CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 13, 2017

Những bài viết đăng trên webs Chính Khí Việt Tuần (06/08/17 - 12/08/17)

 
Những bài viết đăng trên webs Chính Khí Việt Tuần (06/08/17 - 12/08/17)
 
 
(Phần 2) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"
joe pham at CHINHKHIVIET - 1 day ago

(Phần 1) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"
joe pham at CHINHKHIVIET - 1 day ago

BBC LẠI DIỄN TRÒ ĐỂ CỨU NGUY VGCS
joe pham at CHINHKHIVIET - 1 day ago
*BBC LẠI DIỄN TRÒ ĐỂ CỨU NGUY VGCS* https://www.facebook.com/quan.truong.3745496/posts/336560553460797 Trong những ngày 26 và 29 tháng 7 vừa qua, BBC liên tiếp đưa ra 2 tin: Biển Đông - Làm rõ tin 'VN phải dừng khoan' và Bill Hayton - VN đang 'thân cô, thế cô'. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40731140 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40763836 Sau đó vài ngày...cũng lại BBC đưa thêm tin: Trung Cộng 'bực bội vì hành động của Việt Cộng ở Asean', và quả quyết là...cả Bloomberg và báo South China Morning Post cũng đưa tin này. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40849712 ... more »

LẠI MỘT LẦN NỮA PHẢI LÔI CỔ BÈ LŨ LÊ HÙNG CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC RA TRƯỚC CÔNG LUẬN

joe pham at CHINHKHIVIET - 3 days ago
*LẠI MỘT LẦN NỮA PHẢI LÔI CỔ BÈ LŨ LÊ HÙNG CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC RA TRƯỚC CÔNG LUẬN* http://www.chinhkhiviet.net/2017/08/lai-mot-lan-nua-phai-loi-co-be-lu-le.html *Ba Cây Trúc với bè lũ Lê Hùng, tiến sĩ Pa-thét-Lào; Nguyễn Kim Khánh; JB Trường Sơn…* đã là chỗ trú ẩn cho đủ mọi loại đấu tranh cuội của lũ Dân Chủ… đấu tranh cuội; lũ VGCS chính tông bà lang trọc và lũ cơ hội đầu hàng VGCS. Lũ Ba Cây Trúc đã cúc cung hầu hạ quảng bá bài viết của chúng trên Ba Cây Trúc, như tên Lê Hùng vừa qua đã viết rằng *“…dùng để hướng dẫn dư luận”.* Hôm nay Chính Khí Việt phải vạch mặt bọ... more »

TRỌNG “KHÔNG LÚ” LẠI NÓI LÁO!!!
joe pham at CHINHKHIVIET - 5 days ago
*TRỌNG “KHÔNG LÚ” LẠI NÓI LÁO!!!* *http://www.chinhkhiviet.net/2015/07/chinh-khi-viet-trong-khong-lu-lai-noi.html* *https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/715301928665936* *https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/393918957677162* *https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/748882625315727/* Sáng 16 tháng 12, 2013, *Nguyễn Phú Trọng “không lú”* đã có bài dạy bảo cho *Hội Nghị Ngoại Giao lần thứ 28 của VGCS*, gồm đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao VGCS từ gần 100 nơi trên thế giới về họp. [image: Tổng Bí thư, đối ngoại, ngoại giao, Biể... more »

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN!

joe pham at CHINHKHIVIET - 5 days ago
*TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN!* http://www.chinhkhiviet.net/2017/08/tri-tuong-tuong-cua-viet-gian-cong-san.html https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/715159005346895 [image: Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ” về sự tích Thánh Gióng.] *Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ” về sự tích Thánh Gióng. (chú thích của báo "lề phải" Dân Trí* *[image: Đây là sách dạy thử nghiệm.]* Tin từ báo chí “lề phải” của *VIỆT GIAN CỘNG SẢN* cho biết trong một bài học của sách giáo khoa *Tiếng Việt Lớp... more »

Bồ tát Mục Kiền Liên và tập đoàn ma đạo GHPGVNTN
joe pham at CHINHKHIVIET - 6 days ago
 
 


 

 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website