CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 2, 2017

Khoảng Gần 500 người từ khắp mỏi nẻo đường đất nước đã đến Mộ Phần Của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để sốt sắng đọc kinh và dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Người, cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lần thứ 54.

Khoảng Gần 500 người từ khắp mỏi nẻo đường đất nước đã đến Mộ Phần Của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để sốt sắng đọc kinh và dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Người, cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lần thứ 54.
 
Lời nói đầu: Hơn chục năm trước, Chính Khí Việt và Thân Hữu trên các DD Paltalk đã tổ chức những Tuần Bát Nhật với sự cộng tác của Các Vị Niên Trưởng, các nhân chứng sống, cũng như các bạn trẻ, để cùng nhau sốt sắng cầu nguyện và ôn lại những diễn biến lịch sử xảy ra trước, trong và sau ngày mà lũ cẩu nô tài phản tướng đã sát hại Vị Nguyên Thủ Quốc Gia, người khai sáng Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  (Quý bạn đọc có thể vào youtube, search Chính Khí Việt: Tuần Bát Nhật để nghe lại toàn bộ nội dung những cuộc phỏng vấn, các bài đọc, bài viết liên quan đến cuộc đời và công ơn của Người trong suốt 9 năm cầm quyền.
 
Riêng Lễ Huý Nhật lần thứ 54 năm nay, WEBSITE CHÍNH KHÍ VIỆT NET cũng đã long trọng Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, với những bài viết của nhiều tác giả để tưởng nhớ Công Ơn của Người từ ngày 1-10-2017 cho đến hôm nay 02-11-2017.  Quý bạn đọc có thể vào thẳng website  để xem lại những hoạt động của website trong tháng 10 ở link: www.chinhkhiviet.net
 
 
CKV
 
 
 
 
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website