CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 19, 2018

Dạy Dỗ Phó Đoan Tân Thời TNHH

On Saturday, August 30, 2014 7:42 PM, Pham Joseph <chinhkhiviet.0002@yahoo.com> wrote:
Dạy Dỗ Phó Đoan Tân Thời TNHH 
Phân tích những điểm ngu xuẩn của con Phó Đoan Tân Thời Tôn Nữ Hoàng Hoa qua lá thư thị gởi cho Nguyễn Đức Chung, “Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút”(sic)  của Hồn Việt UK online
Bốn chữ “Phó Đoan Tân Thời” mà ta đặt cho ngươi là dựa vào “một email” của Ông Tuấn Phan post lên các diễn đàn. Trong email đó Ông Tuấn Phan đã tiết lộ nhiều chi tiết về ngươi (tức TNHH), bao gồm việc ngươi “chốn chồng” (?) bay xuống Colorado để liên hệ với Thống Đốc Tiểu Bang Colorado nhằm mục đích chạy tội cho Dâm Tăng Chánh Lạc.  Ta thấy sự kiện này hệt như Phó Đoan trong “Số Đỏ” (của nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng) đã đến sở Cẩm Hà Nội để chuộc Xuân Tóc Đỏ, về, khi hắn can tội nhìn trộm “đầm non” tắm hay đi vệ sinh. Cho nên liên hệ 2 sự kiện này lại với nhau ta mới đặt cho ngươi hỗn danh "Phó Đoàn tân Thời" để phân biệt với con Phó Đoan Nông Thôn Lệ Tuyền 5 lần bị hiếp mà dính chấu hết cả năm !?   Nếu ngươi không có những hành động “của Phó Đoan” như Ông Tuấn Phan nói thì ngươi cứ việc trình bày sự thật, lý do nào ngươi chốn chồng xuống Colorado trong vụ kiện giữa gia  đình ông Hồ Văn Ngọ và Chánh Lạc.  Nếu lời giải thích của ngươi hợp lý,  thoả đáng ta sẽ ngưng không gọi ngươi là Phó Đoan Tân Thời nữa.  Được  chưa???  Ấm ức lắm hả vì  có thể chưa được  Chánh Lạc “hiếp” chăng???
Trở lại với nội dung chính của bức thư ngươi gởi Nguyễn Đức Chung,  ta thấy có những điểm cần được  ta  dạy dỗ thêm như sau:
Thứ nhất: Ngay câu đầu tiên ngươi dùng hai chữ “tình cờ” trong trích đoạn sau đây: “Tình cờ đọc bài viết này của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất…”(sic) là ta đã thấy cái tâm gian trá của ngươi rồi.  Một người từng sinh hoạt lâu năm trên các diễn đàn internet thì không thể có 2 chữ “tình cờ” được khi đọc các emails bài viết của những người có tên tuổi.  Đây là cái láo lường thứ nhất của ngươi!
Thứ hai: Là một người tự cho mình vai trò chủ tịch cộng đồng Người Việt Hoa Kỳ  mà chẳng hiểu sao lại có thể ngu đần đến thế được.  Ngươi phải hiểu khi thấy có vài ba người tố cáo “người quen hoặc bạn bè", hoặc bất cứ ai đã có những đóng góp chung cho công cuộc chống VGCS ngày hôm nay là “việt cộng” thì kẻ đó phải có bổn phận làm sáng tỏ.  Điều này chẳng có gì là khó hiểu cả.  Thí dụ như có ai đó, có đôi chút tiếng tăm đứng ra tố cáo Nguyễn Quý Đức aka Cá Chép, bạn của ngươi trong diễn đàn nguỵ danh Cờ Vàng của thằng ăn cắp Lâm Tuấn Kiệt là Việt Cộng, thì  ngươi có muốn làm sáng tỏ vụ này hay không?  Một thí dụ khác, ngươi tố cáo Nguyễn Đình Thắng là  dùng thủ đoạn cưỡng đoạt cơ sở làm ăn của người khác, thì lập tức có bao nhiêu người yêu cầu Nguyễn Đình Thắng trả lời và bao nhiêu người yêu cầu ngươi trưng thêm bằng chứng… Hai thí dụ này có đủ để mở mắt ngươi chưa??? Hay những người yêu cầu Nguyễn Đình Thắng trả lời là "truyền nhân" của ngươi, hay ngược lại???
Thứ ba: Nhà Văn DLHTN dựa vào email của nick Vương Trọng Nghĩa đã gởi lên diễn đàn mấy ngày trước yêu cầu Ngô Ngọc Hiếu và Nguyễn Đức Chung nên làm sáng tỏ sự kiện Nhà Báo Việt Thường là Việt Cộng.. để yêu cầu cả đôi bên cùng nhau làm sáng tỏ sự việc bằng cách thức mà Nhà Văn DLHTN đưa ra.  Ta thấy việc làm này của Nhà Văn Hà Tiến Nhất có ý tốt là không nên  sử dụng diễn đàn internet để lời qua tiếng lại, gây mất bình an trên các diễn đàn điện tử.  Ý tốt như vậy mà ngươi lại vặn vẹo kiểu con mụ bán cá chợ Đông Ba là sao??? Lại còn ngu dốt cho rằng lời yêu cầu của Nhà Văn DLHTN dựa vào lá thư của Vương Trọng Nghĩa yêu cầu bạch hoá tất cả sự thật vì “sự thật sẽ giải thoát anh em” (sic) … là “truyền nhân” của ông Việt Thường!!!???
Chỉ cần ba điểm này cũng đủ  để thấy cái ngu dốt của Phó Đoan Tân Thời rồi, vì như Ông Lý Trung Tín (Tạp Chí Nhân Văn) đã từng khẳng định ngươi viết tiếng Việt chính tả còn chưa “sạch nước cản”  thì ta cũng cảm thấy rằng việc dạy dỗ ngươi hôm nay cũng như gần 20 bài trước đây cũng chỉ là chuyện nước đổ đầu vịt mà thôi!!!
CKV

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website