CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, December 4, 2017

MỤC LỤC NHỮNG TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, AUDIO BÌNH LUẬN CỦA NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG

underconstruction

MỤC LỤC NHỮNG TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, AUDIO BÌNH LUẬN CỦA NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG
 


 
 
 
I. SÁCH:
 
 
1. SỰ TÍCH CON YÊU RÂU XANH Ở VIỆT NAM.
 
(CHƯƠNG 16, 17, 18 VÀ HẾT) Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở Việt Nam

 
 
2. CHUYỆN THÂM CUNG DƯỚI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH
 
 
 
3. NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ TRONG PHONG TRÀO ĐÒI HỎI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

Việt Thường: (Phần 1) Những tên đặc công đỏ
Việt Thường: (Phần 2) Những Tên Đặc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 3) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
Việt Thường: (Phần 4) Những Tên Đạc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 5) Những Tên Đặc Công Đỏ
Việt Thường: (Phần 6) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam (click vào link dưới đây)
http://www.chinhkhiviet.net/2015/03/viet-thuong-phan-6-nhung-ten-ac-cong-o.html
Việt Thường: (Phần 7) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
Việt Thường: (Phần 8 và Hết) Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam
 
Chương 1
 
Chương 2
 
Chương 3 A
 
Chương 3 B
 
 Chương 4
 
Chương 5 A
 
Chương 5 B
Chương 6
 
 
Chương 7


 
 

 4.  Chính Khí Việt Và Nhà Báo Việt Thường.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=tXP-7eXU-FI&t=417s Về Thơ Ghế Đá Của Nhà Báo VT
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  


5. Những Bài Viết

 1. Chính Sử Việt Nam Đã Ghi Rất Rõ: Cộng Sản Việt Nam Là Bọn Việt Gian (click vào link dưới)
 2. NB Việt Thường Trả Lời Ông Kiêm Ái (click vào link dưới)
 3. Cù Huy Hà Vũ! Ai “đại xá” cho ai ?                   

6. Nhà Báo Việt Thường và Đài VOV Của Ký Giả Đỗ Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=RpyfABfJm8g  VGCS Trần Khuê - GS Cá Nướng

7. Chính Khí Việt và Những Audio TÂM TÌNH VỚI NIÊN TRƯỞNG từ 01-2148. Nhà Báo Việt Thường Và Chương Trình Kỷ Nguyên 2000
 1.  NB Viet Thường Góp ý về Bài Của DLHTN -Cậu Ánh Đi Sứ
 2.  NB Viet Thuong-Đảng VGCS Có Dân Chủ Không
 3.  NB Việt Thường -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản
 4.  NB Viet Thuong Việt gian Cộng Sản có vô thần không ?
 5. NB Việt Thường- 23-02-2013 Kynguyen2000 p/v                   
 6. NB Việt Thường KN- 13- 12-08 P1-: So Sánh Sự Khác Biệt Giữa “Dân Chủ Cuội” và Lực Lượng QLVNCH  
 7. NB Viet Thuong 11-02-09 -P1 Mục Tiêu Của VGCS Là Gì ?
 8. NB Việt Thường  KN 22-11-08 -P1: Sức Mạnh Của Người Quốc Gia - Các Yếu Điểm Của Việt Gian CS
 9. NB Viet thuong KN 13-11-08-P1 : Ba Loại Đảng Viên Cộng sản
 10. NB Việt Thường- Viết & Lách-Màn Kịch Dân Chủ cuội 
 11. NB Việt Thường -Tại Sao CS Cần Tập Họp Người Việt Hải Ngoại? 26-5-2009
 12. NB Việt Thường- ngày 04-01-09 VGCS Đưa Hình HCM và Quân Đội Ngụy Ra Hải Ngoại
 13. NB Việt Thường -Nên Hiểu Vấn Đề Tân Cương Như Thế Nào -KN-2000  
 14. NB Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009
 15. NB Viet Thuong: Truyền Thông VGCS "Hồng và Chuyên"
 16. NB Việt Thường Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09
 17. NB Việt Thường nhận định về ý kiến "phe cấp tiến thân Mỹ"
 18. NB Việt Thường - Thời Sự Trong và Ngoài Nước -11-07-2009
 19. Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước
 20. NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương ngày 28-10-09
 21. Nhà Báo Việt Thường: Tránh Quả Lừa của bọn VGCS.
22. Nhà Báo Việt Thường về các "Phong Trào Đối Kháng" trong nước!!!

9. Nhà Báo Việt Thường và Ký Giả Tường Thắng

Việt Thường: DAN-OAN -Việt Gian - Tham Nhũng- DAN-OAN NB Việt Thường -Ngụy Cách Mạng [ Phần 1 đến 5 ]

10. Vấn Đề Paltalk Lê Văn Xương

Lê Văn Xương Paltalk 17-10-2009 - Trả lời NB Việt Thường và bài viết của Vân Anh
NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương ngày 28-10-090 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website