CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, December 1, 2017

VAALA F.O.B.II Nghệ Thuật Đầu Hàng, Nghệ Thuật Trở Cờ

NB Việt Thường KN-Trích VAALA F.O.B.II Nghệ Thuật Đầu Hàng, NVAALA F.O.B.II Nghệ Thuật Đầu Hàng, Nghệ Thuật Trở Cờ ghệ Thuật Trở Cờ
ca si Michelle Phuong Thao tổ chức.
Michelle Phuong Thao đứng trước cửa Don Wash Memorial Auditorium quan sát người biểu tình

Ghi chú : chuyển bài của Vũ Quý Hạo Nhiên trên BBC để Diễn đàn tìm hiểu thêm, và người post bài đã xóa biểu tượng cờ máu của đảng Cộng sản và đầu tên gian ác HCM. Nhưng vẫn giữ nguyên các vấn đề khác với mục đích cho mọi người nhìn rõ chiến dịch NQ36 áp dụng văn hóa vận, kiều vận của Cộng sản điều bọn việt gian Cộng sản nằm vùng tiếp tay . Hãy tố giác bọn việt gian nằm vùng, hãy vạch mặt bọn việt gian nằm vùng.

Cuộc triển lãm gây tranh cãi


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website