CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, January 14, 2018

An Unveiled Clearly Truth

LGT: Trước đây khi tên cựu nguỵ quân VGCS là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được VGCS quy hoạch cho sang Mỹ để làm cái trò “nối kết truyền thông trong và ngoài nước”, thì tên “cựu” việt tân “phản tỉnh” Vũ Đông Hà, chủ nhân của cái gọi là Thôn Làm Báo (tức Dân Làm Báo) đã ra sức kê ống đu đủ thổi tên Điếu Cày lên 9 tầng mây xanh, cho đến khi Phương 286 đến  SBTN bạch hoá cái cánh tay mới mọc trở lại của Điếu Cày cùng với hơn 10 bài của Chính Khí Việt phân tích về tên cựu nguỵ quân Điếu Cày thì Vũ Đông Hà cùng lũ lâu la như Nguyễn Ngọc Già, Trần Trung Đạo, Ba Bụi, Lê Hải Lăng, Đặng Chí Hùng… đành phải ngậm bồ hòn im lặng trước những sự thật mà Chính Khí Việt đã vạch ra.

Đến hôm nay 14-01-2018 -sau rất nhiều lần thất bại-  Vũ Đông Hà (Dân Làm Báo) cùng lũ lâu la  lại một lần nữa ca tụng và đánh bóng trở lại cho con đàn bà độc thân nuôi hai con là “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong bài “Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Đinh La Thăng - Khác biệt giữa một công dân yêu nước và một lãnh đạo cộng sản” (sic). Xin bấm vào đây để tham khảo trọn bài: http://danlambaovn.blogspot.com/2018/01/me-nam-nguyen-ngoc-nhu-quynh-va-inh-la.html

Rõ khổ, trong cái mác “chống cộng” thế mà Vũ Đông Hà cùng bè lũ Dân Làm Báo đã không dám gọi đúng tên của CSVN là lũ Việt Gian buôn dân bán nước giết dân,  mà chỉ dám gọi chúng là “LOÀI SẢN” (http://danlambaovn.blogspot.com/2018/01/bai-ong-ca-lac-ieu-cua-loai-san.html) thì chúng ta đủ biết cái gọi là Dân Làm Báo và Vũ Đông Hà đang phục vụ cho thế lực nào???

Chỉ cần lưu tâm một chút là chúng ta có thể biết được tên Vũ Đông Hà này đang giở trò gì.  Tại sao Vũ Đông Hà không dám đem ra so sánh giữa con đàn bà độc thân nuôi hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với em Nguyễn Mai Trung  Tuấn (14 tuổi)  để thấy sự đối đáp giữa em Nguyễn Mai Trung Tuấn trước toà và con đàn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khác biệt như thế nào?  Tuy còn ít rất ít tuổi lại không được ngồi uống café Starbuck cùng với lũ tây đầm trong cái áo “nhân quyền”, không được cỡi máy bay ra nước ngoài… "MÉC BU", nhưng em Tuấn đã biết phân biệt được giữa tập đoàn CSVN là Việt Gian bán nước và đời sống của người dân bị trị trong tay lũ VGCS với đời sống no ấm, tự do của người dân trong Chính Thể Việt Nam Cộng Hoà. 

Để có thể so sánh một cách công bằng thì CKV có thể kết luận rằng người đàn bà độc thân nuôi hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không đáng sách dép cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn.  Đó là một lối so sánh lịch sự, bằng không chỉ có thể kết luận:  Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không xứng đáng liếm phân của em Nguyễn Mai Trung Tuấn vậy!!!

Chính vì thấy được cái THỐI của Vũ Đông Hà, một tên Việt Tân cao cấp phản tỉnh cuội, trong việc thổi đít con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,  nên CKV xin được phép quý bạn đọc cho  đăng lại bài viết dưới đây bằng cả phần Anh Ngữ lẫn Việt Ngữ để quý bạn đọc cùng  thưởng lãm!
An Unveiled Clearly Truth


Notice 3: The Relationship between The United States and President Donald Trump
 
 


 


1/ The Viet communist clan thought it had made a trap for trick or alliance with US President Donald J. Trump that would similarly succeeded to his predecessor Obama. They made a papaya tube blowing styled propaganda through high ranking red slaved writer Hong Thuy of the state newspaper Education; disapproved US President Donald J. Trump, compared and concluded that Obama was an outstanding experienced politician??? Now they guessed that President Donald J. Trump would preferred to fill up his stomach any where he set his feet in any country and spending much of the time for something like that!!! For knowing in advance of his schedule, they let a restaurant in Da Nang to hang on a beautiful giant portrait of President Trump. Its owner also politely invited President Trump to come for special local foods of Da Nang!!!


 
(President Trump inside a bar bearing his name in Da Nang. Photo of AFP)


 


Both communist party and its government; from central to local city of Da Nang have known nothing of the differences in personality between them. Pham Binh Minh, Politico member, Assistant Prime Minister and Foreign Minister must be blamed on this mistake. He was blinded for his job used to pay attention in details on his grand boss Xi Jinping for Xi's pleasure. He was well trained to rise or bow his head; to smile or playing sadness in front of Xi; helped expansionist China to totally invade the so-called the Socialist Republic of Vietnam; both its land and its Eastern Sea!!


 


2/ So what is the relationship of US - Socialist Republic of Vietnam?


 


Chinh Khi Viet would like to share his personal idea to his readers; both in Vietnam and abroad; based on a principal document. That is a jointly proclamation of Socialist Republic of Vietnam - the United States; between President Trump and great criminal Tran Dai Quang after their conference in Vietnam on November 12, 2017. The jointly proclamation; despite of its length could be summarized into following points:


 


-They shared "the measures on consolidation and extension of their full bilateral partnerships; based on understanding each other, their interests in order to push for peace, co-operations, prosperity and security in Indo-Pacific area.


 


On this point, the Viet communist clan has accepted new policy of Trump administration which was indicated not only Pacific but also Indian Ocean included. 


 


- Both sides "re-affirm pleading to deepen their relationship; based on jointly proclamations in the past to respect the Charter of the United Nations and international laws and respect the independence, sovereignty, territorial integrity and political system of each other". This is a trap from Viet communist clan who did not know the total differences between Presidents and Obama's political viewpoints.


 


With Obama, the US government respected the independence, sovereignty, territorial integrity and political system of Viet communists. With President Trump, that means respect of actually real independence, clearly real sovereignty, real territorial integrity without foreign occupation, and the political system so-called Socialism which must be actually proved that it is not a mask to cover its trading of the country and its people to foreign power.


 


In case one of the factors mentioned above was not able to prove clearly if it serves the people of Vietnam or to any other aggression power which caused Vietnamese people becoming slaves themselves on their own country - which was created and defended for thousands of years, the Trump administration will (and surely would) use the communist request of respect the Charter of the United Nations and international laws to help Vietnamese people got the independence, sovereignty, territorial integrity and the political system in Vietnam which will somehow have to benefit them and their fatherland only!!


 


President Trump knew well that the communist clan has always violated the Charter of the United Nations and international laws. They traded their country for their sole service to red colonial Soviet and expansionist China. Their own documents have proved the independence, sovereignty and territorial integrity of the country were erased by red powers with their helps. Their unpatriotic trading was published in their own communist party documents in its communist practical governmental policies, media system, historical and educational books, festivals, music, poetry from museums and libraries that everybody could able to find easily. Moreover, they got the result from their promise in transforming both Cambodia and Laos into un-publicly red colonial territories for Soviet in the past and mainly expansionist China now.


 


Chinh Khi Viet thinks there is sign to prove his thought is right upon President Trump's trip to 2017 APEC Heads of States Conference in Da Nang, Vietnam. During this time, President Trump in a jointly proclamation; section 10 had written: "Both two leaders insisted the importance of the guarantee and push for human rights" (sic)


 


President Trump did not fall into the trap of "human and facts in human right issue"; performed by the communist clan and desperately hoped by Obama, John Kerry and Ted Osius. The playing card made by them for the communists was played off with crooked Nguyen Ngoc Nhu Quynh and the name of US First Lady Melania Trump appeared together. This caused First Lady Melania to stay in China for visits of pandas and the Great Wall; instead of coming to Vietnam.
 
 
 
(In that case, Chinh Khi Viet would rather to visit pandas than looked at the face of the single mom with her two children!!)


 


(Madam Melania was welcomed by Chinese children who introduced her of bamboo pandas. Photo by AFP)
 

 

To save their political face, the communist clan tried to fabricate faked news that because of no release of "crooked human rights activist" Nguyen Ngọc Nhu Quynh in Socialist Republic of Vietnam, First Lady Melania's trip to Vietnam was canceled. This faked news was posted by "selfie" crooked activists and medias, facebook, media system of deceit political parties, red-ideal green communities, slaved writers under Three red stripes Yellow flag iron shield and oversea "red flag associations".

 

Alas, Nguyen Ngoc Nhu Quynh was just worthy for anti-Yellow Flag such as Mister/Madam Ted Osius, Kerry or even Obama at last resource!

 

It proved that President Trump wants truthful politics, and put actually interests for the country and its people; instead of transforming the United States into a sanctuary of human speaking animals. They got satiate lives in advantage of American taxpayers with their red-mark human rights activists on their backs. The Trump administration; through the action of First Lady Melania had used its diplomatic tactic to unmask faked activists made by the doggy communist regime which is their owner, play writer, producer and stage manager for its political stage at an appropriate moment!

 

Supposing that the cancellation of First Lady Melania was caused by Nguyen Ngoc Nhu Quynh event, how about President Trump quick trip to the Philippines after only half-day in Hanoi instead of two-day scheduled  as planned???

 

(to be continued)

 

CHINH KHI VIET
November 23, 2017
 
BÀI 4: TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG
(BÀI 4)

 

CHÚ Ý 3:  MỐI QUAN HỆ VỚI HOA KỲ  VÀ TỔNG THỐNG DONALD J TRUMP

1/  Tập đoàn VGCS đã tưởng rằng có thể giăng bẫy để lừa đảo hoặc để liên kết với TT Hoa Kỳ Donald J Trump giống như chính phủ tiền nhiệm Obama.  Chúng cho tuyên truyền theo lối thổi ống đu đủ Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump mà mới chỉ trước đó, tên bút nô đỏ cao cấp của báo lề phải VGCS, là tờ Giáo Dục, tên Hồng Thuỷ đã chê bai Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và hắn đã so sánh rồi kết luận rằng: Obama là một nhà chính trị lão luyện và lỗi lạc??? thì bây giờ chúng lại giở trò, tưởng rằng Tổng Thống Donald J. Trump đi đến đâu, ở bất kể nước nào, cũng thích lê la ăn uống ở các hàng quán để bọc lộ sự thương xót cái bao tử là chính!!!  Và thời gian dành cho bao tử và những chuyện như vậy hơi bị nhiều!!!  Cho nên biết rằng lịch trình của Tổng Thống Trump là sẽ dừng lại tại Đà Nẵng, nên chúng đã cho một cửa hàng ăn, treo bức tranh chân dung Tổng Thống Trump vừa to và đẹp.  Tên chủ nhà hàng đích thân lên tiếng kính cẩn mời Tổng Thống Trump ghé mắt tới để thưởng thức đặc sản của Đà Nẵng!!!
tt putin trump va tap tuan le apec buoc vao ngay nong nhat

Hình ảnh Tổng thống Trump trong một quán bar đặt theo tên ông ở Đà Nẵng. Ảnh: AFP.

 

 
Cả Đảng VGCS cho đến nguỵ quyền VGCS, từ trung ương tới địa phương Đà Nẵng đã chẳng biết gì về nhân cách của Tổng Thống Trump là hoàn toàn khác biệt với Obama.  Cái lỗi này chủ yếu phải gánh chịu chính là thằng Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao của Nguỵ quyền VGCS đã THONG MANH, bởi vì nó suốt ngày chỉ lo những âm mưu tiểu tiết nhằm thoả mãn ông chủ lớn của tập đoàn VGCS là Tập Cận Bình, nhất là ra công luyện đóng kịch khi vui khi buồn, khi vênh mặt khi cúi đầu trên sân khấu chính trị với chủ đích giúp cho Tàu bành trướng thôn tính trọn vẹn cái gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cả trên đất liền lẫn vùng Biển Đông!!

2/ Vậy mối liên hệ Hoa Kỳ - Việt Nam XHCN  như thế nào?

Chính Khí Việt xin được chia sẻ ý kiến của cá nhân mình hầu quý bạn đọc xa gần, cả trong và ngoài nước. 

Tài liệu tham khảo chính là dựa vào bản tuyên bố chung Việt Nam (XHCN) – Hoa Kỳ, giữa Tổng Thống Trump và tên đại tội đồ, đại việt gian Trần Đại Quang, sau hội đàm sáng 12-11-2017, tại Việt Nam XHCN.

Bản tuyên bố chung, tuy dài dòng, nhưng theo Chính Khí Việt thì chỉ cần tập trung vào một số điểm dưới đây:

Đó là:

-         Hai bên Tổng Thống Trump và đại tội đồ Trần Đại Quang đã nói về: “Những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hoà bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh TẠI KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG”.

Về điểm này coi như tập đoàn VGCS đã phải chấp nhận chính sách mới của Chính phủ Trump là không chỉ Thái Bình Dương mà nó còn phải gắn bó với khu vực Ấn Độ Dương. 

-         Hai bên: “Tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở những tuyên bố chung trước đây giữa hai nước; tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.”

Theo Chính Khí Việt, tập đoàn VGCS tưởng rằng mấy cụm chữ mà Chính Khí Việt highlight đậm bên trên khiến Hoa Kỳ phải  tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”

Đây chính là cái bẫy do tập đoàn VGCS giăng ra, nhưng chúng lại không biết rằng quan điểm chính trị của Tổng Thống Trump là hoàn toàn khác với Obama.  Với Obama thì chính phủ Hoa Kỳ đã tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của VGCS. 

Còn đối với Tổng Thống Trump thì chỉ “tôn trọng độc lập thực sự và cụ thể; chủ quyền thực sự và minh bạch; toàn vẹn lãnh thổ thực sự KHÔNG BỊ NGOẠI BANG CHIẾM ĐÓNG và  cái thể chế chính trị gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa phải được chứng minh trung thực và thực tiễn rằng nó KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI ÁO KHOÁC để che đậy việc BÁN NƯỚC – BÁN DÂN cho thế lực ngoại bang. 

Nếu một trong những nội dung nói trên không thể minh chứng được những sự thật và minh bạch của nó là phục vụ cho nhân dân Việt Nam nói chung mà ngược lại, phục vụ cho một thế lực xâm lược nào khác, biến nhân dân Việt Nam thành nô lệ ngụ cư trên chính đất nước của mình đã được Tổ tiên Việt Nam xây dựng và bảo vệ hằng nhều ngàn năm về trước; THÌ HOA KỲ  của Chính Phủ Tổng Thống Trump sẽ có thể (và chắc là như vậy) -thông qua việc tập đoàn VGCS yêu cầu tôn trọng Hiến chương LHQ và Luật pháp quốc tế- để giúp đỡ nhân dân Việt Nam sẽ làm đúng như tuyên bố chung là được tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng cái thể chế chính trị,  mà người dân Việt Nam có thể dùng bất kể phương pháp nào để làm sao cho cái thể chế chính trị ở Việt Nam chỉ có mục đích phục vụ cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam mà thôi!!!

Như vậy là với tính cách và quan điểm chính trị của Tổng Thống Trump, ông thừa biết tập đoàn VGCS luôn luôn vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Luật Pháp Quốc  Tế.  Chúng chính là lũ việt gian bán nước đã giúp thế lực thực dân đỏ xoá bỏ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ với những bằng chứng cụ thể như các văn bản của Đảng VGCS và các Chính Sách của Nguỵ Quyền VGCS đã thực thi -qua chính tài liệu của chúng- chỉ duy nhất phục vụ cho thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng. Cũng chính từ văn bản, tin tức, hình ảnh   cụ thể, con người cụ thể, sự việc cụ thể diễn ra hằng ngày trên toàn bộ đất nước Việt Nam mà ai ai cũng có thể tham khảo được một cách dễ dàng qua hệ thống truyền thông, lịch sử, sách giáo khoa, nội dung lễ hội, âm nhạc, thơ ca… bảo tàng, thư viện, Văn kiện đảng (VGCS) toàn tập… ĐỂ THẤY TẬP Đ0ÀN VGCS ĐÃ BÁN NƯỚC VÀ  NHÂN DÂN VIỆT NAM CHO THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG. Hơn thế nữa, chúng cũng đã hứa và đã thực thi có kết quả việc biến nhân dân và đất nước Cambodia  và Lào thành một thứ thuộc địa đỏ không công khai –xưa kia là của cả Nga Xô-  nay thì chủ yếu là Tàu Bành Trướng.

Chính Khí Việt nghĩ rằng đã có dấu hiệu chứng minh suy nghĩ của Chính Khí Việt là có cơ sở với bằng chứng xuất hiện trong dịp Tổng Thống Trump dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam lần này.  Đó là Tổng Thống Trump trong tuyên bố chung, ở Khoản 10, có ghi: LÃNH ĐẠO HAI NƯỚC GHI NHẬN TẦM QUAN TRỌNG  CỦA VIỆC BẢO ĐẢM  VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI” (SIC).

Nhưng Tổng Thống Trump lại không rơi vào cái bẫy “CON NGƯỜI VÀ SỰ VIỆC TRONG VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN”  DO TẬP ĐOÀN VGCS BIỂU DIỄN như lối háo hức của từ Obama tới John Kerry và Ted Osius.   Vì thế lá bài mà VGCS hy vọng, nhờ có công của Ted và cấp trên, nên cuội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được gắn vào với tên của Đệ Nhất Phu Nhân Melania.  Do đó, Đệ nhất Phu Nhân Melania đã KHÔNG QUA VIỆT NAM mà ở lại Tàu để đi thăm… gấu  trúc và ...Vạn Lý Trường Thành!!!
de-nhat-phu-nhan-my-tham-gau-truc-trung-quoc
Bà Melania được các thiếu nhi Trung Quốc giới thiệu về gấu trúc. Ảnh: AFP
 
 
(Nếu là Chính Khí Việt, đi thăm Gấu còn hơn nhìn vào mặt con đàn bà độc thân nuôi hai con!!!)
 
 

Tập đoàn VGCS bị quê quá mức, chúng bèn để cho   ĐẤU TRANH CUỘI, TRUYỀN THÔNG CUỘI qua facebook, hệ thống báo chí truyền thông của các Đảng ma trơi ma bùn, cộng đồng xanh vỏ đỏ lòng; bút nô trong tấm giáp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và những tên trong lũ gọi là “HỘI CỜ ĐỎ” ở hải ngoại, phải cố gắng “biến có thành không” bằng việc tự sướng để bịa ra chuyện Đệ Nhất Phu Nhân Melania không tới Việt Nam XHCN vì VGCS KHÔNG THẢ “nhà đấu tranh cho Nhân Quyền… CUỘI” Ở Việt Nam XHCN là NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH!!!

Ối chao ơi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ có giá trị đối với nhân vật căm thù Cờ Vàng là Mít tờ /Mít sít  Ted Osius và Kerry hoặc cao lắm là Obama mà thôi!!!

Điều đó chứng tỏ Tổng Thống Trump muốn sự trung thực trong chính trị và phải đặt quyền lợi thực sự cho nhân dân và tổ quốc, chứ không phải biến đất nước Hoa Kỳ là nơi tá túc của NHỮNG CON THÚ biết NÓI TIẾNG NGƯỜI với cái dấu đỏ đấu tranh cho nhân quyền trên lưng để PHÈ PHỠN BẰNG TIỀN THUẾ CỦA NGƯỜI DÂN HOA KỲ.  Nhưng điều quan trọng hơn cả  là Chính Phủ Trump qua hành động của Đệ Nhất Phu Nhân Melania đã vạch mặt RẤT NGOẠI GIAO CÁC THỨ TRÒ ĐẤU TRANH CUỘI MÀ CHÓ NGAO VGCS, vừa là ông chủ, vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là kẻ tuyển chọn, đào tạo và có kế hoạch đưa ra sân khấu vào những lúc thích hợp nhất!

Nếu biện minh là Đệ nhất Phu Nhân Melania không qua Việt Nam về vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì xin hỏi, việc Tổng Thống Trump theo lịch trình sẽ ở Hà Nội 2  ngày thì tại sao lại chỉ ở có NỬA NGÀY là vội vã lên máy bay qua Philippines???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
      Ngày 23 Tháng 11, 2017.

(Bài 1) TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG
(Bài 2) TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG
(Bài 3) TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG
From Red Flag Clan rallied in Son Hai village, Quynh Luu, Nghe An To Red Flag Clan In "Ba Cay Truc and Tinparis.Net"

CRISIS OF HONORING
OUT OF TUNE TRUMPET

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website