CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, January 27, 2018

PHIM HÀI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM: DIỄN VIÊN GỐC VIỆT; KỊCH BẢN ĐẠO DIỄN ĐA QUỐC GIA!

PHIM HÀI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM: DIỄN VIÊN GỐC VIỆT; KỊCH BẢN ĐẠO DIỄN ĐA QUỐC GIA!
Image result for hình mặt nạ


 
Đầu xuân Giáp Ngọ (2014), đại việt gian Nguyễn Phú Trọng có bài trả lời phỏng vấn với Đài TNVN (Tiếng Nói Việt Nam) của tập đoàn VGCS. Bài trả lời của hắn được chuyển sang dạng text với đầu đề “Sức Mạnh Của Đảng Là Mối Liên Hệ Máu Thịt Với Nhân Dân” (SIC).
 
Với cương vị là đầu lãnh của lũ VGCS hiện nay, Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nhiều vấn đề. Nhưng, có những giải thích của hắn đáng cho những người, những tổ chức thật sự chống lũ xâm lược thực dân đỏ Leninist có  tài liệu để chứng minh thêm chân tướng việt gian của chúng. 
 
1/Đại việt gian Nguyễn Phú Trọng nói: “Thực ra những nội dung mà Hiến Pháp lần này nêu lên là sự cụ thể hóa, thể chế hóa hay nói cách khác là luật pháp hóa những nội dung mà trong cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của đảng đã nói về mối quan hệ giữa đảng và nhân dân.” (SIC)
Trong đoạn này, chính đại việt gian  Nguyễn Phú Trọng đã KHẲNG ĐỊNH Hiến Pháp hoàn toàn là CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN chứ không phải của nhân dân Việt Nam.
Phải hiểu rằng nền tảng xây dựng NHÂN QUYỀN chính là HIẾN PHÁP.  Có nghĩa là người dân PHẢI LÀ  TÁC GIẢ NỘI DUNG CỦA HIẾN PHÁP.  Bảo đảm được quyền làm chủ bản thân và là kẻ thừa kế duy nhất những gì Tổ Tiên Việt Nam để lại.
Là chủ thực sự thì không một cá nhân, một tổ chức nào có quyền lãnh đạo người LÀM CHỦ.
Cái Quốc Hội từ khi việt gian cộng sản cướp được bộ máy nhà nước , chưa bao giờ đại diện cho người dân.  Đó là cái MẶT NẠ  DÂN CHỦ của tập đoàn VGCS mà tên đại việt gian cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận rằng:   cái Hiến Pháp là “LUẬT PHÁP HÓA"  những nội dung, mà  nội dung lại nằm trong cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của tập đoàn đảng việt gian cộng sản!!!”
Cái Hiến Pháp đó được biên soạn và thông qua  bởi "cuốc hội" với  90%  là đảng viên VGCS  chóp bu và số còn lại tối thiểu chức vụ cũng thuộc loại trung – cao VGCS.
Hơn 90% đại diện cho 3 triệu rưỡi thằng đảng viên; số còn lại cũng là tay sai của VGCS, mà cho dù không là tay sai đi chăng nữa thì làm sao chúng có thể đại diện cho 80 triệu người dân Việt Nam được???
Vấn đề đòi hỏi nhân quyền cho người dân Việt Nam, phải là vấn đề đòi hỏi làm sao để người dân Việt Nam phải là tác giả nội dung Hiến Pháp chứ không phải là đòi mấy cái chuyện bá láp do mấy thằng cuội gốc “cây đa Tân Trào”, hay lũ trí thức ngựa  bị gậy đi ăn xinHội thảo về nhân quyền mà có mặt lũ Việt Tân thì quả thực ban tổ chức nếu không mù lòa thông tin thì cũng thiếu lương thiện và cuội.  Để một đảng như Việt Tân, chưa từng được cầm quyền ngày nào nhưng lại thừa kinh nghiệm lừa đảo, ăn cướp, giết người thuộc loại cực lưu manh, lại có thể nằm trong ban tổ chức hội thảo nhân quyền cho người Việt Nam thì như vậy có khác gì lũ dao búa lưu manh làng xã ngồi thảo luận về tội của mấy tên trùm mafia hay không?
Tình hình hiện nay do chính Nguyễn Phú Trọng đã tự nhận qua cuộc phỏng vấn  cho phép mọi người thấy rằng NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM từ khi tập đoàn việt gian cộng sản cướp được bộ máy cầm quyền cho đến nay, hoàn toàn là con số KHÔNG!!!  Vì vậy, có những tổ chức Quốc Tế làm trò ảo thuật xếp hạng “THỰC THI NHÂN QUYỀN” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  là hành động hoặc mê muội, hoặc không lương thiện chút nào!  Bởi vì đã là số không thì làm gì có  cơ sở để xấp hạng???
2/ Tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng nói tiếp: “Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của nhân dân. Nói cách khác là vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.” (SIC)
Đại việt gian Nguyễn Phú Trọng có bằng tiến sỹ xây dựng đảng (tức đảng việt gian cộng sản) thì hiển nhiên với bằng cấp như vậy lại còn là đương nhiệm tổng bí thư của tập đoàn việt gian cộng sản thì CHẮC CHẮN hắn không thể chối cãi rằng hắn chưa từng đọc qua lịch sử đảng việt gian cộng sản cũng như các văn kiện của tổ chức VGCS!  Bài trả lời phỏng vấn này vừa để  chào xuân Giáp Ngọ (2014), vừa kỷ niệm 84 năm  ngày ra  đời cái đảng việt gian cộng sản  của hắn.  Vậy thì sự ra đời của cái tổ chức việt gian của hắn là do Nga Xô đẻ ra, đặt tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương, chi tiền, trao nhiệm vụ vân vân… cho đến việc chỉ định cho kẻ nào là làm tổng bí thư và những tên được bầu vào trong cái gọi là ban chấp hành trung ương cũng phải được Nga Xô phê duyệt và chấp thuận.
Vừa ra đời thì tập đoàn VGCS đã tến hành cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)  để  “Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” bốn giai tầng rường cột của xã hội Việt Nam.  Việc làm này có phải là vì LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN CHĂNG?  Việc làm này có mang lại “ĐỜI SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN”  CHĂNG?
Điều mà cương lĩnh chính của đảng công khai phải bolshevik hóa toàn đảng (tức đảng VGCS) để tiến tới bolshevik hóa toàn dân Việt Nam, nghĩa là “NÔ LỆ HÓA” cho Nga Xô, cũng như phải tiêu diệt những cá nhân, những tổ chức, những đảng phái theo tôn chỉ Quốc Gia cũng là VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM  hay là  lợi ích cho thực dân đỏ Leninist Nga Xô???  Đó là mục tiêu lý tưởng “ĐỘC LẬP DÂN TỘC” (SIC) Ư???
Trong phần nêu trên, tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng vẫn nhấn mạnh rằng mục tiêu và lý tưởng của lũ chúng nó là “Chủ Nghĩa Xã Hội” (SIC)
Nên nhớ , “chủ nghĩa xã hội” và cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” có sự khác nhau ở chỗ Chủ Nghĩa Xã Hội là thứ  nói cho dễ hiểu  nguyên chất, còn định hướng chủ nghĩa xã hội là thứ có thể lai tạp ít hoặc nhiều.  Cho nên nếu không chú ý sẽ  bị tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng không lú nó lừa cho đấy! 
Vậy chủ nghĩa xã hội mà tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đề  cập là “mục tiêu, lý tưởng” của bọn chúng là gì?   Theo định nghĩa kinh điển đó là:
a)     Chủ Nghĩa Xã Hội là bước đầu của chủ nghĩa cộng sản.  Trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì khâu phân phối của cải của xã hội là “làm theo năng lực hưởng theo việc làm”.  Còn dưới chế độ cộng sản thì “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” !!!  Nhiều kẻ lười biếng và ngu đần đã chết vì cái bả quảng cáo này của tập đoàn việt gian cộng sản.
Và, đến giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản thì nhà nước sẽ bị triệt tiêu để thay vào đó là tổ chức công đoàn đặt nhiệm vụ phân phối!
b)    Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa được lãnh đạo bởi đảng của giai giai cấp công nhân có tên là Đảng Cộng Sản, không có kinh tế tư nhân mà chỉ có kinh tế nhà nước (tức quốc doanh) và kinh tế tập thể. Nghĩa là cả hai thứ đều do cái tổ chức cộng sản làm chủ tuyệt đối.  Người ngoài tổ chức cộng sản chỉ là các nô lệ đỏ ở thang bậc được sử dụng và được nuôi dưỡng khác nhau.
Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, bộ máy nhà nước làm nhiệm vụ quản lý theo mô thức Xô Viết, Công, Nông, Binh Tại sao lại gọi là “xô viết công nông binh” ?
Bởi vì tập đoàn VGCS chính là đại diện trực tiếp của thế lực thực dân đỏ Nga Xô (sau này thêm Tàu Mao) cho nên chúng trực tiếp bóc lột người dân Việt Nam.  Mà, người công nhân cũng như người nông dân chủ yếu là những người sản xuất bằng lao động.  Đó là  hai giai cấp bị coi là nô lệ  để cho chủ bóc lột, nhưng vì MỊ DÂN nên chúng nói láo rằng cái tổ chức xô viết của chúng là bao gồm công nhân và nông dân.  Còn binh là có ý nói đến lực lượng vũ trang. Sở dĩ trong cái xô viết có thêm chữ “BINH” vào là vì chúng phải đề cao binh lính để sử dụng cái lũ BINH NÔ này ĐÀN ÁP  sự nổi dậy một khi những người công nhân và nông dân giác ngộ thân phận NÔ LỆ  ĐỎ bị bóc lột.
Song song với nhiệm vụ quản lý làm nhiệm vụ chuyên chính và trấn áp bằng bạo lực bất kể những gì ngăn trở việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, tức một hình thức của chủ nghĩa thực dân đỏ!
c)     Với định nghĩa về mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội mà tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng nói ở phần thượng dẫn cùng với lời hắn thường nói khi  tiếp xúc với cử tri Hà Nội rằng hằng trăm năm nữa cũng chưa hình dung ra chủ nghĩa xã hội thế nào thì phải nói rằng dù có mù loà cũng phải thấy đuợc tập đoàn VGCS dù hằng trăm năm nữa cũng không bao giờ thực thi cái điều chúng luôn luôn tuyên bố là: “đổi mới toàn diện” và mở  rộng “mở rộng dân chủ”!  Còn về vấn đề hội nhập quốc tế thì với “tư duy xã hội chủ nghĩa”  chúng sẽ đặc biệt ưu tiên mọi mặt với các nước anh em xã hội chủ nghĩa của chúng.  Nghĩa là trong tình hình hiện nay thì ưu tiên số một là Tàu Chệt và số hai là Nga…
Việc đó được biểu hiện qua con số buôn bán với Tàu Chệt phải nhập siêu tới 23.7 tỷ USD trong năm 2013, tăng 45% so với 2012!
Trong khi Hoa Kỳ là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam, đạt 19 tỷ USD trong năm 2013 và thứ nhì là thị trường Châu Âu với 17 tỷ USD.  Có nghĩa là việt gian cộng sản qua buôn bán đã lấy USD của Hoa Kỳ và Châu Âu  để “nạp cống” cho Tàu Chệt!  Nó còn có nghĩa bàn tay việt gian cộng sản đã móc túi người tiêu dùng Việt Nam để trả lương cho công nhân Tàu và công nhân Tàu được VGCS tặng cho việc làm bằng cách đẩy người công nhân Việt Nam vào con đường thất nghiệp, hoặc chờ chết đói, hoặc chấp nhận thân phận Nô Lệ Đỏ  để cho VGCS mang bán sang các nước Châu Phi hoặc Mỹ Latin…hoặc đi làm lao động CHUI ở các nước Châu Âu với cái tên “người cỏ” “người rơm”…

3/ Nhớ lại cái ngày vừa họp xong đại hội VGCS lần thứ 11, cũng chính tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng, với cương vị tổng bí thư, hắn đã vội họp báo tuyên bố mở rộng dân chủ bằng kêu gọi toàn đảng việt gian cộng sản, toàn thể ngụy quân việt gian trong cái gọi "Quân Đội Nhân Dân"  và toàn dân (tức nô lệ đỏ) trong bầu cử “cuốc hội” mà hắn đã quyết định dành 20 phần trăm ghế cho “đại biểu” không là đảng viên cộng sản, cũng như hắn bảo đảm quyền phát biểu và vận động ứng cử… hứa sẽ được đối xử công bằng.  Đó chính là cơ hội để những cá nhân, tổ chức, đoàn thể THỰC SỰ DẤN THÂN ĐẤU TRANH CHO NGƯỜI DÂN Ở VIỆT NAM chứng tỏ nhậy bén về chính trị, có hiểu biết về căn cốt của tập đoàn VGCS và những âm mưu lưu manh của chúng!  Loại trừ loại cuội ra, nếu đấu tranh kiểu “anh mù sờ voi”  thường hay tự hào như "bốn anh làm thơ con cóc" để cho VGCS tiếp tục lừa đảo người dân Việt Nam bị trị, còn lo kiếm cơm đâu có thời gian để tìm hiểu về chính trị.  Vì thế, phải thấy được rằng những điều cam kết nói trên của tên đại VGCS Nguyễn Phú Trọng chỉ là một tròTHÁU CÁY CHÍNH TRỊ của tập đoàn lưu manh cộng sản với ý đồ làm cho Quốc Tế thấy những bằng chứng “đổi mới, mở rộng  dân chủ" để Quốc Tế có điều kiện nói với người dân nước họ rằng tập đoàn VGCS đã có tiến bộ về "mở rộng dân chủ!"  Giả dụ chúng có thực thi những điều tuyên bố là “chấp nhận” cho người không là cộng sản được 20% số ghế trong Cuốc Hội bù nhìn đó thì thử hỏi xem AI CHO PHÉP CHÚNG CÁI QUYỀN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ VẬY???  80 Triệu Người Dân Việt Nam chỉ được có 20% ghế đại biểu (cứ cho là tay sai của VGCS) còn 3,5 triệu thằng đảng viên có tới 80% ghế đại biểu, thì hỏi rằng NGƯỜI DÂN LÀ CHỦ HAY TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN LÀM CHỦ???
Vì là trò tháu cáy lưu manh chính trị nhưng tập đoàn VGCS vẫn muốn bảo đảm thắng lợi 100% cho nên một mặt chúng tuyên bố hứa như vậy nhưng một mặt chúng ra lệnh cho đám đấu tranh cuội ra mặt “tẩy chay ứng cử”.   Đó là những tổ chức như 8406; tổ chức công an đầu trọc ngưu ma vương chân cong Quảng Độ; cao trào nhân bản của tên du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế vân vân… Còn ở hải ngoại các cơ quan truyền thông ngoại vi của VGCS, những tên mù và điếc, nhưng hám danh cũng ào ào lên tiếng ủng hộ vở kịch tháu cáy chính trị của tập đoàn VGCS bằng cách kêu gọi “tẩy chay bầu cử” cuốc hội VGCS.  Điều đáng nói ở đây là, tẩy chay nó hay không tẩy chay nó, nhưng lũ cuội này, lại không thể chứng minh được khi nào thì tẩy chay, khi nào thì cần phải “tham gia”  để VẠCH BỘ MẶT  VIỆT GIAN của chúng ra.
Một vài bạn đọc của nhà báo Việt Thường trên trang hội luận của chương trình Kỷ Nguyên 2000 hỏi rằng muốn ĐẤU TRANH HÒA BÌNH thì phải làm gì (tức ý muốn hỏi về ứng cử, và bầu cử cuốc hội của VGCS).  Nhà báo Việt Thường đã có audio trả lời BẠN ĐỌC TRONG NƯỚC và được chị Phong Lan chuyển sang dạng text (HÒAN TOÀN KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN VGCS Ở HẢI NGOẠI) rằng nên tham gia ứng cử, càng nhiều càng tốt vì:
-         Lợi dụng VGCS hứa bảo đảm được phát biểu, vận động trước cử tri khi ra ứng cử thì thật ra những câu hỏi về quyền lợi của người dân bị VGCS xâm phạm sẽ là cơ hội để ứng cử viên không cộng sản trong 20% ghế đại biểu đó có cơ hội vạch trần tội ác việt gian của chúng ra.
-         Phải thấy trước được rằng không trung thực hoặc bị gây khó khăn này khác, thì đó cũng vẫn là cơ hội để vạch mặt lừa bịp của VGCS trước dư luận quốc tế với những chúng cớ cụ thể rằng lời tuyên bố “mở rộng dân chủ” CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN chỉ là LỜI HỨA LÈO mà thôi, giống như từ ngày thành lập đảng việt gian CS của chúng cho đến nay hoàn toàn không có gì gọi là “đổi mới”, hoàn toàn không có gì là “mở rộng dân chủ” cả!
 
Những người thực hiện việc ứng cử như thế, theo  tin của BBC.CO.UK thì chỉ có hai người là Luật Sư Lê Quốc Quân và nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải. Cả hai đều bị lũ VGCS tìm cách ngăn chặn không cho họp với cử tri. Đến với cử tri còn không được nói gì đến chuyện phát biểu trước cư tri!
Đấy là bằng chứng cụ thể và quan trọng để nhận biết những tổ chức như Human Right Watch; các vị đại diện của các quốc gia  có mở đại sứ quán, tổng lãnh sự  tại Việt Nam; các cơ quan đại diện của Liên Hiệp Quốc, cộng đồng Châu Âu vân vân cũng như các phóng viên thường trú của các cơ quan truyền thông nước ngoài… ĐỀU LÀM NGƠ.  Không một ai đến thăm hai ứng cử viên cuốc hội đó.  Không một đài nước ngoài, cả quốc tế lẫn người Việt nhận là chống cộng đều đột nhiên bị ù tai, mờ mắt, sái quai hàm, chẳng hề nghĩ đến chuyện phỏng vấn để tố cáo trước dư luận thế giới và trong nước???
Tại hải ngoại, thì từ Pháp, Mỹ, Úc những kẻ tự nhận là “chống cộng” kết nối trong tinparis.net đồng loạt viết bài bôi nhọ  đời tư cũng như bài trả lời bạn đọc trong nước về việc người trong nước ứng cử vào "cuốc hội" VGCS của nhà báo Việt Thường, sau khi tên đại VGCS Nguyễn Phú Trọng tuyên bố về "mở rộng dân chủ" bằng việc dành 20% số ghế đại biểu cuốc hội cho những người không là cộng sản.  Đó là Tôn Nữ Hoàng Hoa, Trương Minh Hòa, Kim Âu Hà Văn Sơn, Kiêm Ái, Hồ Công Tâm aka Đỗ Công Minh.   Tàu chệt Hứa Vạng thọ thì  đỡ đầu cho bọn bút nô việt gian đó và hắn cũng được tên basset chân lùn Võ Văn Ái cộng tác, cùng  với lời cổ vũ của Phùng Ngọc Sa, chuyên viên nhặt banh cho các cai tù quản giáo trong trại tù VGCS. 
Nếu lũ này chống cộng thực thì tối thiểu chúng cũng phải viết bài vạch ra rằng “tước bỏ nhân quyền của người dân Việt Nam là  đường lối trước sau như một của tập đoàn VGCS  từ khi tên tội đồ Hồ Chí Minh và tổ chức VGCS của nó, đã bằng lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước, cho đến tận nay là thời tên đại VGCS Nguyễn Phú Trọng.
Biểu lộ rõ nhất qua việc bầu cử, ứng cử “Cuốc Hội” về công khai tuyên bố là 20% số ghế “cuốc hội” không là đảng viên VGCS, bảo đảm sự công bằng và tự do vận động cho việc ứng cử, nhưng khi chúng thấy có người ứng cử không phải là đảng viên VGCS, thì chúng vội vã cho lệnh hạ chỉ tiêu 20% xuống thành 7,5% ở Hà Nội và Saigon là 5,5%.  Chính lúc đó là lúc chúng đã bộc lộ ra yếu điểm mà chúng ta cần phải lên tiếng trên toàn bộ hệ thống truyền thông chống cộng để chứng minh cho dư luận cả trong và ngoài nước thấy được rằng tất cả những biện pháp chúng nó đã đưa ra rồi lại xóa bỏ chứng minh rằng bản chất lừa đảo cố hữu của bọn chúng chưa bao giờ thay đổi và quốc tế cần phải thấy được những điều đó! 
Cũng trong thời điểm đó việc đòi thực thi quyền ứng cử mới là HÒA BÌNH ĐẤU TRANH THỰC SỰ CHO NHÂN QUYỀN của những ai tự nhận là ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN Ở TRONG NƯỚC.  Còn cho dù chỉ lọt được một người thực sự vì dân thì cũng có được tiếng nói đấu tranh đích thực chứ không phải lũ dân chủ cuội như Dương Trung Quốc hay Nguyễn Mình Thuyết.  Nếu người đó không may bị VGCS thủ tiêu hoặc bị quốc tế làm ngơ thì càng cho chúng ta thấy được ai là kẻ thù của người dân bị trị Việt Nam, ai là kẻ thù của VGCS,  bằng cách này hay cách khác để có những biện pháp và có những đường lối đấu tranh thích ứng. 
Việc nhà báo Việt Thường nêu lên tử huyệt của tập đoàn VGCS trong  bầu cử, ứng cử  lần đó, thực sự sẽ có nhiều kết quả khích lệ nếu như những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền thực  cho người dân Việt Nam bị trị hưởng ứng tham gia tích cực và không bị lũ truyền thông bất lương và lũ cuội trên tinparis.net gây nhiễu loạn thông tin, bôi bẩn, đánh phá thì thử hỏi Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn VGCS  ăn làm sao, nói làm sao với lời tuyên bố mở  rộng dân chủ, cho tự do vận động ứng cử và đối xử công bằng?
Những bằng chứng khách quan mà tập đoàn VGCS nhận ra trong lời tuyên bố “cho phép”   20% đại biểu không là đảng viên VGCS đã làm chúng khó sử khi thực sự đã có hai nhân vật dám công khai xin vận động ứng cử.  Cho nên lần này, chúng không dám đưa ra trò tháu cáy chính trị nữa trong cái gọi là “kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Việt Nam” (UPR) Ở Geneve.
Nhân quyền xét cho cùng chính là cái quyền lập pháp thuộc về ai?  Có nghĩa thuộc về người dân qua đại biểu thực sự của mình hay là  đại biểu của VGCS???!!!  Nếu bị hạn chế hoặc bị tước cái quyền lập pháp thì rõ ràng lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn là cái bánh vẽ mà tập đoàn VGCS  đã cho người dân Việt Nam bị trị ăn từ 1930  cho đến tận hôm nay 2014 vậy.  

Vấn Đề Nhân Quyền Ở Việt Nam
Trong gần 100 năm bị thực dân Pháp xâm lược và cai trị tàn bạo. Tiếp theo là Phát Xít Nhật đặt chân vào Việt Nam năm 1940. Từ đó Người Dân Việt Nam bị  một cổ HAI CÙM NÔ LỆ cho đến khi Chiến Tranh Thế Chiến Lần Thứ II kết thúc.
Như người chết đuối vớ phải cây chuối rữa khi lực lượng đồng minh chia nhau vào giải giới Phát Xít Nhật.  Phía Bắc Việt Nam là lính Tàu Tưởng và Phía Nam Việt Nam là Quân Anh.  Cả hai lực lượng Tàu Tưởng và Quân Anh đó chính là hai “cây chuối rữa” mà người dân NÔ LỆ VIỆT NAM ngỡ là CÁI PHAO có thể cứu mình khỏi chết đuối!!!
Ở Phía Nam Việt Nam, quân Anh đã giúp cho chí hữu “thực dân Pháp” quay trở lại sau khi bị Phát Xít Nhật đá đít, bắn ra khỏi Việt Nam.  Còn Phía Bắc Việt Nam, lính Tàu Tưởng trông mã chỉ béo tốt hơn hai triệu người dân Việt Nam bị chết đói, do Phát Xít Nhật bắt nhổ lúa trồng đay và thực dân Pháp hạn chế tối đa chở lúa gạo ở Miền Nam ra Bắc cứu đói.  Chúng còn đem lúa ở Miền Nam thay than đốt cho các nhà máy điện.  Nếu có nhỏ giọt được chuyến tàu chở gạo nào ra Bắc thì tụi cộng sản Đông Dương lại đặt mìn cho cháy hết!!!
Nghĩa là việt gian cộng sản năm 1930 ra đời với khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào; Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”,  thì năm 1945 chúng hùa theo lũ tội phạm về NHÂN QUYỀN ở Việt Nam là THỰC DÂN PHÁP VÀ PHÁT XÍT NHẬT, tiêu diệt hơn hai triệu người nông dân Phía Bắc Việt Nam bằng việc để cho chết đói.
Xin lưu ý bạn đọc là dân số cả nước Việt Nam thời điểm 1945 là 18 triệu (trong đó Phía Bắc Việt Nam có hơn 10 triệu dân). Cho nên có hiểu về dân số Việt Nam thời kỳ đó, mới thấy cái tội ác của cái LIÊN HIỆP BỘ BA SÁT NHÂN LÀ PHÁT XÍT NHẬT, THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG (đến 1951, bè lũ VGCS  mới đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam và  đến 1976 chúng lại đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam và giữ cái danh xưng đó cho đến tận nay).  Vì chúng đã liên thủ làm chết đói 1/5 dân số toàn Miền Bắc hoặc nói cách khác là làm chết ¼ dân số nông dân Miền Bắc Việt Nam!
Nếu quan sát một người bị bỏ đói cho chết từ từ thì  thấy rằng: Họ sẵn sàng ăn bất kể thứ gì từ một mẫu xương trong đống phân; từ một cánh tay người chết, kể  cả người chết đó là vợ, là mẹ, là con đẻ của họ!  Điều này chắc chắn một số Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, sau 30/4/75, trên đường tìm tự do lạc vào các hoang đảo  đã tự thân biết được cái việc “ăn thịt người” đó! Không chỉ trên đường vượt biển tìm tự do, mà ngay trong các nhà tù khổ sai của tập đoàn việt gian cộng sản, dưới mỹ từ “trại cải tạo”, đã có không ít các vị có học hàm, học vị cao; có chức vụ cao trong Chính Quyền cũng như cấp bậc cao trong Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa… đã vì quá đói  mà đánh nhau vì miếng cơm cháy; đã ăn vụng đồ thăm nuôi của người bạn tù; đã vì một giỏ thăm nuôi nghèo nàn mà có thể làm an-ten cho cai tù để tố giác đàn anh trong tù vào trại kiên giam…Thí dụ như thằng cán bộ Việt Tân Nguyễn Tường Tâm, luôn khoe là cháu ruột  nhà “kách mệnh” mộng du Nguyễn Tường Tam!!! Còn có kẻ được thăm nuôi đầy đủ thì không dám ăn, phải để bụng cho cai tù như trường hợp “nhà báo” Trần Dạ Từ, lại còn sáng tác nhạc khích lệ anh em  đồng tù hãy lao động thật tốt để đóng góp nhiều của cải cho trại cải tạo; hay nhà thơ Cung Trầm Tưởng aka Cung Thúc Cần khi vào trại giam Nam Hà, đã làm thơ ca ngợi, nhân sinh nhật thằng “cụ Hồ” đại việt gian cộng sản!...viết đến đây mà không nhắc lại "điển tích" nhặt banh cho cai tù VGCS của thằng Phùng Ngọc Sa là một điều thiếu xót vì, điều bỉ ổi của Phùng Ngọc Sa giống hệt hình ảnh  Xuân Tóc Đỏ cũng đã từng nhặt banh cho "đầm non thực dân Pháp" trong "sân quần vợt" mà nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng mô tả.
Góp sức vào việc đẩy hai triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam vào cảnh chết đói như thế là một sự VI PHẠM NHÂN QUYỀN bằng hành động và đường lối chính trị cụ thể của tập đoàn VGCS.  Đó là sự tiếp nối cương lĩnh hành động  trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 chúng đã lần đầu tiên thực thi cái quyết tâm Trí Phú Địa Hào - Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ.
Chúng đã lấy tiền thuế của người dân xây dựng tượng đài, đền thờ, nhà lưu niệm, nhà bảo tàng, công viên...để tưởng nhớ những tên ác ôn, khát máu trùm việt gian cộng sản, thậm chí cả một khu công viên  chỉ để ghi công non chục đứa thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh, hay công viên cho liệt sỹ ảo LÊ VĂN TÁM ngay tại Saigon.  Nhưng đến nay đã gần 70 năm qua đi, mà chúng không hề làm tượng đài cho hai triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu 1945!!!   Tại sao?  Lý do chính là vì nếu làm tượng đài như thế thì không chỉ người già Việt Nam chợt nhớ lại mà các thế hệ trẻ của Việt Nam và cũng có thể cả quốc tế  sẽ tìm hiểu thì sẽ lòi ra bộ mặt các tội phạm là Phát Xít Nhật, Thực Dân Pháp và Đảng Cộng sản Đông Dương, tức Đảng csVN hiện nay!  Cho nên vì không dám đề cập đến tội ác của Phát Xít Nhật nên thông qua thằng đại việt gian cộng sản Phan Văn Khải, Nhật Hoàng đã cho Khải đến tận cung vua và đích thân gắn mề đay cho hắn  mà cũng là khen ngợi toàn bộ tập đoàn VGCS.
Ngay vụ thủ tướng Nhật đến tưởng niệm những tên Phát Xít Nhật, cả Tàu lẫn Đại Hàn đều phản đối, nhưng tập đoàn VGCS không những không phản đối mà chúng còn câm miệng, im re như chó ăn vụng bột, ngầm sai thằng việt gian Đỗ Thông Minh chạy tội khéo cho Nhật trên đài BBC.CO.UK như có lần Chính Khí Việt đã trình bày!!!
Những Thủ Đoạn Chính Trị Triệt Tiêu Nhân Quyền
1/ Việt Minh: là tên tắt của tổ chức chính trị đa nguyên trong hình thức một mặt trận. Tên trọn vẹn là  Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội , được thành lập tại Nam Kinh (Tàu) theo sáng kiến của Cụ Hồ Học Lãm, một người chưa từng là cộng sản như sử nô VGCS đã bịa ra.  Cụ Hồ Học Lãm là một nhà cách mạng của Việt Nam, đã từng đi theo Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, rồi lại đi theo Cụ Phan Bội Châu. Sau gia nhập quân Tàu Tưởng và là người, cung cấp nơi ăn, chốn ở cho bất kể người Việt Nam nào với chí hướng chống thực dân Pháp, dành độc lập, tự do cho Việt Nam. Để tiện cho việc hoạt động hợp pháp có trợ cấp của chính quyền Nam Kinh, nên có sự đồng thuận của một số người như các cụ Nguyễn Hải Thần, Vũ Anh, Nghiêm Kế Tổ, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam... và được Quốc Dân Đảng Tàu cho phép hoạt động  và trợ cấp một khoản kinh phí, từ năm 1936.
Khi đại tội đồ Hồ Chí Minh bị tướng Tàu Tưởng là Trương Phát Khuê bắt tù vì nghi là hoạt động cho cộng sản thì nó đã năn nỉ để được các cụ Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh... bảo lãnh nên hắn mới được thả ra.  Khi ra tù thằng đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh xin gia nhập Việt Minh và xin được về phát triển tổ chức Việt Minh ở biên giới Việt - Hoa.
Căn cứ vào hồi ký "Lần Đầu Gặp Bác" của Hoàng Quốc Việt, thì trong lần họp mặt với đại tội đồ Hồ Chí Minh  ở Cao Bằng năm 1941, chỉ có Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt mà thôi.   Hồ đại việt gian đã phổ biến cương lĩnh hành động của Mặt Trận Việt Minh cho hai thằng đại việt gian cộng sản là Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt để núp dưới vỏ bọc Việt Minh hoạt động.  Vì nếu hoạt động theo đường lối của đảng Cộng sản Đông Dương thì sẽ không ai hưởng ứng do quá sắt máu.  Từ đó Hồ và đàn em đã tìm cách cướp tổ chức Việt Minh.
Xin được dẫn chứng qua tài liệu của chính tập đoàn VGCS để thấy rõ hơn về vấn đề nêu trên:
a)     Ngày 19 tháng 12, 1945, đại tội đồ Hồ Chí Minh viết thư gởi tướng của Tàu Tưởng, là Trần Tu Hòa, khẳng định rằng: "Việt Minh không phải là một đảng chính trị  mà có nhiều thành phần tham gia" (SIC) (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử - Tập 3 - Trang 93 - Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 1993). 
b)     Giữa năm 1946, trong cuộc gặp với Lăng Kỳ Hàn và Hồng Chí Hằng trong phái bộ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, đại tội đồ Hồ Chí Minh long trọng khẳng định: "Ở Việt Nam bất kỳ đảng phái nào cũng nhất trí đòi hỏi độc lập" (SIC) (Lăng Kỳ Hàn: "Tại Hà Nôi Tiếp Thu Nhật Bản Đầu Hàng  Nội Mạc" - Trang 70 -Thế Giới Trí Thức Xuất Bản Xã - Bắc Kinh - 1984)
Cho nên, nếu tổ chức Mặt Trận Việt Minh ra đời ngày 19 Tháng 5, 1941, trong Hội Nghị Trung Ương 8 của Đảng Cộng Sản Đông Dương như sử nô VGCS viết thì thử hỏi các đại biểu không là cộng sản trong cụm chữ "nhiều thành phần tham gia" có được ngồi họp hội nghị trung ương 8  của đảng Cộng Sản Đông Dương hay không???
Vì là thơ gởi cho tướng Tàu Tưởng trên giấy trắng mực đen nên tên đại tội đồ Hồ Chí Minh không thể nói chối cãi được, vì Tàu Tưởng cho phép tổ chức Việt Minh hoạt động  và trợ cấp kinh phí thì làm sao không biết Việt Minh bao gồm những đảng phái nào.  Và trên danh nghĩa không hề có mặt của đảng Cộng Sản Đông Dương. Tên Vũ Anh là Cộng Sản, nhưng nó lại không dám nhận là Cộng Sản mà chỉ nhận là người "quốc gia".   Cho nên tên đại tội đồ Hồ Chí Minh mới lưu manh hạ thấp các đảng phái  Quốc Gia công khai tên Đảng như Việt Cách,  Việt nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, coi đó chỉ là "những thành phần tham gia, chứ không viết rõ đó là những đảng chính trị theo xu hướng Quốc Gia!!!
Đang còn là cây tầm gửi, mà  tên tội đồ Hồ Chí Minh đã dám trên giấy trắng mực đen "loại bỏ các đảng chính trị có xu hướng Quốc Gia".   Nghĩa là Hồ đại việt gian núp trong tổ chức đa nguyên mà đã lộ hình tích là một đệ tử của một độc đảng trị!!!   Rất tiếc là những nhân vật hoạt động chính trị lâu năm  như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường tam, Nghiêm Kế Tổ... đã thiếu nhạy bén chính trị để đứng ngoài cuộc trong việc VGCS Đông Dương ăn cắp đứa con đẻ do mình sinh ra.  Đó là Mặt Trận Việt Minh!  Không những thế sau này còn chửi "Việt Minh" một  hành động thiếu nhạy bén chính trị đã vô thức công nhận đứa con đẻ của mình thành đứa con đẻ của lũ đầu trộm đuôi cướp là tập đoàn việt gian cộng sản Đông Dương!!!
Hành động độc quyền làm chính trị chính là một sự vi phạm nhân quyền từ gốc do tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, tay sai của Nga Xô - Tàu Mao đã thực thi một cách bài bản và nghiêm túc thế đấy!!!

2/ LIÊN VIỆT:  Sau khi đích thân đại tội đồ Hồ Chí Minh lợi dụng sự ngây thơ chính trị của một số nhà cách mạng theo xu hướng Quốc Gia, để chui vào tổ chức Mặt Trận Việt Minh. Rồi lợi dụng tổ chức Việt Minh đó để lấy được Ấn – Kiếm thoái vị của Vua Bảo Đại, nhằm hợp pháp hóa cái chính phủ đương thời của Việt Minh, từ đó liên hiệp với cha đẻ thực sự của tổ chức Việt Minh để hoạt động cho chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist.
Bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã đá tất cả từ cố vấn Bảo Đại cho đến các đảng phái có xu hướng Quốc Gia là cha đẻ tổ chức Việt Minh.  Lý Do:
 
a)     Đảng Cộng Sản Đông Dương là công cụ bành trướng của thực dân đỏ Leninist Nga Xô. Chúng coi chúng là một bộ phận của Liên Bang Nga Xô Viết.  Chúng không công nhận khái niệm Quốc Gia và chúng đã ghi rõ điều đó trong cương lĩnh chính trị của chúng, cho nên chúng phải loại bỏ những cá nhân, tổ chức, đảng phái có xu hướng Quốc Gia.
b)    Đại tội đồ Hồ Chí Minh đã có bút tích thừa nhận tinh thần đòi hỏi Độc Lập của các đảng phái theo xu hướng Quốc Gia. Vì thế hắn cần phải xóa bỏ dấu vết đó sau khi đã nhờ các đảng phái Quốc Gia này để hắn nắm được trọn vẹn bộ máy nhà nước Việt Nam. Cho nên hắn đã cho KHAI TỬ MẶT TRẬN VIỆT MINH để lập ra một tổ chức mặt trận khác. 
c)     Tổ chức mới này có tên là Mặt Trận Liên Việt (tên trọn vẹn là Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam).  Trong mặt trận này chỉ có hai đảng được phép tồn tại vì đã bị tập đoàn VGCS cài đảng viên của chúng vào nằm vùng để lèo lái và cũng là để tồn tại hai đảng đó làm BÌNH PHONG của hình thức ĐA ĐẢNG nhằm đánh lừa người dân Việt Nam và Quốc Tế!  Đó là:
-         Đảng Xã Hội Việt Nam với Nguyễn Xiển là Tổng Thư Ký và Hoàng Minh Giám là Phó Tổng Thư Ký.  Cả hai tên này đều là đảng viên VGCS được lệnh lập đảng chính trị để đoàn ngũ hóa quần chúng.  Tờ báo của đảng Xã Hội là báo Tổ Quốc.
-         Đảng Dân Chủ Việt Nam, với những tên nằm vùng đã là đảng viên VGCS như Trần Đăng Khoa, Cù Huy Cân, Xuân Diệu, Nguyễn Thành Lê, Huỳnh Văn Tiểng, Huỳnh Tấn Phát, Vũ Đình Hòe,  vân vân… Đến năm 1953, được bổ xung thêm tên Hoàng Minh Chính, lúc đó hắn đang giữ chức chủ tịch Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam. Tờ báo của đảng Dân Chủ là tờ Độc Lập. Còn tờ báo của tập đoàn VGCS dấu mặt trong Mặt Trận Việt Minh có tên là báo Cứu Quốc (Xuân Thủy phụ trách), nó vẫn tiếp tục là một cơ quan truyền thông quan trọng của VGCS qua Mặt Trận Liên Việt, rồi tới Mặt Trận Tổ Quốc cho đến  khi  cái Mặt Trận Tổ Quốc này lại tái tập hợp lại sau năm 1976 thì tờ báo Cứu Quốc đó đổi tên lại thành tờ báo Đại Đoàn Kết.
Về phần các đảng phái  khác như Việt Cách, Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng thì bị khai tử theo Mặt Trận Việt Minh.
Vì thế Mặt Trận Liên Việt mới là CON ĐẺ của tập đoàn VGCS!
 
3/ Mặt Trận Tổ Quốc:  Sau Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam, để đối phó với điều khoản trong Hiệp Định về việc sau hai năm sẽ phải tổ chức Tổng Tuyển Cử ở cả hai miền NAM và BẮC  Việt Nam, nên tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã làm hai việc:
 
a)     Chúng cho người ở lại để nằm vùng trong lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa.  Chúng cớ bị bật mí là: Ngày 15 Tháng 04, 1999 tập đoàn VGCS công bố  NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP về chế độ đối với “Quân Nhân Cán Bộ được đảng cử ở lại Miền Nam sau Hiệp Định Geneve 1954” (SIC)!!!
Cuối 1955, tập đoàn VGCS  cho khai tử Mặt Trận Liên Việt, và cho ra đời Mặt Trận Tổ Quốc. Chính sự hình thành của Mặt Trận Tổ Quốc là âm mưu để đưa đến cái thế Chính Quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, đã rất sáng suốt để không mắc vào cái bẫy "tổng tuyển cử của cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam"  (Xin quý bạn đọc tham khảo thêm ở bài Bình Luận - Thời Sự Mới, số 62 có tên: "Hồ Chí Minh: Ngô Đình Diệm là Một Nhà Ái Quốc").
 
4/ Sau khi Đảng Cộng Sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để núp trong cái danh xưng ăn cắp của các đảng phái có xu hướng Quốc Gia, đó là mặt trận Việt Minh.  Đấy chính là bằng cớ chứng minh hầu hết nhân dân Việt Nam của cả nước  dị ứng với tập đoàn việt gian cộng sản  cho nên chúng mới phải tuyên bố tự giải tán đảng.  Cũng thời kỳ đó chúng núp đằng sau các đảng phái có xu hướng Quốc Gia; uy tín của Vua Bào Đại (tức cố cấn tối cao Vĩnh Thụy); các quan đại thần như Bùi Bằng Đoàn,  Phan Kế Toại, và một loạt các tổng đốc như Hồ Đắc Điềm, Vi Văn Định, kể cả vua Mèo Hà Giang...  và các chức sắc tôn giáo để có thể thành lập được cái chính phủ Liên Hiệp và có thể tổ chức được cái gọi  Quốc Hội Khóa 1.  Thậm chí các Hào, Lý ở Tổng, Xã, Thôn cũng vẫn duy trì nguyên trạng. Rồi dần dần mới đổi danh xưng khác, thí dụ: Chánh Tổng thành Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến hành chính; Lý Trưởng thành chủ tịch mặt trận  Liên Việt...  
 
Đảng Dân Chủ Việt Nam của Dương Đức Hiền mà đại tội đồ Hồ Chí Minh đã gài được lũ nằm vùng như thượng dẫn.  Đảng viên của đảng Dân Chủ Việt Nam gồm những người xuất thân là trí thức, quan lại, tư sản, địa chủ, viên chức cao cấp, thương gia, hào lý, nhất là các giáo viên... với cơ quan ngôn luận là tờ báo Độc Lập  là có uy tín hơn hết trong thời kỳ đó.  Chính nhờ uy tín của đảng Dân Chủ tổ chức mà cái gọi là Tuần Lễ Vàng đã thành công rất lớn.  Nhờ đó đại tội đồ VGCS mới có tiền đút lót cho đội quân Tàu Tưởng đổi lấy quân cụ mà Tàu Tưởng giải giới Phát Xít Nhật, bán cho. 
 
Ngay đặc công đỏ Bùi Tín cũng phải thừa nhận rằng: "Vai trò của chính phủ kháng chiến (tức chính phủ Liên Hiệp) là sâu và rộng."  Tổ chức của chính phủ rất gọn, nhẹ. Các Bộ Trưởng, Thứ Trưởng phần lớn là chuyên gia, trí thức, trong số đó còn ở ngoài đảng có thực quyền không phải là ít. Đó là các ông Phan Anh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Tạ Quang Bửu, Trịnh Văn Minh, Lê Đình Thám, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, Phan Kế Toại, Lê Văn Hiến, Đặng Phúc Thông, Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước,Trần Công Tường, Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di". 
"Chính quyền mới ở Nam Bộ được tuyển chọn trong những trí thức yêu nước khá xuất sắc. Đó là ông Phạm Văn Bạch, chủ tịch Ủy Ban Kháng Chiến hành chính Nam Bộ, từng đậu tiến sĩ luật học và cử nhân văn khoa ở Pháp về; bác sỹ Phạm Ngọc Thạch tốt nghiệp y khoa Paris; Giáo Sư toán học Phạm Thiều; Giáo Sư văn học Ca Văn Thỉnh; Giáo Sư vật lý  Đặng Minh Trứ được đào tạo ở Pháp; Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát; nhà Luật Học Trần Công Tường; Kỹ sư Nguyễn Ngọc Nhật và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, tốt nghiệp trường Bách Khoa Paris; Kỷ sư công nghiệp Kha Vạng Cân; Nhà luật học Phạm Ngọc Thuần (anh ruột đại tá Phạm Ngọc Thảo); luật sư  Thái Văn Lung; Ông Phạm Văn Chương,Đốc Phủ Sứ ở saigon nổi tiếng về am tường luật pháp tham gia chính quyền mới."
"Hồi ấy, ở Việt Bắc, cái thế chính trị của anh "Nhân", tức ông Trường Chinh, còn khá là khiêm tốn.  Vai trò của Đảng còn chưa sâu, chưa rộng."
"-Vai trò của chính phủ Liên Hiệp  là sâu và rộng"
-Vai trò của Đảng (tức cộng sản) "còn chưa sâu, chưa rộng" (SIC) (Trích trong Mặt Thật các trang 70 -71 của Bùi Tín)
  
Tuy đã cài được nhiều việt gian cộng sản nằm vùng, nhưng tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh vẫn coi đảng Dân Chủ là một hòn đá tảng ngăn chặn “trách nhiệm” bolshevik hóa toàn dân Việt Nam.  Bởi vì đảng viên của đảng Dân Chủ là chính bốn giai tầng rường cột của Việt Nam mà Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã được lệnh tiêu diệt để từ đó mới có thể biến đất nước và nhân dân Việt Nam thành tài sản của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist Nga Xô.
Thuở đầu thành lập đảng Dân Chủ, ngoại trừ số VGCS  được cài vào nằm vùng, còn hầu hết họ đều có lòng chống thực dân Pháp để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.  Chính vì nắm được  tâm lý đó, nên tên đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh mới cho ra cái tiêu đề “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”  trên các công văn, kể cả thư từ cá nhân gởi cho nhau.  Điều đáng tiếc là những người cầm đầu các đảng phái thời kỳ đó kể cả các đảng Việt Cách, Việt Nam Quốc Dạn Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng… và ngay cả cái đảng Dân Chủ này, đều mơ hồ đến mức vô thức đã đoàn ngũ hóa các tầng lớp người dân Việt Nam, giúp cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh tiêu diệt bằng nhiều biện pháp khác nhau, hoặc bằng nhiều  hình thức khác nhau để tẩy não và thuần hóa họ.
Ngón võ đó của tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh tiếp tục được sử dụng lại sau năm 1975 trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản và ở cả trong nước.  Nhất là sau cái gọi  là “MỞ CỬA” và “ĐỔI MỚI”, đó là những tổ chức "DÂN CHỦ CUỘI, ĐẤU TRANH CUỘI, PHẢN TỈNH CUỘI”  ở trong nước.  Thí dụ như đảng Dân Chủ 21 của việt gian cộng sản thờ Nga Xô Hoàng Minh Chính và thanh niên xung phong Trần Khuê.  Như khối 8406, Thăng Tiến của Nguyễn Văn Lý.  Như tổ chức  của đại việt gian cộng sản đầu trọc Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ mà tay sai của nó nối ra hải ngoại qua tên đại VGCS kỳ cựu là basset chân lùn Võ Văn Ái.  Rồi đến Việt Tân, Phong Trào Quốc Dân Hành Động, Cao Trào Nhân Bản, Đảng Dân Tộc, Đảng Vì Dân… cho đến các đảng “bình cũ, rượu mới” như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng… cũng như các tổ chức ngoại vi của các đảng phái đó, cùng những phong trào lớn nhỏ nói trên.  Hãy nhìn vào kinh phí được công khai hóa một phần của tập đoàn VGCS dành nuôi dưỡng những tổ chức đó thì đủ hiểu.  Đó là quỹ của NQ 36 với 2,9 tỷ USD và nếu cần có thể bổ xung thêm.  Đó là chưa kể số USD chúng gom được trong các trò từ thiện như “Cám Ơn Anh”, “Bác Ái Phanxico”, “Mở Mắt Người Mù”… Hay như Phó Đoan tân Thời Tôn Nữ Hoàng Hoa qua cái gọi là “Vụ Án Chùa Như Lai” Chánh Lạc  với số tiền là 4,8 Triệu USD.
Trong nước thì tạm lấy thí dụ về khối 8406 và Thăng Tiến với tên cò mồi, hám danh, u mê chính trị là Nguyễn Văn Lý. Chỉ cần nêu lên mấy điểm để thấy nhân vật Nguyễn Văn Lý là  ai, khi tuyên bố rằng có 6 ủy viên chính trị VGCS giúp tiền để ra báo; hằng vạn đảng viên VGCS chờ được Nguyễn Văn Lý…rửa tội! (hay rửa chân?).  Bắt những ai gia nhập 8406 phải khai đúng cả tên họ, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại… và tuyên bố có hàng chục ngàn người gia nhập!  Vậy hàng chục ngàn người đó bây giờ ở đâu?  Rồi lại bày ra cái trò “Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi”  và “dê tế thần”.  Và những con dê tế thần do Nguyễn Văn Lý lựa chọn là chính những nhân vật Số 1, Số 2 và Số 3 của Đảng Thăng Tiến… vào nhà tù của VGCS!!!  Còn hai đứa cháu của Nguyễn Văn Lý thì thăng… thiên  bay ra nước ngoài!!!???
5/ Chưa đủ lực và cũng chưa dám thủ tiêu đảng Dân Chủ Việt Nam, thì tập đoàn VGCS lợi dụng như vụ tổ chức “tuần lễ vàng”.  Đồng thời năm 1946 chúng cho tên tay sai, vì NGU, HÈN nhưng trung thành là anh chàng khí tượng Nguyễn Xiển, đứng ra lập đảng Xã Hội với mục đích là tranh giành với đảng Dân Chủ Việt Nam trong việc đoàn ngũ hóa tầng lớp trí thức.  Đồng thời chúng cũng thông qua cái đảng Xã Hội đó làm cầu nối với đảng Xã Hội Pháp để lobby cho chúng trong chính giới Pháp, nhất là những tay nhà văn, nhà báo, nhà sử học người Pháp như Jean Chesnaux, Jean Lacouture…
Đối với quốc nội, vai trò của đảng Xã Hội tiệm cận số zero!  Nhất là ở nông thôn Việt Nam, chẳng ai gia nhập vào cái đảng “lính Cao Biền dậy non”  đó cả!
6/ Cho đến nay, ngoài việc bôi đen, tô hồng của bút nô VGCS thì hầu như ít ai quan tâm đến việc lý giải tại sao tập đoàn VGCS lại “Mở Cửa Đảng” trong lúc chúng chưa dám công khai ra mắt trở lại cái đảng Cộng Sản Đông Dương việt gian của chúng, để kết nạp ồ ạt, hầu như không xem xét đến  lý lịch gia đình; đồng thời phát động các việc gọi là “đấu tố chính trị” cùng lúc “đánh thuế nông nghiệp và truy thu thuế công thương”! 
 
Xét về âm mưu chính trị thì đó là bước khởi đầu đánh vào đảng Dân Chủ ngay từ những năm 1949.  Bởi vì đối tượng bị đánh đó hầu hết là đảng viên Dân Chủ từ trung ương cho đến địa phương. Thí dụ, nạn nhân của “đấu tranh chính trị” như nhà trí thức Đặng Văn Hướng, cha  đẻ của Bằng Phong Đặng Văn Âu (tà lọt trung thành của Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai; nay lại trở thành đàn em của đặc công đỏ Vũ Thư Hiên).
7/ Vì ngây thơ chính trị nên lòng yêu nước của một số nhân sĩ, trí thức và lãnh đạo của một số đảng phái có xu hướng Quốc Gia đã  GIÚP MỘT CÁCH ĐẮC LỰC  cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh nắm được trọn vẹn lực lượng vũ trang (tức lính và công an hay còn gọi là cơ quan chuyên chính).  Đó là:
a)     Sau khi  được sự đồng thuận của các đảng phái Quốc Gia, ngày 22  tháng 5, 1946, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 71 về việc tổ chức quân đội (hợp nhất của các đảng phái, kể cả bảo an binh của chính phủ tiền nhiệm Trần Trọng Kim) và gọi là QUÂN ĐỘI  QUỐC GIA (theo bản chụp các sắc lệnh có lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội).  Bộ Trưởng Quốc Phòng là luật sư Phan Anh, nguyên Bộ Trưởng Thanh Niên của Chính Phủ Trần Trọng Kim, không đảng phái. Tiền nhiệm của luật sư Phan Anh là Vũ Hồng Khanh, được đại tội đồ Hồ Chí Minh hất cẳng khéo léo bằng cách cử đi Dalat tham gia phái bộ hòa đàm với thực dân Pháp.
Song song với Bộ Quốc Phòng, đại tội đồ Hồ Chí Minh cho lập Quân Ủy Hội và cho Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch Quân Ủy Hội. 
Ngày 26 tháng 5, 1946, đại tội đồ Hồ Chí Minh cùng bộ trưởng Quốc Phòng Phan Anh; chủ tịch Quân Ủy Hội là đại sát thủ Võ Nguyên Giáp lên Sơn Tây dự lễ khai giảng trường võ bị Trần Quốc Tuấn.  Giám đốc trường là Huynh trưởng Hướng Đạo Sinh  Hoàng Đạo Thúy  (anh của Đại tá QLVNCH Hoàng Đạo Thế Kiệt), thay mặt trường nhận cờ do đại tội đồ Hồ Chí Minh Tặng, có thêu  tôn chỉ của Quân Đội Quốc Gia là “Trung Với Nước – Hiếu Với Dân” (Báo Cứu Quốc Số 250, ngày 27 tháng 5, 1946).
Sau này khi tiến hành vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, tập đoàn VGCS  đã coi tổ chức Hướng Đạo Sinh là một mục tiêu cài cấy lũ nằm vùng để sử dụng lâu dài.  Khỏi cần nhắc lại, từ đó cho đến nay, một số hướng đạo sinh đã và đang hiện hữu ở hải ngoại có lợi cho ai, chắn chắn quý bạn đọc qua theo dõi có thể thấy rõ!
b)      Đáng lẽ các đảng phái có xu hướng Quốc Gia, cũng như các nhân sỹ, trí thức KHÔNG CỘNG SẢN lúc đó phải đặt cho mình câu hỏi: tại sao trong một chính phủ lại có hai hệ thống song song cùng có nhiêm vụ quản lý lực lượng vũ trang?  Đó là Bộ Quốc Phòng và Quân Ủy Hội, cũng như chỉ sau có hai ngày ký sắc lệnh hợp nhất Quân Đội của các đảng phái, thì đại tội đồ Hồ Chí Minh đi dự lễ khai giảng trường võ bị Trần Quốc Tuấn mà thiếu sự hiện diện tối thiểu của Đại diện Quốc Hội, hoặc đại diện của các đảng trong Quân Đội Hợp Nhất?
 Sự hiện diện của cá nhân đại tội đồ Hồ Chí Minh với việc tặng cờ có thêu tôn chỉ “Trung Với Nước, Hiếu Với Dân” là một cách làm cho cái nôi đào tạo sỹ quan trong quân đội cũng như các sỹ quan hiện diện trong ngày đó, về mặt tâm lý, thì tên đại tội đồ Hồ Chí Minh  “lãnh tụ” của quân đội.  Và đại sát thủ Võ Nguyên Giáp với chức danh “chủ tịch” Quân Ủy Hội, nghe nó quan trọng hơn chức danh “Bộ Trưởng” của Bộ Quốc Phòng!!!
Chưa nói đến, Luật Sư Phan Anh nhận nhiệm vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng chưa nóng ghế thì tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cử Luật Sư Phan Anh tham gia phái đoàn cùng tên đại việt gian Phạm Văn Đồng đi pháp ở Hôi Nghị Fontainebleau.  Thế là đại sát thủ Võ Nguyên Giáp kiêm luôn cái chức Bộ Trưởng Quốc Phòng!!!  Và cái khung của lực lượng quân đội hoàn toàn nằm trong tay tập đoàn việt gian cộng sản.
 
Rồi đến khi đại tội đồ Hồ Chí Minh đi Pháp, hắn đã trao quyền lại cho một nhân sỹ yêu nước KHÔNG CỘNG SẢN là Cụ Huỳnh Thúc Kháng, lúc đó đang trong cương vị Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ.  Mặc dù là Bộ Trưởng, nhưng không có tay chân thân tín, nên Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã vô thức biến mình thành một quân cờ trong tay tên đại tội đồ Hồ Chí Minh, để dựa vào các tài liệu của lũ VGCS của Nha Công An là Chu Đình Xương, Trần Hiệu mà xử vụ án ÔN NHƯ HẦU, vừa bôi nhọ, vừa làm cho tự thân các đảng phái có xu hướng Quốc Gia, mặt dính bùn, tay không bỏ chạy!  Cố vấn Vĩnh Thụy cũng bị loại luôn!
Như vậy, trên thực tế chỉ còn hai đảng là đảng Xã Hội và Đảng Dân Chủ.  Đảng Xã Hội là hiện thân của một đứa trẻ con què quặt.  Còn Đảng Dân Chủ tuy có thực lực nhưng lại HOÀN TOÀN không có một chút giây mơ rễ má nào với Quân Đội và Công An.  Cho nên tình trạng của Đảng Dân Chủ lúc đó chỉ là một anh lực sỹ cụt chân!
c)       Đại tội đồ Hồ Chí Minh để Vũ Hồng Khanh lên chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, vì lúc đó Vũ Hồng Khanh có lực lượng quân đội mạnh, lại có sự yểm trợ của quân LƯ HÁN, TIÊU VĂN của quân Tàu Tưởng sang giải giới quân Phát Xít Nhật.  Tuyến đường từ Lao Cai cho đến Hà Nội, hầu như các tỉnh đầu có quân của Vũ Hồng Khanh chiếm giữ, kể cả đạo quân ở Quan Thánh, Hà Nội.  Ở Hải Phòng có cả một đơn vị chính quy mang tên Ký Con.  Phong trào thanh niên gia nhập tự vệ rất đông vì UY TÍN của ANH HÙNG NGUYỄN THÁI HỌC.  Vì thế uy tín và tiềm lực quân sự của Vũ Hồng Khanh rất lớn. Có điều ông ta không tận dụng được những lợi thế đó, vì khi ở Vân Nam (Tàu), núp dưới cái tên “ông giáo Giảng”, phần lớn chỉ đánh tổ tôm và đánh chắn với các ông phán, ông ký làm ở sở hỏa xa Vân Nam. 
Đại tội đồ Hồ Chí Minh núp trong vỏ Việt Minh, lợi dụng đảng Dân Chủ kiếm tiền và vàng; lợi dụng uy tín của từ Vua Bảo Đại cho đến các quan lại, hào lý.  Thậm chí hắn còn lợi dụng cả cái học vị của bố đẻ hắn là “PHÓ BẢNG” (chứ không nói đến thằng bố hắn say rượu đánh chết dân vô tội đã bị cách quan).  Vì những lý do thượng dẫn hắn đã nắm chặt được lực lượng tự vệ thông qua cái gọi là Chính Phủ Liên Hiệp; thông qua Bộ Trưởng Quốc Phòng là Vũ Hồng Khanh, và dùng tiền của đảng Dân Chủ quyên góp cho chính phủ để mua lại vũ khí của Tàu Tưởng giải giới quân Phát Xít Nhật, trang bị cho các đơn vị tự vệ.  Hắn chỉ cần một đảng viên cộng sản việt gian của hắn cài cắm vào là coi như cái đơn vị tự vệ đó khi được biên chế thành lính chính quy, trở thành trên danh nghĩa là của chính phủ Liên Hiệp, thông qua Vũ Hồng Khanh là Bộ Trưởng Quốc Phòng.  Nhưng thực ra cái lực lượng quân sự đó là của đại tội đồ Hồ Chí Minh, thông qua cái gọi là Quân Ủy Hội mà đại sát thủ Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch!  Thí dụ:  tên đồ tể Trần Độ, từ một bảo vệ của Trường Chinh, trở thành Chính Ủy của Trung Đoàn Thủ Đô, mà quân số  là từ Tự Vệ Thành Hoàng Diệu (tên do chính phủ Trần Trọng Kim đặt thay cho cái tên Hà Nội).
d)      Khi đã khéo léo đá được Vũ Hồng Khanh ra khỏi Bộ Quốc Phòng,đại tội đồ Hồ Chí Minh để cho luật sư Phan Anh thay chỗ là vì, trước khi có chính phủ Trần Trọng Kim, thì luật sư Phan Anh có thành lập phong trào thanh niên để hưởng ứng cuộc đua thể thao của thực dân Pháp do tên Ducroix cầm đầu.  Khi chính phủ Trần Trọng Kim ra đời, luật sư Phan Anh giữ ghế Bộ Trưởng Thanh Niên.  Được Trần Trọng Kim ưng thuận, luật sư Phan Anh đã bí mật cho mở trường quân sự, đào tạo sỹ quan tương lai cho Việt Nam (vì khi đó Phát Xít Nhật trả lại chủ quyền cho Việt Nam, nhưng chúng vẫn chưa trao trả về Ngoại Giao và Quốc Phòng).  Luật sư Phan Anh được tên đại tội đồ Hồ Chí Minh chọn là như vậy. Và, khi đi dự khai giảng trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn (tội đồ Hồ Chí Minh cũng lợi dụng uy tín của Đức Thánh Trần, chứ đâu dám để Karl Marx, Le Nin như khi nó trốn trong hang Pac-Pó Cao Bằng đâu) với sự hiện diện của luật sư Phan Anh để tuyên truyền khéo, thể như là luật sư Phan Anh là một thứ đệ tử từ lâu của hắn, với các sỹ quan tương lai.  Rồi những sỹ quan tương lai này lại làm cái loa tuyên truyền trong lực lượng quân sự lúc đó và sau này!
Đạt được mục đích rồi, tên đại tội đồ, đại ma giáo, đại việt gian Hồ Chí Minh cũng đá khéo luật sư Phan Anh ra khỏi bộ quốc phòng cho tháp tùng tên đại việt gian cộng sản Phạm Văn Đồng qua Pháp như trên đã đề cập.  Đại sát thủ Võ Nguyên Giáp được cho vào chiếm chỗ của luật sư Phan Anh để trực tiếp điều hành lực lượng quân sự qua ghế Bộ Trưởng Quốc Phòng, và điều hành những tên việt gian cộng sản Đông Dương nằm vùng trong quân đội mà hắn qua chức vị chủ tịch Quân Ủy Hội  cài cắm!!!
e)      Nắm được lính và công an do các lãnh tụ các đảng phái có xu hướng Quốc Gia, đã ngây thơ chính trị, mù lòa thông tin về lũ việt gian cộng sản Hồ Chí Minh, nên đã tự nguyện dâng nạp cho tên đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Còn một vấn đề quan trọng nữa là tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã lưu manh khi họp chính phủ Liên Hiệp đề nghị xin tạm hoãn thi hành lệnh của chính phủ Trần Trọng Kim về việc huyền chức và đưa ra xét xử các hào lý, quan lại tham nhũng.  Chính nhờ sự kiện này mà đại tội đồ Hồ Chí Minh đã được lũ tham nhũng đó ủng hộ.  Ngay từ đó,  được sự giáo huấn của đại tội đồ Hồ Chí Minh, tập đoàn việt gian cộng sản đã hiểu rằng chúng có thể tồn tại với tham nhũng, vì nắm được bộ máy nhà nước và lực lượng quân sự lính với công an một cách tuyệt đối mới là mục tiêu hàng đầu của chúng, từ thời kỳ đó cho đến tận bây giờ vẫn là như vậy!
Đồng thời cũng cần nhắc đến việc tên đại tội đồ Hồ Chí Minh biết cách lợi dụng Mỹ từ cái thuở đó.  Nghĩa là khi soạn tuyên ngôn độc lập có trích từ tuyên ngôn của Mỹ đã tẩm cyanure nên một số trí thức bài Pháp đã hỉ hả nuốt gọn những giọt cyanure đó.
Hậu duệ đại tội đồ việt gian cộng sản hiện nay cũng đang cố múa lại  món võ đó của thằng “cụ Hồ”  trong hoàn cảnh thuận lợi hơn  như chúng ta đã mục kích nhân chuyến viếng thăm của thằng việt gian Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ  vừa qua.

Sự ngây thơ chính trị của những người lãnh đạo các đảng phái có xu hướng Quốc Gia đã tạo thuận lợi cho tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh nắm được lực lượng vũ trang và công an. Không chỉ cái lực lượng chuyên chính đó, mà ngay cơ quan lập pháp của Quốc Hội cũng bị đại tội đồ Hồ Chí Minh ở thế thượng phong bằng lừa đảo.  Cho đến nay nhiều ngòi bút còn nhắc đến việc đại tội đồ Hồ Chí Minh đã tặng hơn 70 ghế cho các đảng phái có xu hướng Quốc Gia đã “liên hiệp”  với Hồ việt gian.  Tại sao có chuyện lạ vậy?
Như trên đã minh chứng rằng mặt trận Việt Minh gồm nhiều đảng phái có xu hướng Quốc Gia, còn đảng cộng sản Đông Dương đã bị đại tội đồ Hồ Chí Minh tự giải tán.  Nhưng khi đưa danh sách ứng cử, hắn cho những tên cộng sản Đông Dương núp dưới tên là  Việt Minh,  còn những đảng phái có xu hướng Quốc Gia thì vẫn đứng dưới tên đảng của mình!  Mọi hoạt động xã hội Việt Nam lúc đó đều chỉ nói đến chính phủ Việt Minh. Cho nên cái tên Việt Minh rất quen thuộc với người dân, nhất là ở nông thôn. Không ai được biết rằng Hồ đã từng thú nhận Mặt Trận Việt Minh là của nhiều thành phần vì thế người dân khi bỏ phiếu cho Việt Minh thì không có nghĩa là họ bỏ cho Cộng Sản Đông Dương.  Đáng lẽ phải vạch cái âm mưu đó ra, nghĩa là không cá nhân nào được ứng cử dùng cái tên Việt Minh là danh xưng chung mà phải khai rõ tên đảng của mình, thì các đảng phái có xu hướng Quốc Gia lại chọn cách dọa tẩy chay!!!
Quý bạn đọc thử nghĩ xem tại sao đại tội đồ Hồ Chí Minh phải nhân nhượng? Nó mạnh à hay nó sợ nếu không tạo được cái chính phủ Liên Hiệp mà lộ ra bộ mặt Cộng sản Đông Dương thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị loại ngay từ thời kỳ đó rồi.
Sự ngây thơ chính trị không thể chấp nhận được của mấy cái đảng có xu hướng Quốc Gia đó vẫn tiếp tục góp sức cho tập đoàn VGCS khi bọn họ ăn cơm của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa và ngày nay ra đến hải ngoại  thì thoải mái hầu như công khai trở thành chân rết của tập đoàn VGCS, chờ cơ hội để được tham gia vào cái gọi là “CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN”  khi tập đoàn VGCS cần đến sự kết hợp của các đảng, phái MA TRƠI Ở HẢI NGOẠI, với lũ đảng phái, hội đoàn cuội  ở trong nước  trong việc hóa trang, thay quần đổi áo che đậy thân xác việt gian  buôn dân bán nước của chúng!!!
c)         Cuộc chiến do chính phủ Liên Hiệp chống thực dân Pháp đã tạo điều kiện cho tên đại tội đồ Hồ Chí Minh thực thi dễ dàng:
            -Tiêu Thổ Kháng Chiến là bước đầu của kế hoạch bần cùng hóa toàn dân.
            -Tổng động viên kết hợp với mở rộng cửa đảng cộng sản Đông Dương đã khiến lực lượng thanh niên được chính danh đoàn ngũ hóa để vừa chiến đấu nhằm đưa họ vào kỷ luật, từ đó đưa họ vào chiếc cổng đã mở rộng thành đảng viên cộng sản Đông Dương.  Và, mỗi đảng viên cộng sản Đông Dương được kết nạp kiểu như thế nếu chết vì chiến đấu sẻ biến thành “một đóa hoa quang vinh” cho tập đoàn VGCS.  Sự ngộ nhận đó khiến nhiều ngòi bút cả Việt Nam cả Ngoại Quốc cho đến tận nay vẫn nhắc đến rằng “đảng cộng sản có công đánh pháp giành độc lập” !?  Họ quên rằng thời kỳ mở rộng cửa đảng cộng sản Đông Dương lúc đó, người đảng viên bị dụ bằng vào đảng (tức việt gian cộng sản) để đánh giặc Pháp giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân, chưa một người nào được biết cái gọi là “xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cách mạng vô sản hay đảng cộng sản Đông Dương là một chi bộ của Quốc Tế III (tức bộ thuốc địa của Nga Xô)” ,  cũng như chưa một ai được học tập để biết rồi đây mình sẽ bị “bolshevik hóa” để đến lượt mình sẽ “bolshevik hóa lại toàn dân  Việt Nam”!!!
            -Khi Tàu Mao làm chủ lục địa thì đại tội đồ Hồ Chí Minh vội qua Tàu Mao rồi qua Nga Xô xin chỉ thị của Stalin.  Các đơn vị của Quân Đội Quốc Gia lần lượt qua Tàu để được tẩy não trong cuộc “rèn cán, chỉnh quân” .  Sau khi trở về lại Việt Nam thì bị đổi tên thành Quân Đội Nhân Dân, với tôn chỉ “Trung Với Đảng” thay cho tôn chỉ “Trung Với Nước” !!!  Tổ chức Quân Ủy Hội thì  bị cắt cái đuôi chữ “HỘI”  để hiện nguyên hình là  Quân Ủy Trung Ương, đầu não của lực lượng vũ trang mà biểu hiện đó hoàn toàn tách khỏi chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến chống Pháp một cách công khai!  Khi không còn Trung Với Nước  mà chỉ Trung Với Đảng, mà cái đảng đó lại là công cụ bành trướng cho chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô thì hiển nhiên cái lực lượng vũ trang đó đã trở thành BINH NÔ cho ngoại bang.   NHỮNG NGƯỜI LÍNH BỊ LỪA ĐẢO  TỪ NHIỆM VỤ CHỐNG XÂM LƯỢC PHÁP,  BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM THÌ THÀNH BINH NÔ CHO NGA XÔ, CHẾT CHO ÂM MƯU BÀNH TRƯỚNG CỦA NGA XÔ RA TRƯỚC HẾT LÀ TOÀN THỂ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG, TIẾP THEO LÀ ĐÔNG NAM Á.  Nghĩa là đám binh nô đỏ đó đã bị chết, sẽ bị chết do tập đoàn VGCS lừa đảo và cưỡng bức, thì xin hỏi đó có phải là nạn nhân bị tâp đoàn việt gian cộng sản TƯỚC BỎ NHÂN QUYỀN KHÔNG bởi vì họ từ một chiến binh của Tổ Quốc Việt Nam biến thành binh nô  cho ngoại bang là Nga Xô???
Ngay trong cái gọi là “cuộc chiến phía Bắc và Tây Nam”  năm 1979, số binh nô đó đã chết, tàn tật, mất tích… cũng gần cả triệu người đấy!   Thực chất của cuộc chiến đó là vì Mục Tiêu Bá Chủ Thế Giới Cộng Sản của Nga Xô chứ hoàn toàn không có chút nào là vì quyền lợi của Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam cả!!!
Việt Nam Trong Tay Thực Dân Đỏ Leninist
 
8/ Binh Nô Đỏ trong lốt Quân Đội Nhân Dân, trong nhiệm vụ “Trung Với Đảng” (VGCS) thì nó không còn chính nghĩa nữa. Sự tồn tại của nó là để thực hiện những điều mà đảng việt gian cộng sản quy định là “nhiệm vụ nào cũng  hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (kẻ thù đây có nghĩa là nhân dân Việt Nam yêu hòa bình, dân chủ, tự do, độc lập dân tộc là kẻ thù của VGCS).  Vì thế, quân sử của cái lũ binh nô đỏ đó hoàn toàn đối lập với mọi lợi ích vật chất và tinh thần của Nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam!  Với ý nghĩa đó thì phải thấy rằng, như Tổ Tiên Việt Nam ta đã nhận xét “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”.  Nghĩa là bất kể kẻ nào hân hoan trước một chiến thắng, hoặc đau buồn trước cái chết của lũ Binh Nô Đỏ đó đều nằm trong hai đối tượng:
            -Một là u mê không biết đúng sai.
            -Hai là đồng bọn với lũ Binh Nô đó.
Chính vì thế mà họ không lý giải được sự khác nhau về bản chất những chiến thắng hoặc mất mát của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa với lũ Binh Nô Việt Gian Cộng Sản.
Tôn chỉ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là: “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM”.  Còn tôn chỉ của Binh Nô Đỏ hay Ngụy Quân Việt Gian Cộng Sản là: “Trung Với Đảng” (việt gian cộng sản).  Cho đến bây giờ, báo chí, cũng như cá nhân hay tập thể của lũ Binh Nô Đỏ vẫn hãnh diện là “anh bộ đội cụ Hồ”.  Hiến Pháp việt gian cộng sản cũng khẳng định lũ Binh Nô Đỏ là “tài sản của chúng”.  Cho nên việc một số người Việt Nam bị trị trong nước đòi tưởng niệm lũ Binh Nô Đỏ bị chết trong cuộc chiến 1979 ở biên giới Phía Bắc với tụi Tàu bành trướng do sự lèo lái của lũ Dân Chủ Cuội, Đối Lập Cuội, Phản Tỉnh Cuội là hoàn toàn BS!!!

Phải nhớ rằng chính nhờ cái lực lượng Binh Nô Đỏ đó mà tập đoàn VGCS mới có thể chiếm được toàn bộ bộ máy nhà nước Việt Nam từ tay Chính Phủ Liên Hiệp Kháng Pháp.  Chính nhờ lực lượng Binh Nô Đỏ đó mà VGCS đã thôn tính Việt Nam Cộng Hòa, xóa bỏ toàn bộ thể chế Dân Chủ Pháp Trị mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người SÁNG LẬP ra nó với chủ trương:


Chính nhờ lực lượng Binh Nô Đỏ đó mà tập đoàn VGCS mới dám công khai trở lại năm 1951, trong tấm áo khoác đảng Lao Động Việt Nam.  Chính nhờ lực lượng Binh Nô Đỏ đó mà tập đoàn VGCS đã thành công trong mục tiêu mở đường cho thực dân đỏ cho Nga Xô và Tàu cộng đại hán bành trướng mọc rễ, trở thành chủ nhân ông thực sự ở Việt Nam trên mọi bình diện bằng việc thực thi khẩu hiệu Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, qua những mỹ từ: Cải Cách Ruộng Đất với chỉ tiêu là phải giết chết 5% nông dân ở Phía Bắc Việt Nam; Chấn Chỉnh Tổ Chức để loại bỏ những người có xu hướng Quốc Gia, góp nhiều công sức trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhất là loại bỏ những người bị DỤ KHỊ vào đảng VGCS khi chúng mở rộng cửa đảng của chúng; Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng để tiêu diệt trí thức hoặc thuần hóa những kẻ sống sót còn “dạy bảo” được thành Trí Nô của chúng; Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh để vô sản hóa triệt để toàn dân Việt Nam, và biến toàn bộ tài sản của Người Dân Việt Nam vật chất lẫn tinh thần, tài nguyên Quốc Gia…thành tài sản của thực dân đỏ Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng.  Chắc mọi người phải hiểu ý nghĩa những câu chữ mà tập đoàn VGCS đưa ra sử dụng như: “người lính cụ Hồ; dân cụ Hồ; thiếu nhi cụ Hồ; đất nước cụ Hồ”… cho đến  “thóc, gạo cụ Hồ”  và cả “hạt muối cụ Hồ” nữa là chúng muốn khẳng định cái gì chứ ??? Cũng như câu: “cha mẹ chỉ có công sinh ra ta, còn đảng (tức đảng VGCS) và BÁC (tức thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh) mới cho ta sự sống và lý tưởng của người” !!!   Và, bất kể điều gì, ngay cả đi tù, trước khi bị giết cũng phải nói rằng  “ơn đảng (tức VGCS), ơn bác (tức thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh)” trước hết đã rồi mới được…chết!!!
Tóm lại là tại Việt Nam thì  đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh và lũ lâu la thừa kế nó đã tước bỏ mọi NHÂN QUYỀN của Người Dân Việt Nam từ khi chúng cướp được bộ máy nhà nước của Việt Nam cho đến nay.  Binh lính và công an là công cụ vật chất;  Hiến Pháp của VGCS là công cụ Pháp Lý; Mẫu Quốc Tàu đại hán  bành trướng hiện nay là chỗ dựa; Những Thế Lực Quốc Tế diễn giải khái niệm Nhân Quyền cho người dân Việt Nam một cách mơ hồ và phiến diện là sự cổ võ khéo léo cho tập đoàn VGCS trắng trợn tước đoạt Nhân Quyền của Nhân Dân Việt Nam, nói chung, một cách vừa tinh vi, vừa lưu manh!

Vì thế người dân Việt Nam bị trị phải tỉnh táo nhận thức được rằng TỘI PHẠM TƯỚC ĐOẠT NHÂN QUYỀN CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM LÀ TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN đã mưu ma chước quỷ thực hiện từ khi chúng được NGOẠI BANG  cho ra đời; NGOẠI BANG nuôi dưỡng bằng cách này hay cách khác cho đến tận ngày hôm nay.

Muốn phục hồi NHÂN QUYỀN thì người dân Việt Nam phải tỉnh táo để đoàn kết đấu tranh phá bỏ cái CÙM NÔ LỆ ĐỎ  đó và  TIÊU DIỆT chủ nhân của cái cùm đó là TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN.
Muốn được sự hỗ trợ chân thực của Quốc Tế thì phải thuyết phục được nhân dân các nước trong khối tự do vì họ mới là chủ nhân của lá phiếu, có nghĩa họ mới chính là chủ thực sự của đất nước mà họ đang sinh sống!

Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 02, 2013
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website