CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 20, 2018

Nhà Báo Việt Thường nhận định bản thông cáo báo chí của Ông Võ Đình Chương về tên hoang tưởng Nguyễn Văn Lý

LGT:  Dưới đây là bài bình luận của Nhà Báo Việt Thường về bản thông cáo báo chí của Ông Võ Đình Chương về tên hoang tưởng Nguyễn Văn Lý năm 2010, do Chị Phong Lan, Kỷ Nguyên 2000 thực hiện. 

Kính mời quý bạn đọc cùng theo dõi:

 NhanDinhVeBaiVoDinhChuong8406VaLMLy.mp3 
 
 

Mục Lục Những Bài Viết Của CKV và Các Tác Giả Khác Viết Về Tên Hoang Tưởng, Cò Mồi Của VGCS Nguyễn Văn Lý


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất: XÉT LẠI VẤN ĐỀ CHA LÝ CHỐNG CỘNG
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website