CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, November 5, 2017

(Chương 5) CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ  NGOÀI NƯỚC:
 TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Chính Khí Việt
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH.VỀ VỤ ÁN XÉT LẠI Ở VIỆT NAM
  

Về  cái gọi “vụ án xét lại chống đảng” (VGCS) “làm gián điệp cho nước ngoài”, đã có nhiều người viết,  đủ  mọi ngòi bút Đông, Tây,  Nam, Bắc.  Nhưng đáng buồn  là  họ không sử dụng nhãn quan khoa  học  để  phân  tích tài liệu; không  phân biệt giữa  hiện tượng  biểu kiến  và  bản chất cốt lõi của  sự  việc; không  khai thác  tài liệu một cách trọn vẹn từ  khởi thuỷ  cho đến quá trình diễn biến của sự việc.  Điều sai lầm đầu tiên là  việc  dùng nhãn quan chính trị;   sử dụng kinh nghiệm của  các vận động xã hội trong những nước không cộng sản.  Và quan trọng hơn cả,  họ  coi  chế  độ chính trị ở  Việt Nam  do tập đoàn việt gian cộng sản cầm quyền có  sự tương đồng với các  nước gọi là  “trong phe xã hội chủ nghĩa”. 
 
                 Cái  gọi là  “đảng cộng sản Việt Nam” lúc khởi thuỷ  năm 1930,  sau đó  Nga Xô  ra lệnh  đổi tên thành đảng Cộng Sản Đông Dương, là  một mô hình đặc  biệt không hề  giống bất cứ  mô hình nào trong thế giới Cộng Sản, hay còn gọi là  phe xã hội chủ nghĩa.

                  Bởi  vì  Đảng Cộng Sản Đông Dương là công cụ của Nga Xô nhằm bành trướng chủ  nghĩa  thực dân đỏ ra  Đông Nam Á,  mà  bước đầu là  3 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt  ở  bán đảo Đông Dương (lúc đó  đang nằm trong ách cai trị của thực dân Pháp).

                    Chính Khí  Việt đã  chia  sẻ  những  vấn đề này  trong các  bài viết trước.  Ở  đây  chỉ xin được tóm tắt lại  một số điểm chính như sau:

                    a)      Đảng Cộng Sản Đông Dương là  một tập hợp gồm những tên  mang trong người máu việt gian,  được Nga Xô tuyển chọn, hoặc  tìm đến Nga Xô đầu  quân  để  được  đào tạo thành đội xung kích  về  lại Đông Dương để “cướp chính quyền”, tức  chiếm lấy bộ  máy nhà  nước  và  chúng sẽ  sử dụng bộ máy nhà  nước đó để  biến “Tổ Quốc của mình thành thuộc  địa  đỏ”,  và “nhân dân của mình cùng với các sác dân  chung  sống trong Tổ Quốc Việt Nam  thành nô lệ  đỏ cho Nga Xô,  từ đó nhân dân Việt Nam -theo thời gian-   sẽ thành trí nô, công nô, nông nô, binh nô  trong việc  mở  rộng thuộc điạ  đỏ  cho Nga Xô”.  Còn lũ VGCS  sẽ trở thành  những tên “cai, ký” ác ôn trong hệ thống nhân sự của Nga Xô. Chúng chủ  yếu chỉ làm  cái việc  “chuyên chính” với bất kể  cá nhân, tổ  chức, đảng phái  chính trị nào  của  người Việt Nam có  mục  tiêu  dành  độc  lập, tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, xây dựng và  bảo vệ  mọi quyền lợi của  người dân Việt Nam trong tất cả  mọi hoạt động của  xã hội Việt Nam, cả vật chất  lẫn tinh thần; bảo vệ truyền thống của dân tộc  Việt Nam trên mọi bình  diện  cả  vật thể lẫn phi vật thể…

                   b)      Còn các  nước khác phải chịu làm chư hầu cho Nga Xô là  do sự áp đặt bằng vũ lực của Nga Xô để  buộc phải theo  cái gọi là “chủ nghĩa  xã hội”  mà thực  chất là  thuộc  địa  đỏ.  Cho nên chúng ta  đã từng thấy  có  những người nào đó, dù  là  cộng sản  ở những nước đó  đã cùng với nhân dân  chống lại Nga Xô, từ Hungary,  Bungary  cho đến  Ba Lan, Tiệp Khắc,  Nam Tư.  Ngay  Bắc Triều Tiên cũng có  những chính sách độc  lập,  tuy phụ thuộc  vào cả  Nga Xô- Tàu Cộng,  nhưng  không hèn hạ  bán nước như tập đoàn VGCS!
                 c)       Phải thấy  được  bản chất việt gian cố  hữu của  tội đồ Hồ  Chí  Minh là  nhất quán.  Ở  trong nước thì  hắn không tham gia một tổ  chức  yêu nước nào.  Hắn  tìm  đường  xuất ngoại chỉ  với một  mục  đích được làm Việt Gian,  xin với thực  dân Pháp không được,  thì  xin làm  việt gian cho Nga  Xô.  Khi hắn đã loại bỏ khái  niệm Quốc Gia –Dân Tộc,  để chỉ công nhận và  thực  hiện mục tiêu đưa  Việt Nam vào tay thực  dân đỏ Nga Xô,  không chỉ  bolsevik hóa đảng của  nó (tức đào tạo thành việt gian cho Nga Xô) mà  còn bolsevik hóa  toàn dân Việt Nam, nghĩa  là  biến toàn dân Việt Nam  thành nô  lệ đỏ  cho Nga  Xô  bằng chính sách “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” và “thực  hiện chế  độ  xô viết”! (là  chế độ  chính trị đặc thù  của Nga Xô).
                    d)      Nên nhớ Hồ  đại việt gian hoàn  toàn trung thành với Nga Xô,  còn  với Tàu cộng bành trướng chỉ  vì  vị trí  địa chính trị nên hắn  chỉ  áp  dụng  các biện pháp đối phó. (CKV sẽ  phân tích ở  các phần tiếp theo)

CHỨNG CỚ:  Nếu quý  bạn đọc  tìm những số  báo Nhân Dân (của VGCS) trong thời gian tội đồ Hồ Chí  Minh đại việt gian  bị lôi cổ xuống hỏa ngục  thì  sẽ rõ.  Trong  các  bức điện chia  buồn Nga Xô đã ca ngợi Hồ đại việt gian như thế  nào, và  Tàu cộng  đại hán  bành trướng thì  coi  thường Hồ  đại việt gian ra làm sao!!!  Đó  mới là  bằng chứng khả  tín nhất  vì chỉ  có  Nga Xô  mới biết ý Hồ  trung thành với ai,  và Tàu cộng đại hán bành trướng mới  rõ thủ  đoạn của Hồ với Tàu cộng bành trướng như thế  nào!

                 Xin thêm một bằng chứng cụ thể nữa  là  khi đại tội đồ  Nguyễn Chí Thanh  bị Hồ đầu độc chết,  lúc đó  cả Mao và Lâm Bưu (chủ tịch và  phó  chủ tịch đảng Cộng sản Tàu)  đích thân đến sứ  quán Việt Gian Cộng Sản ở  Bắc Kinh đưa vòng hoa và nghiêng mình viếng tang.  Còn khi Hồ  đại việt gian chết, cả  Mao và Lâm Bưu  chỉ  cho thư ký  riêng mang hoa  đến sứ  quán VGCS  ở Bắc Kinh chia  buồn!!!  Trong khi  đó tại sứ  quán VGCS  ở Nga Xô,  cả  người đứng đầu đảng cộng sản Nga lẫn người đứng đầu chính phủ  và  quốc hội Nga Xô  cùng đến viếng.   Những đứa  hư cấu chuyện Hồ  đại việt gian  “thân Tàu”  chẳng lẽ biết  rõ về  Hồ  đại việt gian  hơn Nga Xô và  Tàu cộng bành trướng hay sao???


Còn những phỏng đoán  của  kẻ  ngoài cuộc,  làm sao có thễ  tin được vì  chính giữa họ đã  mâu thuẫn với nhau, đặc biệt họ không hề  đưa  ra  một bằng chúng cụ thể nào.   Bọn chúng bịa đặt Hồ  đại việt gian “thân Tàu”  là  để  lý  giải âm mưu  dựng ra  vụ  Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ  vì  thân Nga  Xô nên không  chế đại việt gian Hồ.   Nhưng thiên hạ  đã  đâu có  ai ngu hết cả, nên họ thừa biết  đó  là  âm mưu  chạy tội ác đại việt gian Hồ  đã giết dân, bán nước.  Đảng việt gian cộng sản  do Hồ  đại việt gian dựng ra  đương nhiên cũng là  đảng việt gian  bán  nước giết dân.


              Bên  cạnh việc Nga Xô tô vẽ, đánh bóng tên đại tội đồ  Hồ đại việt gian vào dịp  hắn  xuống 18 tầng địa  ngục  thì   đệ tử  ruột của  hắn là Lê Duẩn, sau biến cố  30 tháng 4, 1975, cho   tổ chức đại hội VGCS  lần 4, đã kéo toàn bộ bộ chính trị VGCS  sang Nga  Xô ký  hiệp ước với Nga  Xô 1978, và  đến 1979 thì   xua  quân đánh Ponpot (Cam Bốt) đệ  tử  ruột  của Tàu cộng dẫn đến chiến tranh với Tàu cộng  ở Phía  Bắc  qua  chiêu bài “dạy cho Việt Nam” một bài học.


 Xin  hỏi những chứng cớ  rành rành như vậy  đã đủ kết luận  tên đại tội đồ  của  Hồ  Chí Minh là  việt gian trọn đời cho thế  lực  thực dân đỏ nào chưa???


                 e)      Chính Khí  Việt cũng xin lưu ý  quý  bạn đọc  rằng, bọn VGCS  còn cho lũ  đặc  công đỏ  và  bút  nô trong nước  bịa  cái tin là  Hồ đại việt gian  bị Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ không chế  từ 1958.  Tại sao lũ này  lại chọn thời điểm đó?


 Chính Khí  Việt xin thưa  rằng:


-          Việc cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ  chức, đấu tố  chính trị  xảy ra từ  trước 1953 cho đến 1956 thì  những tội ác  đó  của  đại tội  đồ  Hồ  Việt gian  đã  được bán cái  cho  “cố vấn Tàu cộng”,  Hồ  đại việt gian  chỉ  có  sai lầm là vì  quá  lệ thuộc  vào Tàu Mao.  Mà  điều này “lịch sử” (tất nhiên của  sử  nô VGCS) bình luận cũng dễ  chạy tội cho Hồ đại việt gian,  vì  chúng sẽ dễ bào chữa  rằng cương lĩnh chính trị  mà  đại hội VGCS họp  năm 1951 ở Việt Bắc  đễ ra  công khai trở  lại cái tổ  chức  VGCS,  có  tên đảng CS Đông Dương,  trong tên  mới là  đảng Lao Động Việt Nam, đã thông qua.   Trong cương lĩnh chính trị đó đã ghi rõ:  “Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa  Marx Engel-Le Nin, Stalin và  tư  tưởng Mao Trạnh Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ  nam cho mọi hành động của đảng” (Trích trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập, Tập 12, trang 444 in lần thứ I tại nhà  xuất bản chính trị quốc gia  Hà Nội, Lần Thứ 1)


 Cho nên Hồ  đại việt gian có  chút sai lầm là  phải thi hành đúng với cương lĩnh chính trị!!!


 -          Chọn năm 1958 là  năm Hồ  đại việt gian bị  bọn Lê Duẩn và  lê Đức Thọ khống chế  còn là  cách chạy tội cho Hồ đại việt gian  đã chủ trì  hội nghị  trung ương  cho ra đời Nghị Quyết 15, là  nghị quyết dùng vũ lực  xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.  Nghị Quyết 15 ra  đời tháng 1 năm 1959,  mà  vì thế  để tự  vệ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  phải cho ra đời 10/59 (Nghĩa  là  sau 9 tháng  Nghị Quyết của  Hồ  đại việt gian).  Để  chạy tội xâm lược của  tập đoàn VGCS, tên  đặc  công đỏ Bùi Tín  đã lưu manh viết trong sách của  hắn  là  Nghị Quyết 15 ra đời  vào tháng 1 năm 1960, nghĩa là  sau Luật 10/59 của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm ba  tháng.   Để  rồi khi thằng đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên trong “Đêm Giữa  Ban Ngày”  đã lưu manh phụ hoạ  để  viết  rằng: Vì chính  quyền của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm dùng Luật 10/59  để “lê máy chém giết người yêu nước, nên  nhân dân Miền Nam mới vùng lên và  lúc đó  Miền Bắc mới đưa  tay tiếp sức  cho  đồng bào Miền Nam” (SIC).


Không  biết những kẻ  nâng bi hai thằng đặc công đỏ  VGCS  Bùi Tín và  Vũ Thư Hiên  có  chút liêm sỉ  nào không để khoe  khoang đủ thứ  các danh xưng: Nhà Văn, Nhà Báo,  Giáo Sư, Luật Sư, Tiến Sĩ… mà  thực  ra  chúng chỉ  là  lũ cặn bã  của xã hội Việt Nam với bộ  óc  ếch nhái,   và  cái  mỏ  thì  chu ra  như chờ  được thổi …  của VGCS  mà  thôi!!!


-          Về  đại thể  khi đã  xoá bỏ tội đại việt gian của  Hồ,  là  tác giả  chính sách vũ trang xâm lược  Việt Nam Cộng Hòa (qua Nghị Quyết 15 của VGCS), thì  mọi tội ác  của tập đoàn VGCS  gây ra cho người dân  vô tội Việt Nam Cộng Hòa như  vụ “Mậu thân 1968” chẳng hạn,  sẽ  đổ  hết lên đầu Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ.

             -         Kết hợp với vụ Nông Thị Xuân mà  VGCS  cho phép  thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên  ra hải ngoại phổ biến rùm beng,  càng tăng thêm tình tiết rằng  đại việt gian Hồ Chí Minh  đã thành phỗng đá,   đến mức loại đệ tử như  thằng Trần Quốc Hòan, khi  ấy mới  chỉ  là uỷ viên  trung ương chính thức  được  đích thân Hồ  việt gian  chỉ  định làm Bộ Trưởng Công An  của  ngụy quyền Hồ Chí Minh (trong Đêm Giữa  Ban Ngày, Vũ Thư Hiên viết rằng  bố nó là  Vũ Đình Huỳnh khuyên Hồ  Chí Minh không nên giao chức Bộ Trưởng Công An  cho Trần Quốc Hòan, nhưng Hồ  đã phớt  lờ  đi!!!)  mà  giám hiếp  vợ chưa  cưới của Hồ  thì thật đúng là  hư cấu nhất  thế  giới !   Ở đây  ta  cần ghi nhận rằng  Bùi Tín  cho thông tin nên Vũ Thư Hiên mới  dám  coi người Việt ở  Hải Ngoại  (nói chung) mù  thông tin để  thổi cái thằng bố của nó  là  thằng cù lần Vũ Đình Huỳnh  lên một vị trí ảo.  Bởi vì  việc  đề  bạt nhân sự, nếu có,  thì Hồ  việt gian chỉ  bàn với ban tổ chức trung ương  (lúc đó  là Lê Văn Lương làm trưởng ban, Lê Đức Thọ là Phó Ban nhưng hoạt động ở trong Nam bên cạnh Lê Duẩn),  hoặc bàn với Tổng Bí Thư lúc  đó là Trường Chinh, hay Phạm Văn Đồng lúc đó là  Phó Thủ Tướng ngụy quyền Hồ  Chí Minh (Hồ lúc  đó kiêm luôn chức Thủ Tướng), chứ làm gì  có chuyện  “xin ý kiến”  của một thằng Vụ Trưởng Lễ Tân lép vế  nhất trong Bộ Ngoại Giao,  cù  lần đến mức bị Hồ Chí Minh cắm  cho một cặp sừng sơn dương mà  không biết.   Mà  có  biết  cũng  câm mõm chó làm gì  dám  hé  môi, mở  miệng,  không chỉ  với Hồ  mà ngay cả  với  VỢ HẮN (PhạmThị Tề, cô giáo Đồng- Ấu  tỉnh lẻ).

                Việc “hư cấu” ra  câu chuyện việt gian Trần Quốc Hoàn  giết Nông Thị Xuân quả  là  một chứng cớ  “khả tín”  để đánh lừa  dư luận rằng “Hồ đại việt gian bị tước hết quyền hành từ những năm 1958”,  và  điều đó  chỉ  xảy ra cho “công dân loại 3”  trong xã hội do tập đoàn VGCS  cai trị!!!  Chỉ  một chi tiết  này đã đủ  để  chứng minh là  Hồ  bị khống chế.

                Tên đặc  công đỏ Vũ Thư Hiên tự nhận là “bịa kém” (SIC) chính là  bọn chúng không  tính đến yếu tố  thời gian  và  chúng nghĩ rằng chắc chắn ít ai hiểu được  cơ chế  tổ  chức và  nhân sự  của VGCS  dưới thời Hồ  đại việt gian  còn sống.

CHO NÊN

                Năm  xảy ra  vụ Nông Thị Xuân là  năm 1956,  nghĩa  là  Hồ  đại việt gian  vừa  làm  xong việc  thanh lọc  nhóm Trường Chinh, Lê  Văn Lương, Hoàng Quốc Việt… Nghĩa  là  sau  việc thanh lọc  thì  Trường Chinh mất chức Tổng Bí Thư, còn  Lê Văn Lương từ  uỷ  viên dự khuyết  bộ chính trị  bị hạ  xuống thành uỷ viên dự  khuyết trung ương  VGCS  và  bị  cách chức ủy  trưởng ban tổ  chức trung ương, và  Hồ  đại việt gian đã cho gọi Lê Đức Thọ lúc  đó mới là  uỷ  viên chính thức trung ương  VGCS,  đang là phó  ban tổ  chức trung ương (phó  của Lê Văn Lương) lên  làm Trưởng Ban  tổ  chức trung ương.  Còn Lê  Văn Lương phải chờ  cho đến  năm 1958  mới  được  cho phục  hồi  ngành  cũ là  ban tổ  chức trung ương,   nhưng lại làm phó  cho tên việt gian  Lê Đức Thọ.  Đến  đại hội VGCS  lần  3 (1960) Lê Đức Thọ  mới  được  vào Bộ Chính Trị, còn Lê Văn Lương mới ngoi lên được  uỷ viên trung ương chính thức  của VGCS.

                Trường Chinh bị Hồ đại việt gian tước cái  ghế  Tổng Bí Thư (nghĩa là  không còn quyền triệu tập  hội nghị trung ương đảng VGCS  nữa)  và  Hồ  đại việt gian  kiêm luôn chức Tổng Bí  Thư  của Chinh.  Khoảng ba  tháng sau, lấy cớ  quá nhiều  việc  vì giữ nhiều chức vụ,  Hồ  đại việt gian giới thiệu Lê Duẩn  đại việt  gian  tạm  giữ  chức Bí Thư thứ  Nhất  nhằm giúp việc  cho Hồ, cũng như   giao cho Phạm Văn Đồng chức vụ  thủ  tướng ngụy quyền VGCS.   Còn  Hồ  đại việt gian vẫn là  Chủ  Tịch  đảng VGCS, Chủ  Tịch Nhà  Nước VGCS và  Chủ  Tịch  Hội Đồng Quốc Phòng!

  Sau 30 tháng 4, 1975  đến  nay  đã  38 năm.  Dù  không để  ý  gì  đến chính trị  nhưng chỉ  nghe  nói đến tên gọi  cũng đủ  để  phân biệt chức danh  Tổng Bí  Thư  với Bí  Thư  Thứ  Nhất (tức là  xếp hạng thứ  Nhất  trong các  uỷ  viên ban Bí Thư).  Và  cái đặc  biệt khác nhau là  Tổng Bí Thư có  quyền triệu tập hội nghị  trung ương,   còn cá  nhân Bí Thư Thứ  Nhất không có  quyền  đó.  Như thế, từ  thời đó  chỉ  có  một cá nhân duy nhất đó  là  Hồ  đại việt gian,  chủ  tịch  đảng VGCS  mới  có  quyền triệu tập hội nghị trung ương  VGCS  mà  thôi!

                Chính Khí  Việt  xin quý  bạn đọc  thử  suy nghĩ  xem:  Với uy tín vẫn còn trấn áp cả  trong đảng VGCS của nó lẫn cả  ngoài  dân thường,  cả  quốc tế,  lại  nữa,  trong tay Hồ  việt gian nắm trọn mọi  quyền lực tuyệt đối như thế;  còn nói về sức khoẻ của Hồ đại gian lúc  bấy giờ  thì hắn  vẫn có  thể  làm  cho  Nông Thị Xuân  phình bụng  được.   Vậy xin hỏi  hai thằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ,  vừa  chân ướt, chân ráo  từ  trong Nam  ra, lấy uy tín  ở  đâu mà  đọ  với  Hồ, lấy lực  lượng ở  đâu  mà  khống chế  Hồ;  và  việc  khống chế  Hồ  có ích lợi gì  cho bọn chúng, chưa  nói đến  liệu hai thằng họ Lê này (Duẩn, Thọ) có  đủ  can đảm làm  cái việc   soán  ngôi đó  không?  Chưa  kể  đến lực  lượng và  uy tín của  những nhân vật  như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh (anh vợ cũ của  Võ Nguyên Giáp), Hoàng  Văn Hoan, Xuân Thuỷ, Phan Trọng Tuệ (lúc đó  là  thứ trưởng Bộ Công An VGCS) và  vân vân.    Cũng như  lực  lượng  bảo vệ  Hồ  là  Huỳnh Hữu Kháng  (từ  khi bắt đầu chiến tranh chạy ra  vùng rừng núi  Việt Bắc),  cũng là  Boss  của  tất cả  những thằng trong  đội bảo vệ  các “yếu nhân” trong tập đoàn VGCS;  Lê  Quốc Thân (lúc đó  là  giám đốc công an VGCS ở  Hà Nội, nguyên là  bảo vệ  riêng của  Hồ  được  đưa  vào ngành  công an).   Một  điều nữa  cũng cần nên lưu ý  là  chính Trần Quốc Hoàn  cũng là  thân tín  của Hồ,  được  Hồ  giao cho làm trưởng ban nội chính,  rồi lại  được  Hồ  cất nhắc, chỉ  định cho làm Bộ Trưởng Công An và  cũng là  người  được  Hồ  đại việt gian sai tìm người  để  thành lập một đơn vị  gọi là “Đội  Bảo Vệ  Thành Quả  Cách Mạng”, trong đó  có  Trần Đại Sơn, một tên dân chủ  cuội (bạn  của bố  Nguyễn Thanh Giang).  Chính thằng Trần Đại Sơn này  năm 1945  được  Hồ  đại việt gian giao cho nhiệm vụ  đi Thái Bình giết tên Lâm Đức Thụ (vì  Thụ từng cộng tác  với Hồ  trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp).

                Phải  cho đến  đại hội VGCS  lần 3 (1960), Lê  Duẩn mới được “hợp pháp hóa”  qua  cuộc  bầu “chức danh Bí Thư Thứ Nhất”  mà  trước đó  Hồ  đại việt gian tạm chỉ  định.  Còn Lê Đức Thọ  mới chính thức  được  cái chức danh Ủy Viên Bộ Chính Trị.

                Và, nên nhớ  danh sách  việc đề  cử vào các  chức danh như  “Bí Thứ Thứ Nhất” ,  Ủy Viên Trung Ương Chính Thức hoặc  dự khuyết là  do  Hồ  đưa  ra  tòan bộ.

                Vì  thế, có  thể  kết  luận rằng  chuyện Hồ  đại việt gian bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế  từ  1958 là  HOÀN TOÀN  BỊA  ĐẶT!!!

Cho  đến  chết Hồ  đại việt Gian  vẫn là  số  1 của  VGCS.  Và,  từ  khi chết  cho đến nay Hồ  đại việt gian cũng vẫn là  Số  1  của  tập đoàn VGCS  vậy!
SỰ  THỰC VỀ  VỤ  NÔNG THỊ  XUÂN
 Chính Khí  Việt xin lưu ý quý cụ và quý bạn đọc rằng: ở  những bài trước, CKV  đã có trình bày  về  việc tại đại hội lần thứ 20  của đảng cộng sản Nga Xô (1956),  Hồ đại việt gian (chủ  tịch đảng CS  Việt Nam) và Trường Chinh (Tổng Bí Thư đảng csVN)  cùng qua  Nga Xô phó hội.  Ngày 25 tháng 2, 1956 Nikita Sergeyevich Khrushchov  đọc  bản tố cáo “tệ nạn sùng bái cá nhân Stalin”.  Trong các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình… ở Nga Xô, Trường Chinh tỏ  ra hào hứng.
                Về  đến Hà Nội, VGCS  họp hội nghị trung ương  từ 19  đến 24 tháng 4, 1956 (nghĩa là  gần hai tháng  sau bản tố  cáo tệ sùng bái  cá  nhân Stalin của Khrushchov). Trường Chinh phổ  biến Nghị Quyết của  đảng cộng sản Nga Xô.  Nhưng trong hội nghị  bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Hoan, Trần Quốc Hoàn, Xuân Thuỷ…,  tranh cãi và không tán thành nội dung  Nghị Quyết 20 về  vấn đề chống tệ sùng bái cá nhân. Vì  nếu tán thành thì hậu quả  Hồ Việt gian  sẽ bĩ  lật nhào (may lắm chỉ còn giữ được  cái ghế uỷ viên bộ chính trị, và  chức vụ chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ  Cộng Hòa của  đảng VGCS là cùng).

                Hồ  đại việt gian thoát được  nạn chính là  nhờ  cái  lũ nêu tên ở  trên,  trong đó  có  cả  bộ  sậu Lê  Duẩn, Lê Đức Thọ và  Trần Quốc Hoàn.   Thử  hỏi lũ này vừa bảo vệ Hồ đại việt gian, vừa  giúp Hồ  đại việt gian nhận  diện được  thủ  đoạn hai mặt của  Trường Chinh một cách rõ ràng hơn. Nhất là, với cương vị Tổng Bí Thư VGCS, Trường Chinh cho triệu tập hội nghị  các  cán bộ trung và  cao cấp  để  phổ biến nghị quyết 20 của đảng cộng sản Nga Xô  trong hội nghị này, diễn ra tại Hà Nội từ  28 tháng 4, 1956 -3 tháng 5, 1956,  đã có  một số  những tố  giác  việc “sùng bái cá  nhân”  trong đảng (VGCS).   Đồng thời cũng tố  giác một số  công việc  khác như cải cách ruộng đất, nạn cửa  quyền  của các cửa hàng  mậu dịch quốc doanh,  vấn đề  khai báo hộ khẩu… thuộc  thẩm quyền của  Trường Chinh.  Nhưng điều  chính yếu là  Trường Chinh thấy lũ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn  Chí  Thanh, Trần Quốc Hoàn…  cùng lũ nêu tên ở  trên đã  phản đối vụ tố  cáo “tệ  sùng bái cá nhân”, nên Trường  Chinh bỏ  lỡ cơ hội tố khổ  đại việt gian Hồ  Chí  Minh.

                Thế  là chưa  đến 5 tháng sau đó Hồ  đại việt gian triệu tập đại hội trung ương lần thứ 10 (khoá 2) vào tháng 9, 1956, kể  tội bọn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt về  cải cách ruộng đất, và  Lê Văn Lương  về  chỉnh đốn tổ  chức và  lột  chức bọn chúng như Chính Khí Việt đã trình bày ở  trên.  Từ  đó  Hồ  đại việt gian  là  người có  quyền hành  tuyệt đối, vì  chỉ  có  hắn  mới có  tư cách  triệu tập các  hội nghị  trung ương.

Đó  chính là  chứng cớ  để  có thể  kết luận rằng những cái  đầu bã  đậu của  lũ tung  và  hứng cái  tin rằng  Hồ  đại việt gian  BỊ DUẨN VÀ  THỌ  KHỐNG CHẾ !!!

Nếu quả  thật  chúng có  âm mưu  đó thì  chúng phải lợi dụng cơ hội  duy nhất là  ỦNG HỘ NỘI DUNG NGHỊ  QUYẾT 20  của  NGA  XÔ  để  hạ  bệ  Hồ  đại việt gian một cách danh chính ngôn thuận chứ.

Cho nên tin đồn của lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần… về  chuyện Trần Quốc Hoàn hiếp và giết Nông Thị Xuân, cũng như tin đồn rằng bọn Hoàng Quốc Việt  không muốn cho Hồ lấy vợ… là  hoàn toàn láo khoét.  Vì lúc  bấy giờ (1956) cả  bọn đã bị truất quyền rồi!

Năm 1956 Hồ đại việt gian  đã thanh lọc  các  tay tổ  trong tập đoàn VGCS  là Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương.   Tên Hoàng Quốc Việt bị ra khỏi  bộ chính trị,  chỉ  còn cái  chức Uỷ Viên Trung Ương chính thức; Lê Văn Lương thì  vừa bị  đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị, vừa bị lột chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương,  chỉ  còn cái ghế  dự khuyết trung ương, và  bị  đi “cải tạo thử thách” trong Khu IV  cho đến năm 1958  mới được  trở lại Hà Nội.  Trong khi đó  việt gian Trần Quốc Hoàn mới chỉ  có  cái ghế Uỷ Viên Trung Ương  Chính Thức  và  ghế  Bộ Trưởng Công An (do chính Hồ đại việt gian cất nhắc) mà  bên cạnh  là  một đống thứ  trưởng tay chân thân tín  của Hồ  đại việt gian như Phan Trọng Tuệ (quê ở  Sơn Tây), Ngô Minh Loan, cũng  như Phạm Kiệt, thứ trưởng bộ công an  đặc  trách  Công An Biên Phòng (hắn nhận  lệnh trực tiếp từ Hồ đại việt gian mà thôi)… Đó là  lũ công an lon xanh có nhiệm vụ  canh gác  các công sở, sứ  quán, nhà  ở  của các cấp trung ương,  đặc  biệt là phủ  chủ tịch.  Đấy là  chưa  kể  Hồ  đại việt gian cho một  đệ tử  là  Trần Hữu Dực  làm trưởng ban nội chính, và Nguyễn Lương Bằng (tức sao đỏ) làm trưởng ban kiểm tra trung ương việt gian cộng sản.  Hắn  còn cho rút Văn Tiến Dũng từ  Khu III về cho ngồi vào cái ghế  Tổng Tham Mưu Trưởng ngụy quân  thay thế  cho Hoàng Văn Thái, và  Hoàng Văn Thái  từ  cái  chức Tổng Tham mưu trưởng  tụt xuống thành  Phó  Tham Mưu trưởng.  Nghiã là  phó  cho tên Văn Tiến Dũng.   Sở dĩ Hồ  đại việt gian sắp xếp như vậy là  vì  hắn đề  phòng Võ Nguyên Giáp (qua vụ thay mặt trung ương xin lỗi vụ cải cách ruộng đất),  cho nên  ngay sau khi  được  trao chức  chủ tịch quân uỷ (1946),  Võ Nguyên Giáp đã đích thân xin Hồ  đại việt gian  cho Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham Mưu trưởng ngụy quân VGCS (sau này Hoàng Văn Thái  còn làm  xui gia  với Võ Nguyên Giáp)

                Cũng cần lưu ý  rằng nếu Lê Duẩn  đã khống chế  Hồ  đại việt gian, thì  tại sao  sau đại hội việt gian lần 3  (1960), Hồ  đại việt gian lại NGU đến mức tăng uy tín cho Lê Duẩn  bằng cách  ngay sau đại hội đã giắt Lê Duẩn đi theo sang Nga Xô để họp cái  gọi là “hôi nghị 81 đảng anh  em” ở  Mạc Tư Khoa  vào tháng 11, 1960??? Tại sao Hồ  đại việt gian không trốn mà  lại chịu về  lại Việt Nam  để  cho Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ coi thường, âm mưu hãm hại, giam lỏng???!!!

                Tụi hư cấu ra chuyện Hồ  bị  Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ  giam lỏng,  bị tước hết  quyền hành,  thế  nhưng bọn chúng cũng không dám “kết tội”  Hồ  đại việt gian trong ngày  4, tháng 4, 1964, đã  tự tay đầu độc  Dương Bạch Mai Ủy Viên Trung Ương vgcs, Uỷ  Viên Thường Vụ Quốc Hội VGCS,  chủ tịch  hội hửu nghị Việt Xô (mạng lưới  gián điệp của Nga Xô, trong tay tên thiếu tướng an ninh Nga Xô là Séc-Ba-Cốp), đang giữ chức đại sứ  đặc  mệnh toàn quyền  Nga Xô tại Hà Nội.   Thế  là  thế  nào hả  Vũ Thư Hiên, con đẻ của  anh Sơn Dương Vũ Đình Huỳnh  và  đồng bọn???

                Rồi đến 1967,  cũng chính Hồ  đại việt gian  trực tiếp đầu độc  Nguyễn Chí  Thanh  vì Nguyễn Chí Thanh yêu cầu  đưa  toàn bộ nguỵ quân VGCS  để tính làm  ăn lớn trong vụ gọi là “Tổng Tiến Công và Nổi Dậy” năm 1968,  còn phía Bắc  Việt Nam lúc  đó  đã có  trên 300 ngàn quân  Tàu cộng bành trướng,  đề  nghị Tàu cộng cho  đem thêm 300 ngàn quân nữa để  “bảo vệ Miền Bắc Việt Nam”!!! Vì  thế Hồ  đại việt gian  hạ  độc  Thanh và sau đó  yêu cầu quân Tàu Cộng rút về  nước!  Bị  về  nước, lính Tàu cộng đã làm “vườn  không nhà  trống, phá  hoại  hết những nơi chúng đóng quân” từ  Núi  Cánh Diều, Ninh Bình,  từ  Đông Anh cho đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng;  Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà  Giang.  Dù  đã gần nửa thế kỷ  trôi qua, nhưng chắc  chắn nhiều cụ già  ở  những địa phương đó  không thể  nào quên.  Vậy tại sao những thằng cuội như Lê Hồng Hà, Phùng Thế Tài, Đồng  Sỹ Nguyên,  Nguyễn Trọng Vĩnh,  Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, cho đến  bè  lũ Giáo Sư Tương Lai, Nguyễn Quang A,  Nguyễn Huệ Chi,  Trần Mạnh Hảo, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, và lũ lúc sinh thời như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Chính, Trần Độ… lại lờ chuyện này đi??? Vì  thế Tàu Mao tưởng niệm Thanh  trang trọng hơn Hồ đại việt gian như CKV  đã nói ở  trên.

                Chính Khí Việt cũng  xin lưu ý  quý  bạn đọc rằng, riêng  khoản  chơi gái, coi phụ nữ  là  đồ  chơi giải quyết… thì  từ  thằng Hồ  đại việt gian  cho đến toàn bộ  tập đoàn VGCS, đứa  nào cũng như đứa  nấy.  Đó  chính là  CHÍNH SÁCH BẤT THÀNH VĂN  của  bọn chúng.  Chúng còn  chơi cả  đĩ điếm  bán công khai  cho đến vợ con đồng chí bọn chúng.   CKV xin  đưa  một số  bằng chứng“người thật việc  thật”  để  xem những thằng đặc  công đỏ  Vũ  Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần  phản bác ra sao:

                -Hồ  đại việt gian thì  khỏi nói  ỦN ỈN kể cả với vợ  đồng chí thư ký riêng, kiêm bảo vệ như đã chứng minh ở  trên  là  một thí  dụ.

                -Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ  thì  đã có  nhiều người  tố  giác  nhiều năm nay rồi.

                -Phạm Văn Đồng mà con vợ bị điên vì  bắt quả  tang  Đồng Vẩu đang “oral sex” với cô bé Hồ Thị Minh,  thiếu nhi trong đoàn Việt Nam ra Hà Nội chúc  mừng “Bác Hồ”, vì  kẹt chiến tranh (1946) nên chạy lên Việt Bắc  bị Đồng vẩu  “mần thịt”.  Vợ Đồng vẩu bắt được  quả tang.  Mới vào  cuộc  chiến tranh, để giữ uy tín cho Đồng trước các vị không là  cộng sản  lúc ấy trong chính phủ  liên hiệp chống Pháp, nên Hồ cho cách ly cho đến khi có thể, mới cho cô bé  đó  qua  Nga Xô trong chuyến du học  đầu tiên (cùng Đặng Xuân Kỳ, con trai của Trường Chinh).  Vừa  tới Nga Xô, cô bé  bị tai nạn xe  hơi  chết.

Kể từ  đó  mặt mũi Đồng vẩu lúc nào cũng khó  đăm đăm, tương tư “cháu nhỏ”  đó.   Phải đến lúc Mỹ  oanh tạc  Bắc Việt Nam.  Các  cơ quan sơ tán ra ngoại thành Hà Nội, thì  “đồng chí”  (thi sĩ nai vàng Lưu Trọng Lư, vụ trưởng vụ sân khấu, bộ văn hóa) dẫn diễn viên đoàn tuồng Khu V, tài  sắc vẹn toàn  đóng vai Thị Hến trong  tuồng “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” là Đàm Liên  ra  bờ đê  Nghi  Tàmn gắm trăng  nên chỉ  mặc  bộ áo quần  trời cho.  Hai  bên đang đóng vai nai  đực  và  nai cái  thì  bị  dân quân Nghi Tàm bắt gọn,   mang về  trụ  sở  trói  gô cả  hai với nhau, không cho mặc  quần áo.   Đại diện  vụ sân khấu và  tổ  chức bộ văn hóa  ngụy quyền VGCS phải đến bảo lãnh cho về.   Biết  được  chuyện đó  Phạm Văn Đồng  (cũng là  người Khu V) cho gọi  Lưu Trọng Lư để hỏi chuyện và đỡ đòn cho Lưu Trọng Lư  vì bị lột chức vụ trưởng  vụ sân khấu,  nhưng Đồng  đã can thiệp  cho Lưu trọng Lư sang làm Chủ Tịch Hội Nghệ  Sĩ Sân Khấu!  Và, từ đó  Đàm Liên thành một thứ  vợ nhỏ  của Đồng không công khai.  Cũng từ  đó   ngoài  những nick  “Đồng Vẩu, Đồng Cháy, Đồng mũi trâu”  bây giờ  lại có  thêm nick “nụ hôn  môi trâu”  để  diễn tả  cặp môi của Đồng vẩu giống như môi trâu.


                -Võ Nguyên Giáp thì  trong trận Điện Biên, ngủ với bao nhiêu dân công  để xả stress,  để  “đánh trận”   cho tốt, sự kiện này  cũng có  rất nhiều người biết.   Khi về  Hà Nội thì  hắn thả  dê  vợ bút nô VGCS  là  Đào Vũ, phụ trách tập san Tác Phẩm Mới.  Và  Giáp đã  đi lại  với  thị  và  tặng thị một đứa  con lùn giống như Giáp, trong khi  đó  Đào Vũ  cao trên 1, 82m!

                -Ung Văn Khiêm  thì  bị vợ  đánh ghen ở  phố  Trần Quốc Toản  Hà Nội  vì thị bắt được   quả  tang  ỦN ỈN với quả  phụ của  cố bộ trưởng nông nghiệp cũ  (một nhân sĩ Miền Nam) trong cái gọi là  chính phủ liên hiệp chống Pháp. Nhà  văn Tô Hoài là  tổ  trưởng dân phố  bị  gọi ra giải quyết,  nhưng tác giả "Dế Mèn Phưu Lưu Ký"  trao lại cho tổ  phó  dân phố  rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất như dế mèn vậy.

                -Nguyễn Côn (Uỷ Viên Ban Bí Thư VGCS)  thì  cho vợ con đi  Tam Đảo nghỉ  mát,  để  ở  nhà   hành lạc  với Lê Thu Tràlà  vợ của “đồng chí Lê Liêm”(trong vụ  xét lại)  ai ngờ  vợ Côn  biết từ  lâu, giả  vờ  đi Tam Đảo,  rồi đột ngột quay về  bắt quả  tang.  Cắc  cớ làm  sao vụ này  cũng lôi tổ trưởng  dân phố  là Tô Hoài ra giải quyết.   

                  -Trần Danh Tuyên từng là  Bí Thư VGCS  Hà Nội, thày của  đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần,  khoe  là  hắn có biết vụ Nông Thị Xuân do Trần Danh Tuyên nói  riêng cho biết.  Khi Trần Danh Tuyên ra làm Bộ Trưởng  nguỵ quyền VGCS ở bộ vật tư,  đã gọi nữ cán bộ thể dục thể thao vào  văn phòng  đè  ra…hiếp ngay trên bàn làm việc.  Bị cô ta đẩy  cho một phát nằm lăn quay ra sàn nhà. Cũng may anh ruột cô ta là họa sĩ của báo Cứu Quốc , là  lãnh địa  của Xuân Thuỷ (Ủy Viên Ban Bí Thư VGCS) nên chỉ  bị đuổi việc (vì  Trần Danh Tuyên mới chỉ  là Dự Khuyết Trung Ương VGCS)

                Chính Khí Việt kể  sơ  như vậy là để minh họa  cho luận cứ của mình.  Còn đúng  ra chẳng có thằng  VGCS  nào  mà  không coi phụ nữ là đồ chơi rẻ tiền (xin tham khảo thêm bài  “Phụ Nữ Việt Nam Dưới  Chế Độ Hồ Chí Minh” của Nhà Báo Việt Thường).

Ngay tên bút nô Cù Huy Cận  mà Ngưu Ma Vương Quảng Độ thổi lên là “đại công thần của chế độ”,  nhưng không dám nói là của chế độ VGCS,  thì  hắn  cũng bỏ  rơi  mẹ đẻ  ra thằng  cuội Cù Huy Hà Vũ  để  chạy theo một cô gái trẻ khác  đấy !  Điều đó  cũng chẳng có gì lạ.  Vì ngay đại diện của tội đồ  đại việt gian Hồ Chí Minh là Trần Huy Liệu, năm 1945 vào Huế nhận  sự thoái  vị của Hoàng Đế Bảo Đại, đã giết  hai cha con ông Phạm Quỳnh,  Phạm Giao  và  bắt  vợ Phạm Giao  về  làm vợ nhỏ,  xem như “chiến lợi phẩm”.   Nhưng trong con mắt của Hồ đại việt gian và văn nô Cù Huy Cận (một thành viên của đoàn) thì việc giết  chồng cướp vợ  của Trần Huy Liệu là điều bìng thường trong sinh hoạt của  VGCS !

Cần nhớ rằng ngay những ngày đầu vào Hà Nội (1954), tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh đã làm,  thì sau này lũ đàn  em  của Hồ  đại việt gian  cũng thực  thi y như vậy sau ngày  30 tháng 4, 1975 ở  Việt Nam Cộng Hòa  vậy;  hệt như một đội quân xâm lược  mà  thằng đặc công đỏ Bùi Tín  đã kể  lại nhận xét  (của  một nhà  báo Ngoại Quốc  trong Hoa Xuyên Tuyết)!

            Ngành công an của ngụy quyền  việt gian  Hồ Chí Minh có các  động điếm trong tay quản  lý  của tên mật vụ Dương Thông nằm ngay  giữa phố Hàng Bông (Gòn)  Hà Nội.   Chưa kể lũ điếm là  các  cô gái “vị thành niên”  nhà  lành nhưng ham ăn chơi  bị tập trung trong ngôi nhà ở phố Hoàng Bông Nhuộm gần phố Quán  Sứ  Hà Nôi.  Rồi tại hải cảng Hải Phòng cũng có nhiều động điếm mà nhân viên có tên là “phục vụ viên”  để khai thác  tin tình báo  đối với  các thuỷ thủ nước ngoài.  Đển  "Cục  Phục  Vụ ngoại giao đoàn"   cũng có  những danh sách và  địa chỉ  “gái gọi”  phục  vụ  cho các  sứ quán.  Cầm đầu Cục  này  do tên đại tá  công an nguỵ  quyền VGCS  là Nguyễn Văn Bút.  Sau 30 tháng 4, 1975, hắn vào Saigon giữ chức  Giám Đốc Sở Ngoại Vụ (tiền nhiệm tên Vũ Hắc Bồng).

Một số tỉnh ở Bắc Việt Nam, thời Hồ Chí Minh đại việt gian cầm quyền  cũng có những ổ điếm trá hình bằng các  danh xưng ngon lành,  nhưng chính là  ổ  điếm do  chính tên  Bí Thư  Tỉnh Uỷ  các  tỉnh  trực tiếp  quản lý.  Thí dụ:

-Ở Hưng Yên, Bí Thư Tỉnh Uỷ  VGCS  là  Lê Qúy Quỳnh (người  mà đặc công đỏ Vũ Thư Hiên ca ngợi hết lời)  cho thành lập đội thuỷ lợi thường trực gồm toàn  các  em từ 16 tuổi  đến  20 tuổi,  chưa  chồng mà  phải có chút nhan sắc  để  đón các  quan viên đỏ về nếm mùi  “gái quê”,  từ trung ương các ngành về kiểm tra.

-Ở Quảng Bình,  thì  có Bí Thư Tỉnh Uỷ VGCS  Nguyễn Tư Thoan,người nổi tiếng đến mức không ngày nào báo Nhân Dân không có bài về Quảng Bình.  Nguyễn Tư Thoan  cho thành lập các đoàn văn nghệ để phục  vụ sản xuất và chiến đấu của tỉnh.  Nhưng cũng là  để  giải sầu cho hắn và  các quan chức từ trung ương về thăm tỉnh.

            Và chính Hồ  đại việt gian cùng với  cái bộ quốc phòng và đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh của hắn đã cho ra đời  tổ  chức  có tên “Nữ Thanh Niên Xung Phong”, vừa đắp đường tải đạn vừa giúp  cho tân binh “sinh bắc tử nam”  giải quyết  sinh lý.  Đáng buồn nhất là Ủy Ban Dân Số  của Liên Hiệp Quốc đều đặn phân phát bao cao su cho tân binh ngụy quân VGCS dùng, cơ quan  UNICEF và Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ Và Trẻ Em do đích thân “Đồng vẩu môi trâu” làm chủ nhiệm và Đinh Thị Cần (nguyên đầu bếp của Hồ  đại việt gian) làm phó chủ nhiệm thường trực.

               Ngay ở Hồ Tây (Hà Nội) gần với phủ chủ tịch của Hồ đại việt gian (chứ không phải phủ  chủ tịch mà thằng chệt Trần Nhu dân Hải Phòng  tự nhận người Hà Nội kiểu thằng đặc  công đỏ Vũ Thư Hiên, đã tự động cho dời tới sau nhà Bưu Điện Hà Nội (trước Hồ Gươm như hắn  ba  hoa  với Tường Thắng (ở  Việt Nam Exodus, SBTN), phía bên Nghi  Tàm hắn đã cho xây dựng “khu chơi gái xả stress” ở sẻo  đất con rùa mà  chính đặc  công đỏ Bùi Tín  cũng thừa nhận là có cái khu nhà  đó (nhưng chắc chắn họ Bùi cũng chưa bao giờ  được vào bên trong khu nhà). Từ bờ đê chỗ Nghi Tàm, khách vãng lai không thể chú ý đến vì có  cây xanh che  chắn, lối đi độc  đạo  từ  đê  xuống có  hai xe  tải hư hỏng đậu chắn lối, có người canh gác giả như công nhân của một đội sửa  chữa  xe, bên trong có khoảng 20 căn nhà  kiểu cottage, ở giữa  là  một tòa nhà  rộng làm Câu Lạc Bộ.  Người phục vụ toàn là các  cô gái trẻ người Thổ, Thái Trắng, Thái  Đen… nói chung toàn là  đẹp (chắc  chắn là  hơn Nông Thị Xuân của Hồ đại việt gian rất nhiều).  Bọn này toàn  là  đoàn viên Thanh Niên Lao Động Hồ  Chí Minh, là cảm tình viên của  đảng việt gian cộng sản, là  đảng viên VGCS.  Họ được tuyển chọn kỹ càng và có đơn tình nguyện “Ba Sẵn Sàng”, nghĩa  là đi bất kể nơi nào; sẵn sàng làm bất kể việc gì  mà đảng csVN  và  “bác Hồ”  đại việt gian  giao phó  cho!!!  Có thể nói  bọn này  đã  được  tẩy não thành một lũ cuồng tín,  đến mức phục  vụ sinh lý  cho Hồ  đại việt gian  và  đồng bọn mà  coi đó là  “sự nghiệp vinh quang của tuổi trẻ hy sinh cho cách mạng” ???!!!

Nêu lên những việc trên để thấy rằng:
Thứ Nhất:   Không có chuyện Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế và giam lỏng  Hồ đại việt gian  cho đến khi hắn chết (1958-1969).
Thứ Hai: Không có chuyện Trần Quốc Hoàn hiếp Nông Thị Xuân rồi  giết chết,  cho vất  xác  trên đường Thanh Niên (tức Cổ Ngư cũ) ở Hồ Tây như tên đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên viết trong hồi ký  “Đêm Giữa Ban Ngày”  của hắn.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website