CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, August 7, 2017

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN!

 Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ”
 về sự tích Thánh Gióng.


Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ” về sự tích Thánh Gióng. (chú thích của báo "lề phải" Dân Trí
 
Đây là sách dạy thử nghiệm.

Tin từ báo chí “lề phải” của VIỆT GIAN CỘNG SẢN cho biết trong một bài học của sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 5 và sách Hướng Dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm) đã có một việc đúng là “giáo dục VGCS” theo định hướng “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”.  Cho nên câu chuyện về  Đức Phù Đổng Thiên Vương đã được Bộ giáo dục đào tạo của nguỵ quyền Việt Gian Cộng Sản đã cho viết để đào tạo ra loại “trí thức tương lai xã hội chủ nghĩa” như sau:

Trích: “Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa.  Tráng Sĩ  ấy gặp lúc Quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng.  Tuy thế người trai làng Phù Đổng  vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết.” (hết trích)

CHÚ Ý 1:     Sách giáo khoa dậy cho lớp 5 phổ thông mà  viết câu kẹo chẳng ra làm sao, thế thì không biết "thày" soạn sách mà trình độ như thế thì học trò “xã hội chủ nghĩa” như thế nào đây?  Phải chăng là học kiểu câu giờ để chờ đến ngày gia nhập vào Tàu đại hán bành trướng thì sẽ học tiếng Quan Thoại (tức tiếng Bắc Kinh) cho tiện sổ sách chăng???

CHÚ Ý 2:   Sách giáo khoa mà không dám nói thẳng thừng là Đức Phù Đổng Thiên Vương đã đánh tan giặc nhà Ân bên Tàu, mà chỉ nói tiếng “giặc” không thôi là cái gì vậy???

CHÚ Ý 3:   Còn việc viết rằng Đức Phù Đổng Thiên Vương bị thương nặng” (sic), phải chăng là một lối hạ thấp vai trò của Đức Phù Đổng Thiên Vương trong lòng người dân Việt Nam chăng???    Nói một cách khác là bị giặc nhà Ân của Tàu đánh cho phải “bị thương nặng”  chăng!!!???  Truyền thuyết dân gian có điều đó không???

Việc ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, hai chi tiết này chẳng có gì quan trọng! 
Điều quan trọng là bút nô Việt Gian Cộng Sản lại hư cấu rằng, Đức Phù Đổng Thiên Vương: “ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết” (sic)

Đã “giấu kín” (sic) thì làm sao lũ Việt Gian Cộng Sản chúng bay lại biết được??? Đúng là nghề nói láo không còn chút liêm sỉ.  Hoàn toàn là mẫu mực của những tên việt gian từ móng chân cho tới đỉnh đầu, từ thằng Đảng viên VGCS trong thời kỳ dự bị cho đến thằng tội đồ Hồ Chí Minh! 
 
Lũ bút nô Việt Gian Cộng Sản xuyên tạc truyền thuyết của Dân Tộc Việt Nam rằng Đức Phù Đổng Thiên Vương bị thương nặng, vào rừng cây âm u rồi chết, có nghĩa là không hề thắng được giặc Nhà Ân bên Tàu như truyền thuyết dân gian?  Bởi vì giặc thì về nước (không nghe nói bị bắt hay bị giết ra sao), còn Đức Phù Đổng thì chết trong rừng âm u!!!???

CHÚ Ý 4:    Sau khi bài báo này được đưa lên vì người dân Việt Nam đã thắc mắc.  Thế là VGCS bèn trả lời chuyện đó là sự tưởng tượng của bút nô Nguyễn Đình Thi, năm 1944, với tư cách thành viên của “Hội văn hoá cứu quốc” đã nói chuyện với thanh niên Việt Nam. 

Khổ quá!  Cái thằng bút nô Nguyễn Đình Thi có uy tín gì mà đưa ra để che đậy cái tội tập đoàn VGCS chúng bay đã sử dụng lũ bút nô để bôi đen, xuyên tạc truyền thống của Dân Tộc Việt Nam cũng như các Anh Hùng Dân Tộc đã là  năng lượng tạo ra HÀO KHÍ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC TỪ NHIỀU NGÀN NĂM.

CHÚ Ý 5:   Trong phần viết của sách giáo khoa VGCS, có nói đến Đức Phù Đổng Thiên Vương:  “tâm hồn còn THÔ SƠ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa” (sic)
Tâm hồn mà lại “thô sơ” thì đến thằng bố của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh là thằng Phó bảng Nguyễn Sinh sắc cũng không tài nào hiểu nổi!!!

“Tâm hồn còn thô sơ và giản dị” (sic) cho nên Dân Tộc Việt Nam xưa và những người Việt Nam yêu nước hiện nay mới khắc trong tâm khảm của mình bốn tiếng “TỔ QUỐC – DÂN TỘC”.  Họ không hề  TƯỞNG TƯỢNG  nổi đến việc đưa Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam vào lòng của TÀU BÀNH TRƯỚNG, dù là láng giềng của nhau nhiều ngàn năm, chứ không phải từ 1930 đến 2015 này như lũ Việt Gian Cộng Sản.

“Thô sơ và giản dị” (sic) nên người Việt Nam không có chuyện xâm lược nước mình, tàn sát dân nước mình do sự sai khiến của Nga Xô, Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi khác!

Chính vì “thô sơ và giản dị” nên người dân Việt Nam mới dựng nước và giữ nước hằng mấy ngàn năm và đã định hình được BẢN SẮC VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA MÌNH.  Còn tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chúng bay thì “không thô sơ và không giản dị” nên chúng bay, khi CƯỚP ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN từ năm 1946 – 1949, thì sang 1950 chúng bay đã rước LŨ TÀU XÂM LƯỢC VÀO VIỆT NAM và TÔN LÀ CỐ VẤN.  Đến năm 1951, tập đoàn VGCS chúng bay đã ghi rõ trong cương lĩnh chính trị của chúng bay là: “Lấy Chủ Nghĩa Mác Lê Nin – Stalin và Tư Tưởng Mao Trạnh Đông Làm Kim Chỉ Nam Cho Mọi Hành Động” (sic), từ đó chúng bay do “không thô sơ và không giản dị” cho nên chúng bay giết nhân dân Việt Nam bằng cách chôn nửa người rồi cho trâu kéo cày hoặc bừa, cày bừa cho đứt đầu, trong vụ Cải Cách Ruộng Đất!!!

“không thô sơ và không giản dị” nên tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chúng bay đã nghĩ ra những kiểu giết người dân Việt Nam mà thí dụ điển hình nhất là vụ Mậu Thân Huế - 1968!!!

“không thô sơ và không giản dị” nên Việt Gian Cộng Sản chúng bay đã cho duy trì  miếu thờ Chệt Quan Vân Trường với ĐỨC THÁNH TRẦN ĐỨNG HẦU SAU LƯNG!!!  Còn “miếu thờ” của thằng đại tội đồ Lê Duẩn thì treo bảng đỏ chữ vàng: “TA ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ CHO TRUNG QUỐC “ !!!???
 
KẾT LUẬN
Chính Khí Việt xin đố ai có khả năng thống kê được tất cả những TỘI ÁC TOÀN DIỆN CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN từ ngày chúng được Nga Xô cho ra đời năm 1930 cho đến hiện nay là 2015 (trên cả hai bình diện vật chất và tinh thần) thì  Chính Khí Việt xin công khai lạy 100 lạy trong diễn đàn paltalk của Sis Phương 286 và làm youtube gửi lên các diễn đàn và ngay cả trong  trong website www.chinhkhiviet.net nữa!!!

Chính Khí Việt
Ngày 18 Tháng 03, 2015

Tài Liệu Tham Khảo
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-giong-danh-giac-xong-nhay-xuong-ho-tay-tam-1045623.htm

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website