CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, September 25, 2017

NGUYỄN LIÊN HẰNG: TIẾN SĨ THẬT; THÔNG TIN DỔM


NGUYỄN LIÊN HẰNG: TIẾN SĨ THẬT; THÔNG TIN DỔM


https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/770020669868589/
https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/412828529119538
https://www.facebook.com/groups/1731198680528933/permalink/1870270789955054/
https://www.facebook.com/groups/714284451994297/permalink/1520536661369068/
https://www.facebook.com/groups/diendanchinhtri/permalink/1410862412315593/
https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/859502094212081
https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/911631325657634
https://www.facebook.com/RFIvi/posts/2098253330200099
https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/1521766401205406
https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1768741759817173

10

https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/686157104914308
https://www.facebook.com/baomang.page/posts/283766798795232
https://www.facebook.com/gstranvankhe/posts/1299051263539087
https://www.facebook.com/diendandansu/posts/1420471281393004
https://www.facebook.com/maivangstudio/posts/1464567776990890
https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/1176236485811336
https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/1722373748058986
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1535713196504897&id=238293869580176
https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/1640745499303119
https://www.facebook.com/hoibatchot/posts/2108214989204511

20

https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/884208158394344
https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/597312707105603
https://www.facebook.com/lsleluan/posts/1122660271202362
https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/1909738452610054
https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/1907448986183799
https://www.facebook.com/phunuvagiadinhvn/posts/1392876114094128
https://www.facebook.com/truyenhinhgiaitri/posts/1524775380936128
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1147752288701857&id=494200804057012
https://www.facebook.com/TinTucNoiBatTrongNgay/posts/1658422270868485
https://www.facebook.com/nongsansachkylle/posts/889280271248562

30

https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong/posts/1879356108758407 (2 Triệu 500 ngàn)
https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/1370803639708408 (1 Triệu 700 ngàn)
https://www.facebook.com/amthucdoday/posts/1646662042073060 (720 ngàn)
https://www.facebook.com/monngonmoingay.ajinomoto/posts/1584895558220616 (660 ngàn)
https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/1692097530842165 (460 ngàn)
https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/1671285396236158 (447 ngàn)
https://www.facebook.com/kosaoemonma/posts/1646289838722667 (240 ngàn)
https://www.facebook.com/emvandoianhve11/posts/1698400200210332 (213 ngàn)
https://www.facebook.com/NgheThuatQuyenRu/posts/1544718418919380 (200 ngàn)
https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/1710001572356907 (159 ngàn)

40
https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/1612445598807627
https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/1661851577180056
https://www.facebook.com/groups/187362261595818/permalink/541117939553580/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1524194130960562&id=100453766667946
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.VungTau/posts/1721151044593752
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.HaNoi/posts/1665228140164869
https://www.facebook.com/meohay/posts/1735888276434760
https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/750680181806093
https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/1730487220326948
https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/2218456121513252

50

https://www.facebook.com/hongbien24gio/posts/702298479964594
https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/1619834111400324
https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/1473321016049402
https://www.facebook.com/K47HCE/posts/1224954144275313
https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/782067301976154
https://www.facebook.com/ngayhoivieclamftu2/posts/876129922538723
https://www.facebook.com/YDuocCanTho/posts/1085441904919978
https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/1613616432032015
https://www.facebook.com/IndustrialUniversityOfHoChiMinhCityiuh/posts/1699240946786761
https://www.facebook.com/nusinhiuh/posts/703741633156911

60

https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/1513272955405065
https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/1720900791256320
https://www.facebook.com/BaoSV/posts/1554889137900675
https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/1435153469894294
https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/10155032542908105
https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/10155037595005765
https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/2127522300607263
https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/1634438379907715
https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/2020931404796967
https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/1858906700805443

70

https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/1442201899167044
https://www.facebook.com/datbienthinhlong/posts/1673120889377957
https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/10155212482578802
https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/1619580191406558
https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/10154678373351370
https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10154849044875785
https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/10155805988021055
https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/1976255589265022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=120686818642711&id=101034800607913
https://www.facebook.com/VanLamYeuDau/posts/1659068094163140

80

https://www.facebook.com/ngheantv/posts/1982031462084506 (940 ngàn người)
https://www.facebook.com/QuangBinhNhungNguoiConXaQue/posts/1643723842369154
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1472729399472039&id=622605674484420 (Sóc Trăng)
https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/10156216207447080
https://www.facebook.com/ThanhphoHue/posts/10154951326312644
https://www.facebook.com/vinhlong.vn/posts/1253583838080350
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703106896544960&id=168015750054080 (Long An)
https://www.facebook.com/NewsCityCaMau/posts/758583047670452
https://www.facebook.com/SadecDistrict/posts/1681199118610560
https://www.facebook.com/DongThapQueToi/posts/1754700227905010

90

https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/1370803639708408 (1 Triệu 7)
https://www.facebook.com/tainangcohannhungkhonnanvocung/posts/1734469129918473 (620 ngàn)
https://www.facebook.com/groups/239018759492310/permalink/1730209067039931/?notif_t=group_post_approved&notif_id=1506402882577832 (650 ngàn)
https://www.facebook.com/camnangteen/posts/10155127741298460
https://www.facebook.com/vnexpress.tin12/posts/940805789405648
https://www.facebook.com/eva24h/posts/1592700480790047
https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1900053733577211
https://www.facebook.com/goctamsuphunu/posts/709529282590887
https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/1888159367878948
https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/522617921420474
https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/1417564805006558

101
Và đây là các links của những thằng/con Việt Gian Cộng Sảnbuôn dân - bán nước - giết dân

https://www.facebook.com/gocnhinalan/posts/1534125503335072
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133296194068696&id=132551020809880
https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/1780800252217485
https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/1374725039292824
https://www.facebook.com/dinh.lathangclubs/posts/514813475577639
https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/1508748839216105
https://www.facebook.com/hoangsatruongsavina/posts/1676945762369807
https://www.facebook.com/ttnguyenxuanphucfanpage/posts/1980393818904579
https://www.facebook.com/tolam1957/posts/866889190128662
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1446811852104408&id=919861878132744
VG Phạm Bình Minh con trai đại VG Nguyễn Cơ Thạch
https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/871159373042480
https://www.facebook.com/quocxuanay/posts/1562879073771752

113
 
Ngày 18 Tháng 9, 2017, BBC - Ban Tiếng Việt có đăng một bài của TS Nguyễn Liên Hằng. Đầu bài là Miền Bắc Việt Nam cũng có phong trào chống chiến tranh(sic) (http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41280544).

Đọc xong toàn bài của TS Nguyễn Liên Hằng, Chính Khí Việt xin được chia sẻ nhận xét với quý bạn đọc như sau:

CHÚ Ý 1:  Bài viết quả là rất thiếu thốn thông tin trung thực, nhất là đối với một người tự xưng là có bằng tiến sĩ và đang dạy ở Đại Học Columbia New York. 

Đọc cái đầu bài, tưởng rằng sẽ có những phát hiện mới mẻ.  Nhưng hoá ra lại vẫn là câu chuyện mà Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương đã phải phàn nàn:

“Một bầy người NGỌNG đứng xem chuông,

Chúng bảo nhau rằng: ‘Ấy ái uông’”!!!

TS Nguyễn Liên Hằng tuy viết rằng: “…’Phong trào’  phản chiến ở miền Bắc Việt Nam. Không giống như một phong trào mà là một tập hợp không thống nhất của các tiếng nói đa dạng, nó tập hợp rộng rãi nhiều thành phần xã hội từ miền Bắc Việt Nam, trong chính quyền, và công chúng nói chung.” (sic)

Viết như vậy nhưng lại không chứng minh với những thí dụ cụ thể. Chỉ có một cụ thể qua thí dụ về tên trùm nói phét Vũ Thư Hiên và  cái nhóm gọi là “xét lại chống ĐẢNG”. 

TS Nguyễn Liên Hằng đã viết: Khi Vũ Thư Hiên, một nhà biên kịch và con trai của thư ký của chủ tịch Hồ Chí Minh, viết về tình bạn giữa một người lính Việt Nam và binh lính thuộc địa Pháp trong kịch bản "Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên", ông đã xóa nhòa gianh giới bạn và thù’” (sic).

Thứ nhất, xin TS Nguyễn Liên Hằng nên dùng câu chữ và thông tin một cách trung thực.  Bởi vì tên nói phét Vũ Thư Hiên chỉ là một phóng viên ảnh bậc 3 (tức là gần hạng bét) của Tạp chí ẢNH, thuộc sự quản lý trực tiếp của Uỷ Ban Văn Hoá Đối Ngoại của Việt Gian Cộng Sản (VGCS), do Phạm Ngọc Thuần làm chủ nhiệm uỷ ban (anh của tên tình báo VGCS Phạm Ngọc Thảo).  Về kịch bản  Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên” chỉ là một sự bịa đặt của Vũ Thư Hiên mà thôi, cho nên nó mới nói là không được cho dựng thành phim (nghịa là chỉ có Vũ Thư Hiên và Nguyễn Liên Hằng mới cả gan công nhận cái chưa bao giờ hiện hữu!!!)

Do không sử dụng chữ nghĩa đúng như cần thiết, nên TS Nguyễn Liên Hằng lại viết rằng Vũ Thư Hiên là con trai “của THƯ KÝ của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” (sic).  Nếu viết kiểu như vậy thì cũng không nên viết tên tội đồ Hồ Chí Minh là Chủ Tịch mà chỉ nên gọi nó là tên Bồi Tàu Thuỷ của thực dân Pháp.  Tại sao cứ phải quảng cáo chuyện Vũ Đình Huỳnh là thư ký của Hồ đại việt gian?  Chức vụ thư ký của Huỳnh chỉ trong một thời gian rất ngắn mà lý do tại sao Hồ lại cho hắn làm thư ký của mình, đã có những ngòi bút giải thích rất rõ ràng. Còn ngay sau 1946, Vũ Đình Huỳnh đã bị đưa sang Bộ Ngoại Giao của nguỵ quyền VGCS ở rừng núi với chức “Vụ Trưởng Vụ Lễ Tân”, gọi là có chức tước để có cơm mà ăn, vì từ cuối 1946 đến 1950 làm quái gì có sứ quán nào ở Việt Bắc!  Cái “Chức vụ trưởng vụ lễ tân” đó cho đến khi bị bắt thì cũng phải biết, đó là chức vụ hạng bét nhất của Bộ Ngoại Giao, vì nó chỉ có nhiệm vụ hầu hạ các quan khách đến dự tiệc của Bộ Ngoại Giao nguỵ quyền VGCS chứ nó chẳng dính dáng gì đến hoạch định chính sách ngoại giao. 

Và xin cũng lưu ý TS Ngyễn Liên Hằng đừng ngộ nhận mà cứ THỔI tên Vũ Đình HuỳnhHoàng Minh Chính thành những cán bộ VGCS gạo cội cao cấp.  Hãy chịu khó tìm đọc tin tức về vụ VGCS hiện nay đang thi hành kỷ luật với hai tên ở Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh, Bí thư VGCS ở Đà Nẵng và là Uỷ viên Trung Ương VGCS; còn tên Huỳnh Đức Thơ là Phó Bí thư VGCS ở Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch UBND Đà Nẵng.  Sự khác nhau của hai tên này là việc kỷ luật Nguyễn Xuân Anh phải do Bộ Chính Trị VGCS trình lên Ban Chấp Hành Trung Ương VGCS xem xét.  Còn Huỳnh Đức Thơ thì không cần thông qua Ban Chấp Hành Trung Ương mà chỉ ở Ban Bí Thư Trung Ương cùng với Thủ tướng nguỵ quyền VGCS xem xét!  Vậy thử hỏi hai tên Vũ Đình Huỳnh và Hoàng Minh Chính do cấp nào của VGCS quản lý, TS Nguyễn Liên Hằng có biết không mà đưa thông tin dổm như vậy? 

CHÚ Ý 2: Cần ghi nhớ rằng tụi gọi là “Xét lại chống Đảnghoàn toàn không có một hành động nào gọi là “CHỐNG CHIẾN TRANH”.  Thuở đó phía Bắc Việt Nam có hai Mẫu Quốc Đỏ nắm quyền là Nga Xô và Tàu bành trướng.  Lũ làm việt gian cho Nga Xô thì sau khi theo Mẫu Quốc Đỏ Nga Xô, chúng đã lập lại luận điệu của quan thày để gọi lũ việt gian theo Tàu bành trướng là “GIÁO ĐIỀU”.  Lũ Giáo Điều phản pháo lại bằng cách gọi Nga Xô  và lũ tay sai là “XÉT LẠI”.

Nói như thế để thấy rằng hai bên Giáo Điều và Xét Lại chỉ là lũ tay sai của Nga và Tàu.  Cuộc chiến mở rộng thuộc địa đỏ của Nga Xô và Tàu bành trướng thông qua tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh thì thử hỏi cuộc chiến BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA ĐỎ ĐÓ đã được cả Nga và Tàu đào tạo các loại nô binh, cung cấp các loại vũ khí, đưa tất cả các loại chuyên gia mà thực chất là ÔNG CHỦ, để ra lệnh mở rộng thuộc địa đỏ như thế nào!!!

Người dân Việt Nam bình thường ở phía Bắc lúc đó còn hiểu rõ hơn TS Nguyễn Liên Hằng rất rất nhiều, nên họ đã truyền khẩu nhau rằng: “Liên Xô và Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ - Nguỵ cho đến người Việt Nam CUỐI CÙNG”!!!

CHÚ Ý 3:  TS Nguyễn Liên Hằng hãy trả lời xem các máy bay của Nga từ MIC 17 cho đến MIC 21 và các loại hoả tiễn SAM, có phải là để “chống chiến tranh không”? Hãy hỏi TNS John McCain bị vũ khí của Nga Xô hay của Tàu bành trướng bắn rơi vậy?  Làm gì có chuyện tụi Nga Xô lại muốn CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH với thế giới?  Những vụ quân đội Nga Xô can thệp vào Balan, Hungary… là CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH ĐÓ SAO hay là dùng VŨ LỰC ĐỂ DUY TRÌ QUYỀN CAI TRỊ CÁC NƯỚC Ở ĐÔNG ÂU VẬY? Cũng cùng thời gian đó Nga Xô đưa quân vào Afganistan, đưa tên lửa vào Cuba chĩa sang Hoa Kỳ và sai lính Cuba sang làm loạn ở Châu Phi, những cái đó GỌI LÀ CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH CHĂNG?  Ở thời điểm đó, tụi Tàu bành trướng còn chưa có khả năng can thiệp và xâm lược một cách sâu và rộng như Nga Xô đấy nhé!!!

CHÚ Ý 4: Cho nên đúng là ở phía Bắc Việt Nam có chống chiến tranh thật.  Nhưng CHẮC CHẮN  tụi gọi là “Xét Lại” chưa bao giờ dám chống chiến tranh, bởi chúng chỉ là lũ tay sai làm sao lại dám chống ÔNG CHỦ NGA XÔ của chúng được!!!

Chống chiến tranh chỉ là những người dân Việt Nam thuộc các tầng lớp LÀ NẠN NHÂN của chiến tranh và là NẠN NHÂN  của  tập đoàn VGCS đã bán dân, bán nước cho NGA XÔ và TÀU BÀNH TRƯỚNG.

Về vấn đề này Chính Khí Việt đã có bài giải thích rõ ràng trong loạt bài phê phán Cựu Đại Tá CIA Andre Sauvageot.

Andre Sauvageot, sau khi đọc xong bài của Chính Khí Việt, đã đưa lên facebook của mình "hẹn hai ngày sau sẽ có bài trả lời".  Sau hai ngày lại xin gia hạn thêm 7 ngày nữa với lý do phải trở về Mỹ để vận động tranh cử cho Hillary Clinton, nhưng cuối cùng thì…. Andre chắc là lặn trốn ở Biển Đông vì LÀM SAO MÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC.  Xin quý bạn đọc bấm vào links dưới đây để xem loạt bài,  đặc biệt phần Chú Ý 7 của bài viết: http://www.chinhkhiviet.net/2016/05/tron-ven-6-bai-ve-dien-mao-that-cua-cuu.html

Chính Khí Việt
Ngày 25 Tháng 9, 2017

 
 

CHÚ Ý 7:  Trở lại phần trên một chút, là phần nói với bút nô Ngọc Thọ, Andre Sauvageot đã ca ngợi khẩu hiệu của thằng đại tội đồ dâm tặc Hồ Chí Minh rằng:  “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”(sic)

 

 Người Việt Nam bị trị ở phía Bắc thời kỳ đó, tuy không được  học hành nhiều, chưa từng rời khỏi đất nước Việt Nam lần nào, nhưng họ rất tỉnh táo và không bị lừa bằng câu khẩu hiệu của thằng Hồ Chí Minh,  mà bây giờ  tận năm 2016, Andre Sauvageot vẫn còn ấp ủ trong lòng.  Xin đưa một thí dụ: nhân dân bị trị Việt Nam ở phía Bắc lúc đó chẳng có ai thi đua hết cả!  Nếu họ thi đua thì sản phẩm sản suất của công nhân, của nông dân cần được chứng minh bằng số lượng và chất lượng, phải không?  Nhưng ngay ở khu gang thép Thái Nguyên, một khu công kỹ  nghệ  ở tầm mức quan trọng của VGCS, cho nên chúng đã “bố trí” cho thằng em  ruột của tên đại việt gian cộng sản máu lạnh Lê Đức Thọ, làm Bí thư đảng uỷ khu gang thép Thái Nguyên.  Đó là tên Trung tướng nguỵ quân VGCS, Tổng cục trưởng tổng cục hậu cần nguỵ quân VGCS… là Đinh Đức Thiện.  Hắn đã đích thân tổ chức thi đua và đã chọn được một thợ đập đá, được vinh danh là “chiến sĩ thi đua” của toàn khu và toàn tỉnh,  chuẩn bị được đưa đi dự đại hội thi đua toàn quốc.  Thế nhưng, không biết ai mách nước, hắn đã tuyên bố lấy định mức  của tên được vinh danh là chiến sĩ thi đua làm chuẩn để tất cả mọi người cố gắng thi đua để đạt được năng suất đó.   những sản phẩm làm vượt mức sẽ được thưởng bằng TIỀN!  Ngay ngày hôm sau, chính tên chiến sĩ thi đua đã vượt năng xuất gấp đôi. Còn những người công nhân khác cũng vượt trên tên chiến sĩ thi đua chí ít là 20%  đến 80%.  Nguỵ quân việt gian Đinh Đức Thiện tức quá nên cho họp cả công trường lại và hắn đã lớn tiếng MẮNG RẰNG: “Đ.M GIAI CẤP CÔNG NHÂN”!!!  Còn đại VGCS Trường Chinh thì đã đưa vào văn kiện VGCS rằng: “VẤN ĐỀ AI THẮNG AI VẪN CÒN PHẢI ĐẶT RA” (nghĩa là giữa tụi cộng sản việt gian cai trị và cuộc đấu tranh ôn hoà, thầm lặng của người dân Việt Nam bị trị).  Còn hằng trăm, hàng ngàn thí dụ khác để cho thấy chẳng có ai thi đua chiến đấu và sản xuất, mà tất cả đều lãng công, phá hoại ngầm máy móc và tạo ra sản phẩm kém chất lượng là chủ yếu. Riêng trong nguỵ quân VGCS, nếu thi đua chiến đấu thì tại sao chúng lại phải lập các trại giam có tên là “B-Quay”!  Tức là người thanh niên bị bắt lính không chịu vượt trường sơn “Sinh Bắc Tử Nam” xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.  Và một câu hỏi nữa được đặt ra cho Andre Sauvageot là: nếu binh lính của nguỵ quân VGCS thi đua thì tại sao đã có gần 300 ngàn người hưởng quy chế chiêu hồi của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, đó là chưa kể đến việc có rất nhiều binh lính nguỵ quân VGCS bị ngăn chặn và khi bại lộ đã bị bọn chúng thủ tiêu luôn.  Cũng còn phải kể đến  số binh lính VGCS, nếu thi đua thì tại sao lại phải cho uống chất kích tích trước khi xung phong vào trận?  Tại sao lại bị xiềng chân vào xe tăng, cao xạ…??? 
     

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website