CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 22, 2017

JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!


JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!

 1. https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/783449355192387/
 2. https://www.facebook.com/groups/1731198680528933/permalink/1883134952001971/
 3. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/2135585536466878
 4. https://www.facebook.com/baomang.page/posts/294513217720590
 5. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/696823510514334
 6. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1798584446832904
 7. https://www.facebook.com/motgocnhinvn/posts/319040531895959
 8. https://www.facebook.com/wegovietnam/posts/1654747627911164
 9.  https://www.facebook.com/maianh.fr/posts/1724258630952542
 10. https://www.facebook.com/ktx.dhbkdn/posts/1486168648125400
 11. https://www.facebook.com/NhanCodeThueCNTT/posts/1783780308320609
 12. https://www.facebook.com/doictxhBKU/posts/10154706132512282
 13. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/1636846156375709
 14. https://www.facebook.com/YDuocCanTho/posts/1098213596976142
 15. https://www.facebook.com/ngayhoivieclamftu2/posts/888422837976098
 16. https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/793871860795698
 17. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/1245102768927117
 18. https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/1495344430513727
 19. https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/1440360636060308
 20. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/533976206951312
 21. https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/1917609974933887
 22. https://www.facebook.com/cafefx.vn/posts/1421038904661561
 23. https://www.facebook.com/thoitrangnustarlove/posts/1915394058700298
 24. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/1918479321747432
 25. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1910937905822127
 26. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/10155197428198460
 27. https://www.facebook.com/tainangcohannhungkhonnanvocung/posts/1761808907184495
 28. https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/2256019657756898
 29.  
 30. https://www.facebook.com/dautimvidoctruyenonline/posts/1677795125577759
 31. https://www.facebook.com/www.ketnoimientrung.vn/posts/1421368974637332
 32. https://www.facebook.com/traodoisach/posts/1389756211122205
 33. https://www.facebook.com/novels.halfof.mysoul/posts/1615698098476386
 34. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/1641890952527973
 35. https://www.facebook.com/hongbien24gio/posts/715825288611913
 36. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/1765095200199483
 37. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/762433510630760
 38. https://www.facebook.com/meohay/posts/1765188790171375
 39. https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/1686906944674519
 40. https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/1740121199344944
 41. https://www.facebook.com/kosaoemonma/posts/1671047162913601
 42. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/1697933783571319
 43. https://www.facebook.com/emvandoianhve11/posts/1725083694208649
 44. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/10155097681930765
 45. https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/10155320662374335
 46. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/10155091262183105
 47. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/1656927374325482
 48. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/2031392627084178
 49. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/1642450532452857
 50. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/1884397494923030
 51. https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/1465304273523473
 52. https://www.facebook.com/datbienthinhlong/posts/1696746720348707
 53. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/10155276709928802
 54. https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/10154735762761370
 55. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10154905734235785
 56. https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/10155869445241055
 57. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126048731439853&id=101034800607913
 58.  
 59. https://www.facebook.com/ngheantv/posts/1996484360639216
 60. https://www.facebook.com/QuangBinhNhungNguoiConXaQue/posts/1671309922943879
 61. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1493819134029732&id=622605674484420
 62. https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/10156279605362080
 63. https://www.facebook.com/dalathanhphotoiyeu/posts/800917643444598
 64. https://www.facebook.com/DaLat.Tv/posts/1415750991855738
 65. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.VungTau/posts/1757418647633658
 66. https://www.facebook.com/amthucdoday/posts/1678338628905401
 67. https://www.facebook.com/YeuAnUong/posts/1578254882262979

Khuya hôm qua 21-11-2017, Website Ba Cây Trúc của Lê Hùng, JB Trường Sơn có đăng một bài với tựa đề là: “Xử sự chứ không xử người.” (sic).
Nội dung bài viết có một đoạn đề cập đến Chính Khí Việt – Joseph Pham như sau:
Xin trích nguyên văn:
“Một trường hợp khác, đó là ông Joseph Phạm Trọng Luật. Chỉ vì Ba Cây Trúc đả kích ông Việt Thường mà Joseph Phạm đã chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ. Chúng tôi đã phản biện một vài lần nhưng xem ra khẩu khí của Joseph Phạm trên trang mạng CHÍNH KHÍ VIỆT luôn mang tính chất "cắn không buông", dai như dẻ rách với một loạt hàng chục bài bôi lọ Ba Cây Trúc và ông Lê Hùng, đồng thời dùng thủ đoạn chụp mũ Ba Cây Trúc là Việt Cọng cho nên chúng tôi chẳng cần đếm xỉa gì đến nữa vì họ không dùng đến lý trí !! Thật vô ích !!” (sic).
Qua đoạn trích dẫn trên xin quý bạn đọc đặc biệt  chú ý đến 2 chữ “Chỉ vì” của JB Trường Sơn.
Đây là một sự tố cáo hoàn toàn bịa đặt bởi vì Chính Khí Việt viết và phê phán thái độ và lập trường của Ba Cây Trúc với những bằng chứng cụ thể mà trong đó có nhiều tác giả bị phê phán không riêng chỉ có  Lê Hùng, và tất nhiên trong đó đã có hơn chục bài Chính Khí Việt phê phán JB Trường Sơn.
Để minh chứng cho sự láo lếu của JB Trường Sơn, Chính Khí Việt xin tóm tắt 4 bài viết mà Chính Khí Việt “chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ” (sic)  như sau:
Trường hợp 1:  JB Trường Sơn trong bài “Xử Sự Chứ Không Xử Người” (sic), JB Trường Sơn nhai lại ý tưởng của Lê Hùng, khi JB Trường Sơn hạ bút viết: “Trong cuộc đời của mỗi cá nhân ai cũng có lúc làm tốt và nhiều lần làm chuyện xấu” (sic). 
Cũng cùng một luận điệu như thế, hơn ba năm trước, Lê Hùng vì bênh vực Lão Móc và các chí hữu của Lão Móc, Lê Hùng đã hạ bút viết: “Ai trong cuộc đời cũng có những lúc nổi điên, phát khùng hoặc bỗng dưng trở nên dại khờ ngu ngốc để phạm phải những lỗi lầm khiến phải hối tiếc lâu dài. Nhưng nếu cứ ngồi yên để hối tiếc mà không chịu sửa đổi thì kẻ đó cứ mãi chịu nhục bị người đời chỉ trích chê cười.  Điều cần thiết là phải sửa đổi để chứng minh cho đời và cho mình thấy rằng quả thực đã phục thiện, tiến bộ và tiến lên một mức cao hơn trên bực thang giá trị.  Sự phục thiện, tự nhận rằng mình sai lầm là một hành vi can đảm và được người đời khâm phục, vì phục thiện chính là  một giá trị ít ai đạt được.” (sic).
Trong phần phản biện của mình, Chính Khí Việt đã viết một bài có tên “Sự Liều Mạng Của Lê Hùng”  (xin quý bạn đọc bấm vào link này để tham khảo toàn bài: http://www.chinhkhiviet.net/2016/03/su-lieu-mang-cua-ong-le-hung.html?m=0”)
Trường hợp 2:  Khi Ba Cây Trúc và Lê Hùng đăng bài của Hoàng Quỳnh với tựa đề “Hiến Pháp Hoà Giải” với nội dung là “Không được truy cứu, phán xét  hay buộc tội… đối với cá nhân hay tập thể, ở bất cứ phe phái, đảng phái nào của người Việt Nam trong vòng 100 năm qua, và điều này có giá trị trong vòng 100 năm tới.” (sic) (nghĩa là tính từ 1914 cho đến 2114).  Khi bị Chính Khí Việt vạch mặt bút nô Hoàng Quỳnh, Ba Cây Trúc đã vội nhảy ra bênh vực  bằng một bài viết có tên “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’  có Tà khí hay không?”.   Cũng ngay trong ngày hôm đó, Chính Khí Việt đã có bài “CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý  VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC.” (Xin quý bạn đọc bấm vào link này để tham khảo toàn bài: http://www.chinhkhiviet.net/2015/06/chinh-khi-viet-gop-y-voi-ban-bien-tap.html

Trường hợp 3: Ngày 30-10-2016, JB Trường Sơn đã cho đăng bài của mình có tên: “Thêm một bài học cho Joseph Phạm-Trọng-Luật của trang mạng Chính Khí Việt” (sic).” (https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12934:them-mt-bai-hc-cho-joseph-phm-trng-lut-ca-trang-mng-chinh-khi-vit&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53”.
Loại bỏ những lời xỉ nhục rẻ tiền mà JB Trường Sơn viết về cá nhân Chính Khí Việt, chẳng hạn như: “Joseph Pham chắc mới lọt lòng mẹ hoặc chỉ là một thằng ranh con còi cọt vì thiếu ăn chứ chưa đủ trí tuệ để hiểu Cọng Sản là gì và ý thức chống Cọng ra sao…” (sic), chỉ xin nêu ra cái hiểu biết mà JB Trường Sơn cho rằng mình uyên bác, kiến thức cao vời vợi (!?) như sau: “Hồ gặp Chu Ân Lai năm 1930 và nói rằng: “Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền đáp ơn nghĩa." (sic).
Cũng trong cùng một ngày, Chính Khí Việt đã có  bài “GỞI JB TRƯỜNG SƠN CỦA “BA CÂY TRÚC” (xin  quý bạn đọc bấm vào đây để tham khảo toàn bài:http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/goi-jb-truong-son-cua-ba-cay-truc.html ) chỉ ra cho JB Trường Sơn thấy cái sai lầm của mình để sửa đổi cũng như bớt cái tính “kiêu ngạo” của mình lại, nếu thật sự là con Chúa, để tránh cho mình cái tội mà Thiên Chúa khó lòng dung thứ.  
Đáp lại lời lẽ thiếu văn hoá của JB Trường Sơn,  Chính Khí Việt đã nhắc cho JB Trường Sơn đại ý rằng, năm 1930 làm gì có Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ 2, để Hồ có thể gặp Chu Ân Lai mà hứa hẹn rằng “Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền đáp ơn nghĩa." (sic)
Trường hợp 4:  Trong bài “Joseph Phạm: Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”. (xin bấm vào link này để tham khảo toàn bài: https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13067:joseph-phm-hu-phan-t-nhien-xu&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53), JB Trường Sơn viết: "Con ruồi đen thui PTL tự khoe là đã có thành tích chưởi vung vít hết mọi người, từ tổng thống Obama đến đại tá CIA Mỹ và đến cả những người Việt có tiếng tăm khác. Nhưng thực ra là hắn đang theo "trào lưu" chưởi mà thôi, có nghĩa là hắn đang xu thời, thấy mọi người chưởi ai thì hắn cũng hùa theo chưởi cho có uy thế theo kiểu chó bầy, và khi đã sủa theo bầy thì sẽ chẳng có ai dám chống lại, có nghĩa là hắn đang núp bóng của đám đông để chưởi chứ không có chủ kiến riêng cho mình, hắn chỉ dựa hơi theo người ta để tạo thanh thế riêng cho mình." (sic).
Liền ngay sau đó, Chính Khí Việt đã có bài “NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm: Hữu PHÂN tự nhiên XÚ” (Xin quý bạn đọc bấm vào link này để đọc toàn bộ 3 bài nói trên:http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/nhung-bia-at-lao-khoet-mang-tinh-xuyen.html) Tâm điểm của loạt bài “Những Bịa Đặt Láo Khoét” nói trên của Chính Khí Việt là vạch ra những dối gian, bịa chuyện vu khống  của JB Trường Sơn.   Trong đó nổi bật nhất chuyện hắn cho là Cựu Đại Tá tình báo CIA của Mỹ không hề có những lời lẽ qua lại với Chính Khí Việt, và rằng việc Cựu Đại tá Andre Sauvageot trả lời cũng như hứa phản hồi 6 bài của CKV viết về  ông ta là một điều bịa đặt của Chính Khí Việt nhằm “chạy theo người ta để đả kích tên đại tá Andre Sauvageot và còn khoe khoang là đã thách thức tên này đến nổi tên đại tá này phải im thin thít chẳng dám trả lời nó ! Đây là một sư khoa trương vô dụng vì không hề đưa ra bằng chứng nào về những bức thư trao đổi giữa tên Sauvageot này với PTL cả " (sic).  Nhưng sau khi Chính Khí Việt đưa ra bằng chứng những trao đổi giữa tên cựu Đại tá tình báo CIA là Andre Sauvageot và Chính Khí Việt thì JB Trường Sơn biến đâu mất dạng, không có nửa lời  để cáo tri cùng bạn đọc về sự vu cáo láo lếu của mình đối với những sự thật mà Chính Khí Việt đã trưng dẫn.
Tạm thời đưa ra 4 trường hợp để chứng minh cùng quý bạn đọc rằng, có phải: “Chỉ vì Ba Cây Trúc đả kích ông Việt Thường mà Joseph Phạm đã chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ.” (sic)???
Riêng trong bài “Xử sự chứ không xử người” của Lê Hùng cũng như của JB Trường Sơn gần đây, còn có rất nhiều điều cần mổ sẻ phân tích việc dùng xiếc chữ nghĩa để nguỵ biện cho việc “Xử Sự Chứ Không Xử Người” và dụng ý của việc “Xử sự chứ không xử người” nằm ở chỗ nào trong giai đoạn hiện tình đất nước hiện nay!!!
Chính Khí Việt

Ngày 22 Tháng 10, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website