CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 9, 2017

Nhà Báo Việt Thường: Tránh Quả Lừa của bọn VGCS.


LGT: Bài viết “Tránh Quả Lừa của bọn VGCS” đã xuất hiện từ 9 năm trước, nhưng nội dung vẫn thích hợp cho tình hình hiện nay về vụ đại VGCS Đinh La Thăng bị bắt giam. Chính Khí Việt Net xin giới thiệu với quý bạn đọc bài nói trên, để sẽ giới thiệu tiếp theo bài mới của Chính Khí Việt vạch mặt tên Hà Hoàng Hợp  vừa có bài viết được BBC Tiếng Việt đưa lên ngày 9-12-2017.  Bài có tên: “Vụ bắt ông Thăng ‘gởi đi hai tín hiệu’”
 

Tránh Quả Lừa Của Tập Đoàn VGCS: http://www.chinhkhiviet2013.com/250037544
 


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website