào, câu nào, chữ nào chủ nghĩa Marx đề cập đến việc xây dựng đất nước theo con đường phản quốc, buôn dân, bán dân, bán tài nguyên cho thế lực nào vậy???Những việc làm dẫn giắt dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam đến cảnh ngộ như hiện nay là do cái Đảng Cộng Sản của chúng bay, là một  tổ chức việt gian, phản quốc, bán nước cho các thế lực thực dân mang các màu sắc khác nhau.  Những thế lực thực dân đó đều có mục đích giống nhau là muốn làm bá chủ thiên hạ, nhưng chúng vì hoàn cảnh địa lý, trình độ văn hoá, khoa học, công nghệ… đặc biệt là công nghệ sản xuất vũ khí ở những trình độ khác nhau, nên chúng cũng lựa chọn con đường làm bá chủ thế giới có chút khác nhau.1/ Chủ nghĩa Lenin chính là chủ nghĩa thực dân đỏ, nó không hề và chưa bao giờ là chủ nghĩa Marx, hoặc là sự phát triển của của chủ nghĩa Marx như tên đầu lãnh thực dân đỏ là Lenin nhận định. Chúng có thể sử dụng một số chữ nghĩa của chủ nghĩa Marx để bao che cho cái nội dung của chủ nghĩa thực dân đỏ.  Thí dụ cụ thể:=== Chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist cũng sử dụng khái niệm “thế giới đại đồng”, nhưng thử hỏi trong cái gọi “thế giới đại đồng” đó thì AI LÀ CHỦ NHÂN và ai là đầy tớ?  Hay nói cách khác ai là KẺ CAI TRỊ và ai là người bị trị???=== 127 thằng ma cô “bài tây ba lá” có biết rằng, nếu như Đảng cộng sản Nga Xô có mục đích là phải trở thành kẻ thống trị của cái “thế giới đại đồng” đó thì cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng Sản Đông Dương vào năm 1930) chỉ là công cụ phát triển và bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist vào ngay chính đất nước Việt Nam, rồi sang hai nước Cambodia và Lào, cũng như có thể bành trướng thuộc địa cho Nga Xô ở bất kể nơi nào mà Nga Xô cần đến.  Thí dụ như ở Congo với Lumumba.=== Có một vấn đề là: một trong những nguyên nhân thực dân đỏ Nga Xô Leninist bị bể bụng là do chúng quá tham lam, nên đã ngu xuẩn muốn nuốt luôn cả một siêu cường (đang nằm ngủ) là Tàu đại Hán bành trướng!Chính thế lực đại Hán bành trướng, một thứ thực dân kiểu Ba Tàu, cũng có mộng tưởng làm bá chủ thiên hạ.2/ Đối với các thế lực thực dân khác cũng có mộng tưởng đặt quyền lực cai trị của mình ra khỏi biên giới đất nước họ càng xa, càng nhiều càng tốt.=== Thí dụ Nhật Bản với thuyết “Đại Đông Á”  thì thử hỏi cái “Đại Đông Á” đó ai làm chủ, ai làm đầy tớ???=== Chủ nghĩa Phát Xít Hitler của Đức cũng vậy.  Trong thế giới của chủ nghĩa phát xít Đức, ai là ông chủ và ai là đầy tớ???=== Chủ nghĩa Apatheid ở Nam Phi cũng thế, trong chủ nghĩa Apatheid đó thì ai là chủ, ai là đầy tớ???3/ Trước kia chủ nghĩa thực dân ở Châu Âu đã đi xâm chiếm các nước trên toàn thế giới thì thử hỏi ai là chủ, ai là đầy tớ???  Nhưng  cái chủ nghĩa thực dân đó không tồn tại được bởi vì gốc gác chỉ là một nước diện tích không rộng, dân số không đông cho nên cuối cùng bị bội thực vì lòng tham không đáy!!!4/ Ngày nay thế giới đi vào "toàn cầu hoá" thì  thử hỏi  trong cái “toàn cầu hoá” đó AI LÀ CHỦ, ai là đầy tớ hoặc TAY SAI???KẾT LUẬNĐể kết luận về lá “thư ngỏ” của 127 tên VGCS, nay được phép tập hợp lại để tiếp tục gây nhiễu thông tin trung thực, làm mơ hồ hoá người dân bị trị Việt Nam trong nước và  người dân Việt Nam ở hải ngoại do thiếu thông tin trung thực, lại thêm tôn thờ cái TÔI, để cả ngày chỉ soi gương, tự đánh phấn bôi son, mặc áo thụng tự vái mình và vái nhau.  Cho nên dù có một bồ kiến thức nhưng cũng vô dụng, bởi điều cần thiết lúc này là phải có kiến thức về chính tập đoàn VGCS và có đủ dũng khí vạch những sự thật đó ra cho nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung biết được sự thật.
United Nations Security Council
مجلس أمن الأمم المتحدة (tiếng Ả Rập)
联合国安全理事会 (tiếng Trung)
Conseil de sécurité des Nations unies (tiếng Pháp)
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (tiếng Nga)
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas
(tiếng Tây Ban Nha)
United Nations Security Council.jpg
Phòng Na Uy, phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York

 

 

 Sự thật đầu tiên đó chính là:  có bao giờ ta tự đặt câu hỏi rằng  trong cơ quan Liên Hiệp Quốc có bao nhiêu nước là thành viên? Trong cơ quan thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì có bao nhiêu nước được quyền veto? Và hãy suy nghĩ xem những nước được quyền phủ quyết là những nước nào vậy? Còn số đông những nước không được quyền phủ quyết thì thử hỏi sự công bằng và bình đẳng ở chỗ nào giữa các nước với nhau???Tổ Tiên Việt Nam có câu: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy” hoặc “Miệng quan sang có gang có thép”.  Còn đối với người dân bị trị nghèo khó Việt Nam thì: “ĐỒ kẻ khó vừa NHỌ vừa THÂM”.Cho nên những điều mà 127 thằng cơ hội, làm nhiễu thông tin trung thực, thì nhân dân Việt Nam nói chung đã từng là nhân chứng và nạn nhân trong xã hội Việt Nam từ những năm 1930 đến nay,  để có thể đưa ra ý kiến rằng NÊN ĐỔI TÊN ĐẢNG CHÍNH TRỊ là gì, ĐỔI TÊN NƯỚC  là gì? Và nên theo chủ nghĩa nào, lý thuyết nào, mới GIỮ ĐƯỢC TỔ QUỐC TOÀN VẸN LÃNH THỔ, LÃNH HẢI, HẢI ĐẢO, KHÔNG PHẬN, TÀI NGUYÊN và làm cho TOÀN DÂN ĐƯỢC ẤM NO HẠNH PHÚC. GIỮ VỮNG ĐƯỢC MỌI TRUYỀN THỐNG ĐẶC THÙ CỦA  DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM.Xét như vậy thì:1/ VỀ TÊN ĐẢNG: Phải giải tán toàn bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong bước đầu tiên, tất cả những tên đảng viên Cộng Sản Việt Nam nằm trong các chi bộ; các cấp uỷ từ bậc cơ sở thôn xã lên tới  tận trung ương. Kể cả các cấp uỷ trong bộ máy nhà nước nguỵ quyền VGCS cũng không được phép tham gia hoạt động chính trị cho đến khi một nước Việt Nam mới ra đời bằng sự thống nhất, đoàn kết của toàn dân Việt Nam để tạo ra các cơ quan mới phục vụ cho việc quản lý toàn diện đất nước Việt Nam.  Chính sách với những kẻ bị cấm hoạt động chính trị như vậy sẽ do nhân dân Việt Nam sau này quyết định.Nên lấy một tên đảng chính trị là: ĐẢNG CẦN LAO NHÂN VỊ, hoặc một đảng phái nào đó như đảng Nhân Dân chẳng hạn, nhưng nội dung của tổ chức Đảng Chính Trị đó là QUẢNG BÁ VÀ THỰC THI LÝ THUYẾT CẦN LAO NHÂN VỊ.


2/ VỀ TÊN NƯỚC:Lấy tên nước là Việt Nam Cộng Hoà.  Nước Việt Nam Cộng Hoà phải được công bố rõ ràng là việc quản lý đất nước được xây dựng trên cơ sở TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Được cai trị bằng Luật Pháp dựa vào Luật Gốc là HIẾN PHÁP do toàn dân Việt Nam thông qua một cách tự nguyện.  Nước Việt Nam Cộng Hoà sẽ được dẫn giắt theo tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.  Các cơ quan vũ trang không thể thuộc về bất cứ một tổ chức hay đảng phái chính trị nào.  Mục đích của lực lượng vũ trang là phục vụ Tổ Quốc Việt Nam, đảm bảo nhân dân được sống trong hạnh phúc và sống trong tinh thần hoà bình, bác ái, tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.Sở dĩ có sự lựa chọn như trên là bởi vì sau sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân Pháp và Phát Xít Nhật ở Việt Nam, thì chỉ có  Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà mới giữ được sự Độc Lập của Tổ Quốc, vì quyền lợi của Dân Tộc mà phục vụ.Còn nhiều vấn đề nữa để chúng ta lựa chọn Việt Nam Cộng Hoà Nền Đệ Nhất với sự soi sáng của Lý Thuyết Cần Lao Nhân Vị do những tính chất:

Vì Tổ Quốc Việt Nam

Vì Hạnh Phúc của toàn dân Việt Nam

Vì gìn giữ hoà bình và hữu hảo với toàn thế giới, đặc biệt vấn đề tôn giáo được tôn trọng.Mong các vị trưởng thượng và các bậc cao minh của Việt Nam đã từng sống và nghiên cứu về thời gian 9 năm tồn tại của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, hãy vì thế hệ tương lai của Việt Nam mà tham gia đóng góp những bài vở với tính cách là chứng nhân của lịch sử.  Nếu chúng ta, đừng vì tự ái cá nhân (loại trừ lũ VGCS nằm vùng và tay sai) thì phải thấy rằng khi chúng ta cùng thống nhất  dựa vào những tài liệu của VGCS với những Cương Lĩnh Chính trị, tin tức truyền thông, những sự việc cụ thể, những nạn nhân… bằng cả văn bản lẫn hình ảnh để thấy rằng tập đoàn Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức Việt Gian Phản Quốc, buôn dân bán nước thì các điều quan trọng bậc nhất sẽ dễ dàng giải quyết, đó là việc Tàu bành trướng đã cướp đất liền, hải đảo, lãnh hải, tài nguyên… cùng với những cơ sở kinh tế quân đội (trá hình) của Tàu bành trướng đang đóng trên đất nước Việt Nam.  Bởi tất cả những vấn đề đó đều vô giá trị trước luật pháp quốc tế vì nó được ký kết giữa một tập đoàn phản quốc, buôn dân bán nước với Tàu bành trướng!!!


Riêng với nhóm 127 tên hoặc tự nhận, hoặc được ai đó  phong cho là “nhân sỹ, trí thức” với “lá thư ngỏ” gởi cho lũ VGCS đầu lãnh.  Đương nhiên những kẻ đó đều là đảng viên VGCS, nghĩa là những kẻ tối thiểu cũng trên 40 năm LÀ VIỆT GIAN PHẢN QUỐC, BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN. 


Khi đã được VGCS đào tạo để trở thành “nhân sỹ, trí thức” thì cần nhớ rằng đó là “nhân sỹ, trí thức” của cái gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".  Mà theo cách định nghĩa của quan thày tên đại tội đồ Hồ Chí Minh là Mao Trạnh Đông, với những suy nghĩ của hắn đã được VGCS đưa vào cương lĩnh chính trị từ Đại Hội II của VGCS (1951), tức là Đại Hội đã đổi cái tổ chức có tên “Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx” thành Đảng Lao Động Việt Nam.  Một trong những suy nghĩ của họ Mao là “Trí Thức Không Bằng Cục Phân”!!!  Cho nên chúng ta phải hiểu rằng dù cho nhóm 127 là đồng tác giả “lá thư ngỏ”, tự nhận là “nhân sỹ, trí thức”, hoặc do ai đó phong cho họ, thì theo đúng cương lĩnh chính trị Khoá 2 VGCS, nhóm 127 người này CHỈ LÀ NHỮNG “CỤC PHÂN” không hơn không kém!!!  Vì vậy, những điều họ viết ra dù chưa xem đã THẤY BỐC MÙI VGCS RỒI!!!

Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 12, 2015

 
 Tài Liệu Tham Khảo:

Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website