CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 12, 2018

Bài 8: VỀ "CON CHÓ SỐNG" LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI!!!

 

 
 
LGT: Nếu quý bạn đọc thường xuyên theo dõi thông tin trên trang www.tinparis.net của Chệt Hứa Vạng Thọ thì đều biết rằng Trương Minh Hoà đã có một số bài viết bôi bẩn, xuyên tạc, vu khống Chính Khí Việt và các niên trưởng của Chính Khí Việt (2011-2016). Và Chính Khí Việt cũng đã nhanh chóng trả lời và phân tích những bài viết đó của hắn.  Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm ở mục Liên Minh Chó Heo  Phần 1 về Tin Paris.net của Chệt Hứa Vạng Thọ ở link dưới đây: 

 http://www.chinhkhiviet.net/2017/12/muc-luc-ve-lien-minh-cho-heo_3.html.
  
Tuy nhiên, gần 2 năm nay, Trương Minh Hoà đã không còn cộng tác với Chệt Hứa Vạng Thọ và tinparis.net nữa (?) Và hầu như hắn không còn đề cập gì đến Chính Khí Việt cũng như các Niên Trưởng của Chính Khí Việt. Vì thế CKV tạm thời cũng không đăng lại, cũng như không  viết gì thêm  về trường hợp Trương Minh Hoà. 
Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại đó là chủ trương của Chính Khí Việt.  Biết mình sai lầm –theo nhận xét của CKV- có hai cách, một là công khai thừa nhận những sai lầm đó; hai là hoàn toàn im lặng và dời bỏ khỏi các trang mà Chính Khí Việt đã khẳng định, đó là các website của Hội Cờ Đỏ, công cụ của tập đoàn VGCS để nhiễu loạn thông tin, đánh phá những ngòi bút yêu nước như Nhà Báo  Việt Thường và Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.

Mặc dù vậy, thằng con chó Lão Móc vẫn thường xuyên lôi kéo và MÓC Trương Minh Hoà trở lại tinparis.net bằng cách cho đăng lại những bài viết cũ của Trương Minh Hoà đã vu khống, bôi nhọ và xuyên tạc về Chính Khí Việt cũng như các niên trưởng của CKV mà CKV đã đề cập ở phần trên.


Để vạch mặt sự bỉ ổi và âm mưu nham hiểm của thằng “con chó” Lão Móc, Chính Khí Việt xin mạn phép quý độc giả để đăng lại những bài viết cũ của Chính Khí Việt viết về “con chó” Lão Móc, tức Nguyễn Văn Nghiêm, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Ký Giả Vịt Trời trong một thời gian không hạn định cho đến khi con chó Lão Móc hoàn toàn câm miệng, hết  còn sủa bậy nữa mới tạm ngưng!!!  Nhưng nếu thằng "con chó sống" -tuy không ra mặt bôi bẩn ta cũng như các niên trưởng của ta- nhưng lại post những bài cũ của Trương Minh Hoà thì ta cũng sẽ đáp trả lại bằng chính những bài ta viết về Trương Minh Hoà trước đó như trường hợp ngày hôm nay 12-3-2018, nó đăng bài chửi "con ngựa nứng" Đỗ Thị Thuấn", trong đó nó lồng vào một đoạn để vu khống, bôi bẩn ta cũng như Niên Trưởng Việt Thường của Ta!!!
 
Kính mời quý bạn đọc cùng theo dõi:
 
 

 
 
 
Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách
 của hắn có tên: “The Dark Journey” mà hắn
khoe khoang.
Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"
(Bài 17)
 
 

Hôm nay nhân đọc được một bài của tên Trương Minh Hoà, khoe rằng hắn đã hoàn thành cuốn sách thứ 5, có tên “Humble Vietnamese Woman”, để vạch trần xâm lược Hán tộc và Khổng Tử.


Bài viết này đương nhiên là được đăng trên tinparis.net của Chệt Hứa Vạng Thọ.


Vì cần giới thiệu với quý bạn đọc lý do tại sao tên Trương Minh Hoà lại NỔ còn hơn tất cả những kẻ đã nổi tiếng NỔ ở hải ngoại. Đặc biệt để chứng minh bằng cách trích dẫn những câu chữ của chính tên Trương Minh Hoà trong cuốn The Dark Journey, để thấy bộ mặt thật của thằng Trương Minh Hoà này là đang hết lòng phục vụ cho ai???


CHÚ Ý 1:  Tại trang 7 của cuốn The Dark Journey, Trương Minh Hoà viết như sau:


Trích nguyên văn: “As  political army officers, we had to understand the theory well and it fake promise to lead the world to a “Communist Paradise”.  In truth, it led to hell” (sic)


(Tạm dịch: Là những sĩ quan chính trị, chúng tôi phải hiểu rõ lý thuyết và những lời hứa láo rằng đưa thế giới tới một “Thiên đường Cộng sản”.  Nhưng sự thật, nó dẫn tới địa ngục.)


CHÚ Ý 2:  Tại trang 10  sách đã dẫn hắn viết: “The two-year training course included six months of university-level study each year of Vietnamese ethnology. It covered the whole country’s social, political, military history, world history, philosophy, Karl Marx’s misleading theory, law, economy and music” (sic). 


(Tạm dịch là: Với hai năm chương trình huấn luyện kể cả sáu tháng với trình độ đại học nghiên cứu mỗi năm về dân tộc học Việt Nam. Bao gồm toàn bộ Xã Hội của đất nước, chính trị, quân sử, lịch sử thế giới, triết học, lý thuyết dẫn dắt sai lầm của Karl Marx, luật học, kinh tế và âm nhạc)


CHÚ Ý 3: Cũng tại trang 10 sách dẫn, Trương Minh Hoà viết: “We finally took three months of lessons to learn how to counter the Marxist theory and to apply it in ours “psycho-missions” during operations.” (sic)


(Tạm dịch là: “Cuối cùng chúng tôi có ba tháng để học làm thế nào chống lại lý thuyết Marxist  và áp dụng vào nhiệm vụ tâm lý của chúng tôi trong những cuộc hành quân”.)


CHÚ Ý 4:  Tại trang 23, sách đã dẫn, Trương Minh Hoà viết: “So, although  the war a bitter time for us and culminated  in the loss of our land and government, we did not really fail. We believe our sacrifice contributed  towards the later collapsed of the Soviet Union’s  Red Empire.” (sic)


(Tạm dịch là: “ Mặc dù thời chiến có chua chát hơn cho chúng tôi và đã đưa tới đỉnh điểm là sự mất mát về lãnh thổ và chính phủ của chúng tôi, nhưng rõ ràng là chúng tôi không  thua.  Chúng tôi tin rằng sự hy sinh của chúng tôi đã đóng góp cho sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết Đế Quốc Đỏ sau này)


 NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT


Qua bốn đoạn trích dẫn trên Chính Khí Việt xin  được chia sẻ ý kiến riêng của mình như sau:


Nhận Xét 1:  Trong trang 7 cuốn sách đã dẫn rằng,  vì là sĩ quan chính trị cho nên nó hiểu rõ ràng về lý thuyết Marxist. Ấy thế mà tại trang 33 sách đã dẫn, thì nó viết rằng: “when the family system is broken, the Communists replace it Marxist theory under the title of socialism.” (sic) (Tạm dịch là: khi cơ chế gia đình bị tan vỡ, những người cộng sản thay thế nó bằng lý thuyết Marxist dưới cái danh xưng của chủ nghĩa xã hội). 


Đến đây thì tên Hoà thùng rỗng “kêu to” này thật hết thuốc chữa.  Viết như nó có nghĩa là chẳng hiểu một tí gì về “lý thuyết” Marxist cả.  Bởi vì người ta chỉ cần được nghe giảng một cách nghiêm chỉnh của người có nghiên cứu về CHỦ NGHĨA Marx, thì chỉ hai mươi phút thôi thì họ phải biết rằng việc xoá bỏ cơ chế gia đình mà VGCS thực thi không phải là mục tiêu cho việc thay thế “lý thuyết Marx” dưới danh xưng chủ nghĩa xã hội.


Phá bỏ cơ chế gia đình truyền thống của Việt Nam, VGCS chỉ muốn tách lẻ mỗi người ra khỏi cái tế bào gốc của làng xã.  Như kiểu rút một chiếc đũa ra khỏi bó đũa, như thế sẽ dễ dàng tẩy não và trấn áp họ.  Nó không dính dáng gì đến cái danh xưng chủ nghĩa xã hội!


Bởi vì diễn giải theo kinh điển thì chủ nghĩa xã hội là bước đầu của chủ nghĩa cộng sản.  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu MỊ DÂN rằng “làm theo năng lực hưởng theo việc làm”?  Còn khi tới chủ nghĩa cộng sản thì mọi người mới: ”làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.  Đó là một quả lừa TO ĐÙNG như thằng thùng rỗng Trương Minh Hoà đang lừa bạn đọc rằng nó tinh thông về lý thuyết Marxist!?


Còn chính Lenin thì đã định nghĩa rạch ròi rằng: “Chủ nghĩa xã hội là chính quyền Xô-Viết công, nông, binh cộng với điện khí hoá toàn quốc”!


Nhận Xét 2:  Tại trang 23 sách đã dẫn, mà Chính Khí Việt có ghi lại trong CHÚ Ý 4 phía trên,  quý bạn đọc có nhận thấy cái quan điểm của THẰNG HOÀ là  một thằng có căn cốt việt gian thờ ngoại bang không? Có ai lại cho rằng mình bị mất nước, phải bỏ tổ quốc ra đi  để hy vọng phục quốc,  lại có thể hào hứng tin rằng lãnh thổ và chính phủ của mình dù bị mất hết nhưng đó là SỰ HY SINH ĐÓNG GÓP CHO VIỆC LÀM SỤP ĐỔ ĐẾ QUỐC ĐỎ NGA XÔ?  Như thế có khác gì câu của thằng đại tội đồ Lê Duẩn rằng: “Ta Đánh Đế Quốc Mỹ Là Đánh Cho Liên Xô và Trung Quốc”?  Nhưng chỗ khác nhau là VGCS đánh cho Nga – Tàu, bù lại chúng được quyền quản lý trọn vẹn cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam.  Nghĩa là chúng có cái vốn là Nô Lệ Đỏ tăng lên gần gấp đôi.  Còn thằng thùng rỗng kêu to Trương Minh Hoà và những kẻ đồng quan điểm với nó, coi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ là “Vang Bóng Một Thời” thì được cái gì??? Riêng thằng Trương Minh Hoà thì được ngậm “con tự do” của tên đại tá hám danh Jack d’Espanol  chứ gì???


Nhận Xét 3:  Bây giờ Chính Khí Việt xin được phép vạch mặt bè lũ Chệt Hứa Vạng Thọ, vì nó đã viết rằng “Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà có đàn áp tôn giáo, nhưng để lịch sử sau này trả lời”!!!  Còn thằng già Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh, chủ thực sự của Ba Cây Trúc thì viết trong bài “Nền Đệ Nhất VNCH có kỳ thị Phật Giáo không?" thì hắn MA GIÁO viết lòng thòng lý thuyết này, lý thuyết nọ, chỉ khéo  léo nhét một quả lựu đạn việt gian vào bài nói trên rằng,  sự nổi loạn của Việt Gian Đầu Trọc Ấn Quang là tại mấy thằng việt gian đầu trọc thích làm “chính khách”.  Như thế có nghĩa là lũ Việt Gian Đầu Trọc không phải là binh đoàn thứ 5 của VGCS tổ chức ra và chỉ đạo trực tiếp? mà cái lũ Việt Gian Đầu Trọc "thích làm chính khách" đang sử dụng quyền tham gia làm chủ nhân ông VNCH của nền đệ nhất và đệ nhị?  Cũng như con “nhà thổ già” Trần Lệ Tuyền và thằng giáo gian Nguyễn Đức Chung cũng ca ngợi  thằng Việt Gian già đầu không tóc Quảng Đức cùng với Việt Gian Cộng Sản nâng nó lên làm Bồ Tát và cũng tưởng niệm khóc thương nó cùng với lũ VGCS nhân kỷ niệm 50 năm ngày nó bị thui như chó đen xì nằm giữa ngã tư Saigon!  Vì thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà trong trang 46 sách đã dẫn, nó viết như sau: “Under the first republic, the Viet Cong guerillas in the South faced up the difficult situation and used espionage agents who posed as Buddish monks to stir public opinion against the government in big cities such as Hue, Da Nang and Saigon.


Although President Diem was a Catholic, and gave some priorities to his religion, there were still freedom for citizens to choose their own forms of religious practice”. (sic)


(Tạm dịch là: Dưới đệ nhất cộng hoà, du kích Việt Cộng ở Miền Nam phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nên đã sử dụng những nhân viên tình báo đội lốt sư để khuấy động ý kiến quần chúng nhằm chống lại chính phủ tại những thành thị lớn như Huế, Đà Nẵng và Saigon.  Mặc dù Tổng thống Diệm là một giáo dân và đã cho một số ưu đãi cho tôn giáo của Tổng Thống, nhưng vẫn còn tự do cho công dân lựa chọn hình thức thực hiện tôn giáo của mình.”


Cái khốn nạn của thằng loạn luân Trương Minh Hoà là nó viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của người Việt hải ngoại, chỉ thông thạo tiếng Anh, như chính nó đặt ra trong mục đích viết sách bằng Anh Ngữ của nó.   Ở Đây, quý bạn đọc có thấy nó vu cáo trắng trợn mà không đưa ra dẫn chứng cụ thể nào rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã cho những ưu đãi với Tôn Giáo Của Người Cụ Thể Là Những Gì Vậy???


(còn tiếp)


Chính Khí Việt
Ngày 18 Tháng 9, 2015
 
 
 
------------------------------
 
Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách
 của hắn có tên: “The Dark Journey” mà hắn
khoe khoang.

(Bài 2)


 


Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"


(Bài 18)


 


 
Nhận Xét 4: Trong khi thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà trắng trợn phủ nhận công đức của Ngô Tổng Thống, cho nên một mặt hắn cũng giả lả khen Ngô Tổng Thống với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà nhằm ru ngủ bạn đọc, để rồi hắn lén lút đưa ra những luận điệu vu cáo một cách rất lưu manh và rất giống Việt Gian Cộng Sản cũng như toàn bộ hệ thống chân rết của VGCS, trong đó lũ mà tên già mất nết Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh gọi là “những nhà sư thích làm chính khách”,  tức bè lũ Việt Gian Cộng Sản, đầu không tóc Ấn Quang.  Không phải từ bây giờ, mà ngay từ trước 1975 đã có tài liệu cụ thể chứng minh rằng lũ đầu không tóc Ấn Quang đã được VGCS trực tếp chỉ đạo thông qua những tên đảng viên VGCS trọc đầu như Đôn Hậu, Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Giác Đức …


Cho nên khi thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà dám viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của Việt Nam rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệmđã dâng những ưu đãi cho tôn giáo” của Người (tức Thiên Chúa Giáo), mà không chứng minh được cụ thể của sự ưu đãi đó.  Trong khi đó, nó lại cố tình không nói lên một sự thật là những chùa chiền và số lượng Phật Tử dưới nền Đệ Nhất Việt Nam Công Hoà đã phát triển như thế nào?  Ngay cả thằng “chó giái” Nhất Hạnh thì cũng là do Việt Nam Cộng Hoà “ƯU ĐÃI” với Phật Giáo nên đã cho nó du học tại Mỹ Quốc.  Cũng như phải nói đến trong bộ máy chính quyền của Ngô Tổng Thống thì những Phật Tử như Nguyễn Ngọc Thơ, Vũ Văn Mẫu đã giữ chức vụ gì vậy?  Còn Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cái xương sống của Chế Độ, thì những kẻ là Phật Tử như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Đàm Quang Yêu… đã đeo lon ở cấp bậc gì vậy? Mà có thực quyền hay không? 


Nhưng Chính Khí Việt xin quý bạn đọc lưu ý đến việc thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà bịa chuyện bôi nhọ Ngô Tổng Thống y như VGCS, vì trong cuốn The Dark Journey, nó lại chạy tội cho thằng việt gian phản bội Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà là thằng chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.  Thằng Hoà óc hình lá đa đã viết như sau: “The case of Brigadier General Nguyen Huu Hanh only became clear after April 30, 1975.  During the war he was a high ranking army officer of the Vietnam Republic  and had attended a high-level espionage course at Hollybird, in Mary Land.  He held the important position of Chief Of Staff of Fourth Army Corps.


He changed his allegiance to the Communists to protect the will of his father who wished to be buried in his home village of Phu Phong, in Chau Thanh District, My Tho Province. Brigadier General Nguyen Huu Hanh’s father knew, however, that the Viet Cong had the habit of taking revenge on supporters of the South Vietnam gornvement by digging up their graves. 


For this reason, Brigadier General Nguyen Huu Hanh struck a secrete deal with the Communists to ensure his father’s grave was left undisturbed and became espionage agent in highest levels of the South’s  army and government.” (sic)


(Tạm dịch là: Trường hợp của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh chỉ được minh bạch hoá sau 30 tháng 4, 1975.  Trong thời chiến ông ta là một sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hoà và đã được theo học lớp học cao cấp về gián điệp ở Hollybird,  Mary Land.  Ông ta đã giữ một vị trí quan trọng là tham mưu  trưởng của Quân Đoàn IV.  Ông  ta đã chuyển sự trung thành về phía những người cộng sản để bảo vệ nguyện vọng của người cha là ước ao được chôn tại làng nơi sinh quán là  Phú Phong, Huyện Châu Thành Tỉnh Mỹ Tho. 


Cha của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh biết rằng dù sao, cái thói quen của việt cộng là trả thù những người ủng hộ chính phủ Miền Nam Việt Nam, bằng việc đào mồ mả của họ.


Vì lý do đó mà chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã bị sa lầy vào một cuộc thương lượng bí mật với những người cộng sản, để bảo đảm rằng mộ của cha ông ta được để nguyên không bị quấy nhiễu và ông ta trở thành một nhân viên tình báo cao cấp nhất trong quân đội và chính phủ)


Nhận Xét 5:  Quý bạn đọc có thấy thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà đã rất nhẹ nhàng với thằng việt gian cộng sản nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh hay không?  Bởi vì không chỉ người dân thường của Việt Nam Cộng Hoà đã phải nhớ tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của Ngô Tổng Thống Anh Minh đưa ra.  Và đặc biệt đối với Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thì cái tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm ấy là lẽ sống của họ và họ phải giữ gìn nó khi còn sống cho đến khi hồn thiêng vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm mà thoát khỏi xác phàm để về nơi vĩnh hằng, tượng trưng cho sự vĩnh hằng đó chính là tượng đài của các tử sĩ  Việt Nam bên dưới Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ mà bất kể nơi nào khi dựng tượng đài của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà cũng đều theo một motiv như vậy.


Có nghĩa là khi đã mặc quân phục trên mình thì chỉ có Tổ Quốc mà thôi, còn các chuyện khác… hậu xét sau khi đã chiến thắng địch. 


Thế mà thằng việt gian cộng sản mặc quân phục lính với quân hàm chuẩn tướng như thằng Nguyễn Hữu Hạnh lại có thể chỉ nghĩ tới cái mả bố của nó, trong đó chỉ có cái thân xác của một thằng già -dù giữ kiểu nào-  thì cũng bị giòi bọ đục khoét và bốc lên xú khí mà thôi.  Nghĩa là chẳng bao giờ đầu nó có hai tiếng “TỔ QUỐC”.


Lấy lý do vì lòng hiếu với cha đẻ của thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh,  chỉ là cái cớ rẻ tiền mà những bọn đồng tư tưởng với nó như thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà mới thông cảm và chạy tội cho nó mà thôi!


Tổ Tiên ta đã dạy “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã”, cho nên thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà cũng vậy.  Chính nó tự viết ra trong cuốn The Dark Journey rằng, sau khi tốt nghiệp chiến tranh chính trị, nó đã cố chạy chọt để xin được vào một đơn vị hoạt động ở tỉnh quê hương của nó, là thị xã Cà Mau, bởi vì MẸ ĐẺ CỦA NÓ MUỐN NÓ ĐƯỢC Ở GẦN MỤ TA. Trang 13 của cuốn The Dark Journey, thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà đã viết như sau: “After our delayed graduation celebrartion on February 24, 1973, I was informed that I finished twenty-fifth among 165 cadets.  I choose the unit attached to my home town, Ca Mau city,  BECAUSE MY MOTHER WANTED ME NEAR HER.” (SIC)


(Tạm dịch là: Sau khi hoãn lễ tốt nghiệp vào 24 tháng 2, 1973, tôi được thông báo cho biết đã tốt nghiệp đứng thứ 25 trong số 165 khoá sinh.  Tôi đã chọn đơn vị gần tỉnh quê hương của tôi là thị xã Cà Mâu, bởi vì  MẸ TÔI MUỐN TÔI Ở GẦN BÀ TA)


Như thế là thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà cũng có cái cớ như thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh, đặt ý muốn của mẹ nó lên trên Tổ Quốc! Đấy là nó còn trẻ và luôn tự khoe mình là người yêu nước và luôn luôn dấn thân những nơi nóng bỏng.  Tóm lại là nói láo hết!!!


Về mặt nào đó cả hai thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh và Trương Minh Hoà đều thua xa thằng hèn Tô Hải, mà thằng hèn bằng phong Đặng Văn Âu trong thư gởi cho thằng đặc công đỏ Nguyễn Thanh Giang, có đăng trên Đàn Chim Việt online và Ba Cây Trúc, đã nâng thằng Tô Hải lên là “Cụ Tổ Hải”, nghĩa là ngang hàng với ông nội thằng Đặng Văn Âu, mặc dù tuổi tác của thằng hèn Tô Hải cũng chỉ  xấp xỉ bằng tuổi của Hổ Xám đường Số 6, là anh của Đặng Văn Âu!  Bởi vì “tinh thần phục vụ” cho VGCS của thằng hèn Tô Hải, còn nhiệt tình và rõ ràng hơn ba thằng Nguyễn Hữu Hạnh, Trương Minh Hoà và Đặng Văn Âu.   Vì sau 1980, thằng hèn Tô Hải đã đập mả bố của nó chỉ vì cái mả bố nó  là do Tướng CỦA VNCH Lâm Quang Thi, con rể  đã  đứng ra xây cho bố vợ.


Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh vì đã thương lượng để được làm gián điệp nằm vùng cho VGCS trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Còn thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà thì tự nó đã vô tình khai báo rằng nó là một thứ nằm vùng cấp thấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Sự tiết lộ này cũng có thể là ngầm đưa tín hiệu cho những tên VGCS nằm vùng khác ở hải ngoại, nhất là lũ nắm cơ quan truyền thông “cảm thông” với vai trò của nó hiện nay,  trong việc dùng tinparis.net để hoạt động cũng như viết sách Anh Ngữ để phục vụ cho việc tuyên truyền của VGCS. 


Trong bài tới (tức bài số 3 về cuốn The Dark Journey) Chính Khí Việt sẽ trích nguyên văn những câu chữ của chính nó viết ra để cống hiến với quý bạn đọc. 


(còn tiếp)


Chính Khí Việt
Ngày 18 Tháng 9, 2015   

Bài 1: Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 1)  Tức Bài 17 Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website