CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, April 29, 2018

Buổi Phỏng Vấn Của Chính Khí Việt Với Nhà Báo Việt Thường về các bài viết của Thế Huy, của Nguyễn Đức Chung (chủ trang website Hồn Việt UK) nhằm xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ Nhà Báo Việt Thường. Điển hình nhất là bài "VIỆT THƯỜNG ÔNG LÀ AI? của thằng Mã Giám Sinh tân thời Thế Huy!!!


Buổi Phỏng Vấn Của Chính Khí Việt Với Nhà Báo Việt Thường về các bài viết của Thế Huy, của Nguyễn Đức Chung (chủ trang website Hồn Việt UK) nhằm xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ Nhà Báo Việt Thường. Điển hình nhất là bài "VIỆT THƯỜNG ÔNG LÀ AI?  của thằng Mã Giám Sinh tân thời Thế Huy!!!
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website