CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, April 5, 2018

PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG LIÊN QUAN ĐẾN CUỘI NGUYỄN VĂN ĐÀI VÀ 6 CÔNG DÂN CHXHCNVN LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHO "DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN" BỊ KẾT ÁN TÙ 15 NĂM TÙ VÀ NHỮNG TRÒ BỊP CỦA LŨ CUỘI NÀY ĐỐI VỚI BẢN HIẾN PHÁP 2013 CỦA VGCS TRONG BÀI PHÂN TÍCH CỦA CKV TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN 1975- 2017!!!

PHẦN NHẬN XÉT CỦA ÔNG QUAN TRUONG LIÊN QUAN ĐẾN CUỘI NGUYỄN VĂN ĐÀI VÀ 6 CÔNG DÂN "CHXHCNVN" LỢI DỤNG ĐẤU TRANH CHO "DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN" BỊ KẾT ÁN  15 NĂM TÙ VÀ  NHỮNG TRÒ BỊP CỦA LŨ CUỘI NÀY ĐỐI VỚI BẢN HIẾN PHÁP 2013 CỦA VGCS TRONG BÀI PHÂN TÍCH CỦA CKV TRONG QUYỂN 6 QUỐC HẬN 1975- 2017!!!
 
 
 
 
 
 


 
https://nld.com.vn/…/nguoi-phat-ngon-len-tieng-ve-phien-toa…
Nhân việc bọn VGCS bỏ tù 6 công dân CHXHCNVN về tội danh: lợi dụng việc đấu tranh cho "dân chủ, nhân quyền", "xã hội dân sự"...tiến tới xây dựng chế độ "đa nguyên, đa đảng" (tức bỏ điều 4), "tam quyền, phân lập", để lật đổ chính quyền nhân dân…WOW! Chúng ta thử tìm hiểu xem Hiến Pháp 2013 (sửa đổi) này ra sao, mà đã được các nước Phương Tây và Chính Phủ Hoa Kỳ thời Obama khen: Hiến pháp 2013 của VGCS là TIẾN BỘ như HIẾN PHÁP CỦA CÁC NƯỚC TIẾN BỘ KHÁC!
Trở về cuối năm 2012, khi VGCS loan báo sửa đổi hiến pháp, thế là thằng cu bố đĩ, bọn trí ngủ mới dậy, thằng đảng viên CS thất thế mất phần ăn, ông Quốc Gia đón gió trở cờ...đã nhao nhao lên tiếng hưởng ứng và góp ý. Sôi nổi quá chừng!
Trong cuộc họp báo ngày 29/12/2012, tên cán cuốc Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp đã đưa ra lời kêu gọi: người dân Việt Nam sẽ được mời tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến Pháp. Hắn còn tuyên bố chắc nịch là: nhân dân có thể cho ý kiến đối với mọi nội dung trong bản dự thảo, kể cả điều 4, không có cấm kỵ gì cả. Ngon nhá!
Thế nhưng chỉ hai tháng sau, ngày 25-2-2013, tên TBT Nguyễn Phú Trọng đã xối ngay một thùng nước lạnh lên đầu Phan Trung Lý, chẳng cần kiêng nể gì. Tại Vĩnh Phúc, Trọng ngang nhiên xỉ vả mọi người:
- “... Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa…Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy …!”
Ngày 11/3/2013, Nguyễn Phú Trọng còn đoan quyết với thần dân của hắn rằng: “Dù cho chúng ta có hủy bỏ Điều 4, và VN có một bản Hiến pháp giống hệt như Mỹ, thì đảng CS của chúng ta vẫn là đảng tiên phong của giai cấp công nhân và là đảng duy nhất lãnh đạo quốc gia”. Thấy chưa?
- Hiến Pháp của VGCS năm 1992 có 12 Chương, 147 Điều, và Hiến Pháp của VGCS năm 2013 sửa đổi, rút ngắn lại có 11 Chương, 124 Điều. Các Điều 141, 142, 143, và 145 qui định về quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, và ngày quốc khánh trong HP 1992 được đưa lên thành Điều 13 trong HP 2013.
- Điều 4 (2013): Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội
Như vậy, xét về hình thức, chế độ của CHXHCNVN đâu có gì thay đổi? Vậy tại sao các nước Phương Tây và Chính Phủ Hoa Kỳ thời Obama lại khen: Hiến pháp 2013 của VGCS là TIẾN BỘ như HIẾN PHÁP CỦA CÁC NƯỚC TIẾN BỘ KHÁC? Vô lý quá đúng không?
Tuy nhiên, bản góp ý ĐÒI BỎ ĐIỀU BỐN HIẾN PHÁP của 72 nhà trí thức - khoa bảng mới ngủ dậy, công thần của chế độ VGCS, và hiện đang hưởng các đặc quyền và ưu đãi của chế độ, sẽ lồng cái vô lý đó vào cái hữu lý sau đây:
1._ Đề nghị hủy bỏ Điều 4 HP 1992, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội phải trung lập với các đảng chính trị, và phải xác định quyền bảo hộ của nhà nước VGCS đối với các công dân VN ở nước ngoài?
Điều lập lờ này là...người Việt tỵ nạn CS cũng là công dân của CHXHCNVN luôn sao? Trí thức gì mà...sao lưu manh và gian xảo thế? Các ông không biết nguyên nhân tỵ nạn của người VN là cái gì sao, mà các ông trâng tráo tâng công với VGCS bằng cái trò gian lận ma giáo này?
2._ Điều 77: Hội đồng Hòa Giải với người Việt tỵ nạn CS gồm có 19 thành viên, trong đó có 4 thành viên thuộc cộng đồng người Việt ở nước ngoài?
Vậy các tên này là ai, và đại diện cho ai? Và người Việt tỵ nạn CS chịu coi 4 con chó này là đại điện cho họ sao? Do đó, Hội Đồng Hòa Giải theo Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 này chỉ có thể hòa giải với chó, chứ không thể hòa giải được với người Việt tỵ nạn CS.
Mời quý bạn đọc xem tiếp bài 4 trong quyển 6 Quốc Hận của Chính Khí Việt, để hiểu rõ hơn về trò lừa đảo lưu manh này của bọn VGCS:
LGT: Để tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Quốc Hận 1975-2018, Chính Khí Việt sẽ đăng lại toàn bộ quyển 6 "Quốc Hận" của CKV, phát hành tháng...
chinhkhiviet.net

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website