CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 2, 2017

NB Việt Thường - Thời Sự Trong và Ngoài Nước -11-07-2009

NB Việt Thường - Thời Sự Trong và Ngoài Nước -11-07-2009


Audio Phần 1
Audio Phần 2


việt gian Cộng Sản thiếu tướng ác ôn Nguyễn Đức Nhanh
(Giám đốc Công an Hà Nội) đàn áp giáo dân oan Thái Hà


6 con cho

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website