CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, May 9, 2020

MỤC LỤC NHỮNG TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, AUDIO BÌNH LUẬN CỦA NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG

LGT:  Dưới đây là MỤC LỤC sách, MỤC LỤC các bài viết và đặc biệt là một số audio của Nhà Báo Việt Thường suốt từ khoảng thời gian 2004 - đến 2014, do Đỗ Sơn (VOV)  Tường Thắng SBTN, Nguyễn Đức Chung (Hồn Việt - UK) Chị Phong Lan, Kỷ Nguyên 2000 phỏng vấn.

Nhận thấy đây là một tài liệu hiếm quý.  Những gì nhà báo Việt Thường bình luận cả chục năm trước vẫn còn mang tính thời sự và giá trị của những lời bình luận đó vẫn luôn đúng cho những thành phần cuội dân chủ, cuội nhân quyền và những mưu ma chước quỷ của tập đoàn VGCS ngày hôm nay. 

Đây cũng là vốn quý, bồi đắp cho kiến thức của CKV như CKV đã từng khẳng định trong lời tri ân đăng trong 6 quyển sách Việt Ngữ và 2 Quyển Anh Ngữ của tác giả CKV đối với Nhà Báo Việt Thường, một người Thày rất đáng kính trọng của CKV.

Giới thiệu đến quý đọc giả Chính Khí Việt để một lần nữa xin tri ơn nhà báo Việt Thường về những công lao của Người đã đạo tạo ra một Chính Khí Việt ngày hôm nay, luôn luôn theo đúng tôn chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm mà Người  dặn do phải tuân thủ và nối chí Tư Tưởng và Lòng Yêu Nước Của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.




underconstruction
MỤC LỤC NHỮNG TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, AUDIO BÌNH LUẬN CỦA NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG
 


 
 
 
I. SÁCH:
 
 
1. SỰ TÍCH CON YÊU RÂU XANH Ở VIỆT NAM.
 
(CHƯƠNG 16, 17, 18 VÀ HẾT) Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở Việt Nam

 
 
2. CHUYỆN THÂM CUNG DƯỚI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH
 
 
 
3. NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ TRONG PHONG TRÀO ĐÒI HỎI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

Việt Thường: (Phần 1) Những tên đặc công đỏ
Việt Thường: (Phần 2) Những Tên Đặc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 3) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
Việt Thường: (Phần 4) Những Tên Đạc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 5) Những Tên Đặc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 6) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam (click vào link dưới đây)
http://www.chinhkhiviet.net/2015/03/viet-thuong-phan-6-nhung-ten-ac-cong-o.html
Việt Thường: (Phần 7) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
Việt Thường: (Phần 8 và Hết) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
 
Chương 1
 
Chương 2
 
Chương 3 A
 
Chương 3 B
 
 Chương 4
 
Chương 5 A
 
Chương 5 B
Chương 6
 
 
Chương 7


 
 

 4.  Chính Khí Việt Và Nhà Báo Việt Thường.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=tXP-7eXU-FI&t=417s Về Thơ Ghế Đá Của Nhà Báo VT
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  


5. Những Bài Viết

 1. Chính Sử Việt Nam Đã Ghi Rất Rõ: Cộng Sản Việt Nam Là Bọn Việt Gian (click vào link dưới)
 2. NB Việt Thường Trả Lời Ông Kiêm Ái (click vào link dưới)
 3. Cù Huy Hà Vũ! Ai “đại xá” cho ai ?                   

6. Nhà Báo Việt Thường và Đài VOV Của Ký Giả Đỗ Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=RpyfABfJm8g  VGCS Trần Khuê - GS Cá Nướng

7. Chính Khí Việt và Những Audio TÂM TÌNH VỚI NIÊN TRƯỞNG từ 01-214



8. Nhà Báo Việt Thường Và Chương Trình Kỷ Nguyên 2000
 1.  NB Viet Thường Góp ý về Bài Của DLHTN -Cậu Ánh Đi Sứ
 2.  NB Viet Thuong-Đảng VGCS Có Dân Chủ Không
 3.  NB Việt Thường -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản
 4.  NB Viet Thuong Việt gian Cộng Sản có vô thần không ?
 5. NB Việt Thường- 23-02-2013 Kynguyen2000 p/v                   
 6. NB Việt Thường KN- 13- 12-08 P1-: So Sánh Sự Khác Biệt Giữa “Dân Chủ Cuội” và Lực Lượng QLVNCH  
 7. NB Viet Thuong 11-02-09 -P1 Mục Tiêu Của VGCS Là Gì ?
 8. NB Việt Thường  KN 22-11-08 -P1: Sức Mạnh Của Người Quốc Gia - Các Yếu Điểm Của Việt Gian CS
 9. NB Viet thuong KN 13-11-08-P1 : Ba Loại Đảng Viên Cộng sản
 10. NB Việt Thường- Viết & Lách-Màn Kịch Dân Chủ cuội 
 11. NB Việt Thường -Tại Sao CS Cần Tập Họp Người Việt Hải Ngoại? 26-5-2009
 12. NB Việt Thường- ngày 04-01-09 VGCS Đưa Hình HCM và Quân Đội Ngụy Ra Hải Ngoại
 13. NB Việt Thường -Nên Hiểu Vấn Đề Tân Cương Như Thế Nào -KN-2000  
 14. NB Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009
 15. NB Viet Thuong: Truyền Thông VGCS "Hồng và Chuyên"
 16. NB Việt Thường Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09
 17. NB Việt Thường nhận định về ý kiến "phe cấp tiến thân Mỹ"
 18. NB Việt Thường - Thời Sự Trong và Ngoài Nước -11-07-2009
 19. Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước
 20. NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương ngày 28-10-09
 21. Nhà Báo Việt Thường: Tránh Quả Lừa của bọn VGCS.
22. Nhà Báo Việt Thường về các "Phong Trào Đối Kháng" trong nước!!!




​​
​​
​​
 
 
​​
​​
​​
​​


​​
  ​​ ​​ ​​


9. Nhà Báo Việt Thường và Ký Giả Tường Thắng

Việt Thường: DAN-OAN -Việt Gian - Tham Nhũng- DAN-OAN NB Việt Thường -Ngụy Cách Mạng [ Phần 1 đến 5 ]

10. Vấn Đề Paltalk Lê Văn Xương

Lê Văn Xương Paltalk 17-10-2009 - Trả lời NB Việt Thường và bài viết của Vân Anh
NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương ngày 28-10-09

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website