CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 19, 2018

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius Gặp Gỡ "Cộng Đồng Người Việt" tại California

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius Gặp Gỡ "Cộng Đồng Người Việt" tại California 
 
 

 
 
Trong bài này, Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc để chia sẻ ý kiến của mình về những việc xảy ra trong ngày Chúa Nhật 12-07-2015 tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ.  Đó là cuộc gặp gỡ của Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngài Ted Osius với cộng đồng Người Việt.

Chính Khí Việt có tham khảo tài liệu lấy từ  Đài BBC – Ban Tiếng Việt, có tên: “Đại sứ Mỹ: ‘Việt Nam Đang Có Những Thay Đổi’” (sic).

Tác giả là Đỗ Dzũng từ Quận Cam California, gởi tới cho BBC ngày 13 tháng 7, 2015 (như lời giới thiệu của BBC).

NHẬN XÉT 1:  Ngài đại sứ Ted Osius nói: “Qua 20 năm quan hệ Mỹ - Việt, với những gì tôi thấy được, tôi có thể nói, tôi rất lạc quan về quan hệ giữa hai quốc gia.  VỀ NHÂN QUYỀN TÔI NHẬN THẤY CÓ TIẾN TRIỂN MỘT CHÚT, MẶC DÙ CHƯA ĐẠT YÊU CẦU. Nhưng tôi HY VỌNG sẽ có thay đổi trong thời gian tới.” (sic)

 

Chính Khí Việt xin được đặt câu hỏi:

 

  • Ngài đại sứ đã thấy được những gì ở Việt Nam hiện nay do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản quản lý.  Ngài có thể cho biết  CỤ THỂ cái gì làm ngài: “RẤT LẠC QUAN VỀ QUAN HỆ GIỮA HAI QUỐC GIA” (sic)?

 

  •  “VỀ NHÂN QUYỀN, tôi nhận thấy có tiến triển một chút, mặc dù chưa đạt yêu cầu” (sic)

Xin ngài đại sứ Ted Osius nêu một thí dụ cụ thể về cái gọi là “CÓ TIẾN TRIỂN MỘT CHÚT” (SIC), được không? Vì nói theo kiểu của ngài thì nó mơ hồ quá, đến như thày bói quen sờ soạn cũng lắc đầu chịu thua!

 

 

  • Ngài còn nói rằng: “Về nhân quyền, tôi nhận thấy có tiến triển một chút, mặc dù chưa đạt yêu cầu” (sic).  Vậy cái YÊU CẦU PHẢI ĐẠT ĐƯỢC NHƯ NGÀI NÓI LÀ Ở MỨC ĐỘ NÀO (xin đưa thí dụ), và cái mức ĐẠT YÊU CẦU ĐÓ LÀ THEO CÁCH ĐÁNH GIÁ CỦA NGÀI ĐẠI SỨ HAY CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN, hoặc là sự đánh giá của NGƯỜI VIỆT NAM BỊ TRỊ NÓI CHUNG???

 

 

NHẬN XÉT 2:  Ngài đại sứ còn nói rằng: “Tôi là một viên chức NHÂN QUYỀN” (SIC).

 

  •  Đã có ngài đại sứ là “viên chức nhân quyền” của Chính Phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.  Vậy  cái tổ chức do Chính Phủ Hoa Kỳ tài trợ, có tên là “Tổ chức đòi quyền làm người cho Việt Nam” của tên phản chiến Võ Văn Ái, mà hắn cũng là Phát Ngôn Nhân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do tên tội đồ Quảng Độ cầm đầu, có liên hệ gì với NGÀI và các NHÂN VIÊN CỦA TOÀ ĐẠI SỨ HOA KỲ tại Việt Nam hiện nay không?

 

Sở dĩ Chính Khí Việt đề cập đến tên Võ Văn Ái và tên tội đồ Quảng Độ vì chúng là những kẻ cầm đầu đã chống lại bằng những lời xuyên tạc sự thật về cuộc chiến  XÂM LƯỢC CỦA NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là công cụ của chúng. Có nghĩa là hai tên tội đồ Quảng Độ và Võ Văn Ái đã sử dụng cái tổ chức của chúng để giúp cho Việt Gian Cộng Sản (mà cũng là giúp cho Nga Xô và Tàu bành trướng) để chúng có thể xâm lược trọn vẹn Việt Nam Cộng Hoà.

 

Kể từ đó Việt Nam Cộng Hoà đã bị tập đoàn VGCS cướp quyền làm chủ Tổ Quốc và bản thân của người dân Việt Nam Cộng Hoà sau 30-04-1975. Còn phía Bắc Việt Nam, nhân dân đã bị biến thành nô lệ đỏ cho Nga Xô và Tàu qua bàn tay tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh từ những cái gọi là “Đấu Tố Chính Trị”, cho đến việc tổ chức Việt Gian Cộng Sản ra mặt công khai trong danh xưng Đảng Lao Động Việt Nam, và chúng đổi tôn chỉ của lực lượng vũ trang Việt Nam từ “Trung Với Nước Hiếu Với Dân”  thành “Trung Với Đảng”.  Kể từ đó lực lượng vũ trang Việt Nam đã thoái hoá thành NGUỴ QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN để bán xương máu cho việc bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng vào chính Tổ Quốc của mình, mở đầu cho việc bần cùng hoá toàn dân Việt Nam ở phía Bắc qua các thứ gọi là BỐN CUỘC CÁCH MẠNG (Cải Cách Ruộng Đất, Chỉnh Đốn Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng và Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh).

 

 

  • Ngài đại sứ có thể giải thích tại sao những tên cộng tác viên đắc lực của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, là tội phạm chính yếu đã đẩy nhân dân Việt Nam, từ Bắc chí Nam trong mọi thành phần xã hội thành nô lệ đỏ, khiến người nô lệ đỏ không có quyền làm người!!!  Thế mà nay chúng lại được Hoa Kỳ chi tiền để ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI cho những NẠN NHÂN CỦA CHÚNG, Ngài có thấy THẬT LÀ MÂU THUẪN?

 

  •  Ngài đại sứ cũng nói rằng: “Mỗi khi nói chuyện với chính phủ Việt Nam, tôi luôn nói cải thiện nhân quyền là cột trụ then chốt đối với Hoa Kỳ.  Chúng tôi đã đề nghị họ nên cải tổ luật.  Chúng tôi sẽ thành công? Tôi không biết, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng” (sic).

 

Trước hết Chính Khí Việt không tin rằng cải thiện nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là cột trụ then chốt đối với Hoa Kỳ!!!

Chính ngài đại sứ Ted Osius cũng biết điều đó rất rõ ràng là đằng khác, cho nên ngài mới đề nghị tập đoàn Việt Gian Cộng Sản CẢI TỔ LUẬT.  Thế mà ngài lại không tin có thành công không? Và ngài tự “động viên” mình rằng: “Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng” (sic).

 

Sự thật theo Chính Khí Việt thì vấn đề thương mại, giao thương giữa Mỹ và Việt Nam như ngài đã nói rằng “Giao thương giữa Mỹ và Việt Nam chỉ khoảng 500 triệu USD. Đến năm 2015, lên đến 36 tỉ USD, và năm tới sẽ lên 40 tỉ USD” (sic)

 

Việc buôn bán này mới là một trong những VẤN ĐỀ CỘT TRỤ THEN CHỐT ĐỐI VỚI HOA KỲ. Sự thật này,  hầu như những người không bị mắc bệnh mù loà chính trị cũng thấy được.  Nó rõ ràng đến mức những thí dụ của Ngài đưa ra từ việc đã thực hiện được cho đến việc sẽ thực hiện được bằng những con số rất cụ thể và thời điểm cũng rất cụ thể. Thí dụ giao thương giữa Mỹ và Việt Nam vào năm 2016 sẽ lên tới con số 40 tỉ USD!!!

 

Một vấn đề không được coi là “CỘT TRỤ THEN CHỐT ĐỐI VỚI HOA KỲ” (SIC) thì ngài có thể nói rõ ràng ra cả quá khứ, hiện tại và tương lai với những con số và thời điểm dẫn chứng một cách cụ thể!  Còn cái được coi là “CỘT TRỤ THEN CHỐT ĐỐI VỚI HOA KỲ” (SIC) thì ngài trả lời rằng: “TÔI KHÔNG BIẾT. NHƯNG CHẮC CHẮN CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG” (SIC)!!! Thưa ngài đại sứ, Chính Khí Việt tin rằng Ngài là một người yêu nước (Hoa Kỳ) CHÂN THÀNH. Xin hỏi ngài nếu ngài ở  địa vị chúng tôi, những người yêu nước Việt Nam cũng chân thành như ngài, có thể tin được  sự “CỐ GẮNG” của ngài và Chính Phủ Hoa Kỳ, để ngồi chờ NHÂN QUYỀN như ngồi chờ sung rụng đến tết CONGO chăng (cách dùng chữ này, mà ngài hiểu được,  mới thực sự là ngài rất giỏi tiếng Việt)!

 

Còn một điều nữa ngài đại sứ đã nói như sau: “Theo một số thống kê tôi đọc được, 92 % người dân Việt Nam – đó là 92% người già, 92% người trẻ, 92% người Miền Bắc, 92% người Miền Nam – THÍCH NƯỚC MỸ, vì sự thịnh vượng và an ninh mà Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam.” (sic).

  • Thưa ngài đại sứ nghe ngài phát biểu câu này khiến Chính Khí Việt chợt nhớ tới câu thơ của một thi sĩ Việt Nam là Lưu Trọng Lư: “Con Nai Vàng Ngơ Ngác”.

Tại sao vậy?

Xin thưa ngài đại sứ, Chính Khí Việt tin rằng nếu ngài cho thống kê tại Hoa Kỳ thì dám chắc với ngài rằng không thể có con số người Mỹ, tới 92% là “Thích Nước Mỹ, vì sự thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ”!!!

Câu trả lời này của Ngài đã cho thấy ngài chưa hiểu gì về Lịch Sử Việt Nam (không do Việt Gian Cộng Sản sửa đổi tẩy xoá), Ngài chưa hiểu gì về TRUYỀN THỐNG ĐẶC THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM và vân vân, như ngài đã từng khoe rằng cái gì ngài cũng biết.  Kể cả ngài khoe chuyện BIẾT NẤU MỘT SỐ MÓN ĂN VIỆT NAM như bánh xèo, bánh chưng, và bún bò huế.  Nhưng ngài có biết rằng có rất, rất nhiều người Việt Nam bị trị  chưa từng biết đến những món ăn đặc thù địa phương của Dân Tộc Việt Nam như ngài đã kể ra.  Thế có nghĩa là sự quan tâm và hiểu biết của ngài hoàn toàn tập trung tâm trí, tim óc vào lũ Việt Gian Cộng Sản và lũ gọi là “Tư Sản Đỏ”, lũ 17 ngàn du sinh tại Mỹ, cũng như lũ là cánh tay nối dài của VGCS đang ở Hoa Kỳ.  Bọn chúng đã góp công sức cho VGCS thực hành được nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho Nga Xô và Tàu bành trướng. Ra đến hải ngoại, chúng lại đẻ ra trò “Kháng Chiến Cuội” để lừa tiền và lòng tin của cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản, như lũ Việt Tân, lũ Cao Trào Nhân Bản, lũ hoạt động cho ma tăng Quảng Độ, một tên Việt Gian Cộng Sản trọc đầu, mượn cửa chùa để phục vụ cho các âm mưu mang tính TỘI ÁC của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đối với người Việt Nam cả trong và ngoài nước. 

 
 


(hình ảnh 2 người phụ nữ có lẽ vì  quá yêu thương CHXHCNVN  bởi những thay đổi vượt bậc -như nhận xét của Ted Osius- nên đã phải đành khoả thân để giữ lại mảnh ruộng -mà cha ông họ bao đời  cày cấy trên đó-   bị VGCS  cưỡng chế!!!)
 
 
(Nạn nhân của VGCS bị còng tay bất tỉnh nằm đây có lẽ là 1 trong 92% người dân VN thích nước Mỹ???)

Xin hỏi ngài đại sứ Ted Osius:

 1/ Những người có hình ảnh ở trên có nằm trong số 92% thích Nước Mỹ, vì sự thịnh vượng và an ninh mà Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam?

2/ Xin ngài đại sứ, qua hình ảnh với những người nói trên, để trực tiếp  tiếp xúc, hoặc cho người của Toà đại sứ đi tiếp xúc và hỏi xem họ còn nhớ đến BÁNH XÈO, BÁNH CHƯNG, BÚN BÒ HUẾ  không?

3/ Ngài cũng cho hỏi những người trong hình nói trên để xem họ liệu có còn đủ sức sống tới ngày mà VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN của VGCS ban cho họ như ngài HY VỌNG sẽ có thay đổi trong thời gian tới hay không???)

Chỉ nhìn vào việc Ngài dự trù đi thăm cơ sở hoạt động hải ngoại của chúng như “Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (sic),  “một số đảng phái trong cộng đồng Việt Nam, qua một buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Q1 ở Westminster.” (sic)

Sau khi nhận xét thêm những phần còn lại trong phát biểu của ngài đại sứ, Chính Khí Việt xin phép được trình bày với ngài, để ngài hiểu thêm được quan điểm của ngài trong việc đặt tiêu chuẩn cho những cá nhân và những tổ chức đảng phái... mà ngài coi  bọn chúng “LÀ ĐỐI LẬP. LÀ ĐỐI KHÁNG. ĐẤU TRANH CHO TỰ DO, CHO NHÂN QUYỀN” CỦA VIỆT NAM.

Chính Khí Việt xin phép được tiếp tục trích dẫn thêm những lời vàng ý ngọc của Ngài đại sứ Ted Osius, nhằm chia sẻ với quý bạn đọc và cũng là để có ý kiến thêm với ngài đại sứ trong tinh thần trao đổi để ngài đại sứ có thể có những nhận thức khác với những gì mà ngài đại sứ đã lãnh hội được, thông qua giới chức hoặc trí nô của tập đoàn VGCS.

Trích nguyên văn trong tài liệu đã được đăng trên BBC – Tiếng Việt, bài viết của Đỗ Dzũng, có tên: “Đại sứ Mỹ: ‘Việt Nam đang có những thay đổi’” (sic)

 Trích nguyên văn: “Cách đây 20 năm, người dân Việt Nam không sử dụng nhiều Internet. Bây giờ, có tới 40 triệu người Việt Nam sử dụng Internet và Facebook. Cách đây 20 năm, Việt Nam không có tổ chức dân sự, bây giờ có hàng chục tổ chức như vậy,” ông Ted Osius nói tiếp.

 

 

Ông giải thích: “Với tất cả những 'qua lại' như vậy, tôi tin là Việt Nam sẽ cởi mở hơn, bởi vì người ta sẽ thấy những giá trị của nước Mỹ, sẽ truyền bá những giá trị này.”

 

 

“Đây là cơ hội cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ để phát triển quan hệ song phương hơn nữa. Nếu Hoa Kỳ không năng động trong quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ không thể có tiếng nói với Việt Nam, trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề nhân quyền, một nền tảng mà nước Mỹ này được lập nên,” ông Osius giải thích tiếp. “Nếu không nắm lấy cơ hội này là không hoàn thành nhiệm vụ.”

 Ông đưa thêm một ví dụ về “sức mạnh” của Mỹ, sau khi có một người đề cập chuyện một số nhà tranh đấu nhân quyền bị làm phiền và ngăn cản không cho gặp các nhà ngoại giao Tây Phương ở Hà Nội.

 “Đối với các nước khác thì tôi không biết, nhưng khi giới chức Hoa Kỳ cần gặp bất cứ ai, họ (chính quyền Việt Nam) đều không ngăn cản. Họ rất cần người Mỹ, họ rất biết nghe người Mỹ,” ông giải thích.

 Rồi ông đưa ví dụ Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-California), một thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, được gặp Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa trong chuyến thăm Việt Nam hồi Tháng Năm.

 Tuy vậy, ông cũng cảnh báo rằng: “Cái gì cũng có may rủi của nó, nhưng trong trường hợp này – gia tăng quan hệ Việt-Mỹ – đáng để cho Mỹ hợp tác hơn nữa với Việt Nam.”  (hết trích)

 

Trong phần trích dẫn trên, quý vị nên lưu ý đến việc ngài đại sứ Ted Osius nói rằng, trong việc phát triển quan hệ song phương, thì nếu Hoa Kỳ không năng động trong quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ không thể có tiếng nói với Việt Nam, trong nhiều vấn đề, ĐẶC BIỆT LÀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN một nền tảng mà nước MỸ NÀY ĐƯỢC LẬP NÊN.

 

VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TRONG LỊCH SỬ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

 
Thưa quý bạn đọc và ngài đại sứ Ted Osius,

 Vấn đề nhân quyền đã ra đời ngay từ khi sơ khai của Lịch Sử Việt Nam, trong mối quan hệ của Vua với Dân.

 Ngay từ thời Vua Hùng Vương, vấn đề nhân quyền được giải quyết tận gốc bằng sự lựa chọn người cầm đầu bộ máy nhà nước Việt Nam thời đó, phải là một minh quân.  Nghĩa là Vua phải có lòng thương yêu và tôn trọng Người Dân.  Phải gần gũi dân để có thể đồng cam cộng khổ trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

 
Việc đó thể hiện ở  việc Lang Liêu, trong sự tích “Bánh Chưng, Bánh Dày”. Được Vua Cha chấp nhận cho ngồi ghế Chí Tôn là vì có những đức tính Nhân Ái, Tiết Kiệm, Gần Dân và Tôn Trọng Dân. 

 
Cái triết lý về Nhân Quyền của Tiền Nhân Việt Nam, nó còn thể hiện trong Sự Tích Âu Cơ với chuyện “Trăm Trứng  nở ra Trăm Con”; 50 người con theo Âu Cơ lên núi, 50 người con còn lại theo Lạc Long Quân xuống biển.  Nội hàm của Nhân Quyền được gói ghém trong sự tích này chính là sự bình đẳng của mọi dân tộc, mọi màu da, mọi nơi cư trú, dù là khác vùng núi non, đồng bằng, sa mạc, hay ở biển, đảo… Tất cả đều phải thấm nhuần rằng Họ Đều Là Anh Em.  Chứ không phải như có những nước khác vấn đề nhân quyền đặt ra sau khi biến lối suy nghĩ phân biệt chủng tộc, màu da, địa bàn cư trú để đến nỗi cùng LÀ NGƯỜI mà bị KỲ THỊ, BÓC LỘT TÀN BẠO đến mức người Nô Lệ Da Đen hay các da màu khác còn thua cả súc vật.  Chính vì sự vùng lên của người Nô Lệ cho nên những tên chủ nô mới phải đặt ra vấn đề “nhân quyền”.  Nhưng thật ra sự phát triển của khái niệm “NHÂN QUYỀN” đó chỉ nhằm đối phó của tầng lớp cai trị, tự cho mình là DÂN THƯỢNG ĐẲNG để đối phó với SỰ VÙNG LÊN CỦA NHỮNG SẮC DÂN KHÁC BỊ COI LÀ HẠ ĐẲNG, chỉ đáng như TRÂU BÒ. Và họ cũng bị đối sử và đánh giá như trâu bò vậy.  Thí dụ như xiềng cổ, xiềng chân tay, bắt lao động bất kể giờ giấc, thời tiết…và họ cũng bị ĐEM BÁN cho những chủ nô khác y như TRÂU BÒ vậy. 

 


 

Cùng với thời gian sự giác ngộ của những người Nô Lệ, thì việc sử dụng ngón võ “NHÂN QUYỀN” ngày càng tinh vi, nói một cách khác là bên trọng việc sử dụng khái niệm “nhân quyền” của tầng lớp cai trị, chỉ nhằm mục đích XOA DỊU CƠN PHẪN NỘ của những người nô lệ để họ bị mơ hồ mà giảm thiểu sự phá phách ảnh hưởng xấu tới tài sản của chủ nô.  Sự phát triển của khái niệm “nhân quyền” đã khiến cùng với dòng lịch sử, những sắc dân tự coi mình là THƯỢNG ĐẲNG đã đi XÂM LƯỢC CÁC NƯỚC KHÁC mà họ cho là “LẠC HẬU”, cho nên họ phải  KHAI SÁNG và ĐEM VĂN MINH TỚI.  Nhưng cái đích cuối cùng của sự KHAI SÁNG VĂN MINH đã được đền bù bằng TÀI NGUYÊN, SỨC LAO ĐỘNG, THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ… cho những sắc dân tự coi mình là THƯỢNG ĐẲNG!!!

 
Vì thế, Chính Khí Việt thấy chưa cần thiết phải phân tích hơn nữa về quan niệm “Nhân Quyền” của các sắc dân khác, mà chỉ muốn bàn đến KHÁI NIỆM NHÂN QUYỀN Ở ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM đã ra đời, phát triển cùng với LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM HƠN 5000 NĂM.

 
Thời phong kiến của Việt Nam, hoàn toàn khác với chế độ PHONG KIẾN CỦA NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.  Chính Khí Việt chỉ xin tóm tắt một số nét đặc trưng để chia sẻ với quý bạn đọc và đặc biệt đối với NGÀI ĐẠI SỨ TED OSIUS để ngài thấy rằng khi tới Việt Nam làm đại sứ của Hoa Kỳ, thì ngài nên nhận thức được những GIÁ TRỊ của VIỆT NAM và đối chiếu với GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC MỸ,  thì chắc chắn mối quan hệ VIỆT NAM – HOA KỲ sẽ có nền tảng vững chắc là những người VIỆT NAM YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH, trong mọi tầng lớp xã hội, mà vì những vấn đề cũng từ cái gốc HIỂU VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN KHÁC NHAU mà cách TÌM ĐỐI TƯỢNG QUAN HỆ CŨNG KHÁC NHAU.  Bởi vì tình hình Việt Nam hiện nay là do MỘT TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN nắm được trọn vẹn BỘ MÁY NHÀ NƯỚC cũng như chúng đã thông qua bộ máy nhà nước đó mà CHIẾM HỮU TRỌN VẸN tất cả những gì của TỔ TIÊN VIỆT NAM trong nhiều ngàn năm đã có được bằng xương máu, trí tuệ của mình trong quá trình DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC.  Vì thế chúng mới có thể làm cái cái việc NÔ LỆ ĐỎ HOÁ TOÀN DÂN VIỆT NAM và những tài nguyên của Việt Nam, cũng như các tầng lớp nô lệ Việt Nam bị đem ra MUA BÁN ĐỔI CHÁC với các THẾ LỰC DUY LỢI đặc biệt là TÀU BÀNH TRƯỚNG cũng như thói quen của sắc dân tự cho mình là THƯỢNG ĐẲNG! Nhưng rất tiếc rằng SỰ LỰA CHỌN SAI ĐỐI TƯỢNG chẳng khác gì NGƯỜI ĂN TRÁI XANH mà KHÔNG CHỜ QUẢ CHÍN!!!

 
Bởi vì ngay Thời Nhà Lê của Việt Nam, Đức Nguyễn Trãi đã nói rằng Dân là nước, nghĩa là đẩy thuyền lên, mà cũng có thể lật úp thuyền chìm ngỉm, CẢ KẺ BÁN, NGƯỜI MUA CÙNG TÀI SẢN KIẾM ĐƯỢC BẰNG CON ĐƯỜNG BẤT LƯƠNG SẼ ĐỀU TRỞ THÀNH, NGƯỜI LÀ NÔ LỆ,   CHÂU NGỌC LÀ ĐỒ TRANG SỨC CUA LONG VƯƠNG HÀ BÁ hay đối với Phương Tây là nô lệ của Neptune!!!

 
Những dòng viết dưới đây, Chính Khí Việt nghĩ rằng LŨ TRÍ NÔ VGCS dù bí mật hay công khai, cũng sẽ CHẲNG BAO GIỜ KỂ CHO NGÀI ĐẠI SỨ BIẾT ĐÂU.  Bởi vì đấy là KÍNH CHIẾU YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỂ SOI RÕ BỘ MẶT CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, từ khi được Nga Xô đẻ ra và chúng đã hoạt động nhằm BIẾN ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM THÀNH TÀI SẢN CỦA THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ VÀ SAU NÀY THÊM TÀU BÀNH TRƯỚNG và tiếp theo lại thêm CÁC THẾ LỰC DUY LỢI QUỐC TẾ!

 
Thời Phong Kiến ở Viêt Nam nói chung đều có Minh Quân và Hôn Quân; có Quan Liêm và Quan Tham.

 
Cuối mỗi triều đại đều có Hôn Quân và Quan Tham, là nguyên nhân sự sụp đổ của Triều Đại để một Triều Đại khác thay thế.

 
Vua nhận mình là Con Trời (Thiên Tử) chứ không nhận mình là Trời.  Nhận mình là Con Trời, nhưng Vua cũng gọi dân là THẦN DÂN.  Và nhà vua có bổn phận lo cho dân Ấm No, Hạnh Phúc thông qua các thiết chế (tức Luật) và các quan lại. Nhà vua cũng phải BỊ  trói buộc bởi các thiết chế do mình đặt ra, chứ không phải tuỳ hứng (loại trừ lũ Hôn Quân).  Và, mục đích cuối cùng của vua là làm thế nào cho Dân Giàu, Nước Mạnh, Bảo Vệ và Mở Rộng Bờ Cõi. Luật thời phong kiến để cai trị dân, nhưng cũng có LUẬT buộc các quan lại phải làm sao không lợi dụng vị trí là QUAN mà coi thường, hiếp đáp dân. Thí dụ quy định rất cụ thể rằng khi nơi nào người dân khiếu tố, thì QUAN phải có trách nhiệm trong một thời gian quy định rõ ràng như 5 ngày hay 10 ngày chẳng hạn. Nếu quá thời hạn  mà QUAN không giải quyết, cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng nề từ hạ chức, huyền chức, chuyển đi các nơi hẻo lánh, có khi còn bị tù và phát vảng ra biên giới là PHU hoặc TẠP DỊCH.

 
Có đâu như ngày nay, với cách xử lý của tập đoàn VGCS, cho nên chỉ có bọn chúng mới “THẤY NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC MỸ”!!!  (NHƯNG CHẲNG BIẾT THẤY RỒI CÓ ÁP DỤNG HAY KHÔNG).

  

Dân, tất nhiên là tôn trọng Vua, Quan qua việc chấp hành Luật Lệ, nhưng vẫn giữ cho mình, cộng đồng của mình (tức Làng Xã) một số quyền mà Vua, Quan cũng phải Tôn Trọng, đó là LỆ LÀNG và HƯƠNG ƯỚC, và TÍN NGƯỠNG Làng Xã tức Thờ Thành Hoàng. Vì phần lớn Thành Hoàng là do dân tiến cử và Vua chỉ làm nhiệm vụ chuẩn y qua sắc phong.

 

Vua,  nhận là con trời nhưng cũng phải “tự phê bình” với Trời về trách nhiệm chăm lo cho Thần Dân. Tỷ dụ như khi có hạn hán, lũ lụt, bệnh dịch... Vua làm LỄ TẠ TỘI VỚI TRỜI, tự cắt giảm thức ăn, đồ mặc, không nghe ca hát và kể cả “ngủ với vợ”! Có đâu như thằng đại việt gian Hồ Chí Minh, những năm đầu 1940, gầy ốm nằm ở hang Pắc Bó (Cao Bằng), cả nước chiến tranh đói khổ, nỗi nhục nô lệ... thế mà hắn vẫn cưỡng hiếp cô bé đưa cơm cho hắn còn trong tuổi vị thành niên,  để đẻ ra cái thằng việt gian con Nông Đức Mạnh, mà sau này nó cũng tiếp nối con đường của thằng bố nó để đi làm Việt Gian cho Nga Xô – Tàu Cộng trong vai trò Tổng Bí Thư của Việt Gian Cộng Sản.

 
Hoặc đại tội đồ sát nhân Võ Nguyên Giáp, trong trận Điện Biên Phủ, quân lính việt gian thì chết như kiến, nhưng tối nào nó cũng phải ôm một cô dân công TRẺ, GỐC NGƯỜI THÁI  để làm chuyện “con heo”,  để cho đầu óc được "minh mẫn" nghe đúng những chỉ thị của Chệt Tiêu Vĩnh Thanh, của Quân Tàu Mao phái sang làm cố vấn!

 

Dưới đây, Chính Khí Việt xin trích dẫn một vài tài liệu của Việt Nam, để cho quý vị Dân Biểu của Hoa Kỳ cũng như các nhà chính khách phương tây, đặc biệt là Ngài Đại Sứ Ted Osius được biết một CÁCH RÕ RÀNG HƠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CÓ GHI TRONG LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM.

 

1/ Các Bộ Luật Của Triều Đình (còn gọi là Luật Tục), rất coi trọng các HƯƠNG ƯỚC, KHOÁN ƯỚC, coi đó là bộ phận cấu thành Bộ Luật Tục. 

 

Thí dụ 1:  Hương Ước Làng Hạ Bằng (Hà Tây) có lệ ĂN THỀ vào ngày mùng 1 tháng Giêng hằng năm, rằng: “Không Ăn Gian Nói Dối, Không Lấy Cắp Của Nhau”.

 

Điều 1 (Khoán Ước Làng Quỳnh Đôi (Nghệ An) ghi: “Cả làng, trên dưới, lớn nhỏ, sau khi ăn thề, làm khoán ước rằng: Ai trong làng bị người thù oán, mượn việc công để trả thù việc riêng, cả làng phải hết lòng xét xử. Ai lấy ý riêng nói khác, làm trái lời thề, ai cậy có quyền thế, làm trái ý chung, cậy thế lực quan trên bắt người làng, PHẢI BỊ TRÓI Ở ĐÌNH để làng xét xử.

 
Điều 63 (Khoán Ước Quỳnh Đôi) ghi: “Người ta phải lấy luân lý làm trọng – nghĩa là làm cha tính nết phải cho lành, làm con phải thờ cha mẹ cho hiếu, làm anh thì phải ở với em cho hiền hoà, làm em phải ở với em cho cung kính, chồng nói thì vợ nghe, làm người không cư xử như thế thì chẳng khác súc vật. Ai có lỗi, tuỳ theo nặng nhẹ sẽ bị làng phạt.”

 
Điều 88 (Khoán Ước Quỳnh Đôi) ghi: “Ai khoẻ mà hiếp người yếu... đánh xé nhau hại đến phong hoá thì phải phạt”.

 
Ba Điều đầu tiên của Khoán Ước Quỳnh Đôi đều chống lại sự bất công, cậy quyền thế ức hiếp người khác, cũng như lên án những kẻ giàu có lợi dụng lúc đói kém để bắt chẹt kẻ khó. Và còn ba điều ước khác  nêu rõ: “Mọi việc làng phải làm công khai đông đủ trên dưới ở Đình; Ai có ý kiến khác nêu ra phải được bàn bạc thoả đáng; khi bàn xong, có quyết định rồi thì không ai được oán trách, phỉ bang”

  

ĐẤY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ DÂN CHỦ VÀ CÔNG BẰNG, ĐÃ CÓ Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM từ khi chưa có Thực Dân Xanh là Pháp và Thực Dân Đỏ là Nga Xô và Tàu Cộng, cũng như sau này thêm các thế lực gọi là VĂN MINH của PHƯƠNG TÂY.

 

 

Học sinh cấp một không bị nhồi sọ, tẩy não theo chính sách “TRỒNG NGƯỜI” của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh, đều đã từng nghe câu “PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG”!!!

  

Thí dụ 2: Sau 20 năm bị giặc Minh đô hộ và chiến tranh, trên đống hoang tàn của Đất Nước như thế, Lê Thái Tổ đã dồn hết tâm sức cho Đất Nước.  Ngài đã ban bố nhiều chỉ dụ quan trọng, trong đó xin trích dẫn hai Đạo Dụ nổi tiếng ngay từ năm  1429. Đó là:

 
-  Ngày 26 Tháng 2, 1429: Vua ra lệnh cho các quan Đại Thần và các quan Hành Khiển rằng: “Nếu thấy các điều lệnh của Trẫm có điều gì phương hại đến việc quân, việc nước, hoặc giả là việc gì sai dịch không phải là lẽ, hoặc giả cho thu thuế quá nặng nề, hay như việc tà dâm bạo ngược... THÌ CỨ CHO TÂU XIN ĐỂ  TRẪM SỬA LẠI...

 - Ngày 18 Tháng 10, 1429: Vua ra lệnh cho các Đại Thần, Tổng Quản và Hành Khiển trở xuống rằng, cổ nhân có câu: “ Quân Bất Trạch Tướng, Dĩ Ký Quốc Dữ Địch Giã (nếu Vua không chọn được Tướng tài phò tá thì khác nào dâng nước cho giặc), Trẫm không lúc nào không nghĩ đến điều đó, bởi đêm ngày lo nghĩ  nên mới đem việc quân, việc nước quan trọng mà trao phó cho các khanh, thế mà các khanh cứ điềm nhiên như không, trên thì phụ lòng tin dùng của Triều Đình, dưới thì chẳng chút đoái thương đến quân dân, sao mà biếng nhác việc quan đến thế?  Nay ra chiếu này để răn bảo, nếu không biết tự mình sửa lỗi, lại còn tái phạm thì phép nước còn chờ đó, khi ấy đừng nói Trẫm phụ bề tôi cũ có nhiều công lao.”

 
Chính Khí Việt xin được trích tiếp: “Chuộng nhà cửa cung đài cao đẹp tất gây nên thói kiêu sa, theo ý mà trái lòng dân tất sẽ chuốc lấy sự oán ghét của mọi người.  Vậy từ nay dù gặp  ngày Khánh Tiết,  các quan không được dâng biểu, xưng tụng công đức viển vông, mà cấm ngặt bày vẽ tiệc tùng, yến ẩm xa hoa...”

 Còn hiện nay, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nó đã lấy biết bao nhiêu tiền thuế dân để xây Đền, Xây Miếu, Lăng Tẩm cho các tên VGCS… dựng cả tượng cho nhân vật ảo, như tượng và tranh của Lê Văn Tám!  Và thử nghĩ xem trên thế giới này có đâu lại tồn tại cái lăng như của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, đã nuốt biết bao nhiêu MÁU, NƯỚC MẮT của người dân bị trị Việt Nam!? Nó còn làm cả lăng và miếu thờ cho thằng bố nó là một thằng Tri Huyện thời Pháp thực dân, bị cách quan vì cớ uống rượu say đánh nông dân cho chết để làm thú vui giã rượu!

 
Nên nhớ rằng Triều Đại Vua Lê như vậy đấy. Nhà Vua chưa bao giờ đi quá biên giới Việt Nam lúc đó; xưng là Vua mà đâu dám “theo ý mà trái lòng dân”; cấm dâng biểu nịnh hót “tô hồng”!  HOÀN TOÀN KHÁC HẲN VỚI TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH VÀ TAY SAI TRONG TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN!!!
Chính Khí Việt đã sơ lược giới thiệu để ngài Đại Sứ Ted Osius tiện tham khảo về Sự Thật LỊCH SỬ VIỆT NAM, chứ không phải lịch sử dổm của Việt Nam do lũ sử nô và trí nô VGCS biên soạn, bịa ra, cốt sao có lợi cho bản thân chúng và các quan thày của chúng.  Có nghĩa là các thế lực bất chấp lương tâm, sẵn sàng mua rẻ xương máu, đất đai, tài nguyên của những người bị trị Việt Nam, đã bị chúng lừa đảo với sự góp sức của các thế lực thực dân đỏ và các thế lực duy lợi quốc tế khác, đẩy họ vào kiếp nô lệ. 
Điều căn bản Chính Khí Việt muốn chia sẻ một cách thẳng thắn với ngài đại sứ,  là xuất phát điểm đối với khái niệm về vấn đề Nhân Quyền” giữa ngài đại sứ và chính phủ Hoa Kỳ, cũng có thể cả chính phủ các nước Phương Tây, hoàn toàn khác biệt với người Việt Nam bị trị chúng tôi.
-  Chúng tôi quan niệm theo Tiền Nhân Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước. Cho nên đối với chúng tôi việc bảo vệ Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam, thì cả trong quá khứ lẫn hiện tại, là phải đập tan và đánh đuổi tụi xâm lược ra khỏi đất nước Việt Nam nói chung.  Kể cả tẩy rửa những ảnh hưởng tư tưởng sai lệch do lũ xâm lược cài cấy vào, qua bàn tay những tên trí nô đã đầu hàng lũ xâm lược.  Chứ không bao giờ lại có thể giải quyết vấn đề nhân quyền khi đất nước và dân tộc còn bị lũ xâm lược thống trị.  Nhất là lũ xâm lược đó lại có nguồn gốc được tổ chức ra từ các thế lực xâm lược,  tuyệt đối và trọn vẹn cả đất đai, cả con người, cả các giá trị truyền thống, cũng như Lịch Sử Của Dân Tộc. Đối với Việt Nam hiện nay, lũ tay sai xâm lược chính là tập đoàn VGCS.

Vì thế, đòi hỏi việc giải quyết vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, mà trực tiếp với  tập đoàn VGCS,  hoặc trực tiếp với lũ tay sai VGCS từ các cá nhân, nhóm, tổ chức đảng phái chính trị, tổ chức tôn giáo DỔM (như hình trên ngài đại sứ đã mời lũ Viên Lý, Chơn Thành) … mà chúng chính là con đẻ của VGCS, thì đó là chuyện KHÔI HÀI CHẢY RA NƯỚC MẮT đối với người Việt Nam bị trị, cả trong và ngoài nước.  Trao đổi nhân quyền theo kiểu như Hoa Kỳ và các nước Phương Tây hiện nay –phải nói thẳng rằng- đó là sự đồng loã với VGCS mà thôi!   Như phần trên Chính Khí Việt đã nhấn mạnh rằng, Nhân Dân Việt Nam bị biến thành nô lệ đỏ là do tập đoàn VGCS đã tước hết Nhân Quyền để biến người dân Việt Nam thành trâu bò.  Từ đó sự bóc lột và đàn áp có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất mà so với các nơi khác không thể có như vậy được!

- Cho nên, bên lề cuộc Hội thảo Quốc tế “Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa…” được tổ chức vào ngày 26 tháng 01, 2015 tại Hà Nội, Ngài Ted Osius đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng: “Những ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ tại Việt Nam?” (sic).  Ngài Ted Osius đã nói rằng: “Trong nhiệm kỳ của tôi, tôi muốn làm sâu sắc thêm quan hệ giữa 2 nước. Tôi có tham vọng lớn là Mỹ không phải là đối tác thương mại, đầu tư đứng thứ 2 hay thứ 3 ở Việt Nam mà phải ở vị trí số 1.” (sic)

Trong tình hình Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, nghĩa là một đất nước bị cai trị bởi quân xâm lược  Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi quốc tế thông qua toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương tới địa phương làng xã, thì đương nhiên những ai đầu tư vào đó đều không phải chỉ là một vốn, bốn lời,  mà sẽ là LỜI THEO Ý THÍCH. Bởi vì trong Lịch Sử Việt Nam (mà cũng có thể lịch sử thế giới) chưa có một nước nào như Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, được lãnh đạo duy nhất bởi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, được cho ra đời từ âm mưu bá chủ thế giới của thực dân đỏ Leninist Nga Xô, sau thêm Tàu bành trướng và rồi nay thêm các thế lực duy lợi quốc tế khác. 

Khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vừa ra đời, đã biểu hiện rằng chúng quyết tâm NÔ LỆ HOÁ TOÀN DÂN VIỆT NAM, như vậy là mục tiêu phục vụ cho các thế lực duy lợi quốc tế, là công cụ của các tập đoàn tài phiệt quốc tế rất rõ ràng minh bạch,  qua cương lĩnh hành động của Việt Gian Cộng Sản“Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ”!!!???

Nếu một đất nước nào cũng giống như  Việt Nam trong tay tổ chức Việt Gian Cộng Sản như vậy, thì xin hỏi, bốn tầng lớp nói trên BỊ “Đào tận Gốc,  Trốc tận Rễ” thì hiển nhiên chỉ còn những người chờ đợi để các thế lực tài phiệt tới KHAI THÁC CƠ BẮP CỦA HỌ. 

Tình hình phát triển của xã hội,  đi theo sự phát triển trên thế giới và nhất là sau khi đã trở thành kẻ quản lý duy nhất nhân dân và đất nước Việt Nam cho các thế lực thực dân mới – cũ, và các tập đoàn tài phiệt quốc tế, thì tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã có chút thay đổi là NÔ LỆ HOÁ tầng lớp TRÍ thức, thành lũ TRÍ NÔ. Còn tầng lớp HÀO, thì được thay thế bằng nhân sự là Đảng Viên Việt Gian Cộng Sản. Còn tầng lớp PHÚ thì chính là con đẻ của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản để trở thành lũ gọi là “MẠI BẢN”  (comprador).  Cho nên chính tự thân bọn Việt Gian Cộng Sản khi trao đổi về việc tham gia TPP của Hoa Kỳ, các chuyên viên của chúng đã phát hiện ra rằng gần như trọn vẹn các xí nghiệp của VGCS đều chủ yếu sống bằng FDI (Foreign Direct Investment). Lũ xí nghiệp đó chính là “Tư sản Mại Bản” vậy.  Nghĩa là sống nhờ vào đầu tư trực tiếp của ngoại quốc. 

Cho nên khi tham vọng của ngài đại sứ Ted Osius muốn Hoa Kỳ phải là đối tác thương mại, đầu tư ở vị trí số 1, thì bắt buộc ngài đại sứ phải biểu thị theo dõi  vấn đề nhân quyền trong chế độ gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không thể nào đi ngược với quan điểm của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản được!  Nhưng nếu không tỏ ra quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì lại bị sự chống đối của những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài Việt Nam, kể cả những người dân thường Hoa Kỳ, không có điều kiện để được cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề này.  Vì thế, chẳng biết có thảo luận với nhau hay không (Chính Khí Việt nghĩ là có), nên vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là chỉ CHÚ TRỌNG vào lũ DÂN CHỦ CUỘI, LŨ ĐẤU TRANH CUỘI, LŨ XÃ HỘI DÂN SỰ ĐỘC LẬP CUỘI. LŨ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM MÀ BẤT LƯƠNG HẠNG NẶNG…. chứ không phải là sự quan tâm tới NẠN NHÂN THỰC CỦA VẤN ĐỀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA VGCS!? 
 Bởi vì nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề nhân quyền của Việt Nam hiện nay thì Hoa Kỳ  (các nước Phương Tây cũng vậy, kể cả Liên Hiệp Quốc) không thể nào không giúp cho nhân dân bị trị Việt Nam loại bỏ tập đoàn VGCS, là nguyên nhân chủ yếu và duy nhất của việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Nhưng chỉ có tập đoàn VGCS, vì căn cốt là Việt Gian, giết dân, bán nước nên chúng mới dám biến nhân dân Việt Nam, tài nguyên, đất đai, hải đảo, rừng núi, lãnh hải… THÀNH HÀNG HOÁ với giá rẻ mạt mà không nhà đầu tư nào –hay nói một cách khác-  là các thế lực duy lợi không MONG MUỐN. Cho nên một sự thoả thuận nào đó đã biến việc đấu tranh cho Nhân Quyền tại quốc nội Việt Nam là những thành phần mà Chính Khí Việt đã nêu tên ở trên.  Làm sao ngài đại sứ Ted Osius không nhìn thấy điều Khôi Hài là lũ than thở rằng BỊ MẤT NHÂN QUYỀN LẠI CÓ THỂ CỠI MÁY BAY ĐI ĐI VỀ VỀ TỪ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ, trước khi lên máy bay chụp ảnh TỰ SƯỚNG CƯỜI T0E TOÉT, khi về cũng chụp ảnh CHÀO MỪNG NHAU ỒN ÀO; LÚC RẢNH RỖI LẠI RỦ MẤY NHÀ BÁO NGOẠI QUỐC RA STARBUCKS NGỒI ĐÀM LUẬN NGAY TRƯỚC MẶT CÔNG AN VGCS???  Trong khi đó những tấm hình mà Chính Khí Việt tạm đưa lên DƯỚI ĐÂY một ít, xin ngài đại sứ quá bộ hãy hỏi xem những em nhỏ đó, những bà cụ đó, những người phụ nữ kéo bừa, những người nông dân bị cướp đất cho các nhà đầu tư… XEM HỌ CÓ BIẾT STARBUCKS LÀ CÁI GÌ KHÔNG, CÓ BIẾT CÁI SÂN BAY NÓ “HOÀNH TRÁNG” NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!!??? 


 Image result for nguoi dan ba ban hang rong bi cong an xuc len xeImage result for hinh em be ngheo viet nam
Image result for hinh em be ngheo viet namImage result for hinh em be ngheo viet nam

 

Còn ở hải ngoại thì tại sao đã 40 năm trôi qua, mà Chính Quyền Hoa Kỳ dường như vẫn KHÔNG HIỂU GÌ (?) VỀ LŨ VIỆT TÂN, LŨ CAO TRÀO NHÂN BẢN, LŨ BPSOS,  SBTN, TẬP ĐOÀN BÁO NGƯỜI VIỆT, CÁC ĐẢNG PHÁI MA TRƠI, MA BÙN KHÁC…để đến nỗi các đại sứ  Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng như các chính khách, thậm chí cả Tổng Thống cũng hỏi ý kiến chúng, để THƯƠNG THẢO VỚI VGCS.  Lại còn hài hước đến mức tham khảo ý kiến của một thằng  mà cả cha lẫn con đều là TAY SAI TRUNG THÀNH HÈN HẠ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, như tên Cù Huy Hà Vũ, rồi lại đến thằng cựu nguỵ quân VGCS  Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày…

Lũ chúng làm sao có thể đại diện cho gần 3 triệu người  Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ?

Đặc biệt bằng một âm mưu kích động lòng yêu nước của Người Việt ở Hải Ngoại mà chúng cũng chỉ thu thập được 150 ngàn chữ ký, mà theo tố giác công khai của cô Phương 286, người đã tham gia trực tiếp trong vụ LẤY CHỮ KÝ do lũ Nguyễn Đình Thắng – Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Việt Dzũng (mới chết), thì bọn chúng đã gian dối tới hơn 2/3  trong tổng số 150 ngàn chữ ký!!! (xin bấm vào đây về Thỉnh Nguyện Thư 150 ngàn chữ ký, với 2/3 là nguỵ tạo: http://www.chinhkhiviet.net/2015/05/youtube-sbtn-o-phu-va-be-lu-lua-doi-toa.html)

Nhiều người sơ ý bỏ qua, chứ việc hỏi ý kiến của lũ dổm đó chính là ĐÃ VI PHẠM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠI NÓI CHUNG, Ở HOA KỲ NÓI RIÊNG VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN ĐẤY, thưa ngài Ted Osius!!!

Gọi là có một chút tài liệu nhỏ để cung cấp tới ngài đại sứ Ted Osius về bọn Việt Tân, cũng như lũ dân chủ cuội mà tên Nguyễn Đình Thắng của tổ chức BPSOS, đã công khai trong cuộc hội luận viễn liên giữa Cao Quang Ánh, cuội Lê Thị Công Nhân, TS. Nguyễn Đình Thắng, do Dương Phục tổ chức, tên Thắng đã khoe khoang LS Nguyễn Văn Đài, một dân chủ cuội hiện đang ở Việt Nam, cũng như cuội Lê Thị Công Nhân là do hắn đào tạo!

Và đây là link đến một bài viết “Người Thật, Việc Thật” về đảng Việt Tân và tên cuội dân chủ LS Nguyễn Văn Đài:


Trong những phần trên, Chính Khí Việt đã khẳng định -giống như ngài đại sứ Ted Osius-  đó là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trong chiêu bài “vi phạm nhân quyền” của VGCS, chỉ là thủ đoạn ve vuốt tạo nhiễu loạn thông tin, làm mơ hồ hoá những người dân Việt Nam bị trị cả trong và ngoài nước. Việc mơ hồ hoá gây nhiễu loạn thông tin này lại được sự hợp tác của các Đảng phái ma trơi, ma bùn, lũ truyền thông bất lương, đầu óc bọn chúng mượn cái áo “yêu nước” để đi tìm một thứ quyền lực nào đó để xin được làm việt gian. Chúng đã thổi phồng để vấn đề mơ hồ hoá người dân Việt Nam bị trị càng bị hoả mù dầy đặc, khiến không nhận được đen- trắng, phải – trái, lẫn lộn giữa thực và giả, trước tình hình chính trị thế giới hiện nay và cả ở Việt Nam.
Cái mục tiêu chính của Hoa Kỳ đối với Việt Nam hiện nay, đã được chính ngài đại sứ Ted Osius CHÂN THÀNH, THẲNG THẮN,  BỘC LỘ rằng: “Hoa Kỳ phải là một đối tác thương mại và đầu tư số 1 tại Việt Nam” (sic).


Chính Khí Việt xin đưa ra đây một vài dẫn chứng, để cho thấy mục tiêu của các tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam từ bao giờ và đã tuyên bố những gì:


-  Sau 7 năm đầu tư  ở Việt Nam thì  cuối năm 2014, tập đoàn Intel tuyên bố: sẽ biến Việt Nam thành một cứ điểm sản xuất CHIP cho toàn cầu, với sản lượng dự kiến cung ứng 80% thị trường thế giới. Và ngay sau đó, Intel đã chuyển nhà máy từ Costa Rica và gần đây nhất là từ Malaysia VỀ VIỆT NAM.


- Sau Intel là Microsoft, đã có kế hoạch tăng vốn đến chóng mặt trong việc đầu tư ở Việt Nam, từ 150 triệu USD  lên 300 triệu USD năm 2014 và sẽ tiếp tục tăng lên 1,5 tỉ USD năm 2016. Nhà sản xuất “phần mềm” (software) lâu đời nhất thế giới này đã công bố chủ trương biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất SmartPhone lớn nhất thế giới.


Theo nhật báo của Nhật Bản là Nikkei cho biết “Microsoft sau khi mua lại bộ phận di động của Nokia, đã chuyển 2 giây chuyền sản xuất tại Trung Quốc về tỉnh Bắc Ninh- Việt Nam” (sic)


Tờ Nikkei còn cho biết thêm: “Microsoft đang xem Việt Nam là cơ sở sản xuất điện thoại và SmartPhone chủ lực.” (sic)


Một lượng lớn sản lượng SmartPhone và điện thoại sản xuất tại Việt Nam là XUẤT KHẨU, với tỉ lệ lên tới 90% điện thoại của các hãng SamSung, Mocrosoft và LG,  bán ra  trên toàn thế giới được sản xuất tại Việt Nam.


Theo Nikkei: CHI PHÍ CÔNG NHÂN TẠI VIỆT NAM CHỈ BẰNG MỘT NỬA SO VỚI THƯỢNG HẢI VÀ QUẢNG CHÂU. Ngoài ra, Việt Nam CÓ NHIỀU CÔNG NHÂN TRẺ, LÀNH NGHỀ.” (SIC)


Nikkei cũng đánh giá: “Chính phủ Việt Nam đã mở ra nhiều chính sách khuyến khích các hãng sản xuất SmartPhone, như giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thuê mặt bằng.” (sic) (Nikkei Asian Review)


Còn các hãng nổi tiếng của Mỹ như Boeing, Lockheed, Ford… đều đầu tư vào Việt Nam “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa”!


- Tại Hội Nghị Invest ASEAN 2015, Giám Đốc điều hành tập đoàn Maybank Kim Eng là ông John Chong đánh giá rằng: “Việt Nam không những có thể trở thành đầu mối sản xuất chủ lực của Châu Á mà còn là Công Xưởng Của Thế Giới nhờ vào LỢI THẾ CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ, CHI PHÍ LAO ĐỘNG CHỈ BẰNG PHÂN NỬA SO VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC NHƯ TRUNG QUỐC, THÁI LAN HAY PHILLIPPINES.” (sic)


Ông John Chong cũng nói rằng Việt Nam có: “MÔI TRƯỜNG KINH TẾ và CHÍNH TRỊ ỔN ĐỊNH, NẰM Ở VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC GẦN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU.” (SIC)


Cái gọi là “Môi Trường Kinh Tế  và Chính Trị Ổn Định” chính là vì ở cái nước gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, sinh hoạt xã hội được chia ranh giới rất rõ rệt:


Thứ nhất:  Cái gọi là Bộ Máy Cai Trị của “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là một tập đoàn VIỆT GIAN, giết dân, buôn dân, bán nước.  Cho nên mục tiêu của chúng là  PHỤC VỤ CHO MẪU QUỐC TÀU BÀNH TRƯỚNG CÙNG VỚI CÁC KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG TÀI PHIỆT QUỐC TẾ, ĐI TÌM LỢI NHUẬN CAO NHẤT CÓ THỂ ĐƯỢC Ở BẤT KỂ XÓ XỈNH NÀO TRÊN TOÀN BỘ QUẢ ĐỊA CẦU NÀY!!!


Chính vì thế,  tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã được các thế lực tài phiệt quốc tế, thông qua Chính Phủ của họ, hoặc trực tiếp trang bị cho lực lượng CHÓ NGAO VGCS còng số 8, roi điện, súng, bình xịt hơi cay, các phương tiện vận chuyển, cũng như dạy võ thuật để cho bọn chúng vừa có khả năng cá nhân, vừa có công cụ “hỗ trợ” để khống chế những người Lao Động Việt Nam, nhằm bảo vệ cái gọi là Ổn Định Kinh Tế”, tức không có biểu tình lãng công, phá hoại công cụ sản xuất… Và, cái gọi là “Ổn Định Chính Trị”, có nghĩa là sự Ủng Hộ Toàn Diện và nâng lên Tầm Cao Chiến Lược” để tập đoàn Việt Gian Cộng Sản sẽ duy trì chế độ CHA TRUYỀN CON NỐI, giữ vững cái ghế THỐNG TRỊ, QUẢN LÝ TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM! (đấy là lý do con cái những thằng Việt Gian Cộng Sản chóp bu từ Trung ương tới Địa phương, đều được học những trường ở ngoại quốc trở về, mặt còn bấm ra sữa, đã ngồi ghế lãnh đạo cấp tỉnh. Thí dụ như con trai út thằng đại việt gian Nguyễn Tấn DũngNguyễn Minh Triết, mới 24 tuổi đã được chỉ định ngồi vào ghế Tỉnh Uỷ Viên ở Bình Định. Hoặc con gái của thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng, học ở Thuỵ Sĩ về, trình độ cũng rất tầm thường, nhưng đã được ngồi vào cái ghế “Quốc Vụ Khanh” để điều hành một quỹ lớn lên tới gần một tỉ USD.  Còn rất nhiều thí dụ như thế này,  không sao kể hết được!!!


Thứ hai: Thành phần còn lại là đại đa số nhân dân Việt Nam cỡ khoảng gần 90 triệu người là NÔ LỆ ĐỎ. Vì thế các nhà đầu tư nước ngoài -như ông Jonathan Tizzard, Giám Đốc bộ phận nghiên cứu và định giá Cushman & Wakefield Việt Nam-  đã cho biết: “Với mức lương vẫn còn thấp so với những nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho nguồn lao động lành nghề với chi phí hợp lý (tức rẻ mạt-CKV). Việt Nam cũng thu lợi từ nguồn nhân công khá ổn định.  Độ tuổi trung bình của Việt Nam dưới 30 và mỗi năm lại có thêm từ 1 đến 1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động, tạo nguồn cung dồi dào.” (sic) (tức là nguồn nô lệ Việt Nam dồi dào tha hồ mà bóc lột-CKV)!!!


Một bài báo mới đây đăng trên Bloomberg cũng nhận định rằng: “Phần lớn những hoạt động sản xuất được chuyển giao cho Việt Nam có giá trị gia tăng thấp như dệt may, đồ nội thất, linh kiện điện tử…”(sic)


Việt Nam với dân số là 93 triệu, lại bị cai trị bởi tập đoàn Việt Gian, cho nên chúng mới có khả năng  khống chế người dân bị trị Việt Nam trong kiếp nô lệ. Kiếp nô lệ mà tập đoàn VGCS đặt ách lên cổ người dân Việt Nam bị trị,  là nguồn gốc tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư.  Hiện trạng của Việt Nam lúc này là: giá nhân công thì rẻ mạt, Luật lao động và bảo hiểm xã hội cho công nhân thì hầu như rất ít.  Nhiều xí nghiệp, những luật lệ về lao động và bảo hiểm xã hội, hầu như là những từ ngữ rất xa lạ với họ.  Vấn đề an toàn lao động, cách đối xử không cần “nhân bản”, vì bản thân lũ Việt Gian Cộng Sản đã biến họ thành Nô Lệ rồi, đâu cần LỊCH SỰ làm gì cho mất thì giờ!


Như Chính Khí Việt đã từng viết rằng,  việc VGCS vào TPP là KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO VIỆT NAM, mà đây  CÁI CẦU NỐI cho cuộc buôn bán của Hoa Kỳ với Tàu bành trướng mà thôi!  BỞI VÌ TPP KHÔNG CHO PHÉP TÀU BÀNH TRƯỚNG THAM GIA.  Như thế là về mặt nổi,  Hoa Kỳ đã mất một thị trường 1 tỉ rưỡi người. Vì lý do đó, để tránh tiếng “nói một đường làm một nẻo”. Nói không cho Trung Cộng gia nhập thì chỉ có một cách là sử dụng “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa” do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, con đẻ của Tàu bành trướng, một cách CÔNG KHAI, và là một bộ phận của Tàu bành trướng còn trong bóng tối, đảm nhận việc GIAO LƯU – CẦU NỐI giữa Tàu bành trướng và Hoa Kỳ trong cái gọi là TPP của tập đoàn VGCS.  Đúng như trong Hội Nghị Invest ASEAN 2015, ông John Chong đã nhận xét: “Môi Trường Kinh Tế và Chính Trị Ổn Định, nằm ở vị trí chiến lược gần chuỗi CUNG ỨNG TOÀN CẦU. (sic) (nên nhớ nói toàn cầu có nghĩa là có cả Tàu bành trướng với 1, 5 tỉ dân nữa đấy!)


CHỨNG CỚ: Ngay khi thằng đại tội đồ Trọng Không Lú còn ở  Hoa Kỳ (ngày 8 tháng 7, 2015),  sau khi được gặp Tổng Thống Obama tại phòng bầu dục của Toà Bạch Ốc, thì –cùng ngày- tại Hà Nội, Việt Nam,  thằng Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nguỵ quyền VGCS  đã lập tức tung hứng với thằng Trọng Không Lú bằng việc ký nhắc nhở phải quyết liệt  thi hành Nghị Quyết số 13-NQ/TW.  Tức là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với nguồn vốn của Tàu bành trướng.  Trong đó “một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng, miền TRONG CẢ NƯỚC VÀ QUỐC TẾ; CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC, CẢNG HÀNG KHÔNG, CẢNG BIỂN… ĐANG ĐƯỢC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG; HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ SỚM HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG…” (SIC)


Như thế là đã rõ ràng chưa.  Vậy cái gọi là “kết cấu hạ tầng” để có thể giao lưu hàng hoá từ quốc tế qua hệ thống đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển… ở Việt Nam sang Tàu bành trướng và ngược lại.  Như thế cũng có nghĩa  là Việt Nam “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa”,  qua TPP làm ăn với Hoa Kỳ, rồi lại qua kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh với Tàu bành trướng, để tạo điều kiện thuận lợi cho “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  làm ăn với Mẫu Quốc Tàu bành trướng và ngược lại!  Thế là cuộc giao lưu thương mại Hoa Kỳ và Tàu bành trướng thông qua con tốt Việt Gian Cộng Sản, làm cái trò biến đất nước Việt Nam trở thành ĐIỂM QUÁ CẢNH!!!???


Vì thế, câu chuyện BIỂN ĐÔNG chỉ là một màn kịch mà thôi!!!


KẾT LUẬN


1/ Việc nói đến nhân quyền đã bị Chính Khí Việt chứng minh như ở trên, rằng đó chỉ là một màn ĐẠI BỊP!  Ai cũng có thể biết rằng nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam trở thành tài sản của tập đoàn VGCS. Vì chúng là CHỦ NHÂN TUYỆT ĐỐI, cho nên chúng mới có thể biến nhân dân Việt Nam bị trị -ở trong nước-  thì thành LAO NÔ với đồng lương rẻ mạt, vừa đủ KHỎI CHẾT! Số dư thừa thì xuất khẩu như lao nô cho nước ngoài, lao động tình dục, một thứ hàng hoá BIẾT NÓI sẵn sàng bán cho những tập đoàn DUY LỢI!


Tập đoàn VGCS là tội phạm CHỦ CHỐT đã tiêu diệt quyền làm người của toàn bộ nhân dân Việt Nam bị trị.  Cho nên khi tiếp tay với chúng, là để  cố tình tô vẽ cho chúng màu nước sơn CHÍNH NGHĨA. Tỉ dụ như giúp chúng vào làm thành viên  các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, kể cả Uỷ Ban Nhân Quyền thì thật là KỆCH CỠM HẾT CHỖ NÓI!!!


2/ Khi lấy mục tiêu đầu tư vào Việt Nam để kiếm lợi nhuận cao, VÌ ĐỒNG LƯƠNG RẺ MẠT, NGUỒN LAO ĐỘNG DỒI DÀO, người lao động phải AN PHẬN vì bị CẢ MỘT LỰC LƯỢNG CHÓ NGAO VGCS, được trang bị đến tận răng, CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO VIỆC ĐÀN ÁP BỞI CÁC THẾ LỰC DUY LỢI, thì xin hỏi VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VÀ VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ CHO VGCS có thể DUNG HOÀ ĐƯỢC KHÔNG???


Bởi vì mục đích đầu tư vào Việt Nam “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa” là để đạt được lợi nhuận cao nhất. Mà lợi nhuận cao nhất đó,  hiển nhiên là do BÓC LỘT THẶNG DƯ LAO ĐỘNG BẰNG MUÔN NGÀN KIỂU CÁCH,  thì cũng chính là VI PHẠM NHÂN QUYỀN, khi biến người lao động Việt Nam thành kẻ cùng cực nhất, chí ít cũng là trong khối KHU VỰC ASEAN!


Và trong thực tế, vấn đề nhân quyền chỉ dành để GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI lũ tay sai của VGCS cho ra đóng hề bị mất nhân quyền, để một mặt THỪA NHẬN CÁC THẾ LỰC DUY LỢI LÀ CÓ QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, mặt khác LẠI THỪA NHẬN TẬP ĐOÀN VGCS CÓ TIẾN BỘ TRONG VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN, MÀ CÁI TIẾN BỘ ĐÓ LÀ VIỆC GIÚP VGCS,  KHEN THƯỞNG NHỮNG TÊN ĐÓNG KỊCH VỀ NHÂN QUYỀN ĐƯỢC QUA MỸ HOẶC CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY KHÁC với nhãn cầu chứng: “Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Hoạt Động Dân Chủ, Nhà Đấu Tranh Cho Nhân Quyền, Nhà Đấu Tranh Cho bla, blab bla!!! Và các tổ chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập để đến một ngày đẹp trời nào đó, khi người dân bị trị Việt Nam tỉnh ngộ trước cái bánh vẽVỎ NGOÀI LÀ NHÂN QUYỀN, nhưng NHÂN LẠI LÀ SIÊU LỢI NHUẬN, nhập khẩu từ Phương Tây về, thì cái lũ cuội ĐỦ KIỂU ĐÓ sẽ hoà hợp với nằm vùng của VGCS ở Hải Ngoại, mà cũng là lũ Việt Gian Tôn Thờ Ngoại Quốc, kết hợp với nhau, để tạo màn hoả mù với vai trò ĐẠI DIỆN CHO CÁC TẦNG LỚP NGƯỜI VIỆT NAM BỊ TRỊ ở trong nước, lại tiếp tục bị mơ hồ CHO ĐẾN CHẾT.  Thế hệ hậu duệ, chưa được nghe giải thích rõ ràng những rắc rối của tình hình thế giới và Việt Nam, qua lăng kính: TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, họ lại cứ mơ hồ giống như đời CHA – ANH…!!!


Quý bạn đọc là người Việt Nam, hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài , hoặc có quốc tịch nước ngoài thử nghĩ xem có thể nào không quan tâm tới TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH,  ĐỂ HÃY MỞ TO MẮT RA ĐỂ NHÌN CHO RÕ SỰ THẬT!!!


Nếu biết rõ sự thật thì sẽ có cách giải quyết đúng với tinh thần Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Và tôn chỉ này là giải pháp CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ dưới sự Lãnh Đạo Anh Minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đem lại THÀNH QUẢ RẤT CỤ THỂ!!!
Chính Khí Việt                                                                               Ngày 20 Tháng 7, 2015


 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website