CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 19, 2018

VẤN ĐỀ WEBSITE HỒN VIỆT UK ONLINE

VẤN ĐỀ WEBSITE HỒN VIỆT UK ONLINE
Thứ Sáu ngày  27 tháng 9, 2013
Kính Thưa  Quý  Bạn Đọc.
Trên tin parisnet.com của  tên Tàu tiều  Hứa Vạng Thọ , có bài của thằng  việt gian cho Tàu khựa, an-ten trong tù  VGCS là Trương Minh Hòa,  viết   cái  gọi là: LÁ THƯ KHÔNG DÁN  GỞI NAM NHÂN" ( HỒN VIỆT UK)
Trong toàn bộ lá  thư của  thằng việt gian này, có mấy điều đáng lưu ý,  mà  Chính Khí Việt  xin chia sẻ cùng quý bạn đọc.   ĐÓ  LÀ:
THỨ  NHẤT: Hắn vẫn nhắc lại lời vu cáo Nhà  Báo Việt Thường  kêu gọi  “Ứng Cử vào Quốc Hội Bù  Nhìn”.  Về  vấn đề  này,  cần lưu ý  rằng thằng việt gian răng lợn lòi cố tình bỏ quên đoạn “Quốc Hội Khóa  13  của  VGCS” .  Chính Khí  Việt xin được link ở  dưới bài viết hôm nay audio mà  Nhà  Báo Việt Thường đã  trả  lời bạn đọc  trong nước  về  việc  ứng cử vào quốc hội khóa  13 của VGCS.  Nếu quý bạn đọc vì hạn chế về thời gian, có  thể nghe trước phần 2  của bài trả lời đó, để thấy rõ bộ mặt thật của tên việt gian  Trương Minh Hòa .
THỨ  HAI:  Một vấn đề  nữa,  tuy rằng tên việt gian Trương Minh Hòa đã cố  tình  chỉ  trích  có chín chử, định vu cáo cho nhà báo Việt Thường.  Nhưng nếu tỉnh táo, bạn đọc sẽ  thấy bộ mặt  việt gian của hắn cùng với lũ việt gian nằm vùng khác như:  Hồ Công Tâm đã bị  tất cả các diễn đàn trong yahoogroup (trừ  phố  nắng) , kết  án là việt gian; như tên thợ nổ  Hà  Văn Sơn, một tên mạo danh biệt kích đã cộng tác với cai tù VGCS hành hạ  anh em biệt kích thật trong nhà tù  VGCS, và hắn cũng là kẻ đã góp phần rất đắc lực cùng VGCS  cố tình thay đổi căn cước của người Việt tỵ nạn VGCS, qua cái gọi là  William Joints  Center ở trường đại học  MA, bằng việc tấn công, bôi nhọ vu cáo người cầm đầu vụ kiện William Joints Center.  Đó  là Đại Úy  biệt kích  Nguyển Hữu Luyện,  người đã  bị VGCS bò tù  27 năm!;  một kẻ nữa là mụ phó  đoan tân thời TNHH, kẻ nâng dế Chánh Lạc rất chân tình.  Ngoài ra còn có những tên  như Hứa Vạng Thọ, Phùng Ngọc Sa (chuyên viên nhặt banh cho cai tù).
Sở dĩ  chúng phải qua tên việt gian Trương Minh Hòa  và  lũ có tên nói trên chỉ trích câu nói của nhà báo Việt Thường  đúng nguyên văn là “tôi không chống cộng mà  chống bọn việt gian”.   Đó là vì như nhà báo Việt Thường đã dẫn giải ngay sau đó rằng cái gọi là  đảng CSVN, sau đó đổi là  đảng Cộng Sản  Đông Dương, rồi lại đổi thành đảng Lao Động Việt Nam,  thực chất là một tổ chức  việt gian do Nga Xô tuyển chọn nhân sự, đào tạo và huấn luyện, chi tiêu tiền bạc trả  lương cho bọn chúng để thực hiện việc  nhuộm đỏ  cả Việt Nam, lẫn Cam Bốt và Lào, biến Ba Nước Đông Dương thành thuộc địa đỏ  và nhân dân Việt Nam thành nô lệ  đỏ.  Cái hành động việt gian đó đã  được tiến hành ngay sau khi  chúng ra đời  năm 1930 với cái gọi là Xô Viết Nghệ  Tĩnh,  mà hành động của chúng là  khẫu hiệu  Trí  Phú  Địa  Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ.
Khi  đã nhận thức  được  tội trạng của  tập đoàn đảng CSVN  là  VIỆT  GIAN,  là  bảo đảm về  ý  thức không thể  có  chữ  hoà hợp  hoà  giải với bọn chúng như  nhà  văn DLHTN  từng khẳng định trong Hội Luận  trong diễn đàn  UBTTTADCSVN  mà  khi đó  CKV  là  người điều hợp Chương Trình.  Cho nên  bè  lũ tin paris.net,  phải nhớ  rằng  sau thế  chiến thứ  hai,  De Gaulle  có thể  thiết lập sự hoà  hợp với Maurice Thorez (Chủ  Tịch Đảng Cộng Sản Pháp),  và cùng tham chính.  Nhưng Thống Chế  Petain  từng là  anh hùng nước Pháp  trong Thế  Chiến Thứ  Nhất, về  tội hợp tác  với Đức  Quốc Xã  bị  kết tội Pháp Gian (Traitor),  bị kết án  tử  hình,  và  vì  gần 90 tuổi nên được giảm  xuống  chung thân  bị giam cho đến chết (without parole) mà  Quốc tế  cũng không can thiệp  đối với những tên phản bội như vậy.
Bè  lũ Hứa  Vạng Thọ -Trương Minh Hòa,  thực  lòng chúng muốn  người dân bị trị  trong và  ngoài Việt Nam cũng như các đảng phái  ma  trơi,  hãy hòa  giải với VGCS  ,  nên chúng cố  tình bôi nhọ  nhà  báo Việt Thường mà  thôi.  Đấy cũng là  một  chứng cớ để  có  thể   thấy  được  bọn chúng là  tay sai VGCS  và  Tàu Khựa  bành trướng ở hải ngoại, không chỉ  trên mặt trân  truyền thông, mà  còn cả  trên mặt trận đảng phái  và  tình báo.
THỨ BA: Chúng bịa ra  chuyện nhà  báo  Việt Thường là  cộng sản phản tỉnh giả.  Thế  nhưng chúng không thể  có  được  bằng chứng nào  nói  rằng nhà  báo  Việt Thường là  Đảng Viên  Cộng Sản và  ông  cũng chưa  hề  nói đến  việc  phản tỉnh  như trong  mấy bài trước  CKV đã  thách  thức  chúng đưa  ra audio  hay bài viết  nào đề  cập  đến hai chữ Phản Tỉnh từ  môi miệng nhà báo Việt Thường   hay trên bút pháp của  nhà báo Việt Thường.   Ngay Cụ thân sinh ra  nhà  báo Việt Thường  đã khước từ lời mời tham chính của hồ chí minh từ  1945 và  ở  lại Hà  Nội, chưa  bao giờ bước chân  ra  VIệt Bắc .  Sau 1954 đã bị tịch thu toàn bộ tài sản và  bị quản thúc cho đến  chết. 
Còn nhà  báo Việt Thường, ngay từ  1952 đã phụ trách trang học  sinh của Nhật Báo Thân Dân mà  chủ  nhiệm là  cụ Nguyễn Thế  Truyền và  chủ  bút  là  cụ Vũ Ngọc Các.  Chưa  bao  giờ  nhà  báo  Việt Thường  đi  trệch  con đường Quốc Gia-  Dân Tộc Việt Nam,  thì  ta  hỏi ngươi thằng  lợn lòi  Trương Minh Hoà rằng  Nhà  Báo Việt Thường  phản tỉnh cái con  CẶC  gì).
THỨ  TƯ: Trong lá  thư gởi cho Nam Nhân nói trên, tên việt gian  Trương  Minh Hòa  đã  viết, Chính Khí  Việt xin được  trích nguyên văn bằng mực  đỏ:
TRÍCH: “Hồn Việt còn đăng cả những tấm hình của các" đối tượng" chụp mũ, mạ lỵ với những dòng chữ bất lịch sự" bút nô, răng hô , ô Xin dành cho Trương Minh Hòa…Chệt dành cho Hứa Vạng Thọ…vài câu mạ lỵ dành cho Hồ Công Tâm, Hà Văn Sơn.” (hết trích)
Tên việt gian Trương Minh Hòa vẫn giữ nguyên dấu ấn được  giáo  dục  và  tôi luyện  trong bàn tay  của VGCS,  nghĩa  là  vu cáo, nói láo một cách không ngượng miệng  như mấy tên trộm cắp bị  bắt quả  tang đã rạch mặt  ăn vạ.  Hắn  quên rằng  chính bọn chúng là  từ  con mụ  Phó  Đoan nâng cu Chánh Lạc  TNHH,  cho đến thằng biệt kích dù  dổm Hà Văn Sơn, thăng việt gian Hồ  Công Tâm  và  thằng việt gian Trương Minh Hòa đồng loạt  vu cáo  và  mạ lỵ nhà  báo Việt Thường trước:  Như “cộng sản nòi”; “răng đen mã tấu”;  “rác rưởi”;  “nằm trong đũng quần  Treillis của  QLVNCH”;  “cán bộ cộng sản cao cấp được  đưa  đi học về nghành báo chí ở liên xô”…  Còn  Nam Nhân thì  là  “kẻ không  xuơng  sống”;  “dân đầu gấu Hải Phòng” ; “mạo danh Quân Nhân QLVNCH”…. Nhưng cần lưu ý  quý  cụ  và  quý  bạn đọc  rằng những điều  chúng vấy bẩn nhà  báo Việt Thường và  Nam Nhân là  100%  láo khoét.  Moderators  của  www.nhabaovietthuong.blogspot.com đã  yêu cầu  tinparis.net  cần phải  xin lỗi về  việc  vu cáo  đó. Nhưng chúng không những không im lặng mà  còn tiếp tục  bịa chuyện nhà  báo Việt Thường nịnh  các Cha để  gia nhập Công Giáo ở bên Anh Quốc; rồi nào là  khỉ già  đỏ  đít;  được  Giáo hội bên Anh cho đi nghỉ mát   du lịch ở một hòn đảo sang trọng.  Thậm chí  chúng còn  có  sự  tiếp tay của  thằng basset  Võ Văn Ái  để  đưa lên một tấm hình của ai đó  mà chúng bịa  rằng đó  là  hình ảnh nhà  báo Việt Thường???!!!
THỨ NĂM:  Cũng trong lá thư gởi cho Nam Nhân nói  trên, thằng việt gian Trương Minh Hòa  đã  viết như sau:
Với những cách mạ lỵ, đánh phá những người quyết tâm chống cộng đã gây ít nhiều thiệt hại cho những" đối tượng" của Việt Thường Trần Hùng Văn, dư âm vẫn còn, nên Nam Nhân hãy có vài lời để minh oan cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Sự im lặng khá lâu của Nam Nhân mà chúng tôi dành cho ông sự suy nghĩ trong tinh thần hiểu biết, xem như đã" hết hạn" ( Expire) nên lá thư nầy, nhân danh" nạn nhân" của Hồn Việt, mong ông Nam Nhân có vài lời giải độc do Việt Thường Trần Hùng Văn gây ra.

    Nhân vô thập toàn, người Pháp khi làm điều gì cảm thấy thiệt hại cho người khác, thì họ sẵn sàng xin lỗi bằng chữ " Pardon", người Anh là " sorry, apology"…trong truyền thông, mỗi khi xướng ngôn viên đài truyền hình, phát thanh đọc sai hay ho, là cũng có câu:" excuse me" hay đài tiếng Việt là" xin lỗi"; các tờ báo viết sai cũng có phần" cáo lỗi". Tuy nhiên, Hồn Việt U.K đã đăng nhiều bài viết, luôn cả hình ảnh để đánh phá một cách không chánh đáng, không có lý do những người đã" vạch mặt" con khỉ đít đỏ, óc ruồi, lưỡi vẹt Việt Thường Trần Hùng Văn có bằng cớ rõ ràng" giấy trắng mực đen". Tệ hại là còn lấy hình đăng lên, mạ lỵ khá lâu.

    Sự im lặng của Hồn Việt U.K và chủ trương Nam Nhân là không phù hợp với tinh thần truyền thông hay ít ra cũng là người hiểu biết phải trái. Chẳng lẽ sau khi mạ lỵ người khác, biết sai mà im lặng, nín thở qua sông, ca bài" xin thời gian qua mau" để nạn nhân ấm ức và nọc độc dư luận hãy còn tồn đọng qua những bài viết chụp mũ, mạ ly, kèm theo hình ảnh, đăng trên Hồn Việt, được lưu lại khá lâu.

   Là nạn nhân của Hồn Việt U.K, thay mặt những anh đã bị đánh phá, mạ ly, tôi mong mỏi Nam Nhân thay mặt Hồn Việt có vài lời, ít nhất là tỏ thái độ nhìn nhận sai lầm, hầu chứng minh là người làm truyền thông hiểu biết tại một quốc gia dân chủ.

     Sự im lặng là đồng lõa và Hồn Việt đã mắc nợ những nạn nhân một lời xin lỗi. Chúc ông Nam Nhân sáng suốt và hiểu biết để không vấp phải sai phạm lần nữa” (hết trích)
Không biết thằng việt gian Trương Minh Hòa  và  đồng bọn  nắm  được  cái tủ gì mà  dám  lên mặt  vừa  đe  dọa vừa  dụ khị như vậy??? 
Theo Chính Khí Việt với nhiều tài liệu trong tay, thì  đối với bè  lũ  nằm trong tinparis.net  thì  Nam Nhân chẳng hề  có một tí lỗi gì hết.  Nếu  không muốn nói rằng còn  có  công  bước  đầu lật mặt một  ổ nằm vùng của Tàu Khựa  bành trướng.
Chúng  đừng tưởng rằng cài  được một điệp viên vào  hồn  việt UK là  có  thể  xóa bỏ được  tiếng nói  của  Nhà Báo Việt Thường  cũng như  biến hồn việt UK thành một  cơ sở  của  chúng tại Anh Quốc.
Lầm rồi  lũ  việt gian thờ  Tàu Khựa  bành trướng, Chính Khí  Việt ta đang đưa  cả lũ chúng bay ra tòa  án  của  những Người  Việt Nam vẫn trung thành  với tôn chỉ:  Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm,  dù  ở  trong hay  ngoài Việt Nam, để  cho  bè  lũ  chúng bay đi cùng  một lượt  với quan  thầy vào  thùng phân của  người dân Việt Nam.
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website