CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 30, 2017

LIÊN THÀNH: AUDIO BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG (NGƯỜI ĐỌC CHÍNH KHÍ VIỆT)

LIÊN THÀNH: AUDIO BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG (NGƯỜI ĐỌC CHÍNH KHÍ VIỆT)

 

TÁC GIẢ LIÊN THÀNH

Người đọc: CHÍNH KHÍ VIỆT
Phần 1- Lời Giới Thiệu
 Phần 2- Miền Trung HUẾ
 
Phần 3- 1966 Thích Trí Quang Và Thích Đôn Hậu
 
 
 
Phần 4- 1968 Mậu Thân - Huế Địa Ngục
 
 
Phần 5 1968- Mậu Thân Ta và Địch
 
Phần 7- 1968 Mậu Thân Quận 1
 


Phần 8-1968 Mậu Thân
Số Nạn nhân chết 5327, Mất tích 1200 người
 

 Phần 9 - 1968 Mậu Thân VC Thắng hay Bại
https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyEEaQDrBbTl9pvfPyqsWodvhmiqMPs1ynRbw_VD08RYP3_Gvbwf0RXm_lkFGJeB0JPCh2QDpUMihyCf2ZMmHgZna_XCa-RSjGQrAS-SnXvFhEroE2j-_I8X_Fu2qjHSWpX8Ic

Phần 10-1971 HT Thích Chân Thể Tự Thiêu hay bị Giết ? 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website