CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, December 3, 2017

MỤC LỤC: NHỮNG BÚT NÔ -BÌNH LUẬN GIA NGOẠI QUỐC - ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC Ở VIỆT NAM (XHCN)

GIAI ĐOẠN ĐANG HOÀN CHỈNH:


TABLE OF CONTENTS: 
MỤC LỤC: NHỮNG BÚT NÔ -BÌNH LUẬN GIA NGOẠI QUỐC - ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC Ở VIỆT NAM (XHCN)


 

Foreign slaved writers and commentators, foreign ambassadors and ambassadresses in the so-called Socialist Republic of Vietnam, faked human rights organizations … did have their flirty and shielded views on Viet communist clan. They caused confusions for being ruled people of Vietnam; transformed them into a new type of slavery for all foreign aggression powers and international profiteered capitalists.

MỤC LỤC
NHỮNG BÚT NÔ, BÌNH LUẬN GIA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CÁC ÔNG/BÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC Ở CÁI GỌI LÀ CHXHCNVN,  CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ  NHÂN QUYỀN  DỔM.... ĐÃ CÓ NHỮNG CÁI NHÌN TÂNG BỐC, CHẠY TỘI CHO TẬP ĐOÀN VGCS, NHẰM MƠ HỒ HOÁ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ ĐỂ BIẾN HỌ TRỞ THÀNH MỘT THỨ NÔ LỆ KIỂU MỚI CHO MỌI THẾ LỰC XÂM LƯỢC NGOẠI BANG VÀ ĐÁM TÀI PHIỆT DUY LỢI QUỐC TẾ.
 
 
 
 NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG

9. 4. An Unveiled Clearly Truth (About President Donald J Trump's Trip To Republic Socialist Of Vietnam)
(BÀI 4) TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG


10. Đặng Chí Hùng unmasks himself
(Bài 1) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!
(Bài 2) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!

11. Cicada Syndrome
HỘI CHỨNG VE SẦU

12. WHY DID VIETNAMESE COMMUNISTS SOLEMNLY COMMEMORATE KILLER GENERAL NGUYEN CHI THANH?
Chính Khí Việt:: TẠI SAO VGCS TƯỞNG NIỆM LONG TRỌNG TÊN ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ THANH?

13.  Discussion of Crooked Nguyen Dan Que's Korean Human Rights Award
BÀN VỀ CHUYỆN CUỘI NGUYỄN ĐAN QUẾ ĐƯỢC GIẢI NHÂN QUYỀN GWANGJU CỦA HÀN QUỐC

14. About "Open Letter" of 127 "Elites, Intellectuals ..." To "Vietnam Communist Party Politburo"
VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." GỞI "BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS

15. LYING COVERS UP TRUTH

Chính Khí Việt: Khi Dối Gian Che Lấp Sự Thật!


16. MAO TSE TUNG’s INFLUENCE in VIETNAM (http://www.chinhkhiviet.net/2016/06/mao-tse-tungs-influence-in-vietnam.html)

Chính Khí Việt: ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM

17. THE PHANTOM WAR

Chính Khí Việt: CUỘC CHIẾN TRANH MA QUỶ


18.  WHY DID VIETNAMESE COMMUNISTS SOLEMNLY COMMEMORATE KILLER GENERAL NGUYEN CHI THANH?

Chính Khí Việt: TẠI SAO VGCS TƯỞNG NIỆM LONG TRỌNG TÊN ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ THANH?


19. THE REAL FACE of A FORMER COLONEL of THE U.S. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) WHO USED TO FIGHT IN THE VIETNAM WAR and HE IS CURRENTLY LIVING IN VIETNAM

DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.


20. SOME THOUGHTS ABOUT U.S. PRESIDENT BARACK OBAMA’S SPEECHES in HA NOI, VIETNAM on HIS HISTORIC VISIT on MAY 24, 2016\

BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016

21. Chính Khí Việt: TRYING TO UNDERSTAND THE SO-CALLED “THE JOURNEY TO FREEDOM” OF CANADIAN SENATOR NGO THANH HAI

Chính Khí Việt: THỬ TÌM HIỂU VỀ CÁI GỌI LÀ "HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO" CỦA TNS NGÔ THANH HẢI

22. American ambassador to Vietnam Ted Osius’ nonsensical speech   

23. GOAL OF LAND CONFISCATION NEEDS TO BE CLEAR TO MINIMIZE DISPUTE
TRÌNH ĐỘ LÀM BÁO CỦA BAN TIẾNG VIỆT ĐÀI BBC!!!

24. CHUYỆN LẠ “HƠI BỊ NHIỀU”!!! (Xung quanh câu chuyện ông Tổng Thư Ký IPU Martin Chungong đánh giá Hiến pháp của VGCS)

25. AI LÚ???

26. (BÀI 2) AI LÚ???

27. (BÀI 3) AI LÚ???

28. CHÍNH KHÍ VIỆT: CÁI NHÌN BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆT GIAN HOÁ

29. NGHĨ VỀ CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

30. (Bài 1) THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930

CÁC TÁC GIẢ KHÁC:

Người Lính Già Oregan: HÃY TỐNG CỔ TÊN ĐẠI SỨ MỸ CHỐI BỎ CỜ VÀNG TED OSIUS RA KHỎI CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN VIỆT NAM

Trần Thanh: Những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ

SƯU TẦM: Brides for sale: Vietnamese women trafficked to China

 Can the Vietnam Communist Quisling be considered terrorists?

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website