CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 26, 2017

THÔNG BÁO: Kính thông báo đến quý bạn đọc website

THÔNG BÁO
 
 
 
Kính thông báo đến quý bạn đọc website
Chính Khí Việt

Đã có không ít vi hữu gởi bài nhờ Chính Khí Việt đăng bài của mình trên website www.chinhkhiviet.net  nhờ phổ biến.  Để tránh phật lòng các vi hữu trên facebook cũng như một số anh chi em alpha đã từng post, share, thích và chuyển bài của Chính Khí Việt đi khắp nơi, Chính Khí Việt xin minh định nguyên tắc của website Chính Khí Việt từ khi mới chính thức thành lập năm 2015 rằng:  Website Chính Khí Việt chỉ duy nhất đăng bài của Chính Khí Việt và một số niên trưởng đã từng có mặt trên diễn đàn từ những ngày đầu thành lập.  Những bài các vị nhờ phổ biến, gởi qua email: joepham2014@gmail.com

 sẽ được đăng trên trang facebook của Chính Khí Việt ở địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/.

Trang Facebook của Chính Khí Việt là một diễn đàn mở rộng, chỉ cần quý vị chấp nhận trở thành “thành viên” là có thể post bài của mình ở đó và lập tức anh chị em alpha sẽ phổ biến đi khắp nơi cho quý vị. 

Trân trọng.

Chính Khí Việt
Ngày 26 Tháng 8, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website