CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, November 10, 2017

Mục Lục Về Liên Minh Chó Heo

Mục Lục Về Liên Minh Chó Heo


 
Trưng bày mọi chứng cớ của lũ Đảng Phái Ma Trơi Hội Đoàn Ma Bùn và những cơ quan truyền thông cùng nhân sự của chúng trong âm mưu Hoà Giải, Hoà Hợp và bưng bô cho tập đoàn VGCS,


(1)  (Phần 1) Liên Minh Chó Heo: Hội Cờ Đỏ Đang Nhen Nhúm Ở Hải Ngoại!

Chương 1:  Tinparis. Net

(2) Về Tinparis.net và hai tên bút nô cho Chệt Hứa Vạng Thọ

(3) Tin Paris Net Của Chệt Hứa Vạng Thọ Là Công Cụ Truyền Thông Của Ai?

(4) “CHIẾC ÁO MẶC NGOÀI” của LÃO MÓC

(5) LÃO MÓC KÊU GỌI “QUÊN QUÁ KHỨ - XOÁ BỎ HẬN THÙ” (Phần 1) - CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ “LIÊN MINH CHÓ HEO” (Bài thứ 14)(6) Bài 1) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(7) (Bài 2) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(8) (Bài 3) LẠI PHẢI NÓI VỀ HÀNH ĐỘNG VIỆT GIAN CỦA TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI.

(9) Con Gì Ăn Cứt Chó?

(10) From Red Flag Clan rallied in Son Hai village, Quynh Luu, Nghe An To Red Flag Clan In "Ba Cay Truc and Tinparis.Net"

(11) LŨ VGCS TAY SAI TÀU BÀNH TRƯỚNG LÀ TIN PARIS.NET, BA CÂY TRÚC LẠI LÊN TIẾNG SỦA TRƯỚC KHI…TIẾP TỤC ĂN MỘT BÃI PHÂN CON CAI TÙ VGCS CỦA LÃO MÓC!!!

(12) (Phần 1) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"  http://www.chinhkhiviet.net/2017/08/khi-phach-cua-ngoi-but-theo-ton-chi-to.html


(13) (Phần 2) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"

(14) Về 2 Tên Bại Tướng Đại Xuẩn Trương Minh Hoà Và JB Trường Sơn!!!

(15) (Bài 1) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(16) (Bài 2) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(17) (Bài 3) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(18) (Bài 4) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

(Bài 1) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey"
http://www.chinhkhiviet.net/2016/01/vach-mat-ten-truong-minh-hoa-trong-cuon.html

(Bài 2) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách của hắn có tên: “The Dark Journey”

(Bài 3) Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách của hắn có tên: “The Dark Journey”

Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách “The Dark Journey" (Bài 4)

Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên: “The Dark Journey” (Bài 5)

Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi. (Bài 6)

Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi.(Bài 7)

TRƯƠNG MINH HOÀ KIỆN CHÍNH KHÍ VIỆT

Thượng Uý VGCS Trương Minh Hoà Được “BU” an ủi là CON NGU QUÁ!!!

Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (Bài 8)

Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (Bài 9)

Vạch Mặt Trương Minh Hoà, tên Việt Minh Cộng Sản nòi (BÀI 10)

Việt Gian Cộng Sản Trương Minh Hoà Suỵt Con Chó Sống Tự Nguyện Lão Móc Ra Sủa Càn!Chương 2:  Ba Cây Trúc

NHÓM BA CÂY TRÚC LÀ TAY SAI VIỆT GIAN CỘNG SẢN

NHÓM BA CÂY TRÚC HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ NHỮNG TÊN TAY SAI KHẢ Ố, NGU HÈN CỦA VGCS

Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất Gửi TS "Pa-thet-Lào" Lê Hùng, Ba Cây Trúc

GỞI TÊN TÀ LỌT JB TRƯỜNG SƠN CỦA HAI TÊN CHỐNG CỘNG CUỘI NGUYỄN KIM KHÁNH VÀ LÊ HÙNG

HIẾN PHÁP HOÀ GIẢI CỦA HOÀNG QUỲNH VÀ LỜI GIỚI THIỆU, DIỄN GIẢI CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC

CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC TRONG BÀI “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’ có Tà khí hay không?”Lê Hùng: "Từ Các Trận Bóng Đá Người Bỉ, Đến Tinh Thần Tranh Đấu Người Việt”.

GIỜ NÀY MÀ CÒN CHẠY TỘI CHO VIỆT GIAN CỘNG SẢN! THẬT ĐÁNG KHINH!!!

BAN BIÊN TẬP BA CÂY TRÚC CỦA LÊ HÙNG – JB TRƯỜNG SƠN ĐÃ TỰ NHẬN MÌNH LÀ XÚ KHÍ VẸM!!!

KHI CHỐNG "CỌNG" GẶP KHÔNG CHỐNG CỘNG

JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!

(Bài 1) NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm : Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”.

(Bài 2) NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm : Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”.

(Bài 3) NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm : Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”.

GỞI JB TRƯỜNG SƠN CỦA “BA CÂY TRÚC”

GỞI TÊN TÀ LỌT JB TRƯỜNG SƠN CỦA HAI TÊN CHỐNG CỘNG CUỘI NGUYỄN KIM KHÁNH VÀ LÊ HÙNG

NHỮNG BÚT NÔ PHỤC VỤ CHO VGCS đều có THỦ ĐOẠN bịp bợm GIỐNG NHAU


ĐỪNG XÚM VÀO NÓI XẤU NGƯỜI VIỆT NAM một cách mù loà TRÍ TUỆ!

LẠI MỘT LẦN NỮA PHẢI LÔI CỔ BÈ LŨ LÊ HÙNG CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC RA TRƯỚC CÔNG LUẬN

VẠCH TRẦN SỰ NGUỴ BIỆN NGU DỐT CỦA LÊ HÙNG VÀ BAN BIÊN TẬP CỦA CÁI GỌI LÀ website “chính trị” Ba Cây Trúc!

Sự Liều Mạng Của Ông Lê Hùng
Chương 3:  Hồn Việt UK Online
 

(Bài 1) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(Bài 2) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(Bài 3) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY
(Bài 4) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!
(BÀI 5) KHI CON NHÀ THỔ GIÀ… GÁY!!!

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: XIN CÓ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC

 
 

Chương 4: Hội Đoàn Đảng Phái Ma Trơi Ma Bùn SBTN - Tờ Người Việt

NHẬN XÉT VỀ BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH ĐẢNG VIỆT TÂN PHỞ BÒ TRỆCH HƯỚNG ĐỖ HOÀNG ĐIỀM!

Bướm Trắng của Nhất Linh

Từ “Bướm Trắng” đến “Bên Giòng Nước Cuốn”

TAY SAI VIỆT GIAN CỘNG SẢN LẠI NỔ SẢNG!!!

Dinh Quang Anh Thai: Lie Beyond The Lying Itself

VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS (?) Cù Huy Hà Vũ http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/vai-nhan-xet-ve-thao-luan-chinh-tri.html

XIN ĐƯỢC “CHIÊU HỒI” hay “HOÀ HỢP HOÀ GIẢI”

Vì Sao Bùi Hằng Dành Rất Nhiều Câu Chữ Để Cám Ơn Tên Trại Trưởng VGCS ở Trại tù Gia Trung (Gia Lai)

BÙI THỊ MINH HẰNG LÁI DƯ LUẬN LÀM LỢI CHO VGCS

THẬT và DỔM !

Discussion of Crooked Nguyen Dan Que's Korean Human Rights Award
Cicada Syndrome

 DU SINH PHẢN CHIẾN NGUYỄN ĐAN QUẾ LÀ NÔ TÀI CỦA AI?

OUT OF TUNE TRUMPET

CRISIS OF HONORING

“CÔNG DÂN TỰ DO”!!!

TÊN CUỘI TADEO NGUYỄN VĂN LÝ ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT TÊN CÒ MỒI VGCS

NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG

The Ghostly Shadows Walking On The Roads

PHARISEE TRIỆU PHONG VÀ TÊN HỀ THỔI KÈN TÀU!

(Bài 1) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!

(Bài 2) ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐÃ TỰ LỘT MẶT!

http://www.chinhkhiviet.net/2017/03/ang-chi-hung-unmasks-himself.html

Về Đặng Chí Hùng và bài viết mới có tên "Trạng Nổ"

MÂU THUẪN CỦA ĐẶNG CHÍ HÙNG TRONG BÀI “QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA”!!!

DÂN TRÍ VIỆT NAM HIỆN NAY CÓ THẤP KHÔNG?

HÃY NGƯNG NGAY VIỆC TIẾP TAY GIEO MẦM TỰ TY TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ!

GIỚI THIỆU MỘT BỘ MẶT DÂN CHỦ CUỘI (CÔNG CỤ CỦA VGCS)!

Chính Khí Việt: ĐẤU TRANH THIỆT và ĐẤU TRANH CUỘI!

BẰNG CHỨNG CỤ THỂ RẰNG LŨ ĐẤU TRANH CUỘI LÀ CÔNG CỤ RẤT QUAN TRỌNG CỦA TẬP ĐOÀN VGCS (CŨNG CÓ NGHĨA LÀ CỦA TÀU BÀNH TRƯỚNG)

MỘT VÀI NHẬN XÉT NHỎ TRONG LÁ THƯ CỦA THÀNH VIÊN THQDV "GỞI ÔNG NGUYỄN PHÚC LIÊN VÀ BÀ TNHH"


CUỘI Ls LÊ CÔNG ĐỊNH NÓI BẬY!!!
 
 
(Bài 2) LŨ TRÍ NÔ VGCS ĐÃ LỘ MẶT

( Bài 3) LŨ TRÍ NÔ VGCS ĐÃ LỘ MẶT


(Bài 1) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

(Bài 2) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

(Bài 3) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

CHUYỆN … TỨC… CƯỜI - Khẩu khí của lũ đấu tranh cuội!!!


Chương 5: Về BBC - Ban Tiếng Việt

ĐÃ LÀM TRUYỀN THÔNG CẦN CÓ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ LÀM BÁO CỦA BAN TIẾNG VIỆT ĐÀI BBC!!!

This is the true face of Doctor Jonathan London

LẠI MỘT “THÀY BÀN QUẠT MO” (cũng có thể là hoặc không phải là MẶT MO)!

NGHỆ THUẬT TÔ HỒNG- BÔI ĐEN!Chương 6: Tập Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÃ LỘT MẶT LŨ MA TĂNG TRỌC ĐẦU!

Chính Khí Việt: Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Tên "Láp Sư" Phản Quốc Võ Văn Ái

"We don't have to obey the Americans, he (GIAC DUC) shouted into his microphone, "so why should we be expected to obey Nguyen Van Thieu,a servant of the Americans?"

NHỮNG TỘI ÁC "TRỜI KHÔNG DUNG- ĐẤT KHÔNG THA" CỦA ĐÔN HẬU, HUYỀN QUANG, QUẢNG ĐỘ, VÕ VĂN ÁI Những Bài Viết Vạch Mặt Lũ Ma Tăng Việt Gian Đầu Trọc GHPGVNTN của Huyền Quang - Quảng Độ và thằng basset Chân Lùn Võ Văn Ái:
 Image result for hinh thich huyen quangImage result for hinh thich huyen
 quang
 Image result for hinh thich quang duc tu thieu
 


 
 
Image result for hinh thich quang duc tu thieu Image result for hinh thich quang duc tu thieu
Những Bài Viết Vạch Mặt Lũ Ma Tăng Việt Gian Đầu Trọc GHPGVNTN của Huyền Quang - Quảng Độ và thằng basset Chân Lùn Võ Văn Ái:

Bài 4: Nội Dung Buổi Hội Luận Đặc Biệt Hôm Nay ngày 7 tháng 6, 2015 Của Website Chính Khí Việt với Thiếu Tá Liên Thành về Vụ Án Trần Đình Minh, http://www.chinhkhiviet.net/2015/06/noi-dung-buoi-hoi-luan-ac-biet-hom-nay.html
Bài 19: Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: TẠI SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI  http://www.chinhkhiviet.net/2015/05/tai-sao-toi-khong-ung-ho-loi-keu-goi_30.html
 
Bài 69:  
 
 
 
 

MỤC LỤC

Những Bài Viết Dạy Dỗ Thằng Sáu Bò Vàng
Đi Nhai, Đứng Ngậm, Ngồi Cười
HƯƠU VÀNG CƯỜI GIỐNG LÁ ĐA ĐANG NGỒI
  === Chính Khí Việt: (Bài 1) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!
=== Chính Khí Việt: (Bài 2) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!
=== Tuấn Phan: Ông Võ Văn Sáu - Góp Gió nhục mạ Em Ruột là..."loài SÚC SANH" !!
=== Sưu Tầm : Võ văn Sáu là công an việt-gian-cộng-sản
===  Nam Nhân: Võ văn Sáu quá kém cỏi để cầm bút!!!
=== Van Tran-Tên Góp Gió này có cái đầu “đặc” (như bí)
=== Dạ Dỗ Thằng Góp Gió Bò Vàng Võ Văn Sáu

=== Một người ôm mối hận nhà Ngô suốt hơn 60 năm chỉ vì chuyện nầy...
===   Thi sĩ Bút Xuân gởi Bò Vàng Góp Gió
=== Tác giả “Đèn Cù” Trần Đĩnh Đã Bạt Tai Thằng Hèn Đập Mả Bố Tô Hải Và Thằng Bò Vàng Võ Văn Sáu Như Thế Nào!?MỤC LỤC NHỮNG BÀI VIẾT VỀ
THẰNG CỰU NGUỴ QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN VĂN HẢI - ĐIẾU CÀY
CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 
 1. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 1)
2. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 2)
3. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 3)
4. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 4)
5. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 5)
6. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 6)
7. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 7)
8. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 8)
9. Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 9)
10.      Chính khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 10 )
11.      Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 11)
12.      Chính Khí Việt: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!! (Phần 12)
13. Chính Khí Việt: VÀI NHẬN XÉT VỀ: “Thảo luận chính trị giữa Mạc Lâm, blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ”.
14. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…ĐIẾU BÁT sắp DU MỸ!!!???
15. Chính Khí Việt: TIỆM TIẾN VÀ CỰC ĐOAN
16. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html

14. Chính Khí Việt: ĐIẾU CÀY đã MỸ DU còn…

16. http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/youtube-who-let-dog-dieu-cay-out.html
17. Chính Khí Việt: VỀ VIỆC THẰNG CỰU NGUỴ QUÂN VGCS NGUYỄN VĂN HẢI – ĐIẾU CÀY HOẠT ĐỘNG Ở BẮC CAILIFORNIA

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website