CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 2, 2017

NB Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009

NB Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009


Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009
Bài 1- Xin nhấn vào PLAY để nghe âm thanhBài 2- Xin nhấn vào PLAY


Những Việc Cần Làm .... Gấp
Kỷ Nguyên 2000 Phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường ngày 08-06-2009


Thanh Minh Thiền Viện by Nguyen Ngoc Chinh.
Thanh Minh Thiền Viện có 2 thùng Cúng Dường Tam Bảo thật to,
dù "bỉểu tình tại gia" " bất tuân dân sự" 6 tháng cũng no đủ.GS Nguyễn Huệ Chi, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1938, (còn được biết đến với các bút danh: Phương Tri, Huệ Chi, Cánh Hồng, Hy Tuệ)
Năm 1994 ông được Hội PartagePháp mời sang Pháp trình bày về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tại đây ông có dịp gặp gỡ Thiền sư Thích Nhất Hạnh. . Năm 2001, William Joiner Center thuộc Đại học Massachusetts mời ông và Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, sang Hoa Kỳ tham gia một chương trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam người Việt tỵ Nạn việt gian Cộng Sản ở hải ngoại ( cái loa của đảng việt gian Cộng Sản )Tiến sĩ Lê Văn Hảo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website