CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, September 21, 2017

THƯ NGỎ GỬI ÔNG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


THƯ NGỎ GỬI  ÔNG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/768265970044059/
 https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/411156439286747
https://www.facebook.com/groups/1731198680528933/permalink/1866511536997646/
https://www.facebook.com/groups/714284451994297/permalink/1516789968410404/
https://www.facebook.com/groups/diendanchinhtri/permalink/1407575625977605/
https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/857850314377259
https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/909839662503467
https://www.facebook.com/RFIvi/posts/2093615943997171
https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/1518466191535427
https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1764913470200002

10

https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/684825358380816
https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/1173721406062844
https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/1721136881516006
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1532561090153441&id=238293869580176
https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/1636693743041628
https://www.facebook.com/hoibatchot/posts/2103391899686820
https://www.facebook.com/yeuthuongthamlang/posts/1740154809330223
https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/882436468571513
https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/595982320571975
https://www.facebook.com/lsleluan/posts/1117560485045674

20

https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/1908406649409901
https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/1906082599653771
https://www.facebook.com/phunuvagiadinhvn/posts/1390069774374762
https://www.facebook.com/truyenhinhgiaitri/posts/1521842544562745
https://www.facebook.com/TinTucNoiBatTrongNgay/posts/1655172251193487
https://www.facebook.com/tintuchotnongnhat24h/posts/1946419472294467
https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/1609429062442614
https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/1658443044187576
 https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/1706199976070400
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521223391257636&id=100453766667946

30

https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/1668153443216020 (440 ngàn người dõi)
https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/1688924991159419 (460 ngàn người theo dõi)
https://www.facebook.com/NgheThuatQuyenRu/posts/1541689185888970 (240 ngàn người theo dõi)
https://www.facebook.com/kosaoemonma/posts/1642839885734329 (240 ngàn người theo dõi)
https://www.facebook.com/emvandoianhve11/posts/1695120447204974 (213 ngàn)
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.VungTau/posts/1716832381692285 (129 ngàn)
https://www.facebook.com/meohay/posts/1732455686778019 (115 ngàn)
https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/749205601953551
https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/1726231990752471
https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/2213987791960085

40
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1081273225340187&id=811921562275356
https://www.facebook.com/camnangteen/posts/10155117361863460
https://www.facebook.com/eva24h/posts/1589182134475215
https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1898676697048248
https://www.facebook.com/CucPhamNgonLu/posts/1942978059273573
https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/1093229667474787
https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/1884372054924346
https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/521005124915087
https://www.facebook.com/congnghe.pro/posts/1731435426881192
https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/1414682721961433

50

https://www.facebook.com/hongbien24gio/posts/699861543541621 (228 ngàn)
https://www.facebook.com/groups/190267167971745/permalink/559795837685541/
https://www.facebook.com/groups/1780439778862197/permalink/1939990859573754/
https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/1614882185228850
https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/1468650939849743
https://www.facebook.com/K47HCE/posts/1220856384685089
https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/779526518896899
https://www.facebook.com/ngayhoivieclamftu2/posts/872373072914408
https://www.facebook.com/cippsvn/posts/1430608267055745
https://www.facebook.com/YDuocCanTho/posts/1082596008537901

60

https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/1608862165840775
https://www.facebook.com/IndustrialUniversityOfHoChiMinhCityiuh/posts/1694307663946756
https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/1604885159569739
https://www.facebook.com/iuhsv/posts/1638259559568095
https://www.facebook.com/thpthungvuong.duclinh/posts/917846635037708
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1408543212597340&id=243588025759537
https://www.facebook.com/UELHCM/posts/1401619389936983
https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/1549236015141380
https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/1611356392267959
https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/706237952906582

70
https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/1508614982537529
https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/1714965375183195
https://www.facebook.com/BaoSV/posts/1550155998373989
https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/1430681260341515
https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/10155019050793105
https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/10155023159850765
https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/2120023851357108
https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/1629324013752485
https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/2018388491717925
https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/1853642567998523

80
https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/1437466592973908
https://www.facebook.com/datbienthinhlong/posts/1668345719855474
https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/10155197931293802
https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/1614838291880748
https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/10154664076066370
https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/10155791211271055
https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10154836905540785
https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/1974133589477222
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119534852091241&id=101034800607913
https://www.facebook.com/VanLamYeuDau/posts/1653435831393033

90

https://www.facebook.com/ngheantv/posts/1979244692363183 (Gần 1 triệu người theo dõi)
https://www.facebook.com/QuangBinhNhungNguoiConXaQue/posts/1638092602932278
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1467901863288126&id=622605674484420
https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/10156201575982080
https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/10155247983019335
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218983735303171&id=192254764642735
https://www.facebook.com/groups/1262508123775776/permalink/1890232611003321/

97
Và đây là các links của những thằng/con Việt Gian Cộng Sản
buôn dân - bán nước - giết dân

https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/1778856465745197
https://www.facebook.com/fandinhlathang/posts/457987681262836
https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/1504202143004108
https://www.facebook.com/hoangsatruongsavina/posts/1671228796274837
https://www.facebook.com/hoangsatruongsavina/posts/1671228796274837
https://www.facebook.com/ttnguyenxuanphucfanpage/posts/1977724969171464
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1442117375907189&id=919861878132744 (thằng đại việt gian cs Phạm Bình Minh)
https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/868687963289621 (con đại VGCS chủ tịch quốc hội nguỵ quyền VGCS Nguyễn Thị Kim Ngân)
https://www.facebook.com/quocxuanay/posts/1557938124265847 (thằng đại VGCS Dương Trung Quốc)

106


 

Tôi đã nhận được email của ông đề nghị tôi phổ biến những bài viết của ông về lịch sử với hy vọng giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ về lịch sử, cũng như cung cấp thông tin cho những ai muốn nghiên cứu về lịch sử Việt Nam trong thời gian gần 80 năm qua! 

Đáng lẽ tôi không cần phải gởi thư này đến ông, nhưng vì nó dính dáng tới  Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy, một ngòi bút đáng trân trọng của Chính Khí Việt Net, do tôi làm chủ.

Từ trước đến giờ tôi cũng đã đọc một số bài của ông viết đăng trên các website mà tôi cho là chân rết của tập đoàn đoàn VGCS ở hải ngoại, như Dân Làm Báo, Ba Cây Trúc, Đàn Chim Việt…

Nhận xét sơ lược của tôi  về ông là một loại bản sao của những loại háo danh và thiếu lương thiện trong việc cung cấp thông tin cho bạn đọc.  Có thể kể ra vài tên của các loại háo danh đó với lý do  viết chỉ là chủ yếu để bịa chuyện đánh bóng bản thân, cha mẹ anh em và  đồng bọn, như tên đại bốc phét đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần (đã chết), Nguyễn Cao Kỳ (đã chết), Bùi Diễm, Đinh Quang Anh Thái và…. nhiều lắm!!!

Riêng trường hợp của ông, tôi xin được dẫn chứng về những thông tin thất thiệt, mà đến tận cuối năm 2017 này, nó vẫn bám rễ trong óc ông!!!

Thí dụ cụ thể: 

-         Ông đã viết trong bài gởi cho tôi:

Trần Văn Giàu tâm sự với Tạ Quang Bửu: ‘hai anh em chúng ta chỉ là giáo sư dạy triết. Giáo sư Thảo mới là triết gia’” (sic).

Sự thật là:  Tạ Quang Bửu là một nhà Toán học và từng được VGCS cho đeo lon Đại tá nguỵ quân  VGCS (việt gian cộng sản), đã tham dự hội nghị Geneve 1954 về Việt Nam.  Sau đó hắn được cho làm phó chủ nhiệm Uỷ ban khoa học nhà nước của nguỵ quyền VGCS, phụ trách về Toán học cùng các ngành khác là Vật lý, Hoá học.  Sau đó hắn được đưa ra làm Bộ trưởng Bộ Đại học.  Hắn cũng từng là huynh trưởng Hướng đạo sinh  từ trước 1945.  Vì thế hắn đã được cho làm trong ban lãnh đạo Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn, đóng ở Sơn Tây, thời kỳ trước chiến tranh Việt Pháp.  Hắn bị  tên Vũ Quang, một đệ tử ruột của Trường Chinh, từ vị trí Bí thư Tỉnh Uỷ VGCS ở Bắc Ninh đưa về làm Bí Thư thứ nhất Đoàn Thanh Niên cứu quốc (tiền thân của tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay).  Với tư cách đại biểu Quốc Hội tự biên, tự diễn, hắn đã phê phán Tạ Quang Bửu về yếu kém trong thực thi chính sách GIAI CẤP ở các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp.  Vì thế Tạ Quang Bửu đã bị cách chức Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp để về nhà ...“đuổi gà cho vợ”.  Sau 1975 nhiều năm, hắn được uý  lạo bằng việc cả hai vợ chồng già được cho  nghỉ hè ở…. Mông Cổ,  rồi về nhà để… Chết.    Nay chúng dùng tên Tạ Quang Bửu làm tên đường phố!?

Còn Trần Văn Giàu, sau khi được vào Hà Nội 1954, tên sát nhân này được cho làm Bí thư Đảng uỷ VGCS (lúc đó còn có tên Đảng Lao Động) của các trường Đại học tại Hà Nội.   Thằng này là HUNG THẦN CHỈ ĐẠO trong việc ĐÀN ÁP CÁC GIÁO SƯ và SINH VIÊN của các trường Đại học.  Nạn nhân cụ thể của thằng này là: Sinh viên Bùi Quang Đoài; Giáo sư Trương Tửu; Giáo sư tiến sĩ vật lý lý thuyết Vũ Như Canh (có họ với Vũ Văn Mẫu và Vũ Thị Chín)….  Sau đó nó thằng Trần Văn Giàu được về Uỷ Ban Khoa Học Xã Hội mà Nguyễn Khánh Toàn làm chủ nhiệm.  Chủ yếu nó tham gia dạy sử và có những bài viết và sách về sử.  Chưa ai nghe nói thằng Trần Văn Giàu này lại thân với Tạ Quang Bửu cả.  Người thân nhất với Trần Văn Giàu là BS Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng y tế của nguỵ quyền VGCS.  Hầu như đêm nào cũng vậy, hai vợ chồng Trần Văn Giàu (không con) cũng cùng Phạm Ngọc Thạch đi ăn tại tiệm phở “Liên Tàu” ở Phan Chu Trinh chỗ nối tiếp với Phố Lò Đúc! Sau 1975, vợ chồng thằng Trần Văn Giàu vào Saigon đã chiếm được một toà Biệt thự RẤT KHANG TRANG và khi VGCS đưa ra trò gọi là “Mở Cửa”, thằng Trần Văn Giàu này đã vội bán căn biệt thự mà nó ăn cướp được của Người Dân Việt Nam Cộng Hoà với  giá là NĂM NGÀN LƯỢNG VÀNG!!!  Nó đã trích ra 3000 lượng để làm giải thưởng riêng cho ngành sử học với cái tên “Giải Thưởng Trần Văn Giàu”!!!

-         Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã đánh bóng người anh Đặng Văn Việt của ông, một tên cựu đại tá nguỵ quân VGCS mà không đưa ra được một bằng chứng nào ngoài khúc nhạc của điệu kèn Tobia của ông.  Cái gọi là chiến thắng hai binh đoàn Lính Pháp ở biên giới Việt – Tàu, năm 1950, không phải công của Đặng Văn Việt.  Ông nên tìm lại các tài liệu để ngòi bút của ông có một tí chút lương thiện.  Trận biên giới  1950 đó đã có mặt của tên đại tướng Tàu bành trướng Trần Canh trực tiếp chỉ huy.  Tháp tùng Trần Canh là đích thân thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, lấy khăn che râu, đội mũ che đầu ngồi sau thùng xe tải; còn tên Trần Canh ngồi đăng trước cùng với tài xế lái xe.  Bữa cơm nào thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh cũng đích thân hầu hạ, còn đưa tăm sỉa răng và rót nước hầu hạ tên Chủ Tàu bành trướng của hắn!!!

Về người anh, có ăn có học hẳn hoi mà vẫn còn chấp nhận là công dân Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đã được ông đội lên tận mây xanh. 

Còn với Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm thì ông đã hỗn láo viết những gì ở dưới đây, tôi sẽ dẫn chứng từ bài của ông gởi cho tôi, để cho thấy trong con người của ông các tế bào háo danh và việt gian thờ ngoại quốc còn nguyên vẹn và có phần phát triển nguy hiểm hơn, thì thử hỏi ông định viết lịch sử cho thế hệ trẻ đọc với mục đích gì vậy???

Xin trích nguyên văn những câu chữ của ông trên giấy trắng mực đen hẳn hòi:

-         Viết cho Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy: “Theo anh, ông Diệm yêu nước, nhưng KHÔNG THỨC THỜI (sic):

-         “Trước 1975, anh đã nghe giáo sư Tôn Thất Thiện – Chánh văn phòng của Tổng thống Ngô Đình Diệm – cũng nói về sự kiện ông Diệm không đồng ý theo lề lối chiến tranh kiểu Mỹ mới phải bị người Mỹ dùng biện pháp ‘thay ngựa giữa dòng’”. (sic)

Chính Khí Việt nhắc cho ông biết, ông  nên thay nhóm chữ “BỊ NGƯỜI MỸ” bằng cụm chữ “Chính phủ Mỹ thời kỳ đó”. Cụ Diệm đã làm ngựa cho chính phủ Mỹ  TỪ LÚC NÀO mà ông lại dám dùng cụm chữ “thay ngựa giữa dòng” (sic)???  Nếu quả thực thằng Tôn Thất Thiện nó nói ra cụm chữ đó thì -nếu ông hèn hạ-  không dám đặt câu hỏi với nó, thì tối thiểu ông cũng KHÔNG NÊN LÀM CÁI LOA tuyên truyền cho thằng việt gian Tôn Thất Thiện này, một thằng cũng là trùm nói phét có hạng  về câu chuyện nó biết được đại tội đồ Hồ Chí Minh nói về Cụ Diệm ở trong “Phủ Chủ Tịch” của nó.  Cũng như thằng Tôn Thất Thiện này đã quỳ gối trước thằng đặc công đỏ Bùi Tín và hãnh diện được làm chí hữu của thằng đặc công sát nhân Bùi Tín!  Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu có biết chuyện đó chăng?

-         Ông cũng viết cho Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy rằng: “Nếu Tổng thống Điệm không chống lại  vệc Hoa Kỳ đòi đưa quân đội vào tham chiến thì Hoa Kỳ sẽ không mua chuộc các tướng lĩnh làm phản và dù cho có cả trăm Trí Quang –tên vc giả dạng thày tu-  cũng không thể nào làm lung lay chế độ.” (sic)

Một người tầm thường đọc xong câu này của ông mà không thấy rằng ông, Đặng Văn Âu đã có một quan điểm chính trị việt gian bán nước giống hệt tập đoàn VGCS.  Chỉ khác tập đoàn VGCS việc cho đưa lực lượng của Tàu bành trướng vào Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để có thể giữ vững được cái gọi là “chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”  KHÔNG BỊ LUNG LAY!!! Còn ông, Bằng Phong Đặng Văn Âu thì lại rất mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ đưa lính Mỹ vào đất nước Việt Nam Cộng Hoà, để có thể  giữ được cho chế độ VNCH không bị lung lay!!!???  Vậy Chính Khí Việt hỏi ông, Đặng Văn Âu rằng tại sao Đệ Nhị VNCH do lũ cẩu nô tài phản tướng, các đảng phái chính trị ba xu như Đại việt của Hà Thúc Ký, Bùi Diễm, Nguyễn Văn Thiệu và chính ông, Đặng Văn Âu đã LONG TRỌNG RƯỚC LÍNH MỸ VÀO lại để xảy ra NGÀY QUỐC HẬN 30-04-1975, một lô, một lũ từ Tổng thống tới Thủ tướng… phải bõ chạy????  Người dân thì bị chết trên biển, trên rừng và các khu Kinh Tế Mới.  Đa phần Quân Cán Chính Đệ Nhị VNCH đều bị  ĐÓNG TIỀN để được đi “học tập cải tại” do mấy thằng công an oắt con của tập đoàn VGCS, vừa thôi chăn trâu cắt cỏ và  bắn bi, đánh khăng chơi gụ, để khoác cái áo VGCS trong vai trò quản giáo, lên lớp dạy dỗ làm “NGƯỜI LƯƠNG THIỆN”!?   Bên cạnh biết bao Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà sống với tinh thần của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm căn dặn là Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm đã có không ít những kẻ hèn hạ  đã ĐẦU HÀNG VGCS, làm nhạc, thơ, và văn ca ngợi thằng Đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Xin đưa một vài thí dụ điển hình:

-         Nhà thơ Cung Trầm Tưởng; Nhà Văn, Nhà Thơ Trần Dạ Từ và vợ là Nhã Ca; Đại Uý Nguyễn Văn Nghiêm (Lão Móc); Thiếu tá Cung Củ Đậu; Tên việt tân cháu của Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) là Nguyễn Tường Tâm; Đại Uý Phan Nhật Nam… kẻ mà ông, Bằng Phong Đặng Văn Âu năn nỉ xin được làm quen, tưởng rằng thằng antenna đó có HÀO QUANG CHĂNG, đến mức còn năn nỉ nó đến nghe buổi Biểu diễn nhạc của Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy, và nhân dịp đó quảng cáo cho nó qua lá thư của Văn Nô Hữu Thỉnh gởi cho Phan Nhật Nam.  Và thằng antenna này đã viết hồi đáp.  Nhưng vì mù loà trí tuệ nên ông, Bằng Phong Đặng Văn Âu đã không nhìn ra.  Hãy tham khảo bài viết của các tác giả đã nói về chuyện này như ông Bùi Anh Trinh là một thí dụ.

Chú Ý :  Hai nhận xét của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu về cái chết của gia đình Cụ Ngô Đình Diệm là rất lưu manh, đã cho thấy ông, Bằng Phong Đặng Văn Âu cũng căm thù Cụ Ngô Đình Diệm y như tập đoàn VGCS.  Nhưng vì cái thế đang ở hải ngoại cho nên ông phải lươn lẹo.  Chính Khí Việt xin trích nguyên văn hai câu đó của Bằng Phong Đặng Văn Âu:

-         Đặng Văn Âu đã viết: “Ta có thê nói gia đình ông Diệm bị giết là do cái hủ nho ‘quyền huynh thế phụ’ của ông Khổng Tử” (sic)

-         “Gia đình ông Ngô Đình Diệm bị thảm sát bởi bọn côn đồ (thugs), chữ của Tổng thống Lyndon Johnson”. (sic)

Vậy Chính Khí Việt hỏi Đặng Văn Âu: Nếu nói như Đặng Văn Âu rằng gia đình Cụ Diệm bị giết là vì Cụ Diệm tuân lệnh Đức Cha Ngô Đình Thục  trong việc trọng dụng Phạm Ngọc Thảo.  Nếu vậy thì Kennedy, Tổng thống Mỹ (kẻ ra lệnh loại trừ Cụ Diệm) bị ám sát thì NGHE LỆNH AI và TRỌNG DỤNG AI THẾ NHỈ?

Còn thời kỳ gọi là Đảng viên Đại việt Nguyễn Văn Thiệu cướp được ghế Tổng thống thì chung quanh hắn, những thằng tình báo cao cấp của VGCS như Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng… rồi lại thêm nhân viên CIA như Trần Thiện Khiêm, Đỗ Ngọc Yến…. thì phải giải thích sao đây? 

Còn nếu nói gia đình Cụ Diệm bị thảm sát bởi bọn côn đồ thì phải gọi đứa sử dụng lũ côn đồ đó là gì vậy? 

Nếu gia đình Cụ Diệm bị thảm sát bởi bọn côn đồ, có nghĩa là ông Bằng phong Đặng Văn Âu nhổ ra rồi lại liếm vì ở bên trên ông nói lý do Cụ Diệm bị Người Mỹ “thay ngựa giữa dòng” vì lý do KHÔNG MUỐN CHO QUÂN MỸ VÀO VNCH ĐỆ NHẤT. 

Trước khi kết thúc bài này, Chính Khí Việt cũng thấy cần nói tới việc viết “lịch sử”, lại đang ở  tuổi được coi là “cổ lai hy”, và cũng mới quen biết Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy, -thì bất kỳ ai, con cái trong gia đình lễ giáo có ăn có học- , không bao giờ người ta lại viết thư một cách vô học rằng: “Em Trần Thị Bông Giấy  THÂN YÊU ” (sic) !? mà người ta phải viết là Thân Mến hay Quý Mến.  Kiến thức thì chắp vá và láo khoét.  Ngôn ngữ thì không có chút lễ phép như cần phải có.  Thư thì viết gởi cho hết các thằng VGCS đầu to, rồi lại lũ nguỵ quân VGCS….  THÌ CÁI LẬP TRƯỜNG HỔ LỐN ĐÓ, tốt hơn hết là ông hãy yên vui tuổi già chứ đừng ló mặt ra làm phiền cho mọi người.

Đấy là lời khuyên rất chân thành của Chính Khí Việt. Cũng mong không phải nhận những lá thư ngỏ ký tên Bằng Phong Đặng Văn Âu nữa.

Như thế sẽ may mắn cho cả hai.

Chính Khí Việt
Ngày 21 Tháng 9, 2017

 

joe pham
NHÀ VĂN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY: VÉN MÀN VỞ “BI-HÀI-KỊCH” TRONG CHỮ NGHĨA VŨ THƯ H...
Sep 19 (2 days ago)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
NHÀ VĂN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY: VÉN MÀN VỞ “BI-HÀI-KỊCH” TRONG CHỮ NGHĨA VŨ THƯ H...

https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABDCOqroNHtnPX2ISILdmNhcmRfcGhvdG8qKDI5MTk1OWNjMmU2NGRlYTllN2QwZTk4N2RhMGE3MmIwMTU4NTk2MGUwAaENBoC7_wR9X4LSQq_xPME_s3qu?sz=32

AU DANG
Kính chào ông Joe Phạm Cảm ơn ông Joe Phạm đã chuyển bài viết của nhà văn Trầ...
Sep 19 (2 days ago)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Kính chào ông Joe Phạm Cảm ơn ông Joe Phạm đã chuyển bài viết của nhà văn Trầ...

https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABDCOqroNHtnPX2ISILdmNhcmRfcGhvdG8qKDI5MTk1OWNjMmU2NGRlYTllN2QwZTk4N2RhMGE3MmIwMTU4NTk2MGUwAaENBoC7_wR9X4LSQq_xPME_s3qu?sz=32

AU DANG
Sep 19 (2 days ago)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
to Nguyễn, me
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Kính chào ông Joe Phạm

Cảm ơn ông Joe Phạm đã chuyển bài viết của nhà văn Trần Thị Bông Giấy về Vũ Thư Hiên, tác giả Vũ Thư Hiên cho tôi đọc. Dù tôi đã đọc bài ấy rồi, nhưng tôi vẫn viết thư cám ơn vì ông đã có lòng nghĩ đến tôi.

Hình như ông Joe Phạm là chủ trang mạng Chính Khí Việt? Tôi thích hai chữ Chính Khí lắm! Bởi vì một nòi giống, một con người có Chính Khí thì mới đáng được tôn vinh, đáng được kính trọng.

Giống như Trần Bình Trọng quắc mắt nhìn thẳng vào mặt quân thù và quát: Ta thà làm quỷ nước Nam; còn hơn làm vương đất Bắc"!

Tôi ngưỡng mộ lời dạy của nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh trong việc xây dựng dân tộc: "Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh". 

Cho nên khi thấy người chủ trang mạng Bauxitvn - ông Nguyễn Huệ Chi - treo tấm hình Võ Nguyên Giáp làm biểu tượng thì tôi bèn viết thư cho ông Nguyễn Huệ Chi để nói rằng Võ Nguyên Giáp là người toa rập với Hồ Chí Minh chủ trương giết dân mình để dâng Đất Nước cho ngoại bang thì không xứng đáng là biểu tượng của người trí thức. Tôi đề nghị ông Nguyễn Huệ Chi và Ban Biên Tâp phải thay hình ông Võ Nguyên Giáp bằng hình của nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh.

Phải mất một thời gian dài, ông Nguyễn Huệ Chi và BBT trang mạng Bauxitvn mới làm theo đề nghị của tôi. Ông Joe Phạm cứ vào trang mạng Bauxitvn thì sẽ thấy hình của nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh.

Tôi đang viết một loạt bài cho nhà văn Trần Thị Bông Giấy để nói về lịch sử như tôi - một người lính VNCH - đã là chứng nhân. Cộng sản bóp méo lịch sử đã đàng, mà người viết sử cũng bóp méo theo luận điệu cộng sản. Tôi khẳng định ông Ngô Đình Diệm là người ái quốc chân chính; chứ khôngnô lệ hay tay ngoại bang như Hồ Chí Minh.

Tôi gửi ông Joe Phạm bài viết mới nhất tôi viết cho nhà văn Bông Giấy để ông đọc và nếu ông thấy những điều tôi viết là cần thiết cho giới trẻ thì xin ông hãy tiếp tay phổ biến.

Kính chúc ông dồi dào sức khỏe.

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ

TẠI SAO HOA KỲ BỎ RƠI VNCH?

THƯ THỨ TƯ VIẾT CHO

NHÀ VĂN NỮ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

 

Thành phố Westminster, Quận Cam, California,

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2017.

 

Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,

Trước khi đi vào chủ đề “Tại sao Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH” như đã hứa với em, anh xin kể em nghe mẩu chuyện bên lề.

Có người bạn quen hỏi anh:

“Tại sao anh chọn nhà văn nữ Trần Thị Bông Giấy làm đối tượng để đem tâm tình mà nói chuyện lịch sử?”.

Anh đáp: 

 Tại vì một cái email nhà văn Trần Thị Bông Giấy gửi cho tôi: “Khi còn trẻ, có lần em theo một con nhỏ bạn vào nhà thương Hồng Bàng thăm thằng bồ bác sĩ của nó. Thấy ngoài bờ tường bệnh viện có cái bảng đề chữ “CẤM ĐÁI”, nó mượn thằng bồ cây bút lông, chua  thêm vào bảng hai chữ “CỨ ĐÁI”. Em thích quá, bật cười thú vị. Con bạn ngạc nhiên: “Thấy Thu Vân ít khi cười, sao hôm nay cười dữ vậy?” Em đáp: “Tao không làm như mày được vì tao lịch sự, nhưng rất thích hành động của mày!”

Bạn anh nghe anh kể vậy mà vẫn chưa hiểu tại sao anh chọn em làm đối tượng. Anh lại phải giải thích thêm:

Ở đời vì lý do này hay lý do khác mà mình không làm được điều gì đó, nhưng ít nhất mình biết tán thưởng việc người khác làm một cách chính đáng thì nên cổ vũ, hoan nghênh. Nhiều nhà viết sử, vì lịch sự (?), vì sợ đụng chạm nên không dám viết Sự Thật. Còn anh dám viết Sự Thật, chắc chắn sẽ có một số độc giả đồng tình, giống Bông Giấy đồng tình với người bạn viết hai chữ “CỨ ĐÁI” lên tường. Xây được cái nhà thương, mà không xây nổi nhà vệ sinh để người ta “giải phóng”, lại ra lệnh “CẤM ĐÁI” thì người ta làm sao thi hành? Vì vậy phải CỨ ĐÁI thôi!

Cũng thế, viết lịch sử mà né tránh SỰ THẬT, thì “người dân muôn đời vẫn không bao giờ lớn được!” Đối với tôi, cái CƯỜI của Bông Giấy mang ý nghĩa sâu sắc, chua chát lắm. Chuyên kể của Bông Giấy làm tôi nhớ đến bài thơ của Phan Khôi đăng trong cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do Cụ Hoàng văn Chí biên soạn như sau:

Nắng chiều đẹp có đẹp

Tiếc tài gần chạng vạng

Mặc dù gần chạng vạng

Nắng được, nắng cứ nắng”.

Phan Khôi vì yêu nước, tham gia Mặt trận Việt Minh, nhưng bản chất của ông là người phản kháng. Ông từng là nhà Nho, vào ra cửa Khổng sân Trình từ lúc lên 6 tuổi, nhưng ông cương quyết từ bỏ Nho học và khuyên mọi người hướng về nền văn hóa, văn minh Phương Tây. Ở với cộng sản, ông mới thấy bản chất tồi bại của bọn cộng sản. Ông viết nhiều bài đả kích chế độ một cách hóm hỉnh, bị Đảng trù dập. Nhưng ông không sợ, tuy tuổi đã già nhưng “Nắng được, nắng cứ nắng”

Tôi thích cái “ngông” của Cụ Phan, cũng giống như Trần Thị Bông Giấy thích cái “ngông” của người bạn cô: “Cấm Đái Cứ Đái”.

 

Đó là lời giải thích với người bạn của anh, em Bông Giấy à!

*

* *

Em Bông Giấy thân yêu,

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện viết: “Sự hiểu biết là mồ chôn Cộng Sản”; Ta có thể nói cách khác: “Sự không hiểu biết (tức là Ngu) của ta làm ta bị Cộng Sản… chôn ”.

Anh xin được nói CÁI NGU của anh trước.

Năm lên 10 tuổi, nghe tin người anh thúc bá – Đặng văn Việt – đánh tan hai Binh đoàn Lepage và Charlton của Thực dân Pháp trong chiến dịch biên giới Cao Bắc Lạng, anh đã tung quả đấm tay lên trời và lớn tiếng hoan hô:

“Hồ Chí Minh muôn năm! Đặng văn Việt muôn năm!”.

Tại vì anh ngu, nên anh đã tung hô một tên tội đồ dân tộc.

Hai năm sau, anh chứng kiến hai sự kiện hãi hùng:

1/ Một buổi sáng tinh mơ, trời còn nhá nhem, trên đường đi học, anh thấy một đám người đứng lố nhố. Tò mò, tiến gần lại xem, anh thấy hai tên du kích Việt Minh tên Sua, tên Cù trong làng chém đầu một người đàn ông lực lưỡng. Chiếc đầu đã rơi xuống đất, nhưng người đàn ông đó còn vùng chạy một quãng chừng 3 hay 5 thước thì thân hình mới đổ xuống. Hỏi ra mới biết người đàn ông đó là ông Chu làm nghề kéo xe ở làng Phổ Nam. Ông ta bị Việt Minh kết tội Việt Gian vì kéo xe cho Tây ở trên phố.

2/  Một buổi trưa hè, trên cánh đồng vắng người, anh chứng kiến cảnh tượng một cậu bé trạc tuổi anh đang bị đánh đập, mặt mũi sưng vù, vừa khóc vừa nói: “Con không phải Việt Gian! Con không phải Việt Gian”. Lại tên du kích Việt Minh tên Cù hai tay cầm hòn đá thật to, đập vào đầu cậu bé phọt óc, chết tươi. Hỏi ra mới biết cậu bé lạ mặt đó đi ngang qua làng, mặc chiếc áo sơ-mi trắng, trên túi giắt hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ. Cậu bị tình nghi Việt Gian vì cái áo màu trắng, cộng với hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ là dấu hiệu cờ Tam Tài xanh trắng đỏ của Thực dân Pháp! Truy ra, thiếu niên đó là con trai của Trung Đoàn trưởng Vệ Quốc Đoàn Việt Minh, đi thăm cha.

 

Anh bắt đầu ghê tởm bọn Việt Minh man rợ.

Sau năm 1954, Việt Nam bị chia đôi, Mẹ đẻ anh – Bà Phạm thị Lang – từ Huế đi ngược ra Nghệ An thăm quê chồng, về kể lại những chuyện bà con anh bị đấu tố chết thê thảm: Bà Cao thị Hòe – Mẹ lớn của anh – bị bọn đầy tớ đánh đập, đấu tố. Bà chị dâu trưởng của anh (là nhà thơ Nguyễn Thiếu Anh, nổi tiếng với bài “Chiếc Nón Bài Thơ”, một nữ sinh trường Đồng Khánh, học giỏi, được Hoàng Đế Bảo Đại lái máy bay cho dạo trên không trung để quan sát thành phố Huế) đưa lưng ra đỡ đòn cho Mẹ chồng. Chị Thiếu Anh theo cộng sản, vì (vô phúc) có người anh ruột – là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện – say mê Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Cộng Sản.

   

Anh căm thù cộng sản từ đó, vì chúng đã đấu tố cho đến chết bà Mẹ Lớn của anh. Bà là người đã sinh ra các anh trai của anh, một phụ nữ phúc hậu, luôn luôn đối xử tốt với gia nhân và giúp đỡ dân làng.

 

Đến năm 1959, đọc cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của Cụ Hoàng văn Chí, anh càng hiểu rõ hơn cái lưu manh đểu cáng của cộng sản, ngoài cái man rợ mà anh đã chứng kiến lúc nhỏ. Đó là nguyên do khiến anh quyết định gia nhập Đảng Đại Việt –một Đảng Chống Cộng triệt để – để trả thù nhà, vì chú, bác và bà con anh bị cộng sản giết.

Sau nghi thức tuyên thệ trước bàn thờ Tổ Quốc có di ảnh Trương Tử Anh, người cán bộ kỷ luật an ninh đưa cao khẩu súng Colt trước mặt anh và nói một cách đanh thép:

“Kể từ nay, đồng chí là người của đảng, phải tuyệt đối giữ bí mật và trung thành với đảng”.

Anh cũng nghiêm sắc mặt và đáp:

“Vâng, tôi xin thề. Nhưng khi nào Đảng không phục vụ cho quyền lợi của Tổ Quốc, tôi sẽ là người chống lại Đảng”.

Anh Bí thư Chi bộ nhẹ nhàng trấn an:

“Đồng chí an tâm! Đảng luôn luôn trung thành với Tổ Quốc”.

 

Gia nhập đảng vì thù ghét Cộng Sản, anh chỉ được biết tên người sáng lập đảng là Trương Tử Anh đã bị cộng sản thủ tiêu, còn người đang lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ có bí danh “Anh Cả”.

Sau cuộc đảo chánh 1963, anh mới biết “Anh Cả” là ông Hà Thúc Ký, người đã kéo quân ra chiến khu Ba Lòng, chống Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Từ đó anh biết thêm, lãnh tụ Đại Việt ở Miền Trung trước ông Hà Thúc Ký là bác sĩ Bửu Hiệp, thân sinh bác sĩ Vĩnh Quý, người bạn học cùng lớp với anh.

 

Ngu vì không được ai dạy dỗ cho biết ông Ngô Đình Diệm là người thế nào, nên anh đã tham gia vào một đảng chống ông Ngô Đình Diệm. Nếu Bố anh không mất sớm, chắc chắn anh không bị rơi hoàn cảnh NGU DỐT đó. Và người con trai đầu – bác sĩ Đặng văn Ấn – của Bố anh sẽ không kẹt với cộng sản vì lấy em gái bác sĩ Nguyễn Khắc Viện làm vợ.

Chỉ bằng lập luận rất trực giác (common sense), Thầy anh sẽ kéo bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và nhiều nhà trí thức hàng đầu của Việt Nam ra khỏi CÁI NGU: Đi theo cái đảng chủ trương Vô Gia Đình, Vô Tôn Giáo, Vô Tổ Quốc là nước sẽ mất!

 

Dần dần lớn khôn, tìm hiểu lịch sử, anh được biết Tổng thống Ngô Đình Diệm là người yêu nước, thì nay anh phải viết ra để hãnh diện mình là Người Lính VNCH đã chiến đấu dưới một chế độ do người yêu nước lập nên. Chứ không như người lính Miền Bắc tự hào là “Lính Cụ Hồ”. Anh là Phật tử, anh không bênh vực Ngô Đình Diệm để làm đẹp lòng người Công Giáo. Anh lên tiếng để bảo vệ thanh danh người bị hàm oan.

*

* *

Bây giờ anh xin nói về CÁI NGU của thành phần trí thức, những người đáng lẽ phải đem sự hiểu biết của mình để dạy dân khôn lớn.

Trần văn Giàu tâm sự với Tạ Quang Bửu:

“Hai anh em chúng ta chỉ là giáo sư dạy Triết. Giáo sư Trần Đức Thảo mới là triết gia”.

Nay một kẻ hậu bối như anh, học hành chả bao nhiêu, xin đặt câu hỏi:

-Tại sao một người được đánh giá là ‘triết gia’ lại không nhìn ra chủ nghĩa là một tôn giáo (bởi nó đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan?)

 -‘Cộng sản giáo’ coi các tôn giáo khác là thuốc phiện cần tận diệt?

- Là người Đạo Phật, Đạo Công Giáo hay Đạo Thờ Ông Bà, tại sao trí thức đi theo cái Đạo Cộng Sản chủ trương diệt mình?

- Tư Bản không đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan thì nó đâu phải là chủ nghĩa?

- Các Quyền Tự Do Tôn Giáo đều được tôn trọng, sống chung. Tại sao trí thức lại đi theo cái Đạo đòi chôn sống Tư Bản?

- Phật giáo dạy đức từ bi; Thiên Chúa giáo dạy đức bác ái. Nhưng nếu chỉ dùng Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo để thiết lập chế độ cai trị thì chế độ đó sẽ trở thành chuyên chính ngay (do bởi tôn giáo là nhất nguyên).

- Hoa Kỳ được dựng lên bởi những nhà sáng lập có tín ngưỡng Thiên Chúa giáo (In God We Trust), nhưng họ chủ trương “separation of Church and States” là để tránh cho quốc gia bị rơi vào tình trạng chuyên chính.

- Nhà thông thái Trần Đức Thảo có nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử của Hoa Kỳ không? Hay ông theo cộng sản Hồ Chí Minh vì nghe Jean-Paul Sartre nói: “Đứa nào Chống Cộng là con chó”?

- Cộng sản lấy căm thù làm động lực đấu tranh; lấy “cứu cánh biện minh phương tiện” làm phương châm hành động, coi giá trị trí thức không bằng cục phân.

- Cộng Sản mang danh nghĩa kháng chiến chống Thực dân, lại thủ tiêu các lãnh tụ đảng phái quốc gia yêu nước. Tại sao mang danh là trí thức mà người trí thức không nhìn thấy hiểm họa mất nước về tay Trung Cộng, lại nô nức phục vụ chúng?

- Thân sinh triết gia Trần Đức Thảo than:

Giá như trước kia tôi cho anh học làm nghề thợ mộc, thợ nề thì cái thân anh đỡ khổ, cái thân tôi đỡ khổ và cái dân tộc này cũng đỡ khổ!”

Thử hỏi có lời than vãn nào đau đớn, thống thiết bằng lời than của người cha già suốt đời làm lụng vất vả, dành dụm tiền bạc để nuôi con ăn học, trở nên người hữu dụng cho xứ sở, mà con lại trở thành người làm cho dân khốn khổ hơn?

 

Em có hiểu tại sao việc triết gia Trần Đức Thảo đi theo cộng sản làm cho cả dân tộc khốn khổ? Bởi vì cái thói quen của dân ta tôn sùng người có bằng cấp! Hễ thấy ai có bằng cấp cao làm điều gì thì người ta cứ thế nhắm mắt đi theo. Thế hệ đàn em cứ nghĩ rằng thông minh, tài giỏi như Trần Đức Thảo đi theo cộng sản, thì tại sao mình còn đắn đo suy nghĩ gì nữa mà không theo?

 

Ngay hai nhà trí thức là giáo sư Trần văn Giàu và giáo sư Tạ Quang Bửu nhìn thấy triết gia Trần Đức Thảo bị Hồ Chí Minh đày lên miền thượng du Việt Bắc để chăn bò dưới danh nghĩa “đi thực tế” đã không biết tự hỏi “cách đối xử người trí thức kiểu đó thì đất nước sẽ đi về đâu”, hai ông lại vẫn tận tụy phục vụ chế độ một cách đắc lực.

Do đó chúng ta chỉ có một chữ “NGU” để dùng cho loại trí thức đó; chứ còn biết dùng chữ  gì khác?

 

Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là một người sáng suốt.

- Ông không giống như Tạ Quang Bửu, Trần văn Giàu và những trí thức ngu đần khác đi theo cộng sản.

- Ông được Hồ Chí Minh trọng vọng, mời làm Bộ trưởng Ngoại giao, được cử làm Trưởng phái đoàn đi dự Hội nghị Sơ Bộ Ngày 6 tháng 3 năm 1946 ở Đà Lạt, rồi được cử làm Trưởng phái đoàn đi dự Hội  nghị Fontainbleau ở Pháp; chứ không bị bắt đi chăn bò như Trần Đức Thảo. Nhưng ông từ chối, vì ông nhìn thấy dã tâm của Hồ Chí Minh.

- Lưu vong sang Tàu, Nhất Linh tìm thầy học tiếng Anh, tức là ông đã tiên đoán được việc Hoa Kỳ sẽ nhảy vào chiến trường Đông Dương và ông sẽ đóng một vai trò lịch sử?

 

*/ Năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ.

- Hoa Kỳ nhảy vào Việt Nam đúng như sự tiên đoán của văn hào Nhất Linh.

- Sự kiện ông tuyên bố giã từ chính trường, giã từ Hà Nội và về Đà Lạt chơi hoa lan là nhằm che mắt cộng sản để chúng không thủ tiêu ông, giống như chúng đã thủ tiêu đồng chí Khái Hưng Trần Khánh Giư của ông; chứ không thể nào cho đấy là hành động của một nhà cách mạng văn hóa, nhà chính trị từng làm Bí thư trưởng của Liên đảng “Đại Việt – Quốc Dân Đảng – Đại Việt Dân Chính” (có danh xưng là Đại Việt Quốc Dân Đảng) mà bỗng dưng rửa tay gác kiếm được?

 

*/ Vua Bảo Đại ép ông Ngô Đình Diệm phải nhận chức Thủ tướng để lèo lái con thuyền Quốc Gia.

- Về nước, ông Ngô Đình Diệm chỉ có hai bàn tay trắng, binh quyền vẫn còn trong tay Thực dân Pháp.

- Tiền Mỹ viện trợ thì Mỹ đưa cho Pháp, rồi Pháp mới chuyển qua chính phủ Quốc Gia.

- Ông Diệm vừa lo tổ chức cuộc di cư của gần một triệu người Miền Bắc vào Nam, vừa chống quân phiến loạn Bình Xuyên, Hòa Hảo do Thực dân xúi giục quấy phá.

- Tướng lãnh trong cái gọi là “Quân đội Quốc gia” do Thực dân Pháp thành lập, phần lớn là tay sai của Pháp.

- Tướng Nguyễn văn Hinh, con trai Thủ tướng Nguyễn văn Tâm, được ông Ngô Đình Diệm trao chức Tổng Tham mưu trưởng thì ngạo mạn nói:

“Tôi không nhận, vì tôi không biết ông là ai”.

- Sau đó, Tướng Nguyễn văn Hinh còn cấu kết với các sĩ quan dưới quyền để chống Thủ tướng Ngô Đình Diệm, nhưng thất bại, mới chịu trở về mẫu quốc (nước Pháp).

- Nhưng những sĩ quan tàn dư tay sai Pháp, được ăn lương từ tiền Mỹ viện trợ, vẫn ngấm ngầm phản lại người lãnh đạo Quốc gia Việt Nam.

 

*/ Trước năm 1954, những nhà cách mạng yêu nước vừa chiến đấu chống Thực dân Pháp, vừa chống cộng sản (mà Đại sứ Bùi Diễm gọi tình trạng lưỡng đầu thọ địch đó là rơi Trong Gọng Kìm Lịch Sử).

- Nay có Hoa Kỳ nhảy vào giúp khí giới, tiền bạc, kỹ thuật tác chiến về phương diện quân sự và phương diện tình báo là thời cơ vàng để giữ vững Miền Nam.

- Bọn cộng sản Miền Bắc là bọn rước voi về dầy mả tổ, cai trị nhân dân tàn bạo, man rợ hơn cả bọn Thực dân Pháp đô hộ, biến xã hội thành một trại súc vật.

- Miền Nam “bất chiến tự nhiên thành” vì các nhà cách mạng và nhân dân đổ ra không biết bao xương máu để đánh đuổi bọn Thực dân Pháp ra khỏi nước không xong, mà chỉ có Hoa Kỳ nhảy vào là Thực dân Pháp phải rút lui.

- Bọn trí thức Miền Nam ngu không học lịch sử, nên mới tin vào luận điệu Việt Cộng vu khống Hoa Kỳ là Thực Dân Mới.

 

*/ Tiếng tăm của văn hào Nhất Linh được quần chúng biết tới hơn cả Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

- Dù không thích ông Diệm, nhưng với tư cách là Bí thư trưởng Liên Đảng, là nhà Cách Mạng Văn Hóa, Nhất Linh phải có nhiệm vụ khai sáng bọn trí thức u mê hùa theo luận điệu tuyền truyền của cộng sản, thì chính nghĩa Chống Cộng của Miền Nam sáng ngời biết là dường nào.

- Ngoài ra, Nhất Linh có thẩm quyền chỉ thị cán bộ đi thuyết phục những người yêu nước chống Pháp trót theo Việt Minh hãy trở về với hàng ngũ Quốc Gia (như ông đã từng là Ngoại Trưởng được Hồ Chí Minh trọng dụng, đã trở về với hàng ngũ Quốc Gia.)

- Ông phải có bổn phận nói cho họ hiểu cộng sản chính là Thực Dân Mới.

- Hơn thế nữa, ông phải giảng giải cho người Mỹ thông hiểu văn hóa Việt Nam, bởi vì Tướng lãnh Hoa Kỳ chỉ hiểu Việt Nam thông qua các ông Tướng người Pháp vốn quen biết nhau ở Âu châu trong Đệ Nhị Thế Chiến.

- Thực dân Pháp hận Mỹ không giúp chúng chiến thắng Điện Biên Phủ, nên phải tìm cách hại Mỹ và hại ông Ngô Đình Diệm để phá chủ thuyết “Domino” của Mỹ.

- Trái lại, Nhất Linh thông đồng với bọn Trần Đình Lan, Vương văn Đông, tay sai Thực dân Pháp, để lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

- Thông đồng với Thực dân Pháp để chống lại Quốc gia vừa mới giành lại độc lập thực sự thì làm sao Nhất Linh tránh được tội phản bội?

- Đó là việc làm thiển cận, không nghĩ tới danh dự của con cháu đời sau.

 

*/ Trong tuyệt mệnh thư, Nhất Linh kết án chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp, bắt bớ ĐỐI LẬP thì chỉ là lời ông “vu khống”.

- Nhất Linh không hiểu hai chữ “ĐỐI LẬP” là thế nào trong chế độ DÂN CHỦ.

- Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của Hoa Kỳ đối lập nhau, nhưng sử dụng bạo lực để lật đổ là phạm pháp luật.

- Khi quốc gia đang có chiến tranh chống lại ngoại xâm mà kẻ nào tuyên truyền hoặc thông đồng với kẻ thù là phản quốc.

- Hoa Kỳ có chiến tranh với Nhật, dù người Nhật đã có quốc tịch Hoa Kỳ đang sống trên đất Hoa Kỳ, vẫn phải bị dồn vào trại tập trung để ngăn ngừa nội gián.

 

Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,

Nhìn lại lịch sử, anh nhận thấy ông Ngô Đình Diệm là người yêu nước. Thử hỏi ai đã làm được như ông?

- Khi Thực dân Pháp từ chối yêu sách của ông đòi thay đổi đường lối cai trị, thì ông treo ấn từ quan, chấp nhận mất hết quyền hành và quyền lợi? (Trong khi đó thì Hồ Chí Minh không được Thực dân Pháp cho vào học Trường Thuộc Địa để phục Thực dân lại đi làm Cách Mạng để bán nước!)

- Ông Ngô Đình Diệm không kèn cựa, đấu đá với kẻ khác để giành chức Thủ tướng. Chính Hoàng đế Bảo Đại phải kêu gọi lòng yêu nước, đức tin Thiên chúa và trách nhiệm đối với quốc dân để buộc ông Diệm nhận lời.

- Ông Diệm là người tuân theo lời dạy của nhà cách mạng Phan Chu Trinh “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Ông rất tôn trọng các nhà trí thức, nhưng trí thức đã phản bội ông.

 

*/ Sau cuộc phản loạn Ngày 11 tháng 11 năm 1960 của bọn tay sai Thực dân Trần Đình Lan, Vương văn Đông thất bại, bác sĩ Phan Quang Đán bị bắt.

- Sợ bị Công An đánh đập, ông Đán đã khóc lóc thảm thiết và viết lời tự thú ăn năn hối lỗi.

- Công An trình lên Phủ Tổng thống và đề nghị đưa cuộn băng ghi âm và thư thú tội của ông Đán phổ biến trên đài Phát thanh khắp nước thì cả ông Diệm lẫn ông Nhu gạt đi và nói: “Chúng ta là người trí thức. Nếu chúng ta nhục mạ người trí thức thì chẳng khác gì chúng ta nhục mạ chính chúng ta. Chúng ta phải hơn bọn Cộng Sản ngoài Bắc”

 

Mẩu chuyện này anh nghe được từ bác sĩ Trần Kim Tuyến – Giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính trị (tức là Mật Vụ) – trước năm 1975 và anh đã kiểm chứng với Đại tá Nguyễn văn Y – Cựu Tổng Giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia – sau năm 1975.

 

 

*/  Tổng thống Ngô Đình Diệm cho phép các Khuôn hội Phật học và Gia đình Phật tử hoạt động tự do.

- Hệ thống Trường Bồ Đề được thành lập khắp nơi.

- Chùa chiền được xây và trùng tu, không hề bị làm khó dễ.

- Tăng sĩ được khuyến khích du học để nâng cao trình độ giảng dạy giáo lý Phật giáo.

 - Nhất Hạnh, Trần Quang Thuận còn đó (cứ tìm hỏi thì biết)!

 

*/ Những điều rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp, khủng bố Phật giáo đều là lời tuyên truyền vu khống của bọn Việt Cộng và bọn trí thức nằm vùng phụ họa.

- Hành động từ chức Ngoại trưởng và cạo trọc đầu của Vũ văn Mẫu để ủng hộ phong trào “Phật giáo Tranh đấu” là hành động phản bội Quốc gia một cách bỉ ổi, đáng khinh bỉ của cái gọi là trí thức!

 

Thêm một mẩu chuyện khác.

*/ Đức Cha Lê Hữu Từ là vị lãnh đạo Khu Tự vệ Bùi Chu Phát Diệm ở Miền Bắc.

- Sau năm 1954 di cư vào Miền Nam, Đức Cha yêu cầu ông Diệm không sáp nhập lực lượng võ trang Công giáo vào Quân đội Quốc gia. 

- Ông Diệm từ chối, vì ông đã ra lệnh lực lượng Bình Xuyên, Cao Đài phải sáp nhập vào Quân đội Quốc gia thì không lý do gì lực lượng võ trang Tự Vệ của Bùi Chu đứng ngoài được.

- Vậy làm sao chúng ta bảo rằng ông Diệm thiên vị đối với Công giáo?

- Ngài Jésus, người con duy nhất của Thiên Chúa, được phái xuống trần gian để rao giảng Tin Mừng, cứu rỗi nhân loại. Một tông đồ làm phản, ngài Jésus bị lăng mạ rồi bị đóng đinh lên cây thánh giá.

- Anh em ông Ngô Đình Diệm bị giết chết một cách nhục nhã không phải chỉ do một tên Juda làm phản, mà là từ hàng ngàn tên Juda làm phản.

- Nếu Ngô Đình Diệm là Phật tử, bọn Việt cộng đội lốt Phật tử vẫn giết ông Diệm như thường. (Đọc hồi ký của Hòa thượng Thích Tâm Châu, BG sẽ rõ).

- Trích đoạn dưới đây sẽ cho BG sẽ thấy thủ đoạn tàn ác của bọn Việt Cộng nằm vùng trong Phật giáo:

Nơi trang 24, của Bạch Thư, HT Thích Tâm Châu kể nguyên văn như sau: 

“Tôi về tới VN Quốc Tự (VNQT), bước chân vào cửa văn phòng viện trưởng Viện Hóa Đạo (VHĐ) của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi: MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG.

Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư: “YÊU CẦU CÁC THƯỢNG TỌA TRONG VIỆN HÓA ĐẠO, KHÔNG ĐƯỢC THEO THƯỢNG TỌA TÂM CHÂU”. 

Tôi định lên chánh điện VNQT lễ Phật, tại đây có mấy vị tăng thanh niên không cho tôi vào chánh điện VNQT và hăm dọa, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác chết của họ.

Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào vãn hồi trật tự được.

Tôi trở về chùa Từ Quang.

Về chùa Từ Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA. 

Người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe, ám sát.

Và, chính các vị tăng thanh niên đang tụ tập tại Niệm Phật Đường Quảng Đức (Bàn Cờ) định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát.”

 

Là nhà lãnh đạo Liên Đảng, Nhất Linh phải biết cộng sản có chủ trương trường kỳ mai phục, gây chiến tranh khuynh đảo, cướp thời cơ. Tình báo của Đảng phải cho ông  biết vụ Hoà Thượng Quang Đức bị thiêu sống là do âm mưu của bọn đội lốt Phật giáo để gây chấn động dư luận quốc tế.

Tại sao Nhất Linh lại gây thêm một chấn động nữa bằng bức thư tuyệt mạng để thiêu cháy VNCH trong hỏa ngục Đỏ?

 

Bởi vì bức thư tuyệt mệnh của vị thủ lãnh văn đàn, thủ lãnh đảng chính trị tuyên bố “đời ông không có ai đủ tư cách xét xử” và buộc tội Ngô Đình Diệm “bắt bớ đối lập”, nên anh phải đem ra luận bàn để trả lời thắc mắc của cô giáo Trần Thị Lam.

 

*/ Nếu Nhất Linh thực sự nghĩ Tổng thống Ngô Đình Diệm độc tài, làm phương hại chính nghĩa Chống Cộng, tai sao ông không dùng diễn đàn của Tòa Án để dõng dạc tuyên bố với quốc dân? Tại sao ông phải mặc cả với ông Lê Nguyên Phu – người xử vụ án – đừng bắt ông phải đối chất với đàn em?

- Nếu TT Ngô Đình Diệm đích thực là nhà độc tài khát máu thì ông Hà Thúc Ký kéo quân ra chiến khu Ba Lòng chống chính quyền đã bị xử tử hình và đảng viên Đại Việt đã bị sát hại không còn một mống.

- Nếu TT Ngô Đình Diệm đích thực là nhà độc tài khát máu thì Hà Minh Trí, tên Việt Cộng ám sát ông Diệm ở Ban Mê Thuột đã bị xử tử hình.

 

Em có biết vì sao “Phật giáo Tranh đấu” nằm vùng, im hơi lặng tiếng trong vụ tay sai Thực dân Pháp đảo chánh năm 1960?

-Tại vì Việt Cộng được tình báo Cộng sản Quốc tế cho biết cuộc đảo chánh do Thực dân Pháp âm mưu sẽ thất bại.

- Hoa Kỳ sẽ không đời nào cho phép Pháp chiếm lại ảnh hưởng như thời đã đô hộ Đông Dương.

Các Tướng lĩnh VNCH cứu giá ông Diệm là do yêu cầu của Mỹ; chứ không phải vì trung thành với chính nghĩa Quốc gia hoặc vì trung thành với ông Diệm.

 

*/ Bọn tay sai Thực dân Pháp thất bại cuộc đảo chánh.

- Chính quyền Pháp càng hận Hoa Kỳ hơn.

- De Gaule xoay sang hô hào trung lập hóa Đông Dương, chấm dứt sự can thiệp của Hoa Kỳ trên bề mặt là vãn hồi hòa bình; nhưng thâm ý là nhằm tống cổ Hoa Kỳ ra khỏi Đông Dương.

- Chính quyền John Kennedy Dân Chủ thay thế chính quyền Eisenhower Cộng Hòa.

- Ông Averell Harriman, có vợ người Pháp, làm Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Á châu Sự vụ. Bị bà vợ tỉ tê bên tai ngày đêm nên Harriman càng thuyết phục Kennedy áp lực chính quyền VNCH theo chủ trương trung lập hóa Đông Dương của De Gaule.

- Tổng thống Diệm phản đối kịch liệt làm cho Averell Harriman tức giận vì một lãnh tụ tiểu quốc dám chống lại đệ nhất siêu cường thế giới.

 

*/ Đại tá Không Quân VNCH, Nguyễn Quang Tri, sang Mỹ theo diện H.O, kể cho anh nghe về vụ ném bom Dinh Độc Lập do hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn văn Cử thực hiện.

- Năm 1962, ông Nguyễn Quang Tri là Đại Úy Chỉ Huy trưởng Phi đoàn Khu trục 514 ở Biên Hòa. Hai anh Quốc và Cử là nhân viên dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông.

- Trong một phi vụ yểm trợ hành quân, Trung Úy Quốc là “leader” và Thiếu úy Cử là “wingman”.

- Anh Cử tách ra khỏi “leader” và hướng về Dinh Độc Lập, dội bom.

- Anh Quốc rượt theo ngăn chặn, bị trúng đạn phòng không từ Dinh Độc Lập, máy bay phát hỏa.

- Anh Quốc thả hết bom xuống sông Sài Gòn và đáp phi cơ xuống nước.

- Anh Quốc bị bắt, nhưng không hề bị tra khảo, đánh đập, bởi vì Công An tin vào lời khai của anh.

 - Tổng thống Diệm sau đó đích thân xuống căn cứ Biên Hòa để thăm hỏi, vỗ về quân sĩ.

- Ông gặp riêng Đại Úy Chỉ huy trưởng Phi đoàn 514 Nguyễn Quang Tri trong gian phòng rộng lớn chỉ kê một cái bàn và hai cái ghế.

- Thái độ của ông Diệm trầm tĩnh, không quở trách thuộc cấp, mà chỉ ôn tồn tâm sự: “Tôi đã giúp đỡ ông Nguyễn văn Lực (thân sinh anh Nguyễn văn Cử), nhưng ổng vẫn chống tôi. Không thể nào tôi chấp nhận sự hiện diện của Quân đội Mỹ trên đất mình, dù chỉ là một người lính Mỹ tại Cù lao Ré”.

 

*/ Đại tá Nguyễn Quang Tri người Miền Nam, không theo đảng phái nào và rất nghiêm chỉnh. Anh tin những gì ông ấy tường thuật, nên anh đề nghị ông hãy viết lại cho con cháu đời sau biết rõ một sự kiện lịch sử.

- Về sau, Đại tá Nguyễn Quang Tri đã viết bài tường thuật đó, ký bút hiệu “Gman” và đăng trên trang mạng “Bạn Già Không Quân” do chính ông làm chủ.

 

*/ Trước năm 1975, anh đã nghe giáo sư Tôn Thất Thiện – Chánh văn phòng của Tổng thống Ngô đình Diệm – cũng nói về sự kiện ông Diệm không đồng ý lề lối chiến tranh theo kiểu Mỹ mới phải bị người Mỹ dùng biện pháp “thay ngựa giữa dòng”.

- Theo anh, ông Diệm yêu nước, nhưng không thức thời.

- Ông tin rằng Hoa Kỳ chỉ cần viện trợ tài chánh và vũ khí dồi dào là các Tướng lĩnh của ông đủ sức chống lại cuộc xâm lăng của CSBV.

- Ông quên rằng Tướng lĩnh của ông chưa từng cầm quân đánh những trận đánh lớn. Họ chỉ có khả năng dẹp quân du kích hay phiến loạn mà thôi.

 

*/ Cố vấn Ngô Đình Nhu viết cuốn “Chính Đề Việt Nam” tiên đoán nếu nền Cộng Hòa ở Miền Nam bị sụp đổ thì Việt Cộng sẽ nuốt trọn Miền Nam trong vòng 9 hay 10 năm.

- Vậy ông Nhu đúng là một chiến lược gia tài giỏi, tại sao ông không khuyên ông Diệm nên thuận theo yêu cầu của người Mỹ?

 

*/ Ta có thể nói gia đình ông Diệm bị giết là do cái hủ nho “Quyền huynh thế phụ” của ông Khổng Tử. Một khi cha đã quyết định thì con cái không được cãi!

- Việt Cộng nghiên cứu đặc tính Nhà Nho của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên phái cán bộ của mình là Phạm Ngọc Thảo giả dạng người Quốc gia đến quỳ lạy, xưng tội với Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục.

- Phạm Ngọc Thảo người Miền Nam, con nhà tư sản (không phải bần cố nông), thuộc Công giáo dòng, thú nhận trước kia theo Việt Minh chống Pháp, nhưng nay đã giác ngộ, sẵn sàng tiêu diệt Việt Cộng.

- Với quá trình như thế của Thảo, Cha Ngô Đình Thục ắt phải tin tưởng và tiến cử Thảo với ông em Tổng Thống của mình.

- Tổng thống Diệm cho Phạm Ngọc Thảo làm Tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre), nơi mà Việt Cộng gọi là “thành đồng cách mạng”.

- Quả nhiên, Thảo đã giết rất nhiều du kích Việt Cộng để gây tin tưởng của chế độ.

- Chỉ có Việt Cộng mới tàn bạo dã man tới mức bán mạng sống cán bộ của mình để xâm nhập guồng máy của đối thủ.

 

*/ Năm 1960, cuộc đảo chánh là do tay sai Thực dân Pháp âm mưu thì Hoa Kỳ ngấm ngầm giúp Tổng thống Diệm để có các Tướng đem quân dẹp bọn phản loạn.

- Ông Diệm tưởng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn văn Thiệu trung thành với ông là ông lầm lớn.

- Bằng cớ là năm 1963, Tham Mưu trưởng Liên quân Trần Thiện Khiêm đã móc nối các Tướng lĩnh âm mưu lật đổ ông theo lệnh của Hoa Kỳ.

- Tư lệnh Sư đoàn 5 Nguyễn văn Thiệu mang quân về Thủ đô Sài Gòn, nhưng án binh bật động để chờ xem phe nào thắng thì ngã theo phe đó.

- Đỗ Mậu nguyên là lính Khố Xanh, từng kéo xe cho ông Diệm, được ông Diệm tin tưởng nâng Đỗ Mậu lên chức Chủ tịch Quân Ủy Đảng Cần Lao, Giám đốc An Ninh Quân đội làm tai mắt cho mình để ngăn ngừa Quân đội tạo phản, lại là người đi móc nối các Tướng lĩnh để làm cuộc đảo chánh năm 1963.

*/ Nếu Tổng thống Diệm không chống lại việc Hoa Kỳ đòi đưa Quân đội vào tham chiến thì Hoa Kỳ sẽ không mua chuộc các Tướng lĩnh làm phản và dù cho có cả trăm Trí Quang – tên VC giả dạng thầy tu – cũng không thể nào làm lung lay chế độ.

- Việt Cộng nằm vùng trong triều đình nhà Nguyễn, trong hàng ngũ Quốc gia từ thập niên 1940.

 

*/ Nếu BG đọc cuốn “Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc” của Phạm Khắc Hòe thì em sẽ nhìn ra âm mưu của cộng sản.

- Sở dĩ cuộc đảo chính vào năm 1960, Việt Cộng nằm vùng Phật giáo không nổi dậy là vì Bộ Chính trị VC biết cuộc đảo chánh đó là do tay sai Thực dân Pháp thực hiện thì thế nào cũng bị Hoa Kỳ dẹp tan.

- Nhưng cuộc đảo chánh năm 1963 là do Hoa Kỳ chủ động, thì VC biết thế nào cũng sẽ thành công. Vì vậy Bộ Chính trị VC mới ra lệnh cho đám Trí Quang hành động.

 

*/ Hoa Kỳ cũng phạm sai lầm vì họ tưởng rằng họ có thể điều khiển được các Tướng lĩnh Việt Nam và mua chuộc được bọn thầy tu như Trí Quang.

- Người Việt chúng ta thường mắc phải tiên kiến, cứ cho rằng Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) tài giỏi như thần, như thánh.

- Anh không nghĩ người Mỹ chủ mưu hãm hại chế độ tự do của Miền Nam. Nội bộ CIA cũng chia rẽ, đánh giá sai lạc nên mới dùng bọn Việt Cộng giả dạng thầy tu.

- Chính vì người Việt Nam phản bội nhau.

- Trần Thiện Khiêm được Tổng thống Diệm tin dùng, nhưng lại là người phản trắc làm cho ông ta ô danh trong lịch sử.

- Nếu Trần Thiện Khiêm có một chút suy nghĩ vì tương lai Tổ quốc và vì thanh danh của mình trong đời sau, thì ông ta phải đích thân vào Dinh Độc Lập gặp riêng Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu để trình bày như sau:

Thưa Tổng thống,

Tôi được Hoa Kỳ móc nối để làm cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống, vì họ bảo rằng Tổng thống khăng khăng chống lại yêu sách của họ đòi đưa quân vào Việt Nam. Tôi không thể nào phản lại Tổng thống. Vậy tôi xin đề nghị hoặc Tổng thống hãy thỏa mãn yêu cầu của Mỹ, vì Mỹ cung cấp nguồn tài chánh và vũ khí giúp ta diệt Cộng; hoặc Tổng thống và gia đình ra đi một thời gian để xem tình thế xoay vần ra sao, rồi chúng ta sẽ liệu sau. Tôi không phản Tổng thống, nhưng tôi biết có nhiều Tướng lĩnh sẵn sàng phản Tổng thống nếu họ được Hoa Kỳ bỏ tiền ra mua chuộc và hứa hẹn địa vị cao hơn.”

–  Hai anh em ông Diệm nghe hay không nghe là quyền của hai ông. Nhưng chí ít ông Khiêm không bị mang tiếng là người phản bội, lưu lại tiếng xấu cho đời sau.

 

Em Trần Thị Bông Giấy yêu mến,

Anh em chúng ta đều hiểu lịch sử thuộc về quá khứ, không ai có thể thay đổi lịch sử. Anh đem tâm tình viết lịch sử là nhằm có mục đích nói với thế hệ tương lai nếu dấn thân giúp Đất Nước, hãy làm theo lương tâm, trách nhiệm và danh dự thì tên tuổi của họ sẽ mãi mãi thơm lừng trong lịch sử.

Thư đã dài. Anh ngừng ngang đây. Tuần sau anh sẽ viết tiếp về sự phản bội trong nền Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa,  kể từ khi gia đình của ông Ngô Đình Diệm bị thảm sát bởi bọn Côn Đồ (Thugs, chữ của Tổng thống Lyndon Johnson).

 

Thân ái,

Bằng Phong Đặng Văn

...

[Message clipped]  View entire message

 

 

Re: Cám ơn công sức của bác!

Click to teach Gmail this conversation is important.

Inbox
x

https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABDCOqroNHtnPX2ISILdmNhcmRfcGhvdG8qKDI5MTk1OWNjMmU2NGRlYTllN2QwZTk4N2RhMGE3MmIwMTU4NTk2MGUwAaENBoC7_wR9X4LSQq_xPME_s3qu?sz=32

AU DANG
Sep 19 (2 days ago)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
to Kelly, bcc: me
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Cháu Lê Đài Trang,

 

Bác tự động trao cho mình trọng trách viết SỰ THẬT mà bác biết cho giới trẻ. Bởi vì bác tuân theo lời dạy của người xưa: Tre tàn măng mọc.

Chúng ta đang sống trong thời đại vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lòng phân biệt vì kẻ thù của chúng ta có diện mạo người Việt Nam giống ta, nhưng tâm địa thì thuộc về ma quỷ.

Thư của cháu làm cho bác rất vui, vì biết rằng còn có nhiều người trẻ tha thiết đến sự tồn vong của nòi giống Việt.

Cháu Đài Trang hãy nói với các bạn trẻ hãy thận trọng tìm hiểu trước khi dấn thân vào một tổ chức đấu tranh. Khi xưa bác tham gia đảng Đại Việt mà không biết đảng đó chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm cho bác cũng là người vô tình chống lại vị lãnh đạo yêu nước xây lên nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Bác nhận mình đã sai lầm thì nay mình dám nói lên sự sai lầm của mình; chứ không a dua theo bọn người chống TT Ngô Đình Diệm để che dấu sự sai lầm của mình.

Bác đã hết lời ca ngợi cô Nancy Nguyễn khi đọc bức thư cô viết cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng. Không ngờ cô Nancy Nguyễn đó là đoàn viên của đảng Việt Tân.

Bác cũng đã ca ngợi cô Trần Kiều Ngọc sau khi lắng nghe cô thuyết giảng trong một buổi thảo luận về công tác đấu tranh cho QUYỀN LÀM NGƯỜI, nhưng nay có nhiều người đưa chứng cớ cô Trần Kiều Ngọc là đảng viên Việt Tân mà cô Ngọc im lặng rất khó hiểu.

Khi xưa bác không biết về việc đảng Đại việt chống ông Diệm nên tham gia.

Ngày nay bác biết đảng Việt Tân là tay sai của Việt Cộng thì bác phải có bổn phận nói lên để tuổi trẻ nhiệt tình không rơi vào băng đảng Việt Tân.

Chỉ có thế thôi cháu Đài Trang ạ.

 

Thân ái,

 

Bác Bằng Phong Đặng văn Âu, người luôn luôn yêu quý tuổi trẻ.

 

 

 

On Mon, Sep 18, 2017 at 11:27 PM, Kelly Le <kelly_d_le@yahoo.com> wrote:

BoxbeKelly Le (kelly_d_le@yahoo.com) added themselves to your Guest List | Remove them | Block them

 

Kính gởi Bác Bằng Phong,

 

Con tên là Đài Trang ở San Diego.  Bác Võ Trọng Di gởi cho con bài của bác viết về tại sao Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa.  Nhờ đó mà con được đọc thêm về những bài khác của bác viết cho nhà văn Trần Thị Bông Giấy và bài gởi Nancy Nguyễn và tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại.

 

Con muốn gởi tới bác lời cám ơn sâu sắc cho sự nhiệt tình và kiến thức bác trao lại cho hậu thế.  Một số bài của bác đã được con đưa lên Facebook cho tuổi trẻ ở quốc nội biết sự thật về lịch sử của đất nước chúng ta.

 

Xin chúc bác luôn khỏe mạnh để tiếp tục soi sáng đường đi cho thế hệ của tụi con.

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website