CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 30, 2017

NB Việt Thường- Viết & Lách-Màn Kịch Dân Chủ cuội

Friday, January 29, 2010

NB Việt Thường- Viết & Lách-Màn Kịch Dân Chủ cuội

Audio 1- Viết và Lách
Audio 2- Màn Kịch Dân chủ hạ màn hay mở rộng ?
Audio 3 Việi gian Cộng Sản có vô thần không ?
Xin bấm vào link trên nếu không nghe am thanh

Audio 1- Viết và Lách

Audio 2- Màn Kịch Dân chủ hạ màn hay mở rộng ?Audio 3 Việi gian Cộng Sản có vô thần không ?


VG giết người Bùi Tín

hàng triệu quân cán chính VNCH bị tù không án, không xét xử.

người tù HO

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website