CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 20, 2018

Một số audio của Nhà Báo Việt Thường suốt từ khoảng thời gian 2004 - đến 2014, do Đỗ Sơn (VOV) Tường Thắng SBTN, Nguyễn Đức Chung (Hồn Việt - UK) Chị Phong Lan, Kỷ Nguyên 2000 phỏng vấn.


LGT:  Dưới đây là một số audio của Nhà Báo Việt Thường suốt từ khoảng thời gian 2004 - đến 2014, do Đỗ Sơn (VOV)  Tường Thắng SBTN, Nguyễn Đức Chung (Hồn Việt - UK) Chị Phong Lan, Kỷ Nguyên 2000 phỏng vấn.

Nhận thấy đây là một tài liệu hiếm quý.  Những gì nhà báo Việt Thường bình luận cả chục năm trước vẫn còn mang tính thời sự và giá trị của những lời bình luận đó vẫn luôn đúng cho những thành phần cuội dân chủ, cuội nhân quyền và những mưu ma chước quỷ của tập đoàn VGCS ngày hôm nay. 

Đây cũng là vốn quý, bồi đắp cho kiến thức của CKV như CKV đã từng khẳng định trong lời tri ân đăng trong 6 quyển sách Việt Ngữ và 2 Quyển Anh Ngữ của tác giả CKV đối với Nhà Báo Việt Thường, một người Thày rất đáng kính trọng của CKV.

Giới thiệu đến quý đọc giả Chính Khí Việt để một lần nữa xin tri ơn nhà báo Việt Thường về những công lao của Người đã đạo tạo ra một Chính Khí Việt ngày hôm nay, luôn luôn theo đúng tôn chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm mà Người  dặn do phải tuân thủ và nối chí Tư Tưởng và Lòng Yêu Nước Của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.

​​
​​
​​
​​
​​
​​
 
 
​​
​​
​​
​​


​​
    ​​ ​​ ​​

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website