CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, May 10, 2020

MỤC LỤC: ĐÁNH THẰNG CHẾT - RĂN THẰNG SỐNG

Mục Lục
ĐÁNH THẰNG CHẾT - RĂN THẰNG SỐNG

I.   VỀ TẬP ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ẤN QUANG
CỦA ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ


 1. (Bài 1) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 2. (Bài 2) Phân Tích về Bài Viết của Nhà Văn Đầu Con Bọ Hung VŨ ÁNH
 3. (Bài 3) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 4. (Bài 4) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 5. (Bài 5) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh..
 6. (Bài 6) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 7. (Bài 7) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 8. (Bài 8) Phân Tích về Bài Viết của Nhà Báo Đầu Con Bọ Hung VŨ ÁNH
 9. (Bài 9) Phân Tích về Bài Viết của Nhà Văn Đầu Con Bọ Hung VŨ ÁNH
 10. Chính Khí Việt:(Bài 10 a) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh
 11. Chính Khí Việt (Bài 10 b và hết) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 12. Chính Khí Việt: Về Lá Thư Của Ngưu Ma Vương Quảng Độ gởi TT. Obama.
 13. Chính Khí Việt: Trò Bịp Của Lũ Công Dân Tự Do (Phần 1)
 14. Chính Khí Việt: Trò Bịp Của Lũ Công Dân Tự Do (Phần 2)
 15. Chính Khí Việt: (Bài 1) Ngưu ma Vương Chân Cong Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng?
 16. Chính Khí Việt: Ngưu ma Vương Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng? (Phần 2)
 17. Chính Khí Việt: Ngưu ma Vương Quảng Độ Và Lời hậu Thuẫn Đa Nguyên, Đa Đảng? (Phần 3)
 18. Chính Khí Việt: TÊN BASSET VÕ VĂN ÁI VẪN TIẾP TỤC SỦA BẬY!!!
 19. Chính Khí Việt: ĐẠO LÀ PHẬT TÁNH!?
 20. Chính Khí Việt: Thơ Gởi Thằng Tam Bảo Nô Ý Đần Lực Lượng 2 Lờ!!!
 21. Chính Khí Việt: VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÃ LỘT MẶT LŨ MA TĂNG TRỌC ĐẦU!
 22. Việt Thường: VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM HAY VÌ ÔNG QUẢNG ĐỘ?
 23. Antiques of Vietnam have been stolen ?
 24. Chính Khí Việt: TRÒ “NỬA ÚP – NỬA MỞ” CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN
 25. Chính Khí Việt: ĐẤU ĐÁ NỘI BÔ CỦA CÁI GỌI LÀ GHPGVNTN
 26. VỀ THẰNG LÝ ĐẠI NGUYÊN vì không dám đạp CỜ ĐỎ nên phải "CHUYỂN SANG TỪ TRẦN" CHẤM DỨT CUỘC ĐỜI LÀM VIỆT GIAN CHO CỘNG SẢN NÓI CHUNG VÀ TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ẤN QUANG!!!
 27. MINH THƯ: (BÀI 1) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 28. MINH THƯ: (Bài 2) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC (http://www.chinhkhiviet.net/2020/02/minh-thu-bai-2-ten-phan-quoc-thich.html)
 29. MINH THƯ: (Bài 3) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 30. MINH THƯ: (BÀI 4) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 31. MINH THƯ: (BÀI 5) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 32. MINH THƯ: (BÀI 6) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 33. MINH THƯ: (BÀI 7) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 34. CHIỀU ĐÔNG, HAY LỒNG ĐÈN TẮT?
 35. MINH THƯ: (BÀI 8) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 36. MINH THƯ: (BÀI 9) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 37. MINH THƯ: (BÀI 10) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
CÁC TÁC GIẢ KHÁC
 1. Trần Minh: VŨ ÁNH: KẺ TỰ HẠ PHẨM GIÁ CHÍNH MÌNH
 2. TRẦN MINH: 50 NĂM NGỌN ĐUỐC PHÁ HOẠI QUỐC GIA
 3. Trần Minh: Những Tên Mặt Day
 4. TRẦN MINH: HUỲNH TẤN LÊ, TIẾN SĨ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH HAY TIẾN SĨ NGÀNH VÔ LIÊM SỈ?
 5. Trần Minh: VẤN NẠN CỘNG SẢN XÂM NHẬP PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG NVTNCS TẠI HẢI NGOẠI
 6. TRẦN MINH: NHỮNG KẺ ĂN MỪNG VIỆC GIẾT THÍCH QUẢNG ĐỨC
 7. SƯU TẦM: NHÓM VŨ ÁNH, HUỲNH TẤN LÊ BỊ BỆNH “LỞ MỒM, LONG MÓNG”
 8. Liên Thành: Thư Trả Lời Về Hai Chữ Phản Chiến của ông Võ Văn Ái - (Khối Kỹ Thuật, UBTTTADCSVN)
 9. Liên Thành: ĐÃ 43 NĂM TRÔI QUA, VẾT THƯƠNG MẬU THÂN 1968 VẪN CÒN RƯỚM MÁU TRONG LÒNG DÂN HUẾ
 10. Liên Thành: BẢN PHÚC TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA UBTTTAĐCSVN KÍNH GỞI ĐẾN ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
 11. Hãy mạnh dạn tố cáo sự lừa phỉnh bòn rút tiền của Phật Tử của tập đoàn GHPGVNTN
 12. Tuấn Phan: Cái Gọi Là "LŨ CHÓ ĐẺ" (!?)
 13. Tuấn Phan: Bọn nầy còn thua … Chó!!! Bọn chúng là Ai?
 14. Tuấn Phan: Mặt trái bịp bợm qua “Đại Học Hè Phật Giáo” năm thứ 2-2012 tại Chùa Điều Ngự, California
 15. Tuan Phan-QUẢNG ĐỘ CỬU ĐIỀU (9) TRẢM SỚ.
 16. Tuấn Phan: Về cái gọi là “Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo”.
 17. Tuấn Phan: -“Biến Động Miền Trung” đã cho biết: Ai là tội đồ dân tộc?
 18. Tuan Phan - Thư Nhắn Nhủ 11 điều gởi ông Lê Công Cầu, VT Vụ GĐPT thuộc GHPGVNTN
 19. Tuấn Phan: Dương Hiếu Nghĩa giết người hôm trước, hôm sau vào chùa cạo đầu!!!
 20. Trần Thanh: Coi chừng mắc mưu của Thích Quảng Ðộ!
 21. Trần Thanh: Chương trình đố chơi để châm, chích, chọc
 22. Trần Thanh -Ông Tư Xích Lô nhận xét về tổ chức NED
 23. Trịnh Tống: Làm Sao Để Chấn Hưng Phật Giáo
 24. GN: Đọc Báo Xưa - Những Bằng Chứng Không Thể Chối Cãi!!!
 25. -GN- MOI QUY VI DOC ( DOC BAO XUA - "EXPRESS" ) Tài Liệu Lịch Sử Về Trưng Cầu Dân Ý 1955
 26. Giáng Ngọc và CKV: Về Tên Phản Quốc Võ Văn Ái, Cái Loa của tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 27. (Giáng Ngọc) HISTORICAL DOCUMENT - 1964 NEWSPAPER ARTICLE BY GENERAL THOMAS A. LANE CONDEMNED THE US POLICY IN SOUTH VIET NAM
 28. ĐỌC BÁO XƯA 202 DOCUMENTS REVIEW 202 -GN- (HEARTFELT STORY ! MUST READ !)
 29. SỰ THẬT VỀ NHỮNG TÊN VIỆT GIAN TRỌC ĐẦU - NHỮNG KẺ ĐÃ -TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP- PHÁ NÁT VIỆT NAM CỘNG HOÀ
 30. NHỮNG TỘI ÁC "TRỜI KHÔNG DUNG- ĐẤT KHÔNG THA" CỦA ĐÔN HẬU, HUYỀN QUANG, QUẢNG ĐỘ, VÕ VĂN ÁI
 31. (HỒNG LOAN & CKV) Ấn Quang (NAY LÀ GHPGVNTN ) bài bản phối hợp với việt gian cộng sản đẩy Miền Nam rơi vào tay tụi thực dân đỏ Nga Xô và Tàu Mao
 32. Phương Nam 54: BỌN MA TĂNG ẤN QUANG
 33. Sưu Tầm: Thích Đôn Hậu aka Diệp Trương Thuần là 1 trong 10 tên Toà Án Chính Quyền Việt Nam Cộng Hoà Tuyên An Tử Hình Vắng Mặt
 34. Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai?
 35. Sưu Tầm: Hộ Giác Và Giác Đẳng Cướp Tiền Cúng Dường Xây Chùa Của Phật Tử Thuỵ Sĩ
 36. Đinh Bá Truyền: LỊCH SỬ PHẬT TỬ GHPGVNTN CHỐNG VNCH, CHỐNG MỸ, TREO CỜ MTGPMN) ĐÌNH NẠI HIÊN-CHÙA AN LONG
 37. Đặng Phúc: Nhắn gởi HT Thích Không Tánh
 38. Lưu Trung Khảo, tác giả "Hoa Sen Nở Trong L..Ò" vứa "CHẾT Ở TRONG L...Ỗ"!!!
 39. Lý Trọng Tín: Thích Không Tánh hay Thích Dâm tánh
 40. Lý Trọng Tín: Thời Mạt Pháp
 41. Một nhà sư Phật Giáo “có gia đình, ăn thịt và uống rượu” ở Utah
 42. Sưu Tầm: TÔI ÁC CỦA TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN Giết Người Cướp Của
 43. youtube GHPGVNTN-BANKING-ATM-CASH UNLIMTED-NOTAX-24HRS 1
 44. youtube GHPGVNTN-BANKING-ATM-CASH UNLIMTED-NOTAX-24HRS 2
 45. Michael Nguyễn: Trò đại bịp: Thích Quảng Ðức "tự thiêu"!
 46. MÁU ĐỔ TRƯỚC SÂN GIÁO ĐƯỜNG THANH BỒ ĐỨC LỢI http://www.chinhkhiviet.net/2016/04/mau-o-truoc-san-giao-uong-thanh-bo-uc.html
 47. Chu Mỹ Dung: THẤY GÌ VỀ GHPGVNTN QUA NHỮNG SANDAL GẦN ĐÂY
 48. Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: ĐỊNH NGUYÊN và HỌC THUYẾT CHỐNG CỘNG
 49. Th/ Tá Liên Thành: THÍCH TRÍ QUANG PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH THIÊU SỐNG NGƯỜI ĐỂ GÂY KÍCH ĐỘNG, TẠO CĂM THÙ, TẠI HUẾ.
 50. BS. CHU MỸ DUNG: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

II.   SBTN, TỜ NGƯỜI VIỆT
 VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS (?) Cù Huy Hà Vũ http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/vai-nhan-xet-ve-thao-luan-chinh-tri.html
 CHO MUÔN ĐỜI SAU

III.  LŨ CUỘI ĐƯỢC "QUY HOẠCH XUẤT KHẨU THEO ĐÚNG QUY TRÌNH"

 1. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 1) 
 2. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 2)
 3. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 3)
 4. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 4)
 5. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 5)
 6. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 6)
 7. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 7)
 8. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 8)
 9. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 9)
 10. Chính khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 10 )
 11. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 11)
 12. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 12)
 13. Chính Khí Việt: VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ”.
 14. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…ĐIẾU BÁT sắp DU MỸ!!!???
 15. Chính Khí Việt: TIỆM TIẾN VÀ CỰC ĐOAN
 16. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html
 17. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…
 18. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html
 19. Chính Khí Việt: VỀ VIỆC THẰNG CỰU NGUỴ QUÂN VGCS NGUYỄN VĂN HẢI – ĐIẾU CÀY HOẠT ĐỘNG Ở BẮC CAILIFORNIA
 20. GIỚI THIỆU MỘT BỘ MẶT DÂN CHỦ CUỘI (CÔNG CỤ CỦA VGCS)!

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

Vụ Điếu Cầy và lá Cờ Vàng: MỘT MÀN LÊN ĐỒNG TẬP THỂ
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: LỄ RỬA TỘI VIỆT TÂN
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: ĐIẾU CẦY THẦY ĐIẾU BÁT
Về tên Nguyễn Tâm (Luật Sư bị cấm hành nghề)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website