CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 2, 2017

NB Việt Thường Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Monday, June 29, 2009

NB Việt Thường Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09
Ô hô! "Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương mình thương 1, thương ông...."

"Ai vẽ trò vái lậy tên giặc Hoàng Minh Chính ?

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website