CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, August 11, 2017

(Phần 1) KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"


KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ
“TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"
http://www.chinhkhiviet.net/2017/08/khi-phach-cua-ngoi-but-theo-ton-chi-to.html
https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/716606148535514
https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/750425718494751/
https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/287552891652612
https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/1619987371366477
https://www.facebook.com/groups/714284451994297/permalink/1481251171964284/
https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/1571994236186097
https://www.facebook.com/thongtanxa/posts/10154745498106156
https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1720547977969885
https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/1763792603918250

10
https://www.facebook.com/laochonggiac88/posts/1550717891615289
https://www.facebook.com/NhaBaoTuDoVN/posts/510851915924304
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1497082013701349&id=238293869580176
https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/837350593093898
https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/1479071605474886
https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/861708467310980
https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/1662096027147462
https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1881852648730653

 

 

 


Sự đê tiện lưu manh của ngòi bút mà cả dòng họ, bản thân, vợ con và đời đời kiếp kiếp CHỈ ƯỚC NGUYỆN được làm “MỘT CON CHÓ SỐNG”!


Xin được giới thiệu với quý bạn đọc HAI ĐIỂN HÌNH CỤ THỂ của HAI NGÒI BÚT NÊU TRÊN:


I.                 Ngòi bút theo tôn chỉ “CON CHÓ SỐNG” hầu hạ LŨ CHÓ NGAO VGCS, cũng có nghĩa là phục vụ cho Tàu bành trướng của Con Chó Sống Lão Móc, Ký Giả Vịt Trời AKA Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Nguyễn Văn Nghiêm!


 
 
Xin quý bạn đọc thường thức cái Móc của Ký Giả Vịt Trời, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn trong bài viết dưới đây có đăng ở Ba Cây Trúc và tất nhiên cũng được đăng trên tinparis.net của Chệt Tiều Hứa Vạng Thọ!

Bài của Nguyễn Thiếu Nhẫn với bút danh Ký Giả Vịt Trời, có tên là "Phỏng Vấn Văn Thiên Tường”.
Xin được trích vài đoạn để chia sẻ ý kiến với quý bạn đọc:
1/  -KGVT: Ông là ai? Đến đây có việc gì?
 
-Người lạ: Ta là ai ấy à? Ngươi chẳng vừa đọc bài “Chính khí ca” của ta làm cách đây bảy trăm mười bốn năm đó sao. Ta là Tống triều Trạng nguyên, Khu mật sứ, Thừa tướng Văn Thiên Tường đây!   -KGVT: Xin Văn Tướng quân đại xá cho kẻ hậu sinh vô lễ này. Văn Tướng quân hạ cố chắc có điều chi dạy bảo?   -Văn Tướng quân: Chẳng có gì. Ngươi chớ nên áy náy. Ta nghe ngươi đọc “Chính khí ca” của ta; lại đọc “Chính khí ca” nói về Hoàng Diệu. Ta đến để xem hư thực thế nào; xem Hoàng Diệu có đáng để được ca tụng bằng cái tựa “Chính khí ca” của ta hay không. Hoàng Diệu là ai mà lại có người dám sánh với Văn Thiên Tường này?   -KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Tổng đốc Hoàng Diệu nước tôi năm Ngọ 1882, phụng mệnh giữ thành Hà Nội. Giặc Tây dương năm ấy đánh thành, thành mất, Hoàng Tổng đốc tuẩn tiết theo thành.   -Văn Tướng quân: Trung liệt thay! Ta không ngờ đúng sáu trăm năm sau ngày ta qui thần, nước Nam lại có người trung liệt như thế. Tổng đốc họ Hoàng rất đáng để được người đời viết “Chính khí ca”.   -KGVT: Thưa Văn Tướng quân, đã hết đâu, đến năm Mão 1975, nước Nam tôi còn nhiều người nữa. Nước mất họ đã tự chọn cho mình cái chết, cùng chịu chung số phận đối với đất nước. (Chú Thích của Chính Khí Việt: dùng chữ cũng sai, tạm thời bị quân xâm lược đô hộ mà thôi, vì hễ còn người Việt Nam thì đất nước Việt Nam sẽ sớm hay muộn cũng được khôi phục.  Viết kiểu bi quan và sống hèn thế này mà làm “cố vấn” với “chủ tịch Văn Bút” thì chắc có bệnh to gan vì viêm gan cổ chướng rồi, trời ạ!)
  -Văn Tướng quân: Ngươi nói thực đấy chứ? Bảy trăm năm sau ta vẫn còn có những người chọn một con đường như ta sao? Ngay trong thế kỷ 20 này? Ngươi không được lộng ngôn với ta! (hết trích)
Nhận Xét Của Chính Khí Việt:
a)   Nhân sắp đến ngày giỗ của các Tướng (và Các Sĩ Quan, Quân Nhân QLVNCH tuẫn tiết), Nguyễn Thiếu Nhẫn ngâm nga bài “Chính Khí Ca” của Ba Giai là ĐÚNGNhưng mượn cái mở đầu đó để tiếp tục ngâm “Chính Khí Ca” của Văn Thiên Tường, một tên quan của triều Nhà Tống bên Tàu, thì xem ra cái lưu manh của một tên Thờ Tàu bành trướng hệt như tập đoàn VGCS, của Nguyễn Thiếu Nhẫn tuy rất tinh vi nhưng không che được mắt thần!  Ra điều rằng việc tuẫn tiết của từ Hoàng Diệu cho đến các tướng lãnh sỹ quan và quân nhân Quạn Lực Việt Nam Cộng Hoà là cái việc mà Văn Thiên Tường của Tàu triều Tống đã hành xử trước đó cả 700 năm rồi!
Ngay bài “Chính Khí Ca” của Ba Giai cũng là ăn cắp “cái tựa”  của tên quan triều Tống bên Tàu là Văn Thiên Tường nữa??? Như thế có nghĩa là  cụm chữ “chính khí” và “tuẫn tiết” người Việt Nam không được dùng và hành xử nữa sao, hả ông Ký Giả Vịt Trời???  Còn một điều nữa là cái giọng hỗn láo và sách mé mà Nguyễn Thiếu Nhẫn tự BỊA RA để nhét vào mồm Văn Thiên Tường?  Phải chăng định đá giò lái Hoàng Diệu, các Tướng, Các Sỹ Quan và Quân Nhân VNCH chăng???
---Đúng lý ra, bản thân Nguyễn Thiếu Nhẫn cũng là một sỹ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thì cần phải ăn năn vì mình không đủ gan thực thi tôn chỉ “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm” để tuẫn tiết, hoặc tối thiểu cũng không sống hèn khi ở nhà tù khổ sai của VGCS!  Và, khi ra hải ngoại dùng bút thay súng tiếp tục chống sự xâm lược của Nga Xô – Tàu bành trướng, thông qua toàn bộ hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS!  Thế mà tại sao lại tuyên truyền tư tưởng thần phục Tàu, hết kể chuyện chưởng của Kim Dung bây giờ lại đến mấy thằng quan lại bên Tàu!!!
--- Trường hợp tuẫn tiết của Hoàng Diệu cũng như Các  Vị Tướng, Sỹ Quan, Quân Nhân QLVNCH sao lại có thể hư cấu là giống sự tuẫn tiết của Văn Thiên Tường!?
Tổng Đốc Hoàng Diệu cũng như các Vị Tướng, Sỹ Quan, Quân Nhân QLVNCH tuẫn tiết vì danh dự người quân nhân QLVNCH,  vì không làm được tròn trách nhiệm với Tổ Quốc Việt Nam nên tuẫn tiết để chứng minh rằng không phải vì tham sống sợ chết mà vì hoàn cảnh KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN TẤT TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH.
--- Tổng Đốc Hoàng Diệu cũng như Các Tướng, Sỹ Quan, Quân Nhân QLVNCH tuẫn tiết trong lúc gia đình, vợ con… vẫn còn sống đầy đủ.  Điều đó chứng tỏ rằng Các Vị Đó Đã Vì Tổ Quốc Mà Hy Sinh Cả Bản Thân  Và Hạnh Phúc Gia Đình.  Chứ đâu có như tên quan triều Tống bên Tàu là  Văn Thiên tường “tuẫn tiết” là vì ở vào cái thế cùng, em ruột và vợ con đã chết, triều đình Nhà Tống thì bị Hốt Tất Liệt diệt tan và lập ra Triều Nguyên rồi, từ năm 1279!!!
Tại sao lại cố tình giả mù hư cấu những chuyện phịa để so sánh một cách lưu manh tinh vi như vậy.  Đây là một sự bôi nhọ trắng trợn các Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam và Lịch Sử Việt Nam.  Làm như tất cả những gì của Việt Nam  đều phải bắt chước theo Tàu và tụi Tàu làm hằng 7 thế kỷ rồi VN mới có người học theo.
Đây là nhận xét của đoạn thứ nhất trong bài viết của Nguyễn Thiếu Nhẫn.  Chính Khí Việt sẽ tiếp tục trích dẫn thêm một vài đoạn nữa, kính xin quý bạn đọc tiếp tục theo dõi về con người thực của Nguyễn Thiếu Nhẫn mà Chính Khí Việt đã có dịp phê phán một số bài viết của hắn.
 
 
 
 
 
Chính Khí Việt xin trích tiếp trong bài “Phỏng Vấn Văn Thiên Tường” của Ký Giả Vịt Trời, một bút danh khác của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.

Trích Nguyên Văn:
“KGVT: Thưa Văn Tướng quân, hoàn cảnh của Ngài, của triều Nam Tống cũng giống phần nào với hoàn cảnh nước tôi 700 năm sau. Ngài có nghĩ như vậy hay không?
-Văn Tướng quân: Ngươi nói có phần đúng. Ta không ngờ sau ta, nước ngươi lại có được những Hoàng Diệu, những Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn... Sinh vi Tướng, tử vi Thần. Ta nhắc ngươi một điều: đừng xét chữ Tướng theo nghĩa hẹp hòi. Tận trung báo quốc; chết sẽ được thành Thần, danh lưu sử sách.
-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, chỉ mấy năm sau khi Ngài chính khí qui thần, nước tôi cũng đã có một Văn Thiên Tường khác đâu đợi đến sáu, bảy trăm năm sau.
-Văn Tướng quân: Ai vậy, ngươi kể cho ta nghe!
-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, chiếm xong Nam Tống, Thái tử Thoát Hoan đem đại quân đánh Đại Việt. Trần Bình Trọng là tướng Trần triều nước tôi bị bắt. Giặc Nguyên đem quan tước ra dụ hàng. Người khẳng khái trả lời: “Ninh vi Nam quỷ, bất vi Bắc vương” rồi chịu chém, được truy phong Bảo Nghĩa Vương.
-Văn Tướng quân: Khá khen thay! Đất nước Đại Việt của ngươi đời nào cũng có anh hùng. Ta nhắc ngươi một điều: Nếu các ngươi không sống và không chết một cách anh hùng như các người ấy, cũng hãy cố giữ đừng làm gì để phải thẹn với anh linh của những người đã dám lấy cái chết ra để rửa nhục cho non sông. Phải giữ nghĩa mới thành nhân!
-KGVT: Thưa Tống Thừa tướng, kẻ hậu sinh xin vâng lời Người.
-Văn Tướng quân: Trong cổ nhạc nước ngươi có điệu hát Văn Thiên Tường, là lấy tên của ta đấy. Anh hùng ngộ anh hùng, rồi ta sẽ gặp các anh hùng của nước Đại Việt nhà ngươi. Các vị anh hùng ấy đã làm sáng danh Đại Việt, ngươi hãy nhớ lấy. Thôi ta đi đây. Chào ngươi!
-KGVT: Xin kính chào Văn Tướng quân... “hết trích)
Nhận Xét Của Chính Khí Việt:
a)     Những người Việt Nam dù ở bất kể tầng lớp nào, sinh sống trong nước hay ngoài nước, đọc xong bài viết nói trên của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn mà không thấy khinh bỉ cho một tên bút nô thờ Tàu, thì hoặc chỉ xem lướt qua, hoặc chưa có dịp đúc rút kinh nghiệm nhiều về tập đoàn VGCS để có thể thấy những âm mưu tinh vi và lưu manh trong vai trò làm VIỆT GIAN CHUYÊN NGHIỆP CHO NGOẠI BANG CỦA CHÚNG!!!
b)    Qua bài phỏng vấn hư cấu nói trên với Văn Thiên Tường, một tên quan nô tài của triều Nhà Tống bên Tàu, của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, xin quý bạn đọc lưu ý rằng “những lời ăn nói cao ngạo để dạy dỗ Người Việt Nam Chúng Ta” qua những câu cạnh khoé, sách mé của Văn Thiên Tường, chính là cách suy nghĩ, hay nói một cách khác, đó là “tư duy chính trị” của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn vậy!   Tập đoàn VGCS từ thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh cho đến bây giờ (2014) đều coi lũ cầm quyền của Tàu bành trướng là SƯ PHỤ!  Cụ thể là xin tạm trích hai câu nói của đại tội đồ Hồ Chí Minh mà Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn cũng như  các chí hữu không thể phủ nhận là không biết:
---“Bác” (tức Hồ Chí Minh) không có tư tưởng gì cả, cái gì cũng do lãnh tụ Le Nin, đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông nghĩ ra hết cả rồi!
--- “Bác” (tức Hồ Chí Minh) không thể can thiệp được, cứ làm theo các đồng chí cố vấn (Tàu) quyết định!  (đó là trường hợp trong vụ bắn chết bà Nguyễn Thị Năm –Cát Hanh Long trong vụ cải cách ruộng đất của VGCS).
Và, ngay trong Cương Lĩnh chính trị VGCS của Đại Hội lần 2 (1951) cũng ghi rõ là lấy…”tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng (VGCS)”!!!
Vì đang sống trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS cho nên Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn phải đưa nhân vật chệt Văn Thiên Tường ra để giáo huấn một người từng là sỹ quan của QLVNCH nhằm phổ biến cho tất cả mọi tầng lớp Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước phải nhất thiết NOI GƯƠNG VÀ HỌC TẬP CHỆT VĂN THIÊN TƯỜNG!
Trong bài viết của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, Chính Khí Việt xin highlight mầu đỏ những câu chữ để lưu ý đến tâm lý đích thực của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn qua cái mồm của Chệt Văn Thiên Tường!
Một câu hỏi nữa cho Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn mà chúng ta cần lưu ý là:
--- Tại sao không phỏng vấn hư cấu ngay chính Tổng Đốc Hoàng Diệu, hoặc Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, Các Vị Tướng, Sỹ Quan, Quân Nhân QLVNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975?
--- Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn phải quy phục Tàu chệt đến mức ngấm hết vào đầu óc, thẩm thấu đến từng DNA,  nên có vẻ làu thông lịch sử Việt Nam và Lịch Sử Tàu mà không đem ra sử dụng!
Thí dụ câu Ký Giả Vịt Trời nói: “ Thưa Văn Tướng Quân chỉ mấy năm sau khi Ngài chính khí quy thần, nước tôi CŨNG ĐÃ có một Văn Thiên Tường khác…(!?)” Rồi lại còn dám đem Đức Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng ra khẳng định là “một Văn Thiên Tường khác!"
Dù có ngu đến đâu, trí tưởng tượng kém cỏi đến đâu thì cũng hiểu rằng Đức Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng coi khinh lũ giặc nhà Nguyên như thế nào nên mới nói đầy tự hào của người Việt rằng “Ninh Vi Nam Quỷ - Bất Vi Bắc Vương” !  Khi nói như vậy là Đức Bảo Nghĩa Vương đang nghĩ đến cái gì vậy?  Làm sao lại có thể  nghĩ đến cái thằng chệt Văn Thiên Tường được!!!  Đây chính là chỗ Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đã dám hạ nhục Đức  Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng!  
Đã biết nói đến việc Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy bán mạng về Tàu mà Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn không thể nhắc đến chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam để “an ủi” Văn Thiên Tường (nếu thấy cần).  Nếu là Chính Khí Việt sẽ nói rằng: “Chệt Văn tướng quân đừng ấm ức vì bị Hốt Tất Liệt đã diệt nhà Tống, thiết lập nhà Nguyên từ 1279 và đã cho đánh gãy chân tướng quân, giết em trai, vợ và con gái của tướng quân rồi lại chém đầu tướng quân nữa vào 1283, nghĩa là sau khi Chệt Văn tướng quân bị chặt đầu một năm,  thì 1284 lũ quân Nguyên của Hốt Tất Liệt hỗn láo đó, đã sai con trai thứ 9 của hắn là Thoát Hoan đen quân xâm lược Việt Nam chúng tôi.  Chúng đã bị Tổ Tiên Việt Nam chúng tôi thời Triều Vua Nhà Trần đánh cho Thoát Hoan phải chui vào ống đồng mới thoát chết, còn phó tướng của hắn là Toa Đô và Lý Hằng bị chém chết; năm vạn thuỷ quân của Ô Mã Nhi bị bắt sống toàn bộ; còn Ô Mã Nhi một mình một thuyền cúp đuôi chốn chạy về Tàu!
Lần thứ 2 vào năm 1288, bọn chúng lại sang đánh Việt Nam để… trả thù.  Nhưng lần thứ 2 này Tổ Tiên Việt Nam đã đánh cho lũ cẩu tướng xâm lược đó phải xin đầu hàng, gồm các cẩu tướng của chúng đã từng dong duổi ngựa sang tận Châu Âu, như Ô Mã Nhi, Sầm Đoàn, Áo Lỗ Xích, Tích Lệ Cơ Ngọc, Phàn Tiếp… đặc biệt thú vị là trước đó tên cẩu tướng Toa Đô đã bị Tướng Quân  Dã Tượng (vốn là người hầu cận của Đức Thánh Trần) bắt sống và cho giết chết!  Còn Ô Mã Nhi nổi tiếng to lớn, cưỡi ngựa lưng  ngựa phải còng, khoẻ nhất trong tướng Nhà Nguyên đã bị bắt sống bởi Tướng Quân Dã Tượng và bạn của Ngài (một người hầu cận khác của Đức Thánh Trần) là Yết Kiêu!   Vậy thì Chệt Văn Thiên Tường nhà ngươi đừng ấm ức nữa nhé!!!
c)     Còn câu chót mà Ký Giả Vịt Trời (tức Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn) hư cấu để mượn mồm Văn Thiên Tường đay đi nghiến lại dạy dỗ người Việt Nam, đó là xin được trích nguyên văn:
Trích: “Văn Tướng Quân: Trong Cổ Nhạc nước ngươi có điệu hát Văn Thiên Tường là lấy tên của ta đấy” (hết trích).  Với câu nói đó của Chệt Văn Thiên Tường  mà Ký Giả Vịt Trời (tức Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn) đúng y như cảnh “Vịt Nuốt Phải Dây Thun” thì lạ thật!  Vì câu nói đó là viết ra cái suy nghĩ của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn mà thôi!
Cái lạ là vì Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn hư cấu để MÓC cái thằng Chệt Văn Thiên Tường ra vào lúc mà toàn dân Việt Nam hiện nay đều căm thù bọn Tàu bành trướng Tập Cận Bình đang được tập đoàn VGCS  bàn giao Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam một cách tinh vi cho chúng!  Viết kiểu đó là đang tuyên truyền cho ai đây và có lợi cho ai vậy???  Nếu Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đã hư cấu ra câu nói của Chệt Văn Thiên Tường bên trên, thì phải biết trả lời  sao với sự phách lối đó của tên Chệt Văn Thiên Tường chứ?  Còn nếu là Chính Khí Việt ta dạy cho Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn thì phải trả lời rằng: “Cái điệu hát Văn Thiên Tường  trong cổ nhạc Việt Nam được ra đời trong giai đoạn Nước Việt Nam tạm thời do quân xâm lược đô hộ.  Do đó không thể nhắc đến các Anh Hùng dân Tộc Việt Nam, nên mới dùng cái cách trong Văn Học Nghệ Thuật là mượn chuyện xưa để nói chuyện nay; viết bên tây để nói về bên đông, như các bài hát của Việt Nam đã từng có đề tài như các bài ca “Đống Đa”, “Ải Chi Lăng”, “Hai Bà Trưng” và  vân vân….

Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn cứ tưởng câu hư cấu chót đó là cái LÁ ĐA  có thể che được bộ mặt bút nô chăng?  Lầm to rồi, bàn tay ếch sao che được ánh sáng mặt trời!

Như Chính Khí Việt ta đã nói rằng bài cổ nhạc Văn Thiên Tường được viết khi tác giả đang sống trong lúc Việt Nam tạm thời bị quân xâm lược đô hộ.  Còn bài phỏng vấn hư cấu với tên Chệt Văn Thiên Tường của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn được viết ra trong hoàn cảnh đầy tự do viết lách cũng như suy nghĩ.  Vậy tại sao lại viết một cách hèn hạ như vậy?
Hơn nữa,  nội dung bài cổ nhạc Văn Thiên Tường chỉ đề cập đến cảnh ngộ nhà tan, nước mất , đến cảnh ngộ bị chém chết của Văn Thiên Tường, chứ làm gì có cái trò Văn Thiên Tường hỗn láo, sách mé giáo huấn người Việt Nam (mà thực ra những lời hư cấu của Văn Thiên Tường lại là sự thật trong suy nghĩ của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn!?
Nội dung bài về Chệt Văn Thiên Tường của Lão Móc  Nguyễn Thiếu Nhẫn cho thấy vì sao Lão Móc lại có thể nhào vào tinparis.net để ủng hộ Chệt Hứa Vạng Thọ !!!
Chúng tập hợp băng nhóm để làm gì đây, trước trò “bịt mắt bắt dê” của Tàu Tập Cận Bình với tập đoàn VGCS???!!!

Chính Khí Việt
Ngày 25 Tháng 6, 2014.
 
 
BÀI HAI:  CHUYỆN DÀI NHIỀU KỲ “LIÊN MINH CHÓ HEO”
(Bài 1, 2, 3 /100)
 
trộm chó, phỏng vấn, thịt chó, câu trộm
 
 
 
Hôm nay Chính Khí Việt có chút rảnh rỗi, bởi vì những ngày vừa qua là những ngày rất bận rộn cùng với anh chị em trẻ trong diễn đàn “Sự Thật Đảng Việt Tân Anh Là Ai?,  để vừa vạch mặt Việt Tân vừa lật tẩy lũ lừa đảo Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Nam Lộc, Việt Dzũng, Nguyễn Đình Thắng, Ngô Thanh Hải… , cho nên bây giờ mới có thể trở lại để tiếp tục vạch trần những láo lường của lũ tay sai việt gian cộng sản nằm vùng, cụ thể là thằng Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc – Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Ký Giả Vịt Trời. 

Ở đây cũng cần nói rõ rằng, thời gian vừa qua tinparis.net đã đưa liên tục những bài của thằng Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc để bịa chuyện vu cáo bôi nhọ Chính Khí Việt cũng như nhà báo Việt Thường.  Trong đó có một bài của Kiêm Ái, có tên: “Cảm Thông Cho Việt Thường”.  Nhưng có thân hữu cho biết, bài đó của Kiêm Ái viết đã từ rất lâu, đây chắc có lẽ là do thằng Lão Móc thằng Chệt Hứa Vạng Thọ cho đăng lại mà thôi.  Vì thế Chính Khí Việt không  nhắc đến tên Kiêm Ái trong loạt bài này mà chỉ nhắm trọng tâm vào việc vạch rõ bộ mặt thật của hai tên nằm vùng đã đầu hàng VGCS từ khi còn ở trong tù của chúng:  Đó là Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, tức Ký Giả Vịt Trời, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn.


 
 "Con Chó Sống Của Cai Tù Việt Gian Cộng Sản"

PHẦN THỨ NHẤT VỀ TÊN NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TỨC LÃO MÓC – NGUYỄN THIẾU NHẪN, TỨC KÝ GIẢ VỊT TRỜI

Mọi người đều đã biết rằng từ xưa đến nay, ngòi bút của Chính Khí Việt đối với kẻ địch như thế nào, Chính Khí Việt  khi viết bài “đánh” ai là Chính Khí Việt sẽ đánh cho tới khi chúng rớt cái mặt nạ của chúng ra mới thôi.  Ngòi bút của Chính Khí Việt là vũ khí để chống tập đoàn VGCS và lũ tay sai.  Nhưng vì, tự hào là một người lớn lên, được sự giáo dục của gia đình, noi gương người anh đã là một Sĩ Quan trong QLVNCH đền nợ nước  trong việc bảo vệ VNCH chống lũ quân xâm lược Nga và Tàu bành trướng thông qua công cụ của chúng là tập đoàn nguỵ quân VGCS “Sinh Bắc Tử Nam”.  Cho nên bao giờ Chính Khí Việt cũng -nói gì, viết gì-  đều có dẫn chứng  rõ ràng không hề bịa đặt.  Và tất cả những gì Chính Khí Việt viết, nói ra  mọi người ai cũng đều có thể kiểm chứng một cách rất rõ ràng do Chính Khí Việt đưa ra kèm theo.  Thí dụ như về trường hợp tên Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, tức Ký Giả Vịt Trời, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn,  Chính Khí Việt cũng căn cứ vào chính bút tích của nó trên giấy trắng mực đen hẳn hoi.

Trước hết Chính Khí Việt cần lưu ý quý bạn đọc rằng, tên Nguyễn Văn Nghiêm khi ở trong tù của VGCS đã làm hai bài thơ ca ngợi thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Nó đã tìm cách móc nối với một vị Quận Trưởng (1), có khả năng viết nhạc, để phổ nhạc bài thơ “khóc Bác” của nó.  Vào dịp ngày sinh của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, Lão Móc đã “phấn khởi – hồ hởi”  lên sân khấu trong trại tù VGCS để hát bài hát với lời là bài thơ của hắn và nhạc là của ông Quận Trưởng kia.

Triết lý sống của Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc  trong tù, như hắn đã viết ra trong sách và trên các website của hắn là: “THÀ LÀM MỘT CON CHÓ SỐNG, HƠN LÀ MỘT CON SƯ TỬ CHẾT” !?

Kể từ ngày Lão Móc đầu hàng VGCS, làm thơ ca ngợi thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh và đưa ra triết lý sống cho hắn là chấp nhận LÀM CON CHÓ SỐNG cho cai tù VGCS, thì hắn không còn đủ tư cách để nhận mình là Công Dân Của Việt Nam Cộng Hoà, một sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Không ai khai trừ hắn.  Chính hắn đã tự khai trừ chính hắn và xin được chiêu hồi về với hàng ngũ tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.  Kể từ đó phải khẳng định rằng Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc đã là công dân của cái gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”  khi  ra khỏi tù. 

Đến khi hắn ra hải ngoại, thì cũng phải hiểu rằng hắn không còn phải là người trong hàng ngũ của người Tỵ Nạn VGCS mà chỉ là lợi dụng  danh xưng cũ nhằm che đậy cái lốt công dân  của nước “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, được cử ra sinh sống tại hải ngoại để hoạt động cho những âm mưu của Việt Gian Cộng Sản nhằm thôn tính, loại trừ những người Việt Tỵ Nạn VGCS.  Điều đó là một sự thực nếu chúng ta căn cứ vào những bài viết của hắn suốt từ khi  đặt chân ra tới hải ngoại.

CHÚ Ý 1:  Quý bạn đọc thử nghĩ xem khi Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc đã khẳng định hắn là một “con chó sống” của cai tù VGCS thì chúng ta phải hiểu như thế nào?  Đây là điều có thể ít người chú ý.  Bởi vì cùng là chó nhưng con chó ở Việt Nam thì bị nhìn nhận và đánh giá hoàn toàn khác với chó ở bên Mỹ hay phương tây nói chung.  Đằng này  Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm lại là con chó của cai tù VGCS, mà những Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà trong nhà tù VGCS đều biết rằng những con chó cai tù VGCS nuôi thì hầu hết chúng đều ăn PHÂN của tù và ăn PHÂN của cai tù. Hoặc cao lắm là  ăn vụng thức ăn cho heo!!!

Nhưng điều đáng lưu ý là ngay khi tên Nguyễn Văn Nghiêm  đã tự cho mình là một con chó sống của cai tù VGCS, thì chính ngay trong giây phút đó hắn đã chửi chính cha mẹ, ông bà, tổ tiên của hắn, cũng như đã bôi nhọ vợ con, cháu  chắt sau này của hắn.  Không thể nào một con chó mà lại có thể có ông bà, bố mẹ, nội ngoại, tổ tiên KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ.  Và tất nhiên con chó đó nếu có dòng giống thì con chó đó cũng phải có con chó cái GIAO PHỐI để đẻ ra cũng một loại chó như chính  tên Nguyễn Văn Nghiêm vậy.

Thử nghĩ xem, hắn không phải là kẻ vô học, hắn đã từng được học hành tới nơi tới chốn trong môi trường nhân bản của Việt Nam Cộng Hoà.  Hắn đã từng được giáo dục, huấn luyện để được cái vinh dự đứng trong hàng ngũ của QLVNCH.   Vì thế cho nên khi hắn tự nhận là con chó sống của cai tù VGCS thì không thể có cách nào biện minh được rằng hắn VÔ TÌNH  hay vì hắn CÓ SUY NGHĨ NÔNG CẠN được cả!?  Bởi vì khi ra hải ngoại  hắn vẫn tự hào là một cây bút có nhiều kiến thức cao như lũ đệ tử của hắn  ca ngợi. 

Bây giờ chúng ta thử  đặt một câu hỏi, số lượng Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bị VGCS cầm tù tối thiểu cũng khoảng từ 800 ngàn cho tới 1 triệu người, trong đó đã có tới 260 ngàn vị đã chết bởi đói ăn,  bởi bị tra tấn, bởi bị lao động cực nhọc… Chưa nói đến những người dân của Việt Nam Cộng Hoà bị đày ải lên rừng thiêng nước độc trong cái gọi là “kinh tế mới” cũng chết rất nhiều vì thiếu thuốc men, vì thất vọng bởi gia đình tan nát, có rất nhiều người mà chồng con của họ là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, hoặc  những người tham gia chính trị, tham gia phục quốc đã bị cầm tù mà họ không hề biết thời hạn bao giờ mới được thả tự do.  Như vậy có thể nói rằng số lượng người bị tù trong trại cải tạo  là rất đông, nhưng  có người nào được nghe một kẻ thứ hai giống như thằng Nguyễn Văn Nghiêm tức  Lão Móc nhận mình là CON CHÓ không?  Cho đến tận nay, Nguyễn  Văn Nghiêm, tức Lão Móc có thể là kẻ “độc nhất vô nhị”  trong toàn bộ công dân nước Viêt Nam Cộng Hoà, kể cả những người dân bị trị ở phía Bắc Việt Nam, đã “hào hứng, hồ hởi, phấn  khởi”  TỰ NHẬN MÌNH LÀ CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VIỆT GIAN CỘNG SẢN!  Và đấy chính là lý do như hắn đã tự viết về mình là hắn bị bệnh ở “con tự do” của hắn cho nên nhà tù VGCS đã vội tha cho  về chữa bệnh để có thể lấy vợ, sinh con đẻ cái, nghĩa là sẽ sinh sản ra một lũ chó sống khác cho VGCS sử dụng  trong tương lai!!!

CHÚ Ý 2:  Quý bạn đọc thử nghĩ xem khi ra tới hải ngoại thì hắn  –với tư cách một con chó-  đã chui vào váy của con võ sĩ bọ ngựa của đài Quê Hương (SanJose).  Đã là con chó thì quý vị cũng có thể biết được, chó ở Việt Nam hay chó ở phương tây đều có thói quen thích ngửi những chỗ kín đáo của cả phụ nữ lẫn nam giới.  Thậm chí chúng cũng còn liếm láp chất thải hàng tháng của phụ nữ nữa. 
 
Khi lớn lên về viết lách từ váy của bọ ngựa ra hắn đã hỗn láo  lập ra tờ báo lấy tên là “Tiếng Dân”?  Là một con chó thì làm sao có thể là “tiếng dân” được? Bởi vì là con chó thì hắn chỉ có thể dùng  “Tiếng Sủa” hoặc  “Tiếng Chó Sủa”!
 
CHÚ Ý 3:  Thử xét xem con chó sống của cai tù VGCS Nguyễn Văn Nghiêm tự khoe là chống cộng thì hắn đã chống những ai?
 
Trước nhất, Chính Khí Việt chỉ xin đưa ra một vài trường hợp điển hình để bạn đọc thấy. Đó là hắn đã khoe khoang mình là một nhà văn lớn, nghĩa là thuộc loại trí thức, lại là một bình luận gia về chính trị, xã hội, văn học, lại còn là Chủ tịch hội văn bút vùng Tây Bắc Hoa Kỳ kiêm Cố vấn cho hội văn bút hải ngoại.  Vậy mà hắn vẫn ca ngợi thằng Alibaba Nguyễn Chí Thiện là “Kim Cương Bất Hoại”.  Và hầu như trong rất nhiều bài viết của hắn đều trích dẫn những câu thơ trong tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh mà hắn dám tự tiện ghi rằng tác giả là thằng alibaba Nguyễn Chí Thiện.
 
Nếu quả rằng hắn không phải là một con chó, thì với đầu óc của một người bình thường, hắn phải có trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút,  thì tối thiểu hắn cũng phải đọc kỹ những tài liệu mình tham khảo để từ đó hãy đưa ra những kết luận. Thí dụ như trường hợp tên alibaba Nguyễn Chí Thiện thì trước hết hắn phải đọc toàn bộ tập thơ Vô Đề, cũng như hắn phải đọc thêm “Những Hạt Máu Thơ”, đồng thời phải tham khảo thêm tất cả những bài phỏng vấn và bài viết của Nguyễn Chí Thiện cùng với những hoạt động  từ trong nước ra tới hải ngoại, đi những tiểu bang nào, nói năng những gì, hội luận trên paltalk ra làm sao...
 
Nếu hắn làm công việc đó thì hiển nhiên hắn phải biết rằng, khi Nguyễn Chí Thiện ra khỏi nhà tù, nằm tại Hải Phòng, đã được tụi Việt Tân gởi tiền và vàng về nuôi, để rồi từ đó chúng dàn dựng nhiều màn kịch nhằm đánh bóng cho hắn,  đồng thời vận động lobby với các chính khách Hoa Kỳ để lôi thằng ăn cắp Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại với cái mác là “Tác Giả Tập Thơ Vô Đề”!? 
 
Khi còn ở Hải Phòng, tên này đã từng mở động điếm ở Quán Bà Mâu để sinh sống. Điều này đã được chính đồng chí của hắn là Minh Thi đã viết bài kể lại sinh hoạt của Nguyễn Chí Thiện tại Hải Phòng và được đăng trên báo Người Việt của Đỗ Ngọc Yến.  Nếu không phải là con chó thì Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc cũng phải biết rằng mối quan hệ thâm tình  của Nguyễn Chí Thiện với tập đoàn báo Người Việt là chí thiết đến mức độ nào.  Hắn cũng phải biết rằng lập trường của Nguyễn Chí Thiện hoà hợp hoà giải với VGCS bằng hành động cụ thể,  là đã cùng với những nhân vật của tờ Người Việt như Ngô Nhân Dụng (tức Đỗ Quý Toàn) cùng với lũ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Ngọc Bích, Đỗ Phủ (SBTN) đi vào núi họp Tiểu Diên Hồng của thằng Việt Gian già thờ Nga là Hoàng Minh Chính như thế nào? 
 
Nếu con chó sống Nguyễn Thiếu Nhẫn mà có lương tâm thì khi đọc tập thơ Vô Đề,  hắn phải thấy rằng tập thơ đó là một "Nhật Ký bằng thơ". Tất cả những gì Nguyễn Chí Thiện nói  từ ngày tháng sanh, từ quê quán, từ trình độ học vấn, từ trình độ chính trị đều có những sự khác biệt từ nơi này sang nơi khác, hoàn toàn trái ngược với lập trường chính trị, tuổi tác, quê quán của tác giả tập thơ Vô Đề! Đồng thời “con chó sống” tự vấn lại lương tâm xem (nếu có) tác giả thật của tập thơ Vô Đề có thể nào là kẻ sinh sống bằng nghề làm chủ một động điếm không?  Nếu thực sự là tác giả tập thơ vô đề thì làm sao có thể lại đi liên hệ mất thiết với tụi Việt Tân và bè lũ Đỗ Ngọc Yến không? Nếu quả thực Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Vô Đề  thì làm sao Nguyễn Chí Thiện lại có thể đi tôn thờ thằng việt gian thờ Nga Xô cuồng tín Hoàng Minh Chính không? Và nếu quả thực Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Vô Đề,  thì chắc chắn 100% không đời nào Nguyễn Chí Thiện lại có thể gọi những thằng việt gian cộng sản là HIỀN HUYNH???
 
NHƯ VẬY THẰNG ĂN CẮP THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN LÀ “KIM CƯƠNG BẤT HOẠI” Ở CHỖ NÀO HẢ CON CHÓ SỐNG NGUYỄN THIẾU NHẪN AKA LÃO MÓC, TỨC NGUYỄN VĂN NGHIÊM!!!???
CHÚ Ý 4:  Trong dịp thằng  việt gian “lão thành cách mạng”, trung thành thờ Nga Xô,  là Hoàng Minh Chính trong nhóm gọi là “xét lại chống đảng” đã xin đầu hàng Việt Gian Cộng Sản về cái tội ngu muội và hám danh của mình (hắn đã có bài viết thú tội được in trong cuốn Đêm Giữa Ban Ngày” của thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, cùng với lá thư nhận tội của Vũ Đình Huỳnh mà nội dung cũng hàm chứa lời khuyên thằng con Vũ Thư Hiên là hãy xin với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tha thứ cái tội ngu xuẩn của mình).

Sau khi  đầu hàng Việt Gian Cộng Sản thì tên việt gian thờ Nga Hoàng Minh Chính đã được giao cho nhiệm vụ  đưa ra cái gọi là “Tiểu Diên Hồng”,  Nghĩa là, về hình thức kế hoạch này muốn “hoà giải, hoà hợp” dân tộc, “quên quá khứ, xoá bỏ hận thù”, nhằm đoàn kết toàn dân với ba thành phần,  trong đó có thành phần  người Việt Hải Ngoại  (nhưng chúng đặc biệt chỉ nói đến thành phần gọi là trí thức).

Tại sao khi muốn làm chuyện “hoà giải hoà hợp” dân tộc mà VGCS lại chỉ đề cập đến “trí thức ở hải ngoại”?   Bởi vì nói đến trí thức hải ngoại là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản muốn nhắm vào lũ đầu hàng, chứ không phải chúng nhắm vào  những người tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản bình thường.  Lũ đầu hàng đó vốn có nguồn gốc là “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” từ trước 1975.  Một số ở lại Việt Nam, và một số khác vì hoang mang cho nên nhất thời chưa quyết định được, vì thế chúng mới bỏ chạy theo bám đít làn sóng người tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản ra hải ngoại, trong đó cũng có không ít những đứa được Việt Gian Cộng Sản tin tưởng giao cho trách nhiệm nằm vùng làm nhiện vụ kết hợp, móc nối với những tên chủ hàng mà Chính Khí Việt gọi chúng là lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”!

Trong đó phải nói đến việc chúng sử dụng lũ trí thức nằm vùng, lũ du sinh phản chiến đi từ trước 1975, để bắt đầu xây dựng hệ thống truyền thông.  Để  sử dụng và xây dựng hệ thống truyền thông từ những tờ báo lá cải với nguồn tiền cung cấp từ những quảng cáo của các cơ sở thương mại địa phương,  phát triển dần dần cho đến khi chúng có thể quy tu được một số cây viết chủ lực trong lũ  trí thức nằm vùng “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”  để tạo uy tín cho các cơ quan truyền thông mang hình thái của “người quốc gia” nhằm che mắt những người Việt Nam chân ướt chân ráo mới tới định cư, lòng còn đầy đa nghi với những âm mưu của VGCS mà họ đã đột nhiên hiểu rõ hơn,  sau cái gọi  là  Quốc hận 30-4-75.  Bởi vì đã có nhiều tên gọi là trí thức “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”; nhiều tên  tay sai Việt Gian Cộng Sản;  lũ tay sai việt gian cộng sản 100% mặc áo  chùng thâm; cũng như những tên cạo trọc đầu núp bóng cửa chùa để làm VGCS.  

Chính điều đó, tức  là  các cơ quan truyền thông lẻ tẻ,  đã  là nơi tập hợp, chuyển tải những ý  kiến ngay từ phút ban đầu có xu hướng ru ngủ, làm cho mọi người nản lòng,  cũng như  ủng hộ mọi quan điểm chống cộng mơ hồ, khiến cho mọi người hoang mang, không phân biệt được những tổ chức dổm đóng vai chống VGCS,  để nhằm huỷ hoại tiềm lực kinh tế, nhiệt tình của những người Việt tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản. Thí dụ cụ thể nhất là hai cơ quan truyền thông, một của tờ Người Việt do thằng việt gian Đỗ Ngọc Yến  sáng lập, và một của  thằng Trúc Hồ với đài “Sinh Bắc Tử Nam” (SBTN).  Và đặc biệt nhất là lũ Việt Tân, trước đây còn mang danh xưng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của tên thiên cổ tội đồ” Hoàng Cơ Minh.  Tụi này về sau đã lộ mặt, góp phần rất đắc lực cho tập đoàn VGCS, trong giai đoạn mà chúng còn khó khăn vì tình hình dân chúng còn chưa được ổn định, kinh tế suy sụp, sự đấu đá nội bộ, cắn xé nhau giữa tụi trung thành với Tàu bành trướng và lũ trung thành với Nga Xô.  Chính điều đó đã khiến cho –về sau này  khi mọi người đã ổn định-  người ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào bất kể cá nhân hay tổ chức nào.  Những người thực lòng chống tập đoàn VGCS cũng bị nghi ngờ, làm cho họ không phát huy được vai trò của mình,  để đánh thức lòng yêu nước và tìm đúng hướng để có khả năng tạo sức mạnh nhằm có thể lật đổ tập đoàn VGCS buôn dân,bán nước.  Đã thế những tên nằm vùng của VGCS được sự chỉ đạo,  đã  thành lập ra các thứ hội đoàn,  mà trong đó  mục tiêu đầu tiên là những hội đoàn “bát nháo”, đã từ bỏ căn cước TỴ NẠN VGCS của mình để sử dụng những danh xưng đại loại như  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Cộng Đồng Người Việt Tự Do… (chính từ cái danh xưng Cộng Đồng Người Việt Tự Do  của tụi trí thức ba xu này, đã kích thích cho  tên Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ, Đỗ Phủ đẻ ra cụm chữ  “Hành Trình Đến Tự Do”!

Sau khi sự thành công của lũ đặc công đỏ VGCS, chúng đã nhanh chóng tập hợp được những đứa, gồm những trí thức, tướng lãnh của QLVNCH, mà có thể nói rằng hầu hết lũ này  là CẨU NÔ TÀI, đã từng vì trên dưới 40 ngàn USD, để cấu kết với nhau,  cùng với  sư đoàn giặc trọc đầu VGCS  Ấn Quang, làm loạn  và giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, đang trên đà thắng lợi trong việc hạn chế,  tiến tới chiêu hồi những tên VGCS được cài nằm lại trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, bằng việc hữu sản hoá, bằng việc đưa ra những chính sách ích quốclợi dân, cho nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính phủ, quân đội của Ngài đã cảm hoá được –phải nói là-  hầu như có những nơi được hơn 90%, mà chính tập đoàn VGCS đã phải thú nhận.

Trong hoàn cảnh như vậy, tên việt gian già Hoàng Minh Chính đã ra hải ngoại để làm cái việc “hoà hợp- hoà giải”, bởi vì nó đã có cơ sở từ những tên nằm vùng, những tên đã là an-ten  thời kỳ còn trong nhà tù VGCS, nay đã xuất đầu lộ diện khá đông. Vì thế, chúng ta chỉ nhìn vào cái lực lượng tự chui đầu vào núi để họp bàn về “Tiểu Diên Hồng” thì sẽ thấy đủ mặt các nhân vật “trí thức”, không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở cả Châu Âu, Đông Âu cũng như Nga.  Trước sự việc đó thì có thể nói là tờ báo Tiếng Dân, mà con chó sống của cai tù VGCS Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, Nguyễn Thiếu Nhẫn, là kẻ duy nhất làm cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính.

Sau khi Tiểu Diên Hồng bị thất bại, con chó sống của cai tù VGCS là Lão Móc, đã vội vã “thanh minh thanh nga” rằng nó đã cố tình phỏng vấn Hoàng Minh Chính để tìm ra sự thật!!!???

CHÚ Ý 5:  Cần gì phải “tìm hiểu sự thật” qua thằng việt gian già thờ Nga Hoàng Minh Chính? Bởi vì cái nội dung của Tiểu Diên Hồng đã minh thị rõ ràng rằng BÀN TRÒN BA BÊN bao gồm: Thứ nhất là Trí Thức  Trong Nước (có nghĩa là trí thức của VGCS); thứ hai là Trí Thức Ở Hải Ngoại và thứ ba là Nguỵ Quyền VGCS.  Phương pháp làm việc là Trí Thức Trong Nước, Trí Thức Hải Ngoại sẽ thảo luận với nhau để tìm ra những việc “có lợi cho nhân dân Việt Nam" (?) để giao cho tập đoàn VGCS thi hành.  Nếu có gì chưa hoàn chỉnh thì lại tiếp tục thảo luận nữa…

Chỉ cần nghe cái cách tạo ra “Tiểu Diên Hồng” và sự hoạt động của Tiểu Diên Hồng đã cho thấy:  đấy là một cái bẫy rẻ tiền, chẳng có gì là cao siêu lắm.  Bởi vì trong giai đoạn đó tập đoàn VGCS thừa biết rằng người dân Việt Nam bị trị đang chống đối chúng, không phải chỉ bằng những thơ ghế đá, những câu ca dao, vè truyền khẩu, những chuyện tiếu lâm, mà còn có cả những vụ nổi dậy lẻ tẻ như Thái Bình, Thanh Hoá kể cả trong Miền Nam. 

Bối cảnh lịch sử của giai đoạn đó là như thế thì cần gì phải phỏng vấn Hoàng Minh Chính nữa?

Nhưng tại sao một người như Lão Móc, hắn không phải kẻ thiếu kiến thức, không có kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với VGCS, khi còn vinh dự trong quân phục Người Lính Tâm Lý Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà lại có thể làm được chuyện này? 

Lý do chính là: sau khi vào tù VGCS, Lão Móc có thể chấp nhận cải tạo tốt, nghĩa là chấp hành tốt nội quy  nhà tù VGCS, không liên lạc giao dịch với ai, không tụ họp nói chuyện, và hằng tuần trong bản kiểm điểm, dù hèn tới đâu cũng chỉ ký chấp nhận rằng sẽ cố gắng cải tạo để trở thành người “lương thiện” (?), như tập đoàn VGCS yêu cầu.  Điều này vẫn có thể tha thứ và chấp nhận được, vì nếu suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì tụi VGCS, khi nó viết trong bản kiểm điểm cho Quân Cán Chính VNCH ký, phải chấp nhận mình là “không lương thiện”. Trong khi đó trong bản kê khai nó liệt người ta bị đi tù là tội danh “Sỹ Quan Nguỵ”!!!

Sỹ Quan Nguỵ mà VGCS sử dụng ở đây có nghĩa là Sỹ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Mà đã là Sỹ Quan QLVNCH  thì nhiệm vụ chính yếu là sẵn sàng đem xương trắng máu đào của mình để bảo vệ Miền Nam  trước sự XÂM LƯỢC ĐỎ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, tay sai làm nhiệm vụ tiên phong trong việc nhuộm đỏ Việt Nam Cộng Hoà cho Nga Xô và Tàu bành trướng.  Nếu coi những người bảo vệ Tổ Quốc của mình trước sự xâm lược của ngoại bang là “Không Lương Thiện”,  thì tập đoàn VGCS đã chửi bố tiên sư thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh rồi, bởi vì trong sách sử, chúng nó đều tô vẽ rằng Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, nghĩa là tìm cách chống quân xâm lược Pháp!  Thứ hai nó cũng chửi luôn bố tiên sư cái lũ Stalin và đồng bọn, vì chúng cũng chống quân xâm lược Đức, tức là “không lương thiện”. Đồng thời nó cũng chửi bố tiên sư thằng Mao Trạnh Đông, bởi vì Mao và Đảng Cộng sản của nó cũng có công kháng Nhật, nghĩa là chống quân xâm lược Phát Xít Nhật!?

Vì thế Chính Khí Việt cho rằng các Sỹ Quan cũng như Quân Cán Chính VNCH làm điều đó thì cũng có thể cãi được, để cho thấy rằng tập đoàn VGCS  cố tình bẫy chúng ta, những người đi tù VGCS, nhưng hoá ra chúng đã chửi bố những thằng lãnh đạo của chúng, kẻ đang thi hành chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist cũng như chủ nghĩa đại Hán bành trướng!

Nhưng không, Nguyễn Văn Nghiêm lại làm cái điều mà Chính Khí Việt đã chứng minh trong bài thứ nhất  trong loạt 100 bài dạy dỗ Nguyễn Văn Nghiêm và ....TMH,  là cho đến nay sau 40 năm chưa ai phát hiện được một người thứ hai nào trong số Quân Cán Chính VNCH bị bắt đi tù cải tạo trong các nhà giam của VGCS đã XIN ĐƯỢC LÀM CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VGCS.  Có hèn như Chu Tất Tiến thì cũng chỉ đến mức làm an-ten để xin được một chút cơm thừa, cháy cặn, hoặc  cùng lắm là bò càng ra đất để gò thùng, gò rương cho cai tù VGCS là cùng… Và chính việc này mà Chu Tất Tiến đã phải trả cái giá là bị anh em trong tù chùm mền ghè cho một trận nên thân!  Nhưng phải nói rằng hèn như Chu Tất Tiến, hèn và lưu manh như thằng Phan Nhật Nam trong tù…, nhưng chúng nó vẫn KHÔNG TỰ NGUYỆN XIN LÀM CHÓ CHO CAI TÙ VGCS!!!, cũng không tự nhận nó là CON CHÓ SỐNG CỦA CAI TÙ VGCS như Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn với tên khai sanh là Nguyễn Văn Nghiêm!!!


Trên đây là một vài trích đoạn mà Chính Khí Việt đã vạch mặt CON CHÓ SỐNG Lão Móc, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Ký Giả Vịt Trời, với tên Khai Sinh là Nguyễn Văn Nghiêm. 
Xin hẹn với quý bạn đọc Phần II:  KHÍ PHÁCH CỦA NGÒI BÚT THEO TÔN CHỈ “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM"  VÀO NGÀY MAI

 
 
 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website