CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, December 31, 2018

Hồ Chí Minh và Đức Phật Tổ Thích Ca ai cao trọng hơn ai??? !!!

Hồ Chí  Minh  và  Đức  Phật Tổ Thích Ca  ai cao trọng hơn ai??? !!!

Chính Khí Việt
 
 
Này lũ Tam Bảo Đô  Đỏ, hôm nay ta  lại trở lại với lũ chúng bay  để tiếp tục “giáo huấn” lũ chúng bay những bài học để  đời, mặc dù  ta rất bận cho hai buổi hội luận ngày Chúa Nhật 7 tháng 4, 2013.  Một với Nhà Báo Việt Thường và Chương Trình Kỷ Nguyên 2000; hai là với Thiếu tá Liên Thành, Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Ông Việt Linh, Ông Việt Sĩ.   Vì thế 4 ngày qua lũ chúng bay  hẳn  phải đang nhấp nhỏm   không biết khi trở lại gõ keyboard   ta  sẽ viết gì  về  lũ đầu bã đậu chúng bay.

 
Thắc  mắc như thế cũng phải,  vì  như ta  đã nói  bút ta là  súng,  câu chữ  ta là  đạn  để luôn trong tư thế  sẵn sàng  nã vào VGCS  và  lũ  tay sai  trong bất cứ  vỏ  bọc  nào  đặc biệt là  trong vỏ  bọc  Tôn Giáo.  Cụ thể là  tập đoàn  mạo danh Phật do thằng Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ đang làm  thủ lĩnh.

 
Trước khi vào bài  học hôm nay,  ta  đặt ra cho lũ chúng bay một câu hỏi:

 
Lũ chúng bay không thể nào nói rằng lũ chúng bay  không biết  gì về vai trò cũng như nhiệm vụ  chính yếu  của tên tăng thống Ngưu Ma Vương Quảng Độ. Chúng bay cũng thừa hiểu rằng  việc quan trọng nhất  đối  với tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ cùng đồng bọn kể cả  bọn ngươi, Phó  Đoan tân thời là  phải có trách nhiệm bảo vệ Phật Pháp.  Nếu không làm được  chuyện  này, thì  ta có thể  khẳng định  rằng lũ chúng bay là  lũ ma tăng, là thành phần tay sai của VGCS đã, đang sử  dụng nhà Chùa và  dùng đạo Phật để  đánh lừa thiên hạ nhằm thực hiện  chủ trương đường lối mà tập đoàn VGCS  đã  và  đang thực thi.  Chính vì  cái mục tiêu làm  Việt Gian cho chủ nghĩa thực  dân đỏ,  cho tụi Tàu Cộng bành trướng xâm lược  và  cho các  thế  lực Tài Phiệt Quốc tế khác, cho nên lũ chúng bay chỉ  chăm lo làm những việc...mà thực tế  những việc  đó  chẳng dính dáng gì  đến Đạo Pháp cả. Thí dụ cụ thể là bọn chúng bay lôi nhau ra toà "khỉ vặt lông khỉ; Trọc Cạo Lông Trọc" qua các chuyện kiện tụng tranh dành tài sản chùa chiền từ Bồ Đề ở Philadenphia, Phổ Quang ở Utah cho đến Giác Hoàng ở Virginia...

 
Chính vì thế ta hỏi lũ chúng bay, tại sao  hằng  bao nhiêu năm nay báo chí và quý Phật Tử thuần thành...người ta đề cập đến  chuyện tập đoàn VGCS  đã  đưa tượng thằng đại tội đồ  Việt Gian,  đại dâm tặc,….  là thằng Hồ  Chí  Minh vào ngồi ở giữa một vị trí quan trọng còn cao hơn cả Phật Tổ  trong một ngôi chùa ở Bình Dương thế  mà bọn ngươi  chẳng đứa  nào  ngoác  mồm thối của chúng bay ra phản đối???

 
Nên nhớ thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ đã từng được  đại diện Bộ Ngoại Giao  của  một vài nước,  đại sứ của một vài nước, kể cả  đại diện tổ chức nhân quyền, tôn giáo  một vài nước…  cũng như các dân biểu  của Châu Âu thăm gặp thường xuyên, đã thế hắn lại còn có Phòng Thông Tin Quốc Tế của thằng basset Võ Văn Ái ở Pháp, cũng như hắn thường xuyên  điện thoại với con basset cái để phổ biến tất cả các loại giáo chỉ, thông  điệp, thông bạch, chỉ  thị, các bài trả lời phỏng vấn,   thế mà  tại sao tên  Ngưu Ma Vương Quảng Độ không lên tiếng tố giác  việc  VGCS  súc phạm Đức Phật???!!!  Từ  điểm  này  ta  hỏi lũ chúng bay, VGCS  coi tên đại dâm tặc, đại tội đồ dân tộc ngang với Đức Phật, chuyện  đó  có  nghiêm trọng hơn việc  treo cờ  phật giáo  ngày Phật Đản  63 (nếu có) hay không?  Nếu  sự  việc  này nghiêm trọng  ngàn lần hơn việc  cờ  quạt năm 63 (nếu có)  thì  tại sao  lũ chúng bay  không đem thằng Quảng Đức Jr.  ra  nướng,  sao không  ngồi toạ kháng trước cửa Văn Phòng  2  Quốc Hội VGCS ở Saigon,   sao  không  đem  bàn Phật ra  đường  để bày  tỏ Bi Trí  Dũng  mà  lại  “Biểu Tình Tại Gia”???  Thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ  sao  không nhờ vợ  chồng con chó  basset bên Pháp  cậy đăng  trên Times,  trên Newsweek  để  có  thể  nói  chí  ít   cũng giống luận điệu  năm 67  của  Quảng Độ  khi nói về Chính Quyền Đệ II  Cộng Hòa  là:  “nếu  chế độ  này  cho người dân  tự do  đầu phiếu,  thì  chính quyền này  không thể  tồn tại lấy một ngày” và nếu "Thiệu không xuống thì Phật Giáo chúng tôi sẽ kéo Thiệu xuống???"  Như thế  thằng nào, con nào   còn dám ngoác  caí  mõm  chó  chúng bay  để  có  thể  nói rằng thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ  là “người”  chống cộng  thì  cứ  lên tiếng xem nào,  ta  sẵn lòng  dạy dỗ  thêm  để  óc  bã đậu của lũ chúng bay  may ra  có  thể  thay đổi được không.  


 
 


Trở lại việc tập đoàn ma đạo GHPGVNTN và thằng thủ lãnh Ngưu Ma Vương Quảng Độ không dám  hó  hé lên tiếng phản đối việc  VGCS  đặt thằng tội đồ dân tộc, hoang dâm Hồ  Chí  Minh  ngang với Phật Tổ  như ta  đề cập ở phần trên  thì lũ chúng bay có biết rằng  việc làm đó  của VGCS  là   trò lưu manh,  dám coi thường  và  hạ nhục  Phật Giáo  không???!!! Vậy thì   chúng bay đấu tranh cho đạo gì????  “Đạo Dụ”  phải không??? Vì  lũ chúng  bay không phản đối có nghĩa  là  lũ chúng bay  đã thừa  nhận thằng "đụ dạo"  Hồ Chí Minh  đâu  thua kém gì  Đức Phật.   Ở hải ngoại thì  lũ chúng bay che chắn cho thằng ấu dâm Chánh Lạc đụ bậy khắp nẻo   đường “hoằng pháp” của nó  ngay trong cửa thiền.  Đã thế chúng bay còn gân  cổ vu khống, chụp mũ  những  gia  đình nạn nhân  là  cộng sản,  trong khi toà  án Denver Colorado  đã  tuyên án  nó  phải bồi thường cho  nạn nhân và các gia  đình nạn nhân  lên đến con số 4,800.000.  Đã thế chúng bay còn che dấu việc thằng Giác Đẳng thằng Hộ Giác quịt nợ 200 Ngàn Quan Thuỵ Sĩ, quyên tiền cứu trợ động đất, lũ lụt bỏ vào túi riêng. Chúng bay  xưng là  Phật Tử,  xưng là Trưởng Tử  Như Lai  mà  chúng bay không bảo vệ  được  đạo pháp  và UY DANH Đức Phật; chúng bay  xưng mình là Phật Tử, là  Trưởng Tử Như Lai mà  chúng bay không biết hổ thẹn khi  xưng tụng một thằng ấu dâm là  thày, lại còn quỳ lạy đảnh lễ xám hối,  mà  không dám nhổ vào mặt và  gọi cho đúng tên của nó  là  thằng Ấu Dâm  thì  lũ chúng bay là  PHẬT  TỬ  gì??? !!!  Phật  chết  thì  có  (Tử = Chết).   Còn  tên  Ngưu Ma Vương  Quảng  Độ  hễ   mở  miệng  ra  là  BI,  TRÍ, DŨNG, nhưng  thực tế  trong  sinh hoạt thưòng nhật của Ngưu Ma Vương  là  HÈN, NGU, và  NHÁT.   

 
VGCS  đã lưu manh  đồng hóa thằng đại Việt Gian,  tội đồ dân tộc là  Hồ  Chí  Minh ngang với Phât Tổ Thích Ca,  chính là việc   chúng  xem thường Tôn Giáo.  Thế  thì  tại  sao Phó Đoan Tân Thời Tôn Nữ Hàng Hai lại không dám nhân danh cái tổ  chức “bàn tay năm ngón  em vẫn kiêu sa” (chữ của Kim Âu Hà Văn Sơn) do  ngươi đặt  ra là  Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ để ra tuyên bố, tổ chức các cuộc  biểu tình  trước các  cơ quan ngoại giao  VGCS tại Mỹ để tố cáo lên chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng giống như các Uỷ Ban bảo vệ nhân quyền và tôn giáo mà trụ sở nằm ngay tại New York.    Điều này chứng minh cái  gì?   Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất mà lũ chúng bay  đã không thể nào  chối bỏ  được.   Đứng  trước hành động  đó  của tập đoàn VGCS,  ngươi đã  không dám lên án  chúng mà ngươi cũng không dám lên án những kẻ  đã từng là chiến hữu của ngươi trong cái tổ chức hiện nay thường gọi là GHPG  Quốc Doanh  thì  thử hỏi cái lối suy nghĩ  và phương pháp cũng như mục tiêu đấu tranh của bọn ngươi với cái gọi là GHPG  Quốc Doanh có  khác  gì nhau phải  không,   hay  là  lũ chúng  bay thông qua  con chó  basset Võ Văn Ái  đã cho  hạ màn  bịp rồi  (sự kiện VVA  và đám  trọc GHPGVNTN  đã đề huề  với quốc doanh  bằng chứng tại Pháp Luân  mới đây).   Chúng  bay  thờ Phật  mà khi Đức Phật bị bôi nhọ như vậy chúng bay  không lên tiếng.  Không lên tiếng có  nghĩa  là  đồng loã, mà  đồng lõa  trong  chuyện  để  thằng đại dâm tặc, đại việt gian  Hồ  Chí  Minh  ngồi ngang với Phật Tổ  thì  có nghĩa là   chúng  bay   đã coi thằng Hồ  Chí Minh  giống như Phật, nghĩa là  chúng  bay  cũng lễ bái thằng Hồ Chí Minh, cũng như cầu xin thằng Hố đại việt gian  phù hộ cho chúng  bay  đi  đúng con đường  Việt Gian mà thằng Hồ đã  lựa   chọn cho tập đoàn  của chúng  bay  thực thi.   Và  như ta  đã chứng minh,   lũ  chúng bay  đã   thực thi đúng như VGCS.    Như vậy  ta hỏi   lũ chúng bay là  bọn  chúng  bay đang theo nó hay là  bọn bay  chống nó.  Lũ chúng bay lại còn để cho   đám   chó  sủa  trong ống cống,  điển hình là  Do Quyen  và   đám vô loài  Cá chép,  Áo  nhà  binh, Thục Vũ...,  lên tiếng  ca ngợi ngươi  con mẹ Phó Đoan tân thời hàng hai, chàng hảng là  người  chống cộng “te tua”.   Ngươi  viết  những chuyện lăng nhăng  những bài  viết nịnh thằng Hoàng Duy Hùng; rồi nào là chuyện thằng ngố,  nào là chuyện bàn về  chữ nghĩa…  đủ thứ  hầm bà lằng,  nhưng ngươi lại không thể  viết được  một bài  để  chống lại  hành động tôn thờ  thằng đại việt gian  Hồ  Chí Minh và chính những tên đầu sỏ  trong cái tổ chức  của ngươi, từ thằng Đôn Hậu cho đến thằng Huyền Quang, cho đến thằng  Ngưu Ma Vương Quảng Độ bây giờ   đã lòi đuôi cả bằng hành động cấu kết với VGCS để giật sập chế  độ Cộng Hoà   của Miền Nam Việt Nam.   

 
Ta đặt câu hỏi hôm nay  mà  ngươi, con  mụ Phó  Đoan  và  đồng bọn  không trả lời có nghĩa là  bọn ngươi đã công khai thừa nhận rằng bọn ngươi  là những tên ma tăng và  Phật Tử  Chết  dùng cái tổ chức của  bọn ngươi  để  đoàn ngũ hoá  những người Việt trong nước đã tẩy chay chống lại  VGCS  và cái gọi là  GHPG Quốc Doanh.  Cũng như lũ chúng  bay  dùng tổ chức này  để đoàn ngũ hóa Cộng Đồng Tỵ Nạn VGCS hải ngọai  để lợi dụng, hướng họ  vào con đường coi thằng Hồ Chí Minh là Phật.  Vì  khi đã coi thằng Hồ Chí Minh là  Phật  thì  đương nhiên ngươi phải công nhận và bảo vệ cái tổ chức  do  đại việt gian Hồ Chí Minh lập ra, tức là   cái đảng  VGCS  có tên gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Ta  nói  có  đúng không  con  mụ Phó Đoan tân thời  với "bờ cỏ mấp mô  thường ướt  sũng mỗi khi đêm về"???
  
Ngày 11/04/13

Chính Khí Việt

00650 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ (NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC)

00650 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ
(NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC)
 TỐNG CỔ ĐÁM LƯU MANH TRỌC ĐỘI LỐT TU HÀNH RA KHỎI PHẬT GIÁO: VỢ CHỒNG TÊN THÍCH PHÁP NHẪN, THÍCH NỮ TRÍ HẠNH
Hide message history
Lời tựa: Giới thiệu nguyên văn bài viết ngắn của tác giả Trần Minh, vạch mặt đám  đầu trọc lưu manh, tay sai ngụy quyền Việt gian cộng sản, giả danh đội lốt tu sỹ, trá hình Phật giáo tại Hoa Kỳ.
Hình ảnh do Vietnam - Buddhist chú thích.
Các "links tham khảo" và phần phụ chú thích do tác giả giới thiệu, chỉ thể hiện quan điểm của riêng tác giả bài viết.
Theo nguồn: UBTTTA ĐCSVN
Trân trọng
Vietnam - Buddhist

Tên đầu trọc lưu manh Nguyễn Hữu Tăng trá hình đội lốt tu sỹ hành nghề ... lừa đảo

Thật là một điều vô cùng nhục nhã cho cộng đồng PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng Phật Tử người Việt Quốc Gia nói chung khi ông luật sư Mỹ Ray Jobe nói trước tòa để biện hộ cho tên Nguyễn Hữu Tăng như sau: "Chuyện sờ mó các em bé gái đã quá thời gian buộc tội, còn chuyện đồng ý làm tình của giữa thân chủ của tôi (Pháp Nhẫn) với một phụ nữ trưởng thành thì không có gì phạm pháp hết..."

Đã vậy hiện nay tên lưu manh Thích Pháp Nhẫn này vẫn ngang nhiên tự tại “tiếp tục sống trụy lạc với gái, đồng thời tiếp tục lợi dụng ngôi Tam bảo để thu nhập lợi nhuận qua các lễ cầu an, cầu siêu, đám cưới, chú nguyện”.Qua những audio đã được công bố trên Internet và với sự xác nhận của luật sư biện hộ cho Thích Pháp Nhẫn, chúng tôi xin nói thẳng Nguyễn Hữu Tăng, tức Thích Pháp Nhẫn và vợ là Trí Hạnh là những con quỷ râu xanh và là những tên lưu manh kiếm sống bằng cách lường gạt lòng tin Phật trong sáng của tín đồ để thỏa mãn tình dục và kiếm tiền.


Điều nghiêm trọng hơn nữa đó là tính chất lưu manh của vợ chồng Pháp Nhẫn Trí Hạnh đã được phớt lờ thậm chí còn khuyến khích qua các hành động “tiếp tục cung thỉnh tên tà dâm nầy đến chủ trì cũng như tham dự các đại lễ lớn của Phật Giáo. Thêm vào đó, một số Phật tử đã biết hành vi dơ bẩn của y mà vẫn tiếp tục đãnh lễ, trai tăng, cúng dường, cộng tác, v.v... Chính vì có những hạng Phật tử như thế mà một số Tăng Ni phạm "trọng giới" như Nhẫn vẫn dương dương tự đắc ngồi vững trong các ngôi chùa để lường gạt và thủ lợi”.
Hạng Phật tử dơ bẩn nối giáo cho giặc này là ai? Đó là băng đảng của tên Phan Đình Chính, CT Hội Đồng Quản Trị chùa Liên Hoa. Vì có những tên bẩn thỉu cá mè một lứa như Phan Đình Chính như vậy nên Thích Pháp Nhẫn và vợ không hề cảm thấy nhục nhã, mà trái lại vẫn tiếp tục phạm tội chà đạp lên danh tiếng của Đạo Phật. 
Vì vậy, chúng tôi hết sức tán đồng hành động của Phật Tử chân chính Trương Minh Ẩn, đó là hãy kiên trì dùng tất cả mọi biện pháp để tống cổ vợ chồng tên lưu manh Thích Pháp Nhẫn và Trí Hạnh ra khỏi chùa để làm sạch cửa Phật. Trước mắt là biểu tình hàng tuần, phát truyền đơn tại trước cửa chùa và đăng tải lên internet để mọi người rõ bộ mặt bẩn thỉu của vợ chồng y và cảnh giác với tất cả những tên dùng cửa Phật để làm chuyện bất lương ô uế này.
Thứ hai về mặt luật pháp, lời phát biểu của ông Ray Jobe là sai hoàn toàn. Chỉ mới cách đây vài tháng, tiểu bang Pennsylvania đã xử Jerry Sandusky về tội sách nhiễu tình dục trẻ em như sau: Jerry Sandusky's sexual assault of at least eight underage boys on or near university property, and alleged actions by some university officials to cover up the incidents or to enable more. Based on an extensive grand jury investigation, Sandusky was indicted in 2011 on 52 counts of child molestation dating from 1994 to 2009, though the abuse may have dated as far back as the 1970s.
Vụ tên sư Thích Chánh Lạc sách nhiễu tình dục cũng là một vụ hồi tố và tòa đã xử thắng cho hai nạn nhân bị xâm phạm từ lúc 13 đến 15 tuổi, và thời gian xử án là lúc hai cô đã trưởng thành. Nói chung tất cả các vụ sách nhiễu tình dục tại Hoa Kỳ đều được hồi tố. Nạn nhân Phật Tử tại Dallas có thể truy tố Thích Pháp Nhẫn về tội này và chắc tên này phải ngồi tù và phải đền tiền, nhưng phải là một vụ kiện riêng, không dính dáng gì đến vụ ni cô Bảo Tịnh. Việc nào ra việc đó là vậy thưa ông Trương Minh Ẩn.
Thứ ba về mặt đạo đức, đề nghị ông Trương Minh Ẩn đăng tải tên tuổi tất cả các Phật Tử của chùa Liên Hoa đã đứng chung hàng ngũ tiếp tay cho tên Thích Pháp Nhẫn và vợ kiếm tiền và hại đời các trẻ em ngây thơ, đồng thời công bố tên tuổi các nhân vật và các chùa đã mời con quỷ râu xanh Thích Pháp Nhẫn đến giảng đạo Phật, để Phật Tử đàng hoàng họ tránh xa không những ngôi chùa Liên Hoa mà còn phải tránh xa tất cả các ngôi chùa trong hệ thống chùa của quỷ râu xanh này.
Được biết, Thích Pháp Nhẫn là đàn em của Thích Hộ Giác, trù trì chùa Pháp Luân Houston Texas, một tên sư dâm đảng và hoạt động chính trị phá nát Miền Nam cùng chung với các dâm tăng Việt gian cộng sản khác như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Như Ý, Thích Chánh Trực, Thích Thiện Siêu v.v.
Nước Việt Nam chúng ta và dân Việt Nam chúng ta đã quá khổ với những tên sư cộng sản dâm đảng này, đòi hỏi mỗi người đều phải đóng góp một bàn tay để làm sạch xã hội. Vì vậy, chúng tôi hết sức ca ngợi nổ lực không ngừng của ông Trương Minh Ẩn đã chiến đấu cho lẽ phải và cho Đạo Phật.
Mong rằng Phật Tử Trương Minh Ẩn đi đến cùng để loại trừ những tên lưu mạnh tội phạm trong hàng ngũ sư sãi Phật Giáo, góp phần làm đẹp xã hội và trả lại danh dự cho Đạo Phật.

Trần Minh
07/08/2013

***
Phần phụ chú của tác giả Trần Minh:

Đính kèm Thông Báo Biểu Tình của Phật Tử Trương Minh Ẩn. Xin phổ biến rộng rãi đến đồng bào.
Date: 2013/8/7

Subject: [ChinhNghiaViet] Biểu Tình Chống HT Thích Pháp Nhẫn hành dâm với phụ nữ tại chùa


THÔNG BÁO 

Chúng tôi, Cựu Huynh Trưởng, Đoàn Sinh và Phật tử đã từng sinh hoạt tại Tự Viện Liên Hoa, sẽ tổ chức một buổi biểu tỉnh tập thể tại Tự Viện Liên Hoa, số 2014 Rose St., Irving, Texas 75062, lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật 11 tháng 8 năm 2013, về việc: 

“Hòa Thượng Tăng Thống GHTGNTVNHN hành dâm với phụ nữ tại chùa”“Hành động ủi bỏ đoàn quán và trường học Việt Ngữ của các em Phật tử trong chùa và việc giải tán đoàn Phật tử Liên Hoa của trên 100 em sau 20 năm hoạt động” Mục đích là yêu cầu: “Hòa Thượng Pháp Nhẫn hãy tự giác lột y, hoàn tục và giao trả lại Tự Viện Liên Hoa Irving, Texas cho Giáo Hội và Phật tử”


 Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý Hội Đoàn Chủ Nhiệm, Chủ Bút của các báo chí, tạp chí, đài truyền hình, truyền thanh trong vùng, bằng cách đến tham dự đông đủ để ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi lấy lại ngôi chùa cho đồng bào Phật tử trong vùng đã đóng góp tiền tài và công sức gây dựng ngôi Tam bảo nầy trong suốt 34 năm qua. Ban tổ chức tha thiết kính mời.


Links Tham khảo


1 Kommentar:

 1. Bất nhẫn ngự ở ngai vàng.
  Chính-Cường quỳ mọp hai hàng tung hô.
  Vô Hạnh hoàng hậu bô bô
  Thứ Phi Nguyên niệm ra vô quạt hầu.
  Cung nữ Michelle vào chầu
  Bưng hoàng tử bé đi cầu vua cha.
  Để sau nối nghiêp dâm tà....

Sunday, December 30, 2018

00648 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00648 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 

Lời Giới Thiệu:
 
Là một TAM BẢO NÔ thứ thiệt LIÊN KHU 5, nên mới 13 tuổi đã biết ăn gian nói dối, xuyên tạc và chụp mũ. Vì thế cả cuộc đời cho đến ngày sắp chui vào hòm mà hắn vẫn không từ bỏ lề thói ăn gian nói dối, vu hãm kẻ hiền lương, vẫn tiếp tục  chọn con đương làm tay sai cho VGCS và các ác thế lực, để không đi học mà mang danh hàm GIÁO SƯ. Không đi làm mà vẫn sống phè phỡn, ngao du sơn thủy, ăn chơi trác táng mà nói dặm trường đấu tranh. Miệng nói luân lý - đạo đức mà hành xử như thằng du côn thảo khấu đầu đường xó chợ. Bỏ vợ, bỏ con để theo tiếng gọi của dục vọng, làm thơ tình ve vãn cả với những phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình HAI BA CHỤC TUỔI(tâm sự của Chị GN, một Phật Tử thuần thành với CKV năm 2012 tại Seattle, WA). Không hiểu biết lịch sử và gương sáng lòng yêu nước của tiền nhân mà vọng ngôn xảo ngữ dem so sánh 2 thằng tự phong tăng thống Huyền Quang, Quảng Độ ngang  Vua Lý, Vua Trần. Thân là thằng phản quốc, làm tay sai ngoại bang với những chúng cớ rành rành mà vẫn hống hách ngoác mồm ra vu hãm kẻ dám nói lên sự thật là phi dân tộc và phản quốc. 
Kẻ đó là ai???
Thưa đó chính là thằng phản quốc basset chân lùn Võ Văn Ái.
Chính Khí Việt  
08/2012
Thursday, August 23, 2012


Đặng Phúc :Ván bài lật ngữa: Võ Văn Ái -13 tuổi, và chuyện 1000 máy bay Mỹ ngợp trời VN năm 1948

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/08/van-bai-lat-ngua-vo-van-ai-13-tuoi-va.htmlĐặng Phúc
Việt Gian Võ Văn Ái nuôi ước mơ làm lãnh tụ PG-MTGPMN được bàn tay lông lá của ngoại bang viện trợ ngân quỹ, tài lực, phương tiện, với sự tiếp tay của  gián điệp Faulkner/Ỷ Lan của đài BBC giả làm phật tử, làm phóng viên của "Á châu Tự Do, Phóng viên của Nhân Quyền, Phóng Viên của Báo Quê MTGPMN, Phóng viên của GHPGVNTN v..v.. để xâm phạm vào văn hóa Phật Giáo VN .  Nhìn lại quá khứ, bàn tay lông lá của ngoại bang đã dựng lên một tên bồi rữa chén Hồ Chí Minh thành "cha già dân tộc" . Vào ngày 06-06-1931 Hồ chí Minh bị bắt giam ở Hong Kong về tội gián điệp. Tên đại bịp Hồ Chi Minh được tập đoàn luật sư Anh gởi luật sư Frank Loseby biện hộ (bào chữa) che chở, giải vây để Hồ Chí Minh tiếp tục con đường Nô lệ hóa toàn dân VN dưới danh từ "kách mạng vô sản". (trích ...Hồ Chí Minh và Luật sư Loseby gặp nhau năm 1931 tại Hồng Công trong hoàn cảnh Hồ bị Quốc dân đảng bắt, kết tội tử hình, còn luật sư Loseby đã quyết tâm tìm lại công lý cho thân chủ của mình, bất chấp mọi sức ép từ lực lượng ngoài giới luật gia và ông đã thực hiện được điều đó.)

Lịch sử lại diễn tiến thập niên 70's,  bàn tay lông lá của tên Do Thái Gian Kissinger đã kết hợp với Tàu và Việt Gian Lê Đức Thọ để bán đứng Miền Nam VNCH qua Hòa đàm  Ba lê, dẫn đến việc con Rồng Đỏ Tàu cướp Biền Đông, đe dọa xâm lăng Châu Á của năm 2012 . 
Chúng ta đứng trước nền khoa học của truyền thông internet, Võ Văn Ái, gián điệp Faulkner Ỷ Lan không thể tiếp tục lừa bịp, bít mắt mọi người hay xâm phạm , làm xáo trộn văn hóa Phật giáo Việt nam qua bàn tay của PG MTGPMN, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ v...v...
Trong bài tới chúng tôi sẽ đặt nói về mục đích của gián điệp Faulkner đánh bóng tên Công An Phật giáo Lê Công Cầu. 
 Đặng Phúc


From: m l <giangngoc558@yahoo.com>
Subject: [GoiDan] THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA ÔNG VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI ((bí danh TÊN LÙN MÃ TƯ? ỐN LÀI tức ÚN LÀI) và MU. MẬP trốn chúa lộn chồng ỶN ỶN (bí danh đầm hôi nách ỦN ỈN).
To: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sunday, August 5, 2012, 5:01 AM


KÍNH GỞI ĐẾN QUÝ VỊ XEM ĐỂ HIỂU RÕ THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA TÊN VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI. ( chính HẮN công nhận HẮN đã hoạt động ủng hộ cho bọn MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG - NLF - mà người dân thường gọi bọn ấy là VIỆT CỘNG)

XIN NHỮNG AI TÔN TRỌNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT, HÃY BUỘC VÕ VĂN ÁI PHẢI NHẬN TỘI CỦA ÔNG TA. 

NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÙI TÍN, NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÁO NGƯỜI VIỆT, XIN QUÝ VỊ ĐỪNG THA THỨ CHO VÕ VĂN ÁI, ĐỪNG ĐỂ CHO VÕ VĂN ÁI TIẾP TỤC LÀM CON NỘI TRÙNG CẮN NÁT PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

ĐÂY LÀ PHẦN 
MỘT BÀI ĐƯỢC TỜ BÁO THÂN CỘNG CỦA Ý ĐĂNG TẢI VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH CHỐNG MIỀN NAM VIỆT NAM CỦA ÔNG VÕ VĂN ÁI NĂM 1967 TẠI SICILY.

Da “L’Idea Socialista”, 1967

Conclude la serie di interventi molto drammaticamente VO VAN AI: “Tutta la mia infanzia e quella della mia generazione non ha conosciuto che la guerra. A tredici anni ho conosciuto la prigione. La prima notte che mi hanno arrestato, nella camera degli interrogatori ho visto coi miei occhi cinque miei compatrioti torturati fino alla morte. Ho visto donne violentate, villaggi incendiati, bambini gettati nel fuoco. Ma tutte queste immagini esprimono soltanto la milionesima parte di quanto avviene attualmente nel Sud Vietnam, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Avete mai visto dei bambini napalmizzati? Avete mai visto madri divenire folli davanti ad atrocità incommensurabili? Immaginate il cielo della Sicilia tutta ad un tratto stracciato da migliaia di aerei della morte, il cui solo rumore dei motori ci rende folli? Immaginate le vostre case e le vostre spiagge divenire d’un tratto basi militari?
Ora nel Sud Vietnam una prostituta può nutrire quattro persone (la ruffiana che l’alberga, il protettore, l’uomo che col triciclo le porta il cliente e lei stessa), mentre un operaio specializzato non ha il lavoro per guadagnarsi il suo pane. Ci sono ragazze che scambiano il loro corpo per un pezzo di pane o per una bottiglia di latte.
E chi deve ricevere aiuti governativi vede che le sue somme attraversando tante mani burocratiche divengono un niente.
Né la libertà, né democrazia ora esistono nel Sud Vietnam. Chi parla di pace e di neutralismo viene tacciato come comunista, imprigionato ed ucciso.
Affinché una soluzione sia realizzabile, è necessario che tutti i popoli del mondo facciano pressione sui loro governi perché questi all’unanimità domandino:
1) La cessazione immediata di tutti i bombardamenti americani nel Vietnam.
2) La cessazione del sostegno americano al governo Ky nel Sud Vietnam.
3) La costituzione al Sud di un governo civile eletto dal popolo, indipendente da tutte le ingerenze straniere, che possa lavorare effettivamente per la pace, negoziando per la cessazione delle ostilità e tendendo alla riunificazione.
Voi avete sentito che i nostri problemi sono anche vostri; come io sento che i vostri problemi sono anche i miei.
La soluzione dei problemi fondamentali nel Vietnam, nella Sicilia, in ogni paese del mondo è necessaria non solo al singolo paese ma a ciascuno al mondo. Viva il Vietnam e la Sicilia”.
Jerry Cooper, cantante negro ha cantato infine uno spiritual.DỊCH SANG ANH NGỮ: 

From "The Socialist Idea", 1967

VO VAN AI Concludes the series very dramatically: "All my childhood and that of my generation has not experienced war as that . At thirteen years old, I have known the prison. The first night I got arrested in the interrogation room I saw with my eyes Five of my compatriots tortured to death. I have seen women raped, villages burned, children thrown into the fire. But all these images express only the millionth (
1/1,000,000 ) part of what is currently in South Vietnam, day after day, night after night. Have you ever seen children napalmizzati (
Burn victims of napalm) ? Have you ever seen a mother turned crazy before immeasurable atrocities? Imagine the Sicilian sky all of a sudden was shredded by thousands of devil’s planes, which came the engine noise that made all people turned crazy? Imagine your homes and your beaches suddenly become military bases?
In South Vietnam today, one prostitute can feed four people (the pimp that provided the room, the protector, the Xich-Lo tricycle man, and a prostitute herself), while a skilled worker has no work to earn his bread. Everywhere , there are little girls who exchange their bodies for one piece of bread or one bottle of milk.
And the one who received all the aids is the government. They, through many hands, become a bureaucratic. The 
government sees that is a money making opportunities .
Neither freedom nor democracy ever exist in South Vietnam today. Those who speak of peace is accused as a communist, imprisoned and killed.
For a solution is feasible, it is necessary that all the peoples of the world should put pressure on their governments , and they should unanimously ask themselves for:
1) The immediate cessation of all American bombings in Vietnam.
2) The cessation of American support for KY ( Nguyen Cao Ky) Government in South Vietnam.
3) The establishment of the South an elected by the people a civilian government, independent of all foreign interference, which can work effectively for peace, negotiations for the cessation of hostilities and tending to unification ( with the North ).
You have heard that our problems are your, as I feel that your problems are my own.
The solution of the fundamental problems in Vietnam, in Sicily, in every country in the world is necessary not only to individuals but to every country in the world. Viva Vietnam and Sicily. "
Jerry Cooper, then a singer sang negro spirituals.

-------------
Trích ...

DP Phỏng dịch 
Trong bài diễn văn  (phản chiến MTGPMN chống VNCH ) Võ văn Ái tại Sicily, Ý 1967
Võ Văn Ái kết luận những điều xảy ra một cách thống thiết là: Cả tuổi thơ của tôi, và của thế hệ này chưa ai trải qua chiến tranh đau thương như vậy. Từ lúc 13 tuổi tôi đã nếm mùi tù tội.  Đêm đầu tiên tôi bị bắt và bị thẩm tra. Tôi chứng kiến tận mắt 5 đồng chí của tôi bị tra tấn đến chết (
 Five of my compatriots tortured to death )
Tôi thấy đàn bà bị hãm hiếp, thôn làng bị phóng hỏa, trẻ em bị quăng vào lửa. Những hình ảnh này chỉ là1 phần triệu (1/1,000,000) những gì đang xảy ra tại Miền Nam VN ngày này qua ngày khác, đêm này đến đêm tới. Quí vị có thấy trẻ em bị đốt bởi bom napalm không? Quí vị có thấy -phụ nữ trở thành điên loạn bởi những cực hình không ? quí vị hãy tưởng tượng nếu như bầu trời thành phố  Sicilian bị vỡ tung bởi hàng ngàn bày quỷ máy bay tiến tới , tiếng gầm của động cơ làm cho mọi người điên loạn không? QUí vị có thể hình dung là mọi nhà ở, và bãi biển thành căn cứ quân sự không? Miền Nam VN hiện nay một cô gái đĩ/ bán dâm có thể nuôi bốn miệng ăn ( đó là tên điếm cung cấp cho cô ta chổ ở, tên bảo vệ, tên đạp xích lô, và bản thân cô ta). Trong lúc đó những người thợ không có việc làm để nuôi thân.
Nơi nơi đều có nhiều em bé gái sẳn sàng bán thân vì mẫu bánh mì hay chai sữa. Và tất cả mọi tiền viện trợ vào tay của chính quyền (VNCH). Đây là một chính phủ quan liêu có lắm tay chân bộ hạ, họ xem tiền là cơ hội để tiến lên danh vọng.
hiện nay Miền Nam VNCH không có tự do, không có dân chủ. Nếu ai lên tiếng về "hòa bình" thi bi chụp mũ là cộng sản, bị tù đày, bị giết chết.
Để  có được một kết quả kha thỉ thì thế giới nên gây áp lực trên chính phủ VNCH, và cùng nhau thống nhất đưa ra những yêu sách  sau đây:
1-Mỹ phải tức thời ngưng ngay việc dội bom VN.
2- Mỹ phải đình chỉ mọi yểm trợ cho chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. của VNCH.
3-Yêu cầu chính quyền dân sự của Miền Nam VNCH phải có lãnh đạo do dân bầu lên, không được ngoại bang tham gia, và phải tích cực đem lại hòa bình , chấm dứt mọi hành động gây hấn , phải hòa hợp hòa giải để tiến đến thống nhất với Miền Bắc ...

ngưng trích.)


---------------------
câu hỏi của bà Giáng Ngọc/Mỹ Thuận đến Võ Văn Ái

ÔNG VÕ VĂN ÁI HÃY TRẢ LỜI CHO TÔI, TRẺ EM NÀO CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 PHẢI ĐI LÀM ĐIẾM ĐỂ KIẾM BÁNH MÌ VÀ SỬA ?

ĐÓ LÀ CHƯA KỂ NHIỀU ĐIỀU NHỤC MẠ KHÁC CỦA ÔNG TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN.

CHIẾN TRANH LÚC NÀO CÙNG TÀN NHẪN, LÀM SAO ÔNG BIẾT ĐƯỢC QUÂN ĐỘI MỸ & CỘNG HÒA ĐÃ CỨU GIÚP NẠN NHÂN 
CHIẾN TRANH NHƯ THỂ NÀO?

BÀ CỦA TÔI LÀ NẠN NHÂN BỊ PHỎNG VÌ BOM NAPALM TẠI QUẢNG NGÃI, LẬP TỨC BÀ ĐƯỢC TRỰC THĂNG MỸ ĐƯA RA TÀU Y-VIỆN ĐẬU NGOÀI KHƠI QUẢNG NGÃI CẤP CỨU, VÀ SAU ĐÓ BÀ ĐƯỢC ĐƯA QUA NHẬT ĐỂ SỬA VẾT PHỎNG TRÊN MẶT, SAU 10 THÁNG TRỞ VỀ LẠI VN, BÀ TÔI TRÔNG NHƯ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA. 
ĐÓ, ÔNG THẤY CỘNG SẢN CÁC ÔNG LÀ NÓI LÁO CHƯA ÔNG ÁI " KÍNH YÊU" CỦA TÔI ?

VÌ VNCH QUÁ NHÂN ĐẠO, HỌ ĐÃ KHÔNG THẲNG TAY, DO ĐÓ CÁC CON ĐỘC TRÙNG NHƯ ÔNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA ÔNG MỚI SỐNG PHÂY PHÂY ĐỂ HÃM HẠI DÂN TỘC.

HƠN NỮA, ÔNG ĐÃ QUÁ THÙ GHÉT MỸ VÀ VNCH, TẠI SAO NGÀY NAY ÔNG CỨ PHÓC SANG MỸ LÀM TIỆC CHAY GÂY QUỸ HOÀI VẬY ÔNG ÁI ? ÔNG KHÔNG BIẾT MẮC CỠ SAO ÔNG?????---------

--------------
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 17.8.2012 ( của Quê MTGPMN)
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1892 

Ông Võ Văn Ái lên tiếng về những tin tức bịp bợm và vu cáo thấp hèn của bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com chuyển tải trên Mạng Internet từ 3 tháng qua

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website